Αξιόλογη μείωση παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία, κάτι αναμφίβολα οφείλεται στις διευκολύνσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση προς τους φορολογούμενους ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής το διάστημα 1η Δεκεμβρίου του 2019 με 31 Μαΐου του 2020 τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την Εφορία ανέρχονταν σε 2,6 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του ενός δις.

Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά σημειώνεται στην σχετική έκθεση «στα θετικά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2020 περιλαμβάνεται η περαιτέρω μείωση του ρυθμού δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών».

Βέβαια είναι ηλίου φαεινότερο ότι η σημαντική αυτή μείωση τόσο του νέου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, όσο και των εισπράξεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επίδραση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε ορισμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και ειδικότερα στην παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, καθώς και στην αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό προϋποθέσεις.

5,8 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη σε ρύθμιση

Να σημειωθεί επιπλέον, ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που έχει ενταχθεί σε ρύθμιση διαμορφώθηκε ανέρχεται σε 5,8 δις ευρώ εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική καθώς πλέον οι οφειλέτες κινούνται προς την κατεύθυνση της ρύθμισης και τακτοποιούν τα χρέη τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα σημαντική στήριξη στην αύξηση του ποσού προήλθε από την ρύθμιση των 100 δόσεων.

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους παρατηρείται αύξηση κατά 43.468 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 3.793.663 οφειλέτες.

Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών παρατηρείται κυρίως στην κατηγορία με χρέη μικρότερα από 50 ευρώ, καθώς προστέθηκαν σε ετήσια βάση 55.216 οφειλέτες εκ των οποίων οι 27.987 έχουν χρέη μικρότερα από 1 ευρώ (το σύνολο των τελευταίων είναι 395.240).

Που μειώθηκαν οι οφειλέτες

Αντίθετα, μείωση κατά 11.003 πρόσωπα παρατηρείται στον αριθμό των οφειλετών με χρέη μεταξύ 50 και 500 ευρώ η οποία συνοδεύεται από μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 6,4 εκατ. ευρώ.

Επίσης, μείωση κατά 7.805 πρόσωπα σημειώθηκε στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, η οποία ωστόσο προέρχεται από τους οφειλέτες με χρέη από 500 έως 5.000 ευρώ, ο αριθμός των οποίων μειώθηκε κατά 9.230 πρόσωπα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, οδηγώντας σε παράλληλη μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτό το εύρος οφειλής κατά 7,5 εκατ. ευρώ.

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου).

Σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων (επιχειρήσεων) στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της κατηγορίας άνω του 1 εκατ. ευρώ, καθώς από αυτά πηγάζει το 64% της αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δηλαδή 318 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου τους σε αυτήν την κατηγορία οφειλής άγγιξε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 τα 61,5 δις ευρώ.

Αντίστοιχα το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.026, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 118 νομικά πρόσωπα.

Η επικαιρότητα στο Twitter:

Διαβάστε επίσης »