Χωρίς προϋποθέσεις θα μπορούν να εγγραφούν οι μαθητές του δημοτικού στα ολοήμερα προγράμματα των σχολείων, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και υπογράφηκε από την υφυπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις για συμμετοχή των μαθητών στα ολοήμερα προγράμματα θα γίνονται δεκτές. Ωστόσο, ισχύει ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για να λειτουργήσει το πρόγραμμα.

Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει πως οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εγγράφονται στο Ολοήμερο, κατόπιν σχετικής αίτησης των κηδεμόνων τους. Όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τους διευθυντές και τους προϊσταμένους των δημοτικών σχολείων, καθώς δε θα υπάρχουν προϋποθέσεις εγγραφής.

Στους 10 ο ελάχιστον αριθμός μαθητών

Η απόφαση ωστόσο αναφέρει ότι, για να λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα, θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, ο οποίος ορίζεται στα 10 παιδιά. Για τα διθέσια, τριθέσια, τετραθέσια και πενταθέσια δημοτικά, ο αντίστοιχος αριθμός είναι 8, ενώ για τα μονοθέσια αρκεί να εγγραφεί στο Ολοήμερο τουλάχιστον το 1/3 των μαθητών.

Στις 16:00 η λήξη του προγράμματος

Η απόφαση αναγράφει ότι η ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου, στις 15:00, εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των κηδεμόνων. Η λήξη του προγράμματος ορίζεται στις 16:00, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Στη συγκρότηση των τμημάτων του ολοήμερου σχολείου θα λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων κατά την εγγραφή.

Διαβάστε επίσης »