Ειδήσεις για Tζιμ Nτέιβις - Spoiler και νέα

Άρειος Πάγος: Απόφαση – βόμβα για έκτακτους καθηγητές των ΤΕΙ

Newsteam 0 Comments

Απόφαση – βόμβα της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίνει πως οι έκτακτοι καθηγητές των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι επί 20 ή και 30 ακόμη χρόνια απασχολούνταν με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ιδρύματος. Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η συγκεκριμένη κατηγορία καθηγητών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καλύπτουν έκτακτες και απρόβλεπτες διδακτικές ανάγκες των Τ.Ε.Ι., με αποτέλεσμα να μην παρέχουν εξαρτημένη εργασία και να μην μπορούν να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφασή της (Πρόεδρος η Αγγελική Αλειφεροπούλου και Εισηγητής ο αρεοπαγίτης Θεόδωρος Μαντούβαλος), έκρινε ομόφωνα ότι οι συμβάσεις με τις οποίες παρέχει το διδακτικό και ερευνητικό του έργο το επί συμβάσει προσωπικό των τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) δεν είναι, ούτε υποκρύπτουν, σχέση εξαρτημένης εργασίας, διότι οι εν λόγω διδάσκοντες «δεν υποβάλλονται κατά την εκτέλεση του έργου τους αυτού, ενόψει της φύσης του, σε ιδιαίτερη δέσμευση και εξάρτηση από τον εργοδότη (Τ.Ε.Ι.), που να δικαιολογεί την ειδική προστασία τους από το εργατικό δίκαιο». Και σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουν οι αρεοπαγίτες, οι συμβασιούχοι καθηγητές των Τ.Ε.Ι. «δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ανωτέρω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες τους (κάλυψη αναγκών λόγω αδειών των τακτικών καθηγητών, κενών θέσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων μέχρι να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία κάλυψής τους με τακτικό προσωπικό κ.λπ.)». Ωστόσο, η Ολομέλεια δεν καθιστά σαφές ποιο ήταν το νομικό status της απασχόλησης των εκπαιδευτικών των Τ.Ε.Ι. Δεν παραλείπει πάντως, η Ολομέλεια να υπενθυμίσει ότι, «επί συνάψεως αλλεπάλληλων συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, εάν δεν δικαιολογείται η συμφωνηθείσα περιορισμένη διάρκεια αυτών, θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου», προσθέτοντας ότι «ο χαρακτηρισμός ορισμένης σχέσεως κατά την προαναφερόμενη…

Διάβασε το »