Ειδήσεις για Πρόσφυγες - Spoiler και νέα

Όλα τα άρθρα που σχετίζονται με τον όρο Πρόσφυγες

Πρόσφυγας ονομάζεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες, κάθε άνθρωπος που φεύγει χωρίς την θέληση του έξω από το κράτος του οποίου είναι πολίτης.

Ηλεκτρονικά απόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ αιτούντων διεθνή προστασία

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά απόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ αιτούντων διεθνή προστασία και διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. 11124 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1578/17.04.2021Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Απόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ αιτούντων διεθνή προστασία» στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: 1. Διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «Αλκυώνη 2» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η διαδικτυακή υπηρεσία «Απόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ αιτούντων διεθνή προστασία» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται για τη διευκόλυνση της διαδικασίας απόδοσης ΑΦΜ σε αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και για την αναστολή ή απενεργοποίηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου των τελευταίων, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1270/11-12-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία για την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους αιτούντες διεθνή προστασία» (Β’ 5508). 3. Τα στοιχεία που αντλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της υπό στοιχεία Α.1270/11-12-2020 απόφασης. 4. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των Διαδικτυακών Υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 5. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αντλούν στοιχεία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό…

Διάβασε το »

Αποχωρούν απο τα Γρεβενά 650 πρόσφυγες και μετανάστες

Newsteam 0 Comments

Εξακόσιοι πενήντα πρόσφυγες και μετανάστες αποχωρούν σήμερα από τα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου των Γρεβενών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Δομής Απόστολο Τσένη, ο οποίος δήλωσε στο ΑΠΕ οτι  «κλείνει οριστικά στις 20 Φεβρουαρίου», με βάση τον σχεδιασμό που έχει καταρτίσει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι 350 εξ αυτών ανήκουν στην κατηγορία των αιτούντων ασύλου και θα μεταφερθούν σε δομές στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα ενώ οι υπόλοιποι τριακόσιοι που ανήκουν στην κατηγορία των αναγνωρισμένων προσφύγων, έχουν όλα τα νομιμοποιητικά έγραφα και μπορούν να ταξιδέψουν σε όποιο μέρος της Ευρώπης επιθυμούν. Στο ερώτημα εάν κάποιοι εξ αυτών επιθυμούν να μείνουν στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της δομής εξήγησε ότι«όλοι έχουν ήδη προμηθευτεί αεροπορικά εισιτήρια για διάφορες περιοχές της Ευρώπης όπου ζουν και δραστηριοποιούνται άλλοι συγγενείς τους». Ο κ Τσένης ανέφερε ότι θα μείνει πίσω και για λίγες μόνο ημέρες, ένας πολύ μικρός αριθμός προσφύγων στους οποίους εκκρεμούν ορισμένες γραφειοκρατικές διατυπώσεις με τα χαρτιά τους. Η μετακίνηση των προσφύγων ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο το απόγευμα. Το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων στα ορεινά Γρεβενά ξεκίνησε το 2016 μ’ ένα μικρό αριθμό προσφύγων και στην κορύφωσή του φιλοξένησε έως 1500, καταλαμβάνοντας όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου Των Γρεβενών.

Διάβασε το »

Πρόγραμμα ΕΚΔΔΑ: Σύγχρονες προκλήσεις στη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης – Τοποθέτηση Μηταράκη

Newsteam 0 Comments

«Σύγχρονες προκλήσεις στη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης» Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021, στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος του ΕΚΔΔΑ που ξεκίνησε μέσω τηλεκπαίδευσης στις 08/02, με τίτλο «Σύγχρονες προκλήσεις στη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης», χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης και ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος. Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των υπηρεσιών της κεντρικής, αποκεντρωμένης διοίκησης, της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων και οργανισμών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και σκοπός του είναι να συμβάλει στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στα κέντρα φιλοξενίας. Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος, στον χαιρετισμό του δήλωσε τα κάτωθι: «Στο πλαίσιο της στενότερης συνεργασίας μας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που επισφραγίστηκε με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που συνυπογράψαμε την περασμένη Παρασκευή κ. Υπουργέ, μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών κ Μάκη Βορίδη, παρακολουθείτε ήδη αυτές τις ημέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Σύγχρονες προκλήσεις στη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης”. Οι προκλήσεις στη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης είναι πραγματικά πολλές και δύσκολες. Η πρωτοφανής αύξηση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου από ανθρώπους προερχόμενους από τρίτες χώρες και της παράτυπης μετανάστευσης στην Ε.Ε., που κορυφώθηκε το 2015, αποκάλυψε μια σειρά από αδυναμίες στις πολιτικές της Ε.Ε. για το άσυλο, τα εξωτερικά σύνορα και τη μετανάστευση. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων οδήγησε σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, τόσο στο πεδίο της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, όσο στη θέσπιση ενιαίων ρυθμίσεων για το άσυλο. Επίσης, οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για επιπλέον μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί αφενός η ασφάλεια εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.,…

Διάβασε το »

Πρόγραμμα ΕΚΔΔΑ: Σύγχρονες προκλήσεις στη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης

Newsteam 0 Comments

Ξεκίνησε το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΕΚΔΔΑ Την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 ξεκίνησε μέσω τηλεκπαίδευσης το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ με τίτλο: «Σύγχρονες προκλήσεις στη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης». Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των υπηρεσιών της κεντρικής, αποκεντρωμένης διοίκησης, της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων και οργανισμών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος, είναι να συμβάλει στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στα κέντρα φιλοξενίας. Ειδικότερα:  Να γνωρίσουν οι επιμορφωνόμενοι με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο τις προσωπικές ή γενικές συνθήκες, των αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών μέσα από κοινωνιολογικά εργαλεία.  Να καταρτίσει επαρκώς με τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες τους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υποδοχής. Να παρέχει τις πληροφορίες που είναι κρίσιμες για την υποστήριξη και προστασία των υπαλλήλων σε ατομικό/προσωπικό επίπεδο Να καταρτίσει ή/και να διευρύνει τις τεχνικές γνώσεις των υπαλλήλων για τη χρήση τεχνικών μέσων. Να προσφέρει βιωματική εμπειρία σε κοινωνικές δεξιότητες όπως είναι η διεξαγωγή συνέντευξης συλλογής δεδομένων ταυτοποίησης σε ευάλωτο πληθυσμό. Να ενημερώσει και να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο διαδικασιών το οποίο θα αφορά τα διεθνή νομικά πρωτόκολλα για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών. Να δημιουργήσει δυνατότητες δικτύωσης/συνεργασίας με διεθνείς φορείς. Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος, την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 & ώρα 12.30, χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης και ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος. Ζωντανή μετάδοση (www.ekdd.gr)

Διάβασε το »

Πρέβεζα: 17 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού σε δομή φιλοξενίας προσφύγων

Newsteam 0 Comments

Εντοπίστηκαν 17 κρούσματα σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Πρέβεζα – Ο ΕΟΔΥ σήμερα στο σημείο Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο πρώην στρατόπεδο Πετροπουλάκη στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας. Σε 35 rapid test που έγιναν χθες για κορωνοϊό, εντοπίστηκαν 17 κρούσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες ένας από τους φιλοξενούμενους της δομής μεταφέρθηκε με συμπτώματα στο νοσοκομείο της Άρτας και βρέθηκε θετικός, ενώ στη συνέχεια ελέγχθηκαν για κορωνοϊό και 37 νοσηλεύτριες. Σημειώνεται ότι στη δομή που είναι ανοιχτή, φιλοξενούνται περίπου 600 άτομα.  Στο κέντρο φιλοξενίας θα μεταβεί σήμερα ο ΕΟΔΥ, ενώ αστυνομικές δυνάμεις φυλάσσουν το σημείο και δεν επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος. 866 κρούσματα, 27 θάνατοι Σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση του ΕΟΔΥ, στις 12/1, ανακοινώθηκαν 866 κρούσματα, ενώ οι θάνατοι άγγιξαν τους 27, γεγονός που δείχνει πως το εκτεταμένο lockdown δεν αναχαιτίζει την πανδημία. Παράλληλα, οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι 337. Την Άνοιξη οι μαζικοί εμβολιασμοί Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραχωρώντας συνέντευξη στον ΑΝΤ1 δήλωσε πως οι μαζικοί εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν από την άνοιξη, ενώ για τα τέσσερα εμβολιαστικά κέντρα τόνισε πως θα έχουν τη δυνατότητα να εμβολιάζουν 20.000 πολίτες ημερησίως. Παράλληλα, υπογράμμισε πως μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα έχουν εμβολιαστεί 2 εκατομμύρια πολίτες. «Δεν υπήρξε εισήγηση για lockdown στη Θεσσαλονίκη πριν από τον Άγιο Δημήτριο» Σχετικά με την έξαρση του ιού στη συμπρωτεύουσα αμέσως μετά τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «ουδέποτε η επιτροπή μας εισηγήθηκε lockdown στη Θεσσαλονίκη πριν τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου». Μάλιστα, δείχνοντας ένα γράφημα είπε πως η επιδημιολογική καμπύλη άρχισε να αυξάνεται στις αρχές Νοεμβρίου και όχι στα μέσα Οκτωβρίου. «Έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για τη στήριξη του ΕΣΥ στην Βόρειο Ελλάδα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. : Μητσοτάκης: «Ο εμβολιασμός…

Διάβασε το »

Ανήλικοι πρόσφυγες στις κατασκηνώσεις του δήμου Αθηναίων

Newsteam 0 Comments

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αθηναίων, θα φιλοξενηθούν μέχρι 200 ανήλικα προσφυγόπουλα στις παιδικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα από τον ερχόμενο Οκτώβριο ως και τον Μάρτιο του 2021. Το θέμα έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης επισημαίνοντας ότι είναι ένα αίτημα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης προκειμένου να δοθεί μια προσωρινή λύση στο πρόβλημα στον ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων που μέχρι τώρα φιλοξενούνται στην Μυτιλήνη.

Διάβασε το »

Το Βερολίνο σχεδιάζει υποδοχή 1.500 προσφύγων από τα ελληνικά νησιά

Newsteam 0 Comments

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA μεταδίδει πως η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ σχεδιάζουν την υποδοχή περίπου 1.500 προσφύγων στο Βερολίνο από τα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με πολιτικούς που ασχολούνται με την εσωτερική πολιτική και τους οποίους επικαλείται το DPA, οι πρόσφυγες αυτοί θα είναι οικογένειες με παιδιά. Υπενθυμίζεται ότι περίπου 12.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν βρεθεί στον δρόμο, ύστερα από τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν στο ΚΥΤ στη Μόρια την προηγούμενη εβδομάδα. Η πρόταση για μετεγκατάσταση 1.500 προσφύγων στη Γερμανία έχει ήδη συζητηθεί με την ελληνική κυβέρνηση, όπως αναφέρει το γερμανικό δίκτυο N-TV. Ωστόσο ανοιχτό παραμένει εάν οι Σοσιαλδημοκράτες του SPD συμφωνούν με το σχέδιο Μέρκελ – Ζεεχόφερ.

Διάβασε το »

Συναγερμός στην Κρήτη: Επιχείρηση του Λιμενικού για σκάφος με πρόσφυγες και μετανάστες που βυθίστηκε

Newsteam 0 Comments

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος, 12 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης, για τον εντοπισμό σκάφους με μετανάστες και πρόσφυγες, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή.                   Στο σημείο βρίσκεται ήδη ένα παραπλέον πλοίο, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό, κάποιος από τους επιβαίνοντες τηλεφώνησε μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, αναφέροντας ότι βρίσκεται σε σκάφος με άλλα άτομα, το οποίο βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Σύμφωνα με την πρώτη πληροφόρηση στο σκάφος επιβαίνουν 16 άτομα. Στο σημείο σπεύδουν ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού, μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, δύο παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.       Πληροφορίες από το ethnos Πληροφορίες από nassosblog

Διάβασε το »

Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ)

Newsteam 0 Comments

Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ) Παρατείνονται τα Δελτία Αιτούντων Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ) με βάση τον αριθμό υπόθεσης ασύλου Αριθμ. 18602 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3881/11.09.2020Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥαποφασίζουμε: Άρθρο πρώτο Την παράταση ισχύος όλων των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Π.Δ.) που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 του νόμου 4636/2019, ως ακολούθως: α. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “1” παρατείνεται έως την 6 Νοεμβρίου 2020. β. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “2” παρατείνεται έως την 13 Νοεμβρίου 2020. γ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “3” παρατείνεται έως την 20 Νοεμβρίου 2020. δ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “4” παρατείνεται έως την 27 Νοεμβρίου 2020. ε. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “5” παρατείνεται έως την 4 Δεκεμβρίου 2020. στ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “6” παρατείνεται έως την 11 Δεκεμβρίου 2020 ζ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “7” παρατείνεται έως την 18 Δεκεμβρίου 2020. η. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “8” παρατείνεται έως την 29 Δεκεμβρίου 2020. θ. Η…

Διάβασε το »

Μόρια: Σε πλοία και σκηνές θα φιλοξενηθούν οι μετανάστες μετά την καταστροφή του ΚΥΤ

Newsteam 0 Comments

Μόρια: Σε πλοία και σκηνές θα φιλοξενηθούν οι μετανάστες μετά την καταστροφή του ΚΥΤ Ένα επιβατηγό πλοίο και δυο αρματαγωγά θα φιλοξενήσουν περί τους 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες που είναι άστεγοι μετά τη χθεσινή πυρκαγιά στον καταυλισμό της Μόριας. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης στη διάρκεια συνέντευξής του στη Μυτιλήνη με τον υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μηταράκης στον καταυλισμό της Μόριας καταστράφηκαν «οι χώροι διοίκησης, οι χώροι της Υπηρεσίας Ασύλου και άλλες διοικητικές εγκαταστάσεις. Επίσης, κάηκε ο χώρος εντατικής θεραπείας της νέας υγειονομικής μονάδας της δομής, ενώ στους χώρους φιλοξενίας του γενικού πληθυσμού έχουν συμβεί υλικές καταστροφές, που θα επιδιορθωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα». Κατά τη χθεσινή πυρκαγιά όπως είπε, προτεραιότητα ήταν «η μεταφορά των ασυνόδευτων ανηλίκων σε χώρο εκτός δομής και η εκκένωση της Δομής για να διασφαλιστούν οι ανθρώπινες ζωές των διαμενόντων και του προσωπικού, ενώ παράλληλα ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των πολιτών». Συμπλήρωσε μάλιστα πως «μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματίες, ούτε θύματα, ούτε αγνοούμενοι». Ο κ. Μηταράκης ανακοίνωσε ότι «σήμερα κιόλας μεταφέρονται από τη Λέσβο στην ενδοχώρα 400 ασυνόδευτα ανήλικα που είχαν απομείνει στο ΚΥΤ. Απομένουν 3.500 αιτούντες άσυλο των οποίων οι χώροι διαβίωσης καταστράφηκαν από την πυρκαγιά και για αυτούς λαμβάνουμε έκτακτα μέτρα. Καταρχήν, οι πλέον ευάλωτοι, περίπου 1.000 άτομα, θα διανυκτερεύσουν από σήμερα σε πλοίο, που αναμένεται να καταπλεύσει στο Λιμάνι της Μυτιλήνης αργά σήμερα το βράδυ και το οποίο παραχωρεί δωρεάν η εταιρεία Blue Star και την οποία ευχαριστούμε για την προσφορά της. Επίσης, αύριο αναμένεται να καταπλεύσουν δυο αρματαγωγά του Πολεμικού Ναυτικού, που θα χρησιμοποιηθούν για προσωρινή φιλοξενία αιτούντων άσυλο». Για τους υπόλοιπους,…

Διάβασε το »

Μέσω ΚΕΠ η αίτηση βεβαίωσης αυτοπρόσωπης εμφάνισης των αιτούντων διεθνή προστασία

Newsteam 0 Comments

Μέσω ΚΕΠ η αίτηση βεβαίωσης αυτοπρόσωπης εμφάνισης των αιτούντων διεθνή προστασία Η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ Η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης,  αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μπορεί να διεκπεραιώνεται, για τους κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία εν ισχύ, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Η κοινή υπουργική απόφαση Αριθμ. 17679 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B 2845/13.07.2020Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των αντίστοιχων εντύπων, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣαποφασίζουμε:     Η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης, κατά τα οριζόμενα στην περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 78 του νόμου 4636/2019 (Α 169), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του νόμου 4686/2020 (Α 96), αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μπορεί να διεκπεραιώνεται, για τους κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία εν ισχύ, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του νόμου 3013/2002, όπως αυτό ισχύει, διαδικασία. Το έντυπο αίτησης που αντιστοιχεί στην ως άνω διαδικασία και η σχετική βεβαίωση επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τα ΚΕΠ και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  

Διάβασε το »

Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και δειγματοληπτικά τεστ για όλους τους ταξιδιώτες

Newsteam 0 Comments

Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και δειγματοληπτικά τεστ για όλους τους ταξιδιώτες Υποχρεωτική συμπλήρωση φόρμας και δειγματοληπτικά τεστ για όλους τους ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που εισέρχονται στην Ελλάδα Κατά την άφιξή τους υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό έλεγχο υπόκεινται σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα. Υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40383 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2602/28.06.2020Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαποφασίζουμε: Άρθρο πρώτο 1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στη χώρα μέσω αεροπορικής σύνδεσης, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form) τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την επιβίβασή τους. Οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στη χώρα μέσω των χερσαίων και των θαλάσσιων συνόρων, πέραν των κατά περίπτωση λοιπών υποχρεώσεών τους, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF σε χρονικό διάστημα σαράντα οκτώ (48) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν…

Διάβασε το »

Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των αλλοδαπών διαβατηρίων

Newsteam 0 Comments

Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των αλλοδαπών διαβατηρίων Ποιες άδειες διαμονής μπορούν να ανανεωθούν έως και 31.12.2020 Η Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, με έγγραφό της, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των αλλοδαπών διαβατηρίων (πολιτογράφηση και εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4332/2015) Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις: Με την απόφαση με αρ. οικ. 14119/2020 (ΦΕΚ 1654/τ.Β/4.5.2020) του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου αποφασίστηκε ότι οι τίτλοι διαμονής που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, οι οποίοι έληξαν από την 1 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 11 Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/ 2007, κατά περίπτωση, καθώς και όσοι λήγουν από την 12 Μαρτίου 2020 έως και την 30 Ιουνίου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020 (παρ.1). Η παραπάνω απόφαση (όπως και η προγενέστερή της με αρ. οικ.12889/2020, ΦΕΚ 1086 / τ.Β΄/ 30.3.2020) εκδόθηκε κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και εξαιτίας της αναστολής υποδοχής κοινού των υπηρεσιών μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Με την παράγραφο 3 της ανωτέρω απόφασης προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση, χωρίς δηλαδή την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης, των εν λόγω αδειών διαμονής προκειμένου να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο αίτημα ανανέωσής της έως τις 31/12/2020, εξαιτίας των ιδιαζουσών συνθηκών που διαμορφώθηκαν και των επακόλουθων καθυστερήσεων. Στην τελική ανανέωση ή μη, όμως, εξακολουθεί να υπεισέρχεται η…

Διάβασε το »

Τουλάχιστον 5,6 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν σε στρατόπεδα προσφύγων

Newsteam 0 Comments

Την Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων (20 Ιουνίου), οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπενθύμισαν ότι 5,6 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι επιβιώνουν ως πρόσφυγες στην Ιορδανία, τη Συρία, τον Λίβανο, τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα πέμπτο όλων των ατόμων για τα οποία ισχύει αυτό το νομικό καθεστώς παγκοσμίως, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες της Παλαιστίνης στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA). Εκτός από την επιβίωση υπό τις σκληρές συνθήκες που βιώνουν οι εκτοπισμένοι, οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν επί του παρόντος σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Η UNRWA προειδοποίησε για διάφορους παράγοντες που καθιστούν τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες έναν από τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς στον COVID-19. Για παράδειγμα, στη Γάζα, όπου το 97% του νερού είναι μολυσμένο, τα νοσοκομεία έχουν μόνο 60 κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας και 62 αναπνευστήρες. Αυτή η υποδομή δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει δύο εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν ενώ παράλληλα  έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε βασικά φάρμακα. Στα στρατόπεδα προσφύγων στην Ιορδανία και τον Λίβανο, τα φυσικά μέτρα αποστάσεως είναι επίσης ανέφικτα, προειδοποίησε η UNRWA. Η αιτία του ξεριζωμού  αυτού του παλαιστινιακού λαού λαού ξεκίνησε το 1948 όταν με την δημιουργία του κράτους του Ισραήλ απελάθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι από τα σπίτια τους. Οι απόγονοι αυτών των πρώτων εκτοπισμένων συνεχίζουν να αγωνίζονται σήμερα για το δικαίωμα επιστροφής στην πατρίδα τους. Η οικογένειά μου και εγώ πιστεύουμε ότι η ζωή μας στο στρατόπεδο προσφύγων είναι προσωρινή. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια μέρα θα επιστρέψουμε στο χωριό μας, δήλωσε ο 51χρονος Subi al Mughrabi και υπενθύμισε ότι η οικογένειά του έχει ζήσει για περισσότερα από 70 χρόνια σε καταυλισμούς προσφύγων. Πριν από το 1948, ζούσαν στο χωριό Brier, το οποίο είναι σήμερα γνωστό ως Ashkelon. Μια…

Διάβασε το »

Συγκέντρωση για τα δικαιώματα των προσφύγων – Ομόνοια 2 μ.μ.

Newsteam 0 Comments

Μέρα κοινής δράσης για τα δικαιώματα των προσφύγων η σημερινή (Σάββατο 20 Ιουνίου) και αντιρατσιστικές αντιφασιστικές κινήσεις, καθώς και συντονισμοί αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, διοργανώνουν συγκέντρωση στην Ομόνοια, στις 2 μ.μ. Η κοινή ανακοίνωση: ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΗ, ΜΕΡΑ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΘΗΝΑ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΗ 2 μμ ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΩΣΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η κυβέρνηση ανήγγειλε την έξωση πάνω από 11.000 αναγνωρισμένων προσφύγων από τους χώρους που μένουν 2.500 από καμπς, 600 από ξενοδοχεία, και 7.400 από διαμερίσματα. Σκοπεύουν να τους πετάξουν στο δρόμο προσθέτοντας χιλιάδες ακόμα στους άστεγους που υπάρχουν στη χώρα. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. βασίστηκε σε προηγούμενο νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που προέβλεπε την έξωση μετά από 6 μήνες και τον τροποποίησε προς το χειρότερο δίνοντας περιθώριο μόνο ένα μήνα μετά την απόδοση ασύλου. Αυτή η πολιτική απέναντι στα θύματα πολέμων, διώξεων, βασανιστηρίων, που έχουν χάσει τα πάντα και έμεναν σε χώρους με το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, περιλαμβάνει και τη διακοπή του επιδόματος (πάλι με χρήματα διεθνών οργανισμών) καταδικάζοντας τους και στην πείνα μαζί με την αστεγία. Και υποκριτικά ισχυρίζονται ότι οι χώροι θα διατεθούν για να έρθουν άλλοι πρόσφυγες και να αποσυμφορηθούν τα νησιά, όταν την ίδια ώρα κτίζουν νέες φυλακές για πρόσφυγες στα νησιά. Ταυτόχρονα, εφαρμόζουν: Φυλάκιση σε κλειστές δομές απομονωμένες από τον αστικό ιστό για τους νεοφιχθέντες πρόσφυγες μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους, χωρίς δυνατότητα επίσκεψης ντόπιων και με φιρμάνια για απαγόρευση εξόδου των προσφύγων με διάφορα προσχήματα. Περιορισμό των προϋποθέσεων χορήγησης ασύλου με fast-truck εξετάσεις αιτημάτων τους. Κράτηση σε προαναχωρησιακές φυλακές και γρήγορες απελάσεις για όσους απορρίφτηκε η αίτηση. Εγκληματικές παραλείψεις στην προστασία των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων. Άθλιες συνθήκες διαβίωσης, μαζί με υπερσυνωστισμό και εγκλεισμό…

Διάβασε το »

Μεταναστευτικό: Βάρκα με 27 μετανάστες έφτασε στη Νεάπολη Λέσβου

Newsteam 0 Comments

Μια βάρκα με 27 πρόσφυγες και μετανάστες, εννέα άνδρες, εννέα γυναίκες και εννέα παιδιά, όλοι Αφρικανικής καταγωγής, έφθασε σήμερα Τετάρτη το πρωί στη Νεάπολη, νότια της πόλης της Μυτιλήνης. Οι αφιχθέντες, στο σύνολο τους αφού ελεγχθούν ιατρικά από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα τεθούν σε επταήμερη καραντίνα στον καταυλισμό στον Καρά Τεπέ. Η σημερινή είναι η πέμπτη βάρκα με πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνει στη Λέσβο μέσα στον Ιούνιο και η τρίτη σε τέσσερις μέρες. Η πρώτη με 32 επιβαίνοντες είχε φτάσει στον Παληό, η δεύτερη με 40 στη βορειοδυτική Λέσβο, η τρίτη την Κυριακή το πρωί με 36 διασωθέντες βόρεια της Λέσβου, η τέταρτη τη Δευτέρα με 50 στη Θερμή και η πέμπτη σήμερα. Συνολικά ανέρχονται σε 185 οι αφιχθέντες του Ιουνίου. Στα υπόλοιπα νησιά του βορείου Αιγαίου οι ροές παραμένουν μηδενικές από τον περασμένο Μάρτιο. Πηγή: stonisi.gr ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα της Μόριας η δωρεά Μικρούτσικου Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Ο Μήτσος, ο Σόρος και τα ακίνητα της Solidarity Now…

Newsteam 0 Comments

Σε προσοδοφόρα επιχείρηση μετέτρεψε την… αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και μετανάστες ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης… Παρά την προσπάθεια,  που από την πρώτη στιγμή κατέβαλε ο Δημήτρης Παπαδημούλης,  για να θολώσει τα νερά, καταφεύγοντας σε μισές αλήθειες και υποκριτικούς ισχυρισμούς περί στοχοποίησής του, προκειμένου να αποφύγει τον δημόσιο έλεγχο για το (ανύπαρκτο) ηθικό πλεονέκτημα των αριστερών… επενδυτών, τα στοιχεία που φέρνει στο φως η δημοσιογραφική έρευνα αφήνουν έκθετο τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προτίμησε την… αιδήμονα σιγή. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης,  στην   Παπαδημούπολη του, όπως χαρακτηριστικά την αναφέρουν τα ΜΜΕ, έχει στην κατοχή του 38 διαμερίσματα στην Αθήνα, εκ των οποίων τα 15 τα ενοικιάζει σε ΜΚΟ και πρόσφυγες σε Κυψέλη, Πατήσια και Άγιο Παντελεήμονα, με κέρδος περί τις 6.000 ευρώ το μήνα. Το 2018 αγόρασε οκτώ (8) διαμερίσματα και το 2019 άλλα έξη (6)!!! Τα περισσότερα από τα διαμερίσματα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τα έχει νοικιάσει  η ΜΚΟ Solidarity Now, πίσω από την οποία βρίσκεται ο γνωστός πολυπράγμων Αμερικανός επιχειρηματίας Τζορτζ Σόρος!!! Χαρακτηριστικά, σε  άρθρο του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  αναφέρονται τα εξής: Aκάθεκτος ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης, ενισχύει τη συλλογή των ακινήτων, αγοράζοντας μαζικά διαµερίσµατα σε υποβαθµισµένες συνοικίες της Αθήνας, που τα εκµεταλλεύεται µε προσοδοφόρες µισθώσεις, τις οποίες συνάπτει, είτε µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, είτε απευθείας µε µετανάστες και πρόσφυγες. Ο 65χρονος πολύπειρος πολιτικός, … τη διετία 2018-2019 απέκτησε σε πολύ καλές τιµές 16 νέα ακίνητα, φτάνοντας σε 38 τον συνολικό αριθµό των ακινήτων που ανήκουν στον ίδιο και σε µέλη της οικογένειάς του. Εκείνο, ωστόσο, που περισσότερο από όλα τα άλλα εντυπωσιάζει στις επενδύσεις του κ. Παπαδηµούλη σε ακίνητα, είναι η ευκολία µε την οποία βρήκε άµεσα…

Διάβασε το »

Παπαδημούλης αγόρασε άλλα 6ακίνητα το 2019. Απάντηση Παπαδημούλη στοΠρώτο Θέμα

Newsteam 0 Comments

Με ανακοίνωση του, ο Δημήτρης Παπαδημούλης κάνει γνωστό ότι θα δίνει τα κέρδη από τα διαμερίσματα που έχει νοικιάσει σε πρόσφυγες/μετανάστες, σε δράσεις αλληλεγγύης. Είχε προηγηθεί το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, το οποίο αναφέρεται στην νέα αγορά 6 διαμερισμάτων από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ το 2019, ορισμένα από τα οποία έχουν ενοικιαστεί σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που ασχολούνται με την στέγαση προσφύγων και μεταναστών. Υπό τον τίτλο Παπαδημούπολη η εφημερίδα αναφέρει ότι ο ευρωβουλευτής έχει στην κατοχή του 38 διαμερίσματα στην Αθήνα, εκ των οποίων τα 15 ενοικιάζει σε ΜΚΟ και πρόσφυγες σε Κυψέλη, Πατήσια και Άγιο Παντελεήμονα, με κέρδος περί τις 6.000 ευρώ το μήνα. Στην ανακοίνωση του, ο κ. Παπαδημούλης καταγγέλλει προσπάθεια της ΝΔ για την ηθική και πολιτική του εξόντωση και την ηθική σπίλωση του Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις εταιρείας δημοσκόπησης, η υπόθεση έχει κοστίσει στον ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου, όπως καταγράφουν πρόσφατες μετρήσεις. Το  δημοσιευθέν πόθεν έσχες του Δ. παπαδημούλη με τις αγορές ακινήτων έχει προκαλέσει εσωτερικές αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν αποσπάσματα από το ρεπορτάζ στο Πρώτο Θέμα και η ανακοίνωση – απάντηση του Δημήτρη Παπαδημούλη:  Aκάθεκτος ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης ενισχύει τη συλλογή των ακινήτων, αγοράζοντας μαζικά διαµερίσµατα σε υποβαθµισµένες συνοικίες της Αθήνας που τα εκµεταλλεύεται µε προσοδοφόρες µισθώσεις τις οποίες συνάπτει είτε µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, είτε απευθείας µε µετανάστες και πρόσφυγες. Ο 65χρονος πολύπειρος πολιτικός, … τη διετία 2018-2019 απέκτησε σε πολύ καλές τιµές 16 νέα ακίνητα, φτάνοντας σε 38 τον συνολικό αριθµό των ακινήτων που ανήκουν στον ίδιο και σε µέλη της οικογένειάς του. Εκείνο, ωστόσο, που περισσότερο από όλα τα άλλα εντυπωσιάζει στη στροφή του κ. Παπαδηµούλη στις επενδύσεις σε ακίνητα είναι η ευκολία µε την οποία βρήκε άµεσα ενοικιαστές…

Διάβασε το »

Έβρος: Διπλασιάστηκαν οι μεταναστευτικές ροές

Newsteam 0 Comments

H Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας κλειδώσει σιδερόφραχτα τα σύνορα των χωρών της για πρόσφυγες και μετανάστες, έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε σάκο του μποξ της Τουρκίας, σε αποθήκη ψυχών και σε χώρα-ανάχωμα για την προστασία του ευρωπαϊκού Βορρά από ανεπιθύμητους επισκέπτες. Η Ελλάδα αντί να ξεσηκωθεί απέναντι σε αυτή τη σαδιστική πολιτική, την υπομένει αγόγγυστα και όσο τη υπομένει, για να έχει, υποτίθεται, κάποια ανταλλάγματα τόσο έρχονται βροχή οι σφαλιάρες από τις Βρυξέλλες. Διπλασιασμός των μεταναστευτικών ροών καταγράφηκε την Τρίτη στα χερσαία σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας στον Έβρο, με τη μεγαλύτερη πίεση να παρατηρείται τις βραδινές ώρες σε Τυχερό και Φέρες, όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή. Σε διάστημα 24 ωρών, απετράπη η είσοδος σε περισσότερους από 400 πρόσφυγες και μετανάστες. Πρόκειται για ποσοστιαία μεταβολή που αγγίζει το 100% καθώς οι αποτροπές τις προηγούμενες ημέρες κυμαίνονταν μεταξύ 200 – 250. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, οι περισσότεροι από τους μετανάστες που κατάφεραν να φτάσουν στα σύνορα έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους από την Κωνσταντινούπολη. Αξιολογούνται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ομάδες 500 -1.000 ατόμων μετακινούνται και νοτιότερα, προς τις παράκτιες περιοχές της Τουρκίας. Αντίστοιχη ανησυχία υπάρχει και στο Λιμενικό. Στελέχη του αποκάλυψαν στην Καθημερινή, ότι τις τελευταίες δύο ημέρες βρίσκονται σε επιφυλακή έπειτα από πληροφορίες για μετακίνηση σημαντικού αριθμού μεταναστών προς τις ακτές της Τουρκίας, απέναντι από τη Λέσβο, την Κω, το Φαρμακονήσι και αλλού. Δείτε τα tweets της επικαιρότητας: Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ – ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Έβρος: Αστυνομικοί γάζωσαν τζιπ και τραυμάτισαν πρόσφυγες. Ποινική δίωξη

Newsteam 0 Comments

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή του Σουφλίου στον Έβρο, όταν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια καταδίωξης άνοιξαν πυρ εναντίον ενός τζιπ που διακινούσε πρόσφυγες. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Τvxs.gr, ένας άνδρας της ΕΛ.ΑΣ. γάζωσε, αδειάζοντας δύο γεμιστήρες, το όχημα που προπορευόταν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν  δύο άτομα, μεταξύ τους μια γυναίκα σοβαρά. Υπολογίζεται ότι περίπου 10 άτομα μετέφερε ο αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος είχε αρνηθεί να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει όταν ακινητοποιήθηκε, πλην όμως συνελήφθη. Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, ενώ από την Εισαγγελία Ορεστιάδας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος δύο αστυνομικών, που αντί να επιχειρήσουν ακινητοποίηση του οχήματος πυροβολώντας στα λάστιχα, πυροβόλησαν ανθρώπους και αναμένεται να απολογηθούν. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η ΕΛ.ΑΣ. που ανακοινώνει όλα τα περιστατικά διακίνησης στην ευρύτερη περιοχή, δεν ανακοίνωσε το παραμικρό και φαίνεται πως το περιστατικό επιχειρήθηκε να αποσιωπηθεί. Δείτε τα tweets της επικαιρότητας: Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ – ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Bάρκα με 40 πρόσφυγες στη Δυτική Λέσβο

Newsteam 0 Comments

Άλλη μια βάρκα με 40 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στις 8:00 το πρωί σε ακτή στη Δυτική Λέσβο. Στους πρόσφυγες, 14 Αφγανικής και 26 Αφρικανικής καταγωγής, δόθηκαν από τους κατοίκους και εργαζόμενους του δήμου μάσκες και νερά και ενημέρωσαν τις Aρχές. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται κλιμάκιο του ΕΟΔΘ να εξετάσει τους νεοφερμένους και στη συνέχεια να οδηγηθούν στη δομή καραντίνας στα Μεγάλα Θέρμα. Όμως η δομή στα Μεγάλα Θέρμα πλέον ασφυκτιά, στους 211 που ήδη βρίσκονται στη δομή χθες προστέθηκαν οι 32 που αφέθηκαν από τη FRONTEΧ σε παραλία στον Παληό Μανταμάδου. Στο μεταξύ 40 μέρες μετά και δεν μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ της Μόριας όπως προβλέπεται οι πρώτοι 70 για τους οποίους έληξε ξ καραντίνα και μετά από τα τεστ που τους έγιναν βρέθηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό και η δομή πλέον δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, ενώ αρχίζει να είναι αμφίβολο αν με τόσο κόσμο τηρούνται όσα προβλέπονται εντός της δομής για την απόσταση νεοφερμένων από τους υπόλοιπους, Την ευθύνη λειτουργίας της δομής καραντίνας έχει η αστυνομία. Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Δήμαρχος Λαρισαίων: Ανησυχούμε για την έξωση προσφύγων από το Κουτσόχερο

Newsteam 0 Comments

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο Δήμο Λαρισαίων οι διαφαινόμενες εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση διαδικασιών εξώσεων από ανοικτές δομές φιλοξενίας προσφύγων, περιλαμβανομένης αυτής του Κουτσοχέρου αλλά και από το πρόγραμμα ESTIA, ατόμων που έχουν λάβει άσυλο και δικαιούνται διεθνούς προστασίας επισήμανε σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης. Παράλληλα, από τον Δήμο Λαρισαίων σχετικά με τις εξελίξεις στο προσφυγικό τονίζονται τα εξής: Σημειώνεται ότι η αλλαγή του νομικού πλαισίου τον περασμένο Μάρτιο και η σχετική Κοινή Υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.), περιορίζουν το χρονικό περιθώριο αποχώρησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από τις κάθε είδους δομές από έξι μήνες σε 30 ημέρες. Η συγκεκριμένη αλλαγή σε συνδυασμό με την έλλειψη ενταξιακής πολιτικής, εγκυμονούν κινδύνους για την συνέχεια αφού οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας αποκλείονται από κάθε είδους κοινωνική προστασία λόγω των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί, δεν έχουν ΑΜΚΑ και πρόσβαση την αγορά εργασίας, το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ δεν δίνει λύσεις μέχρι τώρα και συγχρόνως δεν έχουν και ταξιδιωτικά έγγραφα. Στοιχεία που είναι πολύ πιθανόν να τους οδηγήσουν στην ανέχεια, την εξαθλίωση και την αστεγία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις τοπικές κοινωνίες. Με απλές κουβέντες μπορεί να δούμε τους ανθρώπους αυτούς στις πλατείες μας, στις πλατείες των πόλεων με τα πράγματά τους και τα παιδιά τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι με τις συγκεκριμένες αποφάσεις η κυβέρνηση στοχεύει στην εξεύρεση θέσεων φιλοξενίας για την αποσυμφόρηση των νησιών. Δηλαδή οι κενές θέσεις φιλοξενίας που θα προκύψουν από τις εξόδους των ατόμων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας θα καλυφθούν στην συνέχεια από πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στα Κέντρα Υποδοχής των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Το ζήτημα έχει απασχολήσει τα όργανα της ΚΕΔΕ, καθώς και το δίκτυο…

Διάβασε το »

Εκτός δομών από σήμερα 10.000 πρόσφυγες – Ψυχογιός: Κυνική και απάνθρωπη η κατάσταση

Newsteam 0 Comments

Με απόφαση της κυβέρνησης ξεκινά από σήμερα η απομάκρυνση 10.000 προσφύγων και μεταναστών από δομές φιλοξενίας. Στην ερώτηση που θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σαφή απάντηση από κυβερνητικής πλευράς. Η ανησυχία είναι διάχυτη τόσο ανάμεσα στους πρόσφυγες, όσο και στους φορείς των τοπικών κοινωνιών. Σε τηλεοπτική του παρέμβαση το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης απαντώντας στο πού θα πάνε από σήμερα όσοι μετανάστες εξέλθουν από τις δομές τόνισε ότι υπάρχει μεν μια δυσκολία, από την άλλη το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί ισόβια να προσφέρει κατοικία ούτε επιδόματα στους πρόσφυγες και στους μετανάστες… Διαβάστε περισσότερα στο κυβέρνηση.gr Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Αποχώρηση αναγνωρισμένων προσφύγων και μη δικαιούχων ασύλου από το ελληνικό σύστημα υποδοχής

Newsteam 0 Comments

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη, κατά την οποία συζητήθηκαν λεπτομέρειες για την έναρξη των αποχωρήσεων αναγνωρισμένων προσφύγων και μη δικαιούχων ασύλου, από το ελληνικό σύστημα υποδοχής. Ειδικότερα, ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι το σύνολο των αναγνωρισμένων προσφύγων που αποχωρούν από το πρόγραμμα στέγασης, έχουν λάβει έγκαιρα γνώση της εν λόγω απόφασης. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι βάσει του Ν. 4636/19, ο οποίος ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, ως αφετηρία για την αποχώρηση αναγνωρισμένων προσφύγων είχε οριστεί ο Απρίλιος. Ωστόσο, δόθηκε παράταση μέχρι τα τέλη Μάϊου, λόγω της πανδημίας του Covid-19, κάνοντας πράξη τα αιτήματα των φορέων. Πλέον, δεν υπάρχει χρόνος για επιπλέον καθυστερήσεις. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου μας ήταν και είναι στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για να επιλυθούν όποια διαδικαστικά προβλήματα ανακύψουν. Στην εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε, τονίστηκε η ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας, και αναζητήθηκαν τρόποι ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά. Γι’ αυτό, αποφασίστηκαν κοινά σημεία δράσης, όπως η αναθεώρηση του προγράμματος ΗΛΙΟΣ και η καλύτερη διασύνδεση των προσφύγων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ και του ΟΑΕΔ. Στη σύσκεψη συμμετείχαν: οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,  ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα και Περιφερειακός Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας Gianluca Rocco, ο Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  στην Ελλάδα, Philippe Leclerc, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του  Υπουργείου Εσωτερικών και του Δήμου Αθηναίων, οι Διοικητές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Επισημαίνεται ότι την 1η Ιουνίου 2020 θα ξεκινήσει η σταδιακή αποχώρηση 11.237 ατόμων από τα διαμερίσματα του προγράμματος ESTIA, τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας και τις θέσεις υποδοχής σε ξενοδοχεία του προγράμματος Filoxenia. Τέλος, από την 01-09-2020 οι προπληρωμένες κάρτες που δίδονται στους αιτούντες άσυλο, θα μπορούν…

Διάβασε το »

Έγγραφο διεθνούς οργανισμού αποκαλύπτει κακοδιαχείριση και ατασθαλίες στο Υπουργείο Μετανάστευσης

Newsteam 0 Comments

Σοβαρές ενδείξεις για κακομεταχείριση ή και οικονομικές ατασθαλίες στα έργα που πραγματοποιεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με αιχμή την κατασκευή της δομής στη Μαλακάσα, απώλεια μεγάλου μέρους ευρωπαϊκών κονδυλίων και έλλειψη σχεδιασμού, αλλά και ανεδαφικούς σχεδιασμούς και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα καταλογίζει στην κυβέρνηση και στον υπουργό Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη διαβαθμισμένο έγγραφο διεθνούς οργανισμού, το οποίο φέρεται να έχει σταλεί ήδη στην Κομισιόν. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται στο έγγραφο, το οποίο φέρνει στο φως η Καθημερινή, η νέα δομή της Μαλακάσας κοστολογήθηκε με υπέρογκο ποσό συγκρινόμενο με ανάλογα έργα που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έγγραφο διαψεύδει τους ισχυρισμούς του υπουργού Νότη Μηταράκη ότι το υπέρογκο κόστος οφείλεται στον επείγοντα χαρακτήρα του. Επισημαίνει ότι το κόστος για έργο που φτιάχτηκε σε ανάλογο διάστημα επτά ημερών ανήλθε σε 270 ευρώ ανά ωφελούμενο, έναντι 3.900 ευρώ ανά ωφελούμενο στη Μαλακάσα. Πρόκειται βέβαια για τον διαγωνισμό με μία μόνο εταιρεία και κόστος αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, τον οποίο υλοποίησε ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας του υπουργείου, μετακλητός κατά παρέκκλιση, και μάλιστα πριν δημοσιευτεί το ΦΕΚ του διορισμού του. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έγγραφο αποτελεί κόλαφο και για την εξαγγελθείσα ρητορική και τους ανεδαφικούς σχεδιασμούς του Νότη Μηταράκη. Το υπουργείο Μετανάστευσης εξαγγέλλει πράγματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν και τα οποία δεν έχουν ρεαλιστική βάση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση τονίζει χαρακτηριστικα ο διεθνής οργανισμός στην παρέμβασή του, όπως για παράδειγμα ότι όλες οι νέες δομές που θα δημιουργηθούν θα είναι κλειστές ή ότι μεγάλος αριθμός αιτούντων άσυλο θα μεταφερθεί από τα νησιά και μάλιστα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού ή ότι δομές φιλοξενίας θα κλείσουν έως το τέλος του έτους. Καταπέλτη αποτελεί το έγγραφο και για τις εξαγγελθείσες εξώσεις των αναγνωρισμένων προσφύγων από τα καμπ και…

Διάβασε το »