Πολιτισμός - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Όλα τα άρθρα που σχετίζονται με τον όρο Πολιτισμός.

Στη νεότερη Ελλάδα τη λέξη πολιτισμός μετέφρασε και χρησιμοποίησε από τη αγγλική λέξη “civilisation” ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833) ταυτίζοντάς την με τα ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής μιας κοινότητας,προϊόντα που έχουν να κάνουν με την υψηλή τέχνη, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες.

oaed.gr. Λήγει η προθεσμία για χορήγηση επιταγών αγοράς βιβλίων

Newsteam 0 Comments

ΟΑΕΔ. Λήγει η προθεσμία για χορήγηση επιταγών αγοράς βιβλίων Πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2021 Λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021 του ΟΑΕΔ Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους και οι πάροχοι να δηλώνουν τη συμμετοχή τους για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021 του ΟΑΕΔ  μέχρι την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 180.000 επιταγές αξίας 20 € η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.600.000 €, σημειώνοντας αύξηση κατά 20% του αριθμού επιταγών και του προϋπολογισμού, συγκριτικά με τα προγράμματα προηγουμένων ετών αντίστοιχα. Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το έτος 2020: είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ ή έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή συμπληρώνουν τουλάχιστον 4 συνεχείς μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, καθώς και τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια…

Διάβασε το »

oaed.gr. Ξεκινούν οι αιτήσεις για χορήγηση επιταγών αγοράς βιβλίων

Newsteam 0 Comments

ΟΑΕΔ. Ξεκινούν οι αιτήσεις για χορήγηση επιταγών αγοράς βιβλίων Πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2021 Ξεκινά τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021 του ΟΑΕΔ Από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00, θα μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους και οι πάροχοι να δηλώνουν τη συμμετοχή τους για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021 του Οργανισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 180.000 επιταγές αξίας 20 € η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.600.000 €, σημειώνοντας αύξηση κατά 20% του αριθμού επιταγών και του προϋπολογισμού, συγκριτικά με τα προγράμματα προηγουμένων ετών αντίστοιχα. Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το έτος 2020: είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ ή έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή συμπληρώνουν τουλάχιστον 4 συνεχείς μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, καθώς και τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί…

Διάβασε το »

oaed.gr. Επιταγές σε εργαζόμενους και ανέργους για αγορά βιβλίων

Newsteam 0 Comments

ΟΑΕΔ. Επιταγές σε εργαζόμενους και ανέργους για αγορά βιβλίων Πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2021 Αριθ. οικ. 61216 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3919/25.08.2021Κατάρτιση Προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2021 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝαποφασίζουμε: Στους κοινωνικούς σκοπούς του ΕΛΕΚΠ εντάσσεται το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων για την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών τους, το οποίο εξειδικεύεται ως ακολούθως: Άρθρο 1ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του Προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η χορήγηση επιταγών στους δικαιούχους – ωφελούμενους του προγράμματος για την αγορά βιβλίων. Άρθρο 2ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021 ορίζονται: α) Ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 678/1977, ως ισχύει. β) Ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, όπως ισχύει. γ) Ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα). δ) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. Ο υπό τα στοιχεία α’ έως γ’ αναφερόμενος αριθμός ημερών μπορεί να προκύψει αθροιστικά από τις ημέρες και των τριών στοιχείων. 2. Ως «Ωφελούμενοι» του…

Διάβασε το »

Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης. Εισαγωγικές εξετάσεις 2021-2022

Newsteam 0 Comments

Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης. Εισαγωγικές εξετάσεις 2021-2022 Διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης Αριθμ. 376713 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3749/13.08.2021Εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολικού έτους 2021-2022 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥπροκηρύσσουμε: 1. Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) σχολικού έτους 2021-2022. 2. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για κάθε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του π.δ. 370/1983 θα διενεργηθούν ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται από τον ΥΠΠΟΑ, μετά από πρόταση της οικείας Σχολής. Οι Σχολές αποστέλλουν τις προτάσεις τους για την Επιτροπή Εξετάσεων στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) έως και τις 6 Σεπτεμβρίου 2021. Η σύνθεση κάθε Επιτροπής θα είναι πενταμελής. Οι προτεινόμενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (όπως ορίζονται στο άρθρο 16, του ν. 1158/1981), ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 370/1983). Εφόσον προταθούν και αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα. Πέραν των μελών της Επιτροπής προτείνεται και γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχει χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως και εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται το χρονικό διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2021 Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή στις 31 Οκτωβρίου 2021, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του…

Διάβασε το »

Μαντώ: Μιλάει για τους λόγους που την οδήγησαν σε δύο διαζύγια

Newsteam 0 Comments

Η τραγουδίστρια σε μια σπάνια κατάθεση ψυχής Η Μαντώ παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, αλλά και στα δύο της διαζύγια. Δύο γάμοι και δύο διαζύγια. Τι σας έχει αφήσει στη ψυχή σας;Δύο όμορφα παιδάκια. Και τα δύο μου διαζύγια ήταν πολύ πολιτισμένα. Γενικά είμαι άνθρωπος που δεν συμβιβάζομαι εύκολα, είμαι λίγο δύσκολη στις σχέσεις μου. Για αυτό και αυτήν την στιγμή δεν έχω κάποιον σύντροφο. Ειδικά μετά από τα δυο διαζύγια, έχω γίνει πολύ επιλεκτική, δεν θα ξαναέκανα την κίνηση να προχωρήσω αν δεν ήμουν απόλυτα σίγουρη ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά με συμπληρώνει και είναι το άλλο μου μισό. Πράγμα πολύ δύσκολο και δυσεύρετο. Μακάρι να το βρω αλλά και αν δεν το βρω, εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένη με τη ζωή μου. Μου αρέσει η ζωή που ζω. Δεν νιώθω κανένα κενό. Τι θα έπρεπε να έχει ένας άνθρωπος για να αποφασίσετε να προχωρήσετε μαζί του;«Θα έπρεπε να υπάρχει συμβατότητα. Δηλαδή εγώ είμαι μουσικός, θα πρέπει να είναι κάτι αντίστοιχο. Ήμουν 10 χρόνια με γιατρό, πολύ ωραία σχέση, πολύ καλός άνθρωπος αλλά δεν είχαμε κοινά ενδιαφέροντα. Αυτό είναι ένα θέμα στα ζευγάρια. Θα ήθελα να έχει σχέση με το επάγγελμά μου, να είναι στο επίπεδο που είμαι εγώ, να έχει ψυχικά χαρίσματα και αρετές. Να μπορώ να τον εμπιστευτώ, να στηριχτώ», κατέληξε.

Διάβασε το »

Ξέσπασε η Ελένη Δήμου: Έκανα το εμβόλιο, αλλά δεν την πήρα πίσω τη ζωή μου

Newsteam 0 Comments

Η ανάρτησή της στα social media Με ανάρτησή της στο Facebook, η Ελένη Δήμου ξεσπά για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον χώρο του πολιτισμού, λόγω της πανδημίας.  «Ακυρώνονται φεστιβάλ γιατί θα έχουν κόσμο. Η περιφέρεια στο Κιάτο δεν κάνει την συναυλία στην γενέτειρα του Γιάννη Σπανού γιατί θα έχει κόσμο. Στην Επίδαυρο που είχε 20 χιλιάδες ανθρώπους και μπράβο, εκεί δεν έχουν θέμα; Ντροπή σας, κύριοι και κυρίες. Ντροπή σας!  Το ζήσαμε και πέρυσι αυτό. Στο Ηρώδειο δεν υπήρχε πανδημία, ενώ στις άλλες εκδηλώσεις η πανδημία κάλπαζε. Είμαι από εκείνους που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, αλλά τη ζωή μου πίσω δεν την πήρα. Και φταίτε εσείς με την διγλωσσία σας. Να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Το θέατρο είναι τροφή για το μυαλό και το τραγούδι είναι γιατρικό για την ψυχή. Ωστόσο, χαμογελάω και συνεχίζω. 

Διάβασε το »

Πληρώνονται τα 534 ευρώ σε καλλιτέχνες για τον Απρίλιο 2021

Newsteam 0 Comments

Πληρώνονται τα 534 ευρώ σε καλλιτέχνες για τον Απρίλιο 2021 Αποζημίωση ειδικού σκοπού, σε επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 θα γίνει η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σε καλλιτέχνες-Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού. Συγκεκριμένα η καταβολή αφορά σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τον μήνα Απρίλιο 2021

Διάβασε το »

Έκδοση συλλεκτικού νομίσματος 80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Newsteam 0 Comments

Έκδοση συλλεκτικού νομίσματος «80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας €10, κοπής 2021 Αριθμ. 2/83597/0025 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2654/18.06.2021Έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας €10, κοπής 2021, με θέμα «80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣαποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας € 10, κοπής 2021, με θέμα «80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», έως την ποσότητα των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) τεμαχίων, το οποίο θα διατίθεται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Συλλεκτικά κέρματα ευρώ Τα συλλεκτικά νομίσματα ευρώ εκδίδονται επισήμως από τα κράτη-μέλη, αλλά δεν προορίζονται για κυκλοφορία. Έχουν ονομαστική αξία, η οποία είναι πάντοτε διαφορετική από εκείνη των κυκλοφορούντων κερμάτων, όπως επίσης και η παράσταση που απεικονίζεται σε αυτά. Ενώ τα κυκλοφορούντα κέρματα αποτελούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, τα συλλεκτικά νομίσματα αποτελούν νόμιμο χρήμα μόνο στη χώρα έκδοσής τους. Τα νομίσματα αυτά σπανίως χρησιμοποιούνται για πληρωμές, διότι η αγοραία αξία τους είναι συνήθως πολύ υψηλότερη από την ονομαστική τους αξία και πολλά από αυτά κατασκευάζονται από πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός ή ο άργυρος. Για να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση στο κοινό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συλλεκτικών νομισμάτων διαφέρουν από εκείνα των κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία. Από τις τρεις τεχνικές παραμέτρους των νομισμάτων, δηλαδή το χρώμα, τη διάμετρο, και το βάρος, τουλάχιστον οι δύο θα πρέπει να είναι διαφορετικές από εκείνες των κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία. Πώς μπορείτε να προμηθευτείτε συλλεκτικά και αναμνηστικά κέρματα ευρώ; Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών…

Διάβασε το »

oaed.gr. Αποτελέσματα για τους δικαιούχους επιταγών για αγορά βιβλίων

Newsteam 0 Comments

ΟΑΕΔ. Αποτελέσματα για τους δικαιούχους επιταγών για αγορά βιβλίων Πίνακες δικαιούχων και παρόχων του Προγράμματος αγοράς βιβλίων Πίνακες δικαιούχων και παρόχων του Προγράμματος χορήγησης πιστωτικών σημειωμάτων σε νέους έως 24 ετών για την αγορά βιβλίων Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, οι πρώτοι πίνακες αποτελεσμάτων δικαιούχων και παρόχων του Προγράμματος χορήγησης πιστωτικών σημειωμάτων σε νέους έως 24 ετών για την αγορά βιβλίων, που υλοποιείται μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον ΟΑΕΔ. Η κατάταξη του πίνακα των δικαιούχων πραγματοποιήθηκε με βάση τη χρονολογική σειρά υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους. Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000€, θα υλοποιηθεί από 1 Ιουνίου 2021 έως 21 Οκτωβρίου 2021. Απευθύνεται σε βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και σε 60.000 δικαιούχους, νέους έως 24 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης συμμετοχής τόσο από τους δικαιούχους όσο και από τους παρόχους Η αίτηση, υποβάλλεται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr. στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Δικαιούχοι: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/pistotika-semeiomata-agoras-biblion-se-anergous-neous-programma-up-politismou-kai-athletismou-oaed Πάροχοι: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/parokhoi-biblion-se-anergous-neous-programma-up-politismou-kai-athletismou-oaed Υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται δικαιολογητικά από τους δικαιούχους. Η εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής γίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και η επιλογή τους γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους Οι πάροχοι συνυποβάλλουν στην αίτησή τους τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Με το πιστωτικό σημείωμα αξίας 20€ ευρώ, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά…

Διάβασε το »

ΚΑΣ: Άμεσα η απόφαση για τις φωτογραφίσεις του Dior σε αρχαιολογικούς χώρους

Newsteam 0 Comments

Το βράδυ της 25 Μαΐου αναμένεται η απόφαση για το αν εν τέλει θα επιτραπεί στο γνωστό οίκο μόδας να πραγματοποιήσει φωτογραφίσεις σε χώρους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως το Ηρώδειο θέατρο και η Ακρόπολη. Ο διάσημος γαλλικός οίκος μόδας κατέθεσε πριν μερικές εβδομάδες αίτημα προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες άδειες για να πραγματοποιήσει φωτογραφίσεις με τα μοντέλα του και τα ρούχα της νέας συλλογής του. η οποία είναι εμπνευσμένη από την Ελλάδα με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.  Το θέμα θα εισαχθεί προς συζήτηση στην προγραμματισμένη συνεδρίαση που θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τρίτη το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραχώρηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Στην ημερήσια διάταξη το θέμα αναφέρεται ως «Έγκριση ή μη αιτημάτων των εταιρειών «QOS IKE» και «EIGHT E.E.», δια του Υπουργείου Τουρισμού, για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης και κινηματογράφηση της συλλογής «Cruise 2022» του οίκου «Christian Dior» σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία αρμοδιότητας Εφ.Α. πόλης Αθηνών, Εφ.Α. Ανατολικής Αττικής και Εφ.Α. Κορινθίας, κατά τον μήνα Ιούνιο του 2021». Κατά την συνεδρίαση οι εισηγητές θα παρουσιάσουν αναλυτικά το αίτημα κι έπειτα τα μέλη του συμβουλίου θα καταλήξουν σε θετική ή αρνητική γνωμοδότηση. Όσον αφορά το χώρο που θα φιλοξενήσει το ντεφιλέ έχει ήδη κατατεθεί στο Κεντρικό Σΰμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων αίτημα παραχώρησής του Παναθηναϊκού Σταδίου – Καλλιμάρμαρο το οποίο αναμένεται να συζητηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Διάβασε το »

MEDITERRANEA 19 – Young Artists Biennale: Θεσσαλονίκη και Σαν Μαρίνο σε μια πανδαισία πολιτισμού

Newsteam 0 Comments

Η MEDITERRANEA 19 – Young Artists Biennale με τίτλο «School of Waters» θα παρουσιάσει στο Σαν Μαρίνο από τις 15 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 έργα 70 καλλιτεχνών από 21 χώρες της Μεσογείου (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, performance, site-specific εγκαταστάσεις, έργα βίντεο και ήχου). H Μπιενάλε θα πραγματοποιηθεί σε διάφορους χώρους στο ιστορικό κέντρο του Σαν Μαρίνο: την Εθνική Πινακοθήκη, τον πρώτο πύργο της οχύρωσής του που βρίσκεται στην κορυφή του Monte Titano (Torre Guaita), τις μεσαιωνικές δεξαμενές Pianello, στον υπόγειο χώρο της Βουλής (Palazzo Pubblico), το παλιό μοναστήρι της Santa Chiara (όπου σήμερα στεγάζεται το Πανεπιστήμιο του Σαν Μαρίνο), το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας καθώς και σε διάφορα σημεία του Borgo Maggiore. Η MEDITERRANEA 19 οραματίζεται τη Μπιενάλε ως ένα προσωρινό σχολείο εμπνευσμένο από πειραματικές παιδαγωγικές που προκαλούν δημιουργικά τις υπάρχουσες καλλιτεχνικές, επιμελητικές και ερευνητικές μορφές. Αποτελεί ένα συλλογικό εργαλείο για την αποδόμηση των στερεοτύπων που προέρχονται από την ευρωκεντρική ερμηνεία της περιοχής της Μεσογείου, εστιάζοντας στην υλική και συμβολική φύση του νερού από γεωπολιτική αλλά και οικολογική οπτική. Πρόκειται για μια πρόσκληση για να ανακαλύψουμε εκ νέου τη ρευστότητα που κατέστησε τη Μεσόγειο έναν πολύμορφο τόπο συνύπαρξης μορφών ζωής και διαδικασιών παραγωγής γνώσης. Η «ακινησία» αυτής της περιόδου, στρέφει το ενδιαφέρον της επιμελητικής ομάδας του «School of Waters» σε περιβάλλοντα με χαρακτηριστικό τη στασιμότητα. Εμπνέεται από οικοσυστήματα όπως τα έλη και οι βάλτοι για να ενεργοποιήσει το παράλληλο πρόγραμμα «Digital Swamp». Αν και αυτές οι ζώνες μετάβασης μεταξύ γης και νερού θεωρούνται δυσάρεστα περιβάλλοντα, ανεπιθύμητα και μολυσματικά, αποτελούν ταυτόχρονα και σημαντικούς υδροβιότοπους. Επιχειρώντας να εξερευνήσει τις μορφές ζωής που μπορεί να αναπτυχθούν σε συνθήκες φαινομενικής ακινησίας, παράλληλα με τα εγκαίνια της έκθεσης στο Σαν Μαρίνο, το διευρυμένο δημόσιο πρόγραμμα…

Διάβασε το »

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις των καλλιτεχνών για την αποζημίωση Μαρτίου 2021

Newsteam 0 Comments

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις των καλλιτεχνών για την αποζημίωση Μαρτίου 2021 Υπεύθυνες δηλώσεις για την αποζημίωση ειδικού σκοπού Από την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 οι καλλιτέχνες- επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έως και την 10/1/2021 και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μπορούν να υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τον μήνα Μάρτιο 2021 Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ισχύει έως τις 19 Μαΐου 2021. Ταυτόχρονα προωθείται προς υπογραφή η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παράταση της χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους καλλιτέχνες και για τον μήνα Απρίλιο 2021 Όσον αφορά στο άνοιγμα της πλατφόρμας για τον Απρίλιο θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Η ειδική πλατφόρμα των καλλιτεχνών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή των δηλώσεων https://artandcultureprofessionals.services.gov.gr

Διάβασε το »

Τέλος στα ραντεβού για τα ψώνια – Σήμερα οι αποφάσεις για τον πολιτισμό

Newsteam 0 Comments

Στις 14 Μαΐου τελειώνουν τα click away και click inside, δήλωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης. «Δεν θα υπάρχει αυτή η διαδικασία στις 15» ανέφερε, μιλώντας στο Θέμα 104,6 και πρόσθεσε ότι οι περιορισμοί για τον αριθμό των πελατών θα μας συνοδεύουν για πολύ καιρό ακόμα. Αποφασίζουν οι λοιμωξιολόγοι για πρωτόκολλα, πολιτισμό και νέα ανοίγματα Οι ειδικοί λοιμωξιολόγοι στη σημερινή τους συνεδρίαση αναμένεται να πάρουν νέες αποφάσεις για το lockdown και να εγκρίνουν ή όχι το άνοιγμα για τις πολιτιστικές δραστηριότητες, με δεδομένο ότι στις 15 Μαΐου ξεκινά και επίσημα η τουριστική περίοδος και η κυβέρνηση επιδιώκει να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι τομείς ανοικτοί. Αναλυτικότερα οι επιστήμονες της επιτροπής αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα για το πότε και πώς θα ανοίξουν μουσεία, θέατρα, θερινά σινεμά και συναυλίες. Πάντως η κυβέρνηση ιδανικά θα ήθελε να ανοίξουν τα μουσεία στις 14 Μαΐου, καθώς ούτως ή άλλως στα μουσεία δεν αναμένεται κανένας συνωστισμός, ενώ αποτελεί ερώτημα γιατί δεν έχουν ανοίξει ακόμη οι μουσειακοί χώροι. (EUROKINISSI/ΤΖΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ) Τα θερινά σινεμά αποτελούν άλλο ένα αίτημα της κυβέρνησης ώστε να ανοίξουν τις πύλες τους στις 21 Μαΐου. Με δεδομένο ότι πρόκειται για ανοικτούς χώρους και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα μέτρα, οι επιστήμονες της επιτροπής επίσης αναμένεται να δώσουν το πράσινο φως. Άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τις συναυλίες και τα ανοιχτά θέατρα για τα οποία η κυβέρνηση έχει αιτηθεί να επαναλειτουργήσουν μαζί με συναυλιακούς χώρους στις 28 Μαΐου. Παράλληλα οι ειδικοί της επιτροπής εξετάζουν και τα πρωτόκολλα προστασίας για δραστηριότητες που σταδιακά ανοίγουν.

Διάβασε το »

Ζεντάγια: Τιμητικό βραβείο στην 14η απονομή των Βραβείων Essence

Newsteam 0 Comments

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Ζεντάγια και η ηθοποιός Μικέιλα Κόελ τιμήθηκαν τη βραδιά απονομής των Βραβείων Essence σε Μαύρες Γυναίκες του Χόλιγουντ 2021. Οι Σίνθια Ερίβο, Άντρα Ντέι και Γούπι Γκόλντμπεργκ ήταν μεταξύ των ηθοποιών που παρέλαβαν βραβεία στην εκδήλωση, η οποία αναγνωρίζει δημιουργούς από τη κοινότητα των μαύρων για τη συμβολή τους στο Χόλιγουντ και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Το φετινό θέμα, «Mastering Our Stories» ήταν επικεντρωμένο στην ανθεκτικότητα των Μαύρων γυναικών στο Χόλιγουντ όλα αυτά τα χρόνια – και την περίοδο της πανδημίας της COVID-19. Η Ζεντάγια, που υποδύεται τη Ρου Μπένετ στη σειρά του HBO «Euphoria» και τη MJ στο «Spider-Man: Homecoming» και άλλες ταινίες του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel ευχαρίστησε άλλες Μαύρες γυναίκες στην ομιλία αποδοχής της. «Είστε συνεχές κίνητρο και έμπνευση για μένα καθημερινά» είπε. «Όταν βλέπω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, νιώθω ότι μπορώ και εγώ επίσης, και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ». «Θέλω απλώς να συνεχίσω να σας βλέπω όλες να λάμπετε και να είστε καταπληκτικές. Ελπίζω να είμαι πάντα στο πλευρό σας και να σας υποστηρίζω. Αυτό το βραβείο σημαίνει τόσα πολλά για μένα» τόνισε η τραγουδίστρια και ηθοποιός. «Το να αναγνωρίζομαι από το Essence και από τόσους πολλούς ανθρώπους που θαυμάζω και εκτιμώ σημαίνει τα πάντα για μένα. Εύχομαι να μπορούσα να είμαι σε ένα χώρο γεμάτο με όλες εσάς και να σας μιλώ και να βλέπω τα πρόσωπά σας και να σας αγκαλιάζω και να σας ευχαριστώ» τόνισε. Η Κόελ, Βρετανίδα ηθοποιός που είναι σεναριογράφος, δημιουργός και πρωταγωνιστεί στη σειρά BBC One και του HBO «I Will Destroy You», ευχαρίστησε τις Ίσα Ρέι, τη Τζανέλ Μονά και άλλες γυναίκες που την υποδέχτηκαν στο Χόλιγουντ με ανοιχτές αγκάλες. Κατά τη…

Διάβασε το »

oaed.gr. Χορήγηση επιταγών σε άνεργους νέους για αγορά βιβλίων

Newsteam 0 Comments

ΟΑΕΔ. Χορήγηση επιταγών σε άνεργους νέους για αγορά βιβλίων Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών σε ανέργους για την απόκτηση βιβλίων To Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη συνεργασία του ΟΑΕΔ εγκαινιάζει, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου, ένα νέο Πρόγραμμα Χορήγησης Πιστωτικών Σημειωμάτων (Επιταγών) σε νέους ανέργους για την απόκτηση βιβλίων Υποβολή αιτήσεων – προθεσμία Από την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00, έως τις 14 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59, θα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τόσο οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι όσο και οι πάροχοι βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων. Η αίτηση, υποβάλλεται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr. στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Δικαιούχοι: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/pistotika-semeiomata-agoras-biblion-se-anergous-neous-programma-up-politismou-kai-athletismou-oaed Πάροχοι: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/parokhoi-biblion-se-anergous-neous-programma-up-politismou-kai-athletismou-oaed Από την επόμενη εβδομάδα η υπηρεσία θα παρέχεται και μέσω του OAEΔapp, της καινοτόμου εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα του ΟΑΕΔ. Το Πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000€, θα υλοποιηθεί από 1 Ιουνίου 2021 έως 21 Οκτωβρίου 2021 Απευθύνεται σε 60.000 δικαιούχους, νέους έως 24 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. Η εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής γίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους. Με το πιστωτικό σημείωμα, οικονομικής αξίας 20€, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων Σε περίπτωση μη κάλυψης του προβλεπόμενου αριθμού δικαιούχων μέχρι τις 14 Μαΐου 2021, η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι της συμπληρώσεώς του, όχι όμως αργότερα από τις 21 Σεπτεμβρίου 2021

Διάβασε το »

Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων 2021

Newsteam 0 Comments

Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων 2021 και οι ημέρες που παραμένουν κλειστά Αριθμ. 132808 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1306/02.04.2021Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους, έτους 2021 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥαποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 2. Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και είκοσι (20’) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου. 3. Το ως άνω ωράριο ισχύει: α. για τους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους, από την 24η Απριλίου έως την 31η Οκτωβρίου 2021 και β. για τα αρχαιολογικά μουσεία, τα μνημεία και τα σπήλαια, από την 4η Μαΐου, εφόσον οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέπουν, έως την 31η Οκτωβρίου 2021. 4. Όλοι οι ως άνω Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα Μουσεία παραμένουν κλειστά την Κυριακή του Πάσχα και την Πρωτομαγιά, επίσημες αργίες του Κράτους. Τη Μεγάλη  Παρασκευή λειτουργούν 12:00 – 17:00 5. Τις ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 1157/1981, Α’ 126, παρ. 1, άρθρο 11) (Δευτέρα του Πάσχα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, Δεκαπενταύγουστος και 28η Οκτωβρίου), οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα Μουσεία λειτουργούν με το ωράριο που ορίζεται ανωτέρω (παρ. 1). 6. Στο σύνολο των Αρχαιολογικών Χώρων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωράριο (08.00- 20.00), καθώς και στα Μουσεία που λειτουργούν εντός αυτών, το ωράριο από 1η Σεπτεμβρίου 2021 διαμορφώνεται, λόγω σταδιακής μείωσης της διάρκειας της ημέρας, ως ακολούθως: 1η έως 15η Σεπτεμβρίου 08:00-19:30, 16η έως 30η Σεπτεμβρίου 08:00-19:00, 1η έως 15η Οκτωβρίου 08:00-18:30 και 16η έως 31η Οκτωβρίου 08:00-18:00. 7. Με την απόφαση αυτή, η οποία ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3, παύει η ισχύς των προηγουμένων σχετικών…

Διάβασε το »

Αναμνηστικό κέρμα με θέμα: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Newsteam 0 Comments

Αναμνηστικό κέρμα με θέμα: «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» Θέση σε κυκλοφορία νέου αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 19/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 41/22.03.2021Θέση σε κυκλοφορία νέου αναμνηστικού κέρματος κυκλοφορίας των 2€, έτους κοπής 2021, με θέμα: «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων του Άρθρο 1 1. Τίθεται σε κυκλοφορία νέο αναμνηστικό μεταλλικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 €, με θέμα «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ». 2. Το κέρμα αυτό κόπτεται-τυπώνεται εφάπαξ σε ποσότητα 1.500.000 τεμαχίων, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης του ως άνω κέρματος είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2021. 3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κέρματος είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2 €, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία». Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράστασης είναι: – Περιμετρικά στο δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. – Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απεικονίζεται στο κέντρο η ελληνική σημαία περιβαλλόμενη από κλάδους δάφνης. Περιμετρικά αναγράφονται οι λέξεις «1821-2021 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». – Εντός του πυρήνα, κάτω, ανάμεσα στις δάφνες, αποτυπώνονται το ανθέμιο (σήμα του Ι.Ε.Τ.Α.) καθώς και η υπογραφή του καλλιτέχνη (Γιώργος Σταματόπουλος). – Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 729/20104 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική…

Διάβασε το »

Γιατί είναι έθιμο να τρώμε μπακαλιάρο με σκορδαλιά την 25η Μαρτίου;

Newsteam 0 Comments

Γιατί είναι έθιμο να τρώμε μπακαλιάρο με σκορδαλιά την 25η Μαρτίου; Η παράδοση θέλει την 25η Μαρτίου να τρώμε μπακαλιάρο και μάλιστα με σκορδαλιά Πως όμως καθιερώθηκε αυτό το έθιμο Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η παλαιότερη και πιο αυστηρή χρονική περίοδος νηστείας για την ορθόδοξη εκκλησία. Από την καθιέρωσή της, περί τον 4ο αιώνα μ.Χ., προβλέπεται κατά τα μοναχικά πρότυπα ξηροφαγία με τους πιστούς να τρώνε μόνο μια φορά την ημέρα κι αυτή μετά τις 3 το μεσημέρι. Μέσα στην περίοδο της Τεσσαρακοστής η νηστεία καταλύεται, διαφοροποιείται δηλαδή, τρεις φορές, δίνοντας μια ευκαιρία στους πιστούς για ενδυνάμωση μιας και η νηστεία αυτή είναι η πιο αυστηρή, αφού δεν επιτρέπεται ούτε το λάδι Η πρώτη από αυτές τις εξαιρέσεις γίνεται για την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπως έχει καθιερωθεί η 25η Μαρτίου. Πρόκειται για μια χαρμόσυνη εορτή μέσα στην περίοδο του πένθους της Σαρακοστής και επειδή είναι θεομητορική εορτή, αφιερωμένη στην Παναγία και ως εκ τούτου ιδιαίτερα σημαντική για τα μοναχικά τυπικά, επιτρέπονται το ψάρι, το έλαιο και ο οίνος. Το έθιμο του μπακαλιάρου Παραδοσιακό έδεσμα της ημέρας του Ευαγγελισμού (25 Μαρτίου), η οποία έχει πια διττή σημασία για τον Ελληνισμό, καθώς συμπίπτει από το 1838 με τον εορτασμό της Επανάστασης του 1821, είναι ο μπακαλιάρος και μάλιστα με σκορδαλιά. Η εξήγηση για την γευστική αυτή συνήθεια είναι αρκετά απλή κι έχει να κάνει κυρίως με την αδυναμία των κατοίκων της ενδοχώρας να προμηθεύονται άμεσα και οικονομικά φρέσκο ψάρι. Παρά το ότι ο μπακαλιάρος δεν είναι ένα «ελληνικό» ψάρι, καθώς απαντάται κυρίως στις ακτές του βορειοανατολικού Ατλαντικού, το γεγονός ότι γίνεται παστός τον καθιστά ένα τρόφιμο φθηνό κι εύκολο στη συντήρηση. Ο μπακαλιάρος έφτασε στο ελληνικό τραπέζι περί τον 15ο…

Διάβασε το »

Επεισόδια Ν. Σμύρνη:Στον ανακριτή ο Ινδιάνος που φέρεται να έριξε τον αστυνομικό από τη μηχανή του

Newsteam 0 Comments

ΕΛΛΑΔΑ Επεισόδια Ν. Σμύρνη:Στον ανακριτή ο «Ινδιάνος» που φέρεται να έριξε τον αστυνομικό από τη μηχανή του Newsroom Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 10:30 Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα ο 30χρονος με το παρατσούκλι «Ινδιάνος» που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και φέρεται να έριξε τον 28χρονο αστυνομικό από τη μηχανή του κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων στη Νέα Σμύρνη. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν συνολικά επτά άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τα βίαια επεισόδια στη Νέα Σμύρνη μετά το τέλος της πορείας για την αστυνομική βία. Ελεύθεροι με επίβλεψη από κοινωνικό λειτουργό οι ανήλικοι κατηγορούμενοι Υπενθυμίζεται πως χθες, Παρασκευή, ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της επίβλεψης από κοινωνικό λειτουργό αφέθηκαν οι 7 ανήλικοι κατηγορούμενοι για τα επεισόδια της Τρίτης στη Νέα Σμύρνη. Οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στα επεισόδια, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκαν τυχαία στο σημείο εκδήλωσης των επεισοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 17χρονος κατηγορούμενος είπε στην απολογία του: «Κάναμε βόλτα στην οδό Πλαστήρα. Είδαμε τα επεισόδια από μακριά. Είδαμε καπνούς και τον όχλο να έρχεται προς το μέρος μας και να φωνάζει «τρέξτε τρέξτε». Εμείς φοβηθήκαμε και τρέξαμε. Λίγα μέτρα πιο κάτω, μας έπιασαν αστυνομικοί». Ο έτερος 17χρονος υποστήριξε: «Βρισκόμουν με 4 φίλους μου και περιμέναμε να τελειώσουν τα επεισόδια και να γυρίσουμε σπίτια μας. Όταν ακούσαμε ησυχία ξεκινήσαμε. Στο δρόμο αστυνομικοί μας χτύπησαν με γροθιές. »Φοβηθήκαμε και προσπαθούσαμε να κρυφτούμε. Όταν μας βρήκαν οι αστυνομικοί ο ένας με χτύπησε με το γκλοπ στο γόνατο και μετά με τραβούσε από τα μαλλιά για να μου περάσει χειροπέδες. Και μετά ένα άλλος με χτύπαγε με το κλειδί και μου έλεγε να μην προβάλλω αντίσταση». Τι κατέθεσαν οι αστυνομικοί για την άγρια επίθεση εναντίον του συναδέλφου τους Τις συνθήκες…

Διάβασε το »

Επεισόδια στη Νέα Σμύρνη: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στη σύλληψη του 30χρονου που ξυλοκόπησε τον αστυνομικό | in.gr

Newsteam 0 Comments

Μία πληροφορία από άτομο που αναγνώρισε τον 30χρονο Ελληνοϊρακινό στα βίντεο που κυκλοφόρησαν αμέσως μετά τη δολοφονική επίθεση στον αστυνομικό της ομάδας ΔΡΑΣΗ στη Νέα Σμύρνη, οδήγησε τα στελέχη της Κρατικής Ασφάλειας στη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες μόλις οι αστυνομικοί έλαβαν την πληροφορία ανέτρεξαν στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. και διαπίστωσαν ότι το άτομο που είχε κατονομάσει ο πληροφοριοδότης ταίριαζε με εκείνον που έριξε από το δίκυκλο τον ειδικό φρουρό της Ομάδας ΔΡΑΣΗ το απόγευμα τής Τρίτης. Αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής πήγαν με άκρα μυστικότητα, πήγαν στη Μαγούλα Ασπροπύργου, όπου την περιοχή όπου ζει και εργάζεται ως αποθηκάριος ο 30χρονος, τον εντόπισαν και τον φωτογράφισαν, προκειμένου να προχωρήσουν σε νέα σύγκριση των εικόνων. Ο 30χρονος, στο παρελθόν, είχε κατηγορηθεί για υπόθεση ναρκωτικών και είναι μέλος συνδέσμου οπαδών ποδοσφαιρικής ομάδας, στοιχεία τα οποία για τους αξιωματικούς της Ασφάλειας ταίριαζαν με το προφίλ, που είχαν σχηματίσει για τον άνδρα που αναζητούσαν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί ήταν τρομαγμένος και δεν έφερε καμία αντίσταση. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του οι αστυνομικοί βρήκαν και τα ρούχα, τα οποία φορούσε στην επίθεση και έχουν καταγραφεί σε πολλά βίντεο. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μετά την ταυτοποίηση του 30χρονου, τη σύλληψή του, αλλά και τη σύλληψη του 22χρονου στη Νέα Σμύρνη, λίγο μετά την επίθεση, υπάρχουν ελάχιστα εκμεταλλεύσιμα στοιχεία για τους υπόλοιπους, που ξυλοκόπησαν άγρια τον ειδικό φρουρό και του προκάλεσαν τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Παρ’όλα αυτά η έρευνά τους δεν σταματά και θα προσπαθήσουν -μέσω της περεταίρω ανάλυσης των εικόνων, μαρτυριών και πληροφοριών- να ταυτοποιήσουν όσους περισσότερους από τους δράστες μπορέσουν. Όπως αναφέρει ο Βασίλησ Λαμπρόπουλος στα «ΝΕΑ» που κυκλοφορούν την Πέμπτη έχει επιπλέον ταυτοποιηθεί ένας 22χρονος, αλβανικής…

Διάβασε το »

Κοροναϊός : Πάνω από 3χιλιάδες επιβεβαιωμένα κρούσματα και τις επόμενες ημέρες – Το lockdown θα αρθεί δίχως επιστροφή

Newsteam 0 Comments

Στην κορύφωση του τρίτου κύματος της πανδημίας οδεύουμε τις επόμενες ημέρες, με όλα τα προγνωστικά μοντέλα να επιβεβαιώνουν το γεγονός, υπογραμμίζοντας ότι η σταθεροποίηση θα πρέπει να αναμένεται μετά το ερχόμενο δεκαπενθήμερο, ενώ η αποκλιμάκωση που θα ξεκινήσει λίγο πριν τα τέλη Μαρτίου θα εξελίσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Το σύστημα υγείας πιέζεται και μάλιστα με τη μεγαλύτερη ένταση στην Αττική, ενώ οι ανοδικοί ρυθμοί των κρουσμάτων όπως επιβεβαιώθηκαν και σήμερα με τα 3.200 και πλέον περιστατικά, προϊωνίζουν ένταση της πίεσης στα νοσοκομεία τις επόμενες μέρες, με ολοένα και περισσότερους ασθενείς να αναζητούν κλίνες και περίθαλψη. Την ίδια στιγμή όμως, πληθαίνουν και οι φωνές του «ανοίγματος» είτε γιατί οι πιέσεις στην οικονομία είναι εξαιρετικά έντονες, είτε γιατί τα μέτρα αναμένεται να αποδώσουν τις επόμενες ημέρες, οπότε να επιτραπούν νέα «έξυπνα» μέτρα που θα μας οδηγήσουν σε άρση του lockdown και μάλιστα χωρίς επιστροφή. Έξυπνα μέτρα Στις προτάσεις για την άρση του περιοριστικού περιλαμβάνεται άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων με click in shop και διατήρηση του click away μόνο για τις κόκκινες περιοχές, χρήση φίλτρων αέρα στα καταστήματα και στους χώρους εργασίας, εκ περιτροπής μαθήματα στα σχολεία επειδή δεν υπάρχουν αρκετές αίθουσες για συγκρότηση μικρότερων τμημάτων, ξεκινώντας από την 3η Λυκείου και τα Δημοτικά. Το βασικότερο όμως, είναι να προσδιοριστεί η ημερομηνία του ανοίγματος, γιατί η αποκλιμάκωση δεν προβλέπεται να έρθει πριν τα τέλη του Μαρτίου, όμως υπάρχει ενδιάμεσα και η επέτειος της παλιγγενεσίας στις 25 Μαρτίου, φέρνοντας το άνοιγμα ένα βήμα πιο μπροστά, στις 22 Μαρτίου. Αναλυτικότερα, τόσο το προγνωστικό μοντέλο του καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένη Σαρηγιάννη, όσο και του καθηγητή Πνευμονολογίας της Ιατρικής Κρήτης Νίκου Τζανάκη, προβλέπουν την κορύφωση μετά τις 20 Μαρτίου, σταθεροποίηση των κρουσμάτων σε ημερήσιο…

Διάβασε το »

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού

Newsteam 0 Comments

Από τη Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων πολιτισμού Από τη Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 έως και την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, είναι δυνατή από τις επιχειρήσεις του Πολιτισμού με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ): 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, η υποβολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5774/203/5-2-2021 (Β’ 457). Η εν λόγω ενίσχυση έχει τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Στην περίπτωση επιχείρησης που λειτούργησε για χρονικό διάστημα εντός του μηνός Οκτωβρίου ή/και Νοεμβρίου 2020, ο παραγωγός υποβάλλει ανά παραγωγή/έργο το ειδικό έντυπο «αίτηση/υπεύθυνη δήλωση παραγωγού ένταξης στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020». Σε περίπτωση συμπαραγωγής παράστασης/έργου, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον κάθε έναν παραγωγό χωριστά, δηλώνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή, επί του οποίου θα υπολογιστεί η οικονομική ενίσχυση. Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης, η οποία είτε παρέμεινε κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλο το μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλο το μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλο το μήνα Δεκέμβριο 2020, ο δικαιούχος που διαχειρίζεται την αίθουσα (υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης) υποβάλλει το ειδικό έντυπο «αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υπομισθωτή/μισθωτή/ιδιοκτήτη θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων ένταξης στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020». Σε περίπτωση περισσότερων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών, την ανωτέρω αίτηση/υπεύθυνη δήλωση την υποβάλλει ο κάθε…

Διάβασε το »

Να ανοίξουν οι χώροι πολιτισμού ζητά ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

Newsteam 0 Comments

Το άνοιγμα των χώρων πολιτισμού ζητά ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ύστερα από τέσσερις μήνες αδράνειας του κλάδου «Επιτακτική ανάγκη να ανοίξουν οι χώροι του πολιτισμού», δηλώνει μέσα από την ανακοίνωση του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, δεδομένου ότι τα καταστήματα λιανεμπορίου και τα εμπορικά κέντρα έχουν ήδη ανοίξει. Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος δηλώνει πως οι ψηφιακές και διαδικτυακές πολιτισμικές δράσεις δεν αρκούν για την κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου για την βιωματική επαφή. Έτσι, παραθέτουν μαζί με τους καλλιτέχνες και τους εργαζομένους του σύγχρονου πολιτισμού τα αιτήματα τους. Ειδικότερα, ζητούν:  Να προγραμματιστεί το άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων και των δημόσιων Μουσείων, με όλα τα ενδεδειγμένα υγειονομικά μέτρα (λ.χ. μέγιστο αριθμό επισκεπτών, τήρηση αποστάσεων κλπ). Ειδικά οι αρχαιολογικοί χώροι, ως υπαίθριοι χώροι, είναι απολύτως ασφαλείς και είναι ακατανόητη η επιμονή να παραμένουν κλειστοί. Εξάλλου τα σχολεία επαναλειτουργούν και η άμεση επαφή των μαθητών με την πολιτιστική κληρονομιά και εν γένει τον πολιτισμό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τον πρώτο μήνα της λειτουργίας τους, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα δημόσια Μουσεία να έχουν δωρεάν είσοδο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να έχουν μια ασφαλή μη εμπορευματική δραστηριότητα, και να λειτουργήσουν ως πνεύμονες πολιτισμού, όπως είναι και ο προορισμός τους. Να καθοριστούν άμεσα τα απαραίτητα και εξειδικευμένα υγειονομικά πρωτόκολλα ώστε να ανοίξουν με ασφάλεια οι χώροι καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτισμού (θέατρα, κινηματογράφοι κλπ).

Διάβασε το »

Προβολή της ταινίας Τζίλντα στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, στον Ταύρο

Newsteam 0 Comments

Προβολή της ταινίας “Τζίλντα” στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, στον Ταύρο Στο πλαίσιο του κινηματογραφικού αφιερώματος «Noir Classics», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου (ώρα 21:00), την ταινία “Τζίλντα” (Gilda), στον εξώστη του Ιστορικού Αρχείου του, στον Ταύρο (Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14). Στη μαυρόασπρη αμερικανική ταινία του 1946, σε σκηνοθεσία Τσαρλς Βίντορ, πρωταγωνιστούν οι Ρίτα Χέιγουορθ, Γκλεν Φορντ και Τζον Μακρίντι. Στο Μπουένος Άιρες του 1945 ένας τυχοδιώκτης τζογαδόρος, ο Τζόνι Φάρελ γίνεται το δεξί χέρι του Μπάλιν Μάντσον, ενός ιδιοκτήτη λέσχης παράνομων παιχνιδιών. Μια μέρα ο Μάντσον επιστρέφει από ένα ταξίδι με την Τζίλντα, την πανέμορφη νέα σύζυγό του. Είναι όμως φανερό πως ο Τζόνι και η Τζίλντα γνωρίζονται από παλιά… Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Για κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ στο τηλ.: 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 10:00-16:00. Σημειώνεται ότι λόγω των ειδικών συνθηκών, και έχοντας ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, η δράση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα.

Διάβασε το »