Ειδήσεις για e-παράβολο - Spoiler και νέα

Ηλεκτρονικό παράβολο για άδειες οδήγησης, άδειες σκαφών, πολιτογράφηση

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικό παράβολο για άδειες οδήγησης, άδειες σκαφών, πολιτογράφηση Δημιουργία, αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου Αριθμ. 9789 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1379/08.04.2021 Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e- Παραβόλου» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση/ Δέσμευση/ Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» 1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/Δέσμευση/ Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου στα πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων Φορέων: • στο πληροφοριακό σύστημα «e-ΔΛΑ» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, • στο πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αδειών οδήγησης» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, • στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)» του Υπουργείου Εσωτερικών. 2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι ο έλεγχος, η δέσμευση και η υποβολή αιτήματος επιστροφής παραβόλου από τους αρμοδίους υπαλλήλους των φορέων της παρ. 1, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία Α.1047/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β ́ 979). Άρθρο 2Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» 1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» στα πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων: • στο πληροφοριακό σύστημα «e-ΔΛΑ» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, • στο πληροφοριακό σύστημα «Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών gov.gr», • στο πληροφοριακό σύστημα «eΜηχανολογικό» της Περιφέρειας Κρήτης, • στο πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αδειών οδήγησης» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται για την ανάκτηση της δομής τύπων παραβόλων, στο πλαίσιο των εναλλακτικών τρόπων έκδοσης και πληρωμής e-παραβόλου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α.1047/12-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́…

Διάβασε το »