Πατήστε ESC για κλείσιμο

2Ε/2020 - Spoiler - Φωτογραφίες, video

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για μονιμες θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Newsteam 0 Comments

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Κάντε μας like στο facebookΑκολουθήστε μας στο twitter

Διάβασε το »