Ειδήσεις για Χρηματοοικονομικά - Spoiler και νέα

Διασύνδεση ΓΕΜΗ με το TaxisNet και βάσεις δεδομένων τραπεζών

Newsteam 0 Comments

Διασύνδεση ΓΕΜΗ με το TaxisNet και βάσεις δεδομένων τραπεζών καθώς και με ηλεκτρονικά αρχεία και βιβλία ιδρυμάτων πληρωμών Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%» συμπληρώνεται το άρθρο 91 του ν.4635/2019 αναφορικά με τη διαλειτουργικότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το ΓΕ.Μ.Η. χορηγεί δεδομένα σε άλλα μητρώα, βάσεις δεδομένων, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος καθώς και σε διατραπεζικές εταιρίες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς χάριν των ως άνω ιδρυμάτων, τα οποία πληρούν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, του κόστους χρήσης της Υπηρεσίας που σχετίζεται με τα ανταποδοτικά τέλη καταχώρισης στο ΙΈ.Μ.Η. (παρ.ΐβ του άρθρου 113 του ν.4635/2019) καθώς και επιμέρους πολιτικών χρήσης των δεδομένων, των διαδικασιών συναίνεσης κ.λπ. Προτεινόμενη διάταξη Άρθρο . . .Διαλειτουργικότητα Γενικού Εμπορικού Μητρώου – Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4635/2019 Στο άρθρο 91του ν. 4635/2019 (Α’ 167), ως προς τη διαλειτουργικότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 91 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 91Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ. 1. Στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των εθνικών Μητρώων το Γ.Ε.ΜΗ.: α. Επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά Μητρώα ώστε να: αα. λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλο εθνικό Μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με…

Διάβασε το »

Τραπεζικές αργίες λόγω Πάσχα 2021 και μεταφοράς Πρωτομαγιάς

Newsteam 0 Comments

Τραπεζικές αργίες λόγω Πάσχα 2021 και μεταφοράς Πρωτομαγιάς Τι ισχύει για συναλλαγές, πληρωμές οφειλών και εμβάσματα Λόγω της εορτής του Πάσχα 2021 και της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται από την Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 μετά την καταληκτική ώρα αποδοχής συναλλαγών, θα εκτελεστούν την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη. Οι μεταφορές εντός των τραπεζών θα εκτελεστούν κανονικά, αλλά με ημερομηνία αξίας την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 Για την εκτέλεση των μισθοδοσιών και των μεταφορών πίστωσης e-PPS θα πρέπει να καταχωρηθεί στο αρχείο ως ημερομηνία εκτέλεσης η Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 Οι μεταχρονολογημένες και μελλοντικές εντολές με ημερομηνία εκτέλεσης την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 θα εκτελεστούν την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021, τη Δευτέρα 03 Μαΐου 2021 και την Τρίτη 04 Μαΐου 2021

Διάβασε το »

Πως επηρεάζει τις Ελληνικές τράπεζες το Πάσχα των Καθολικών 2021

Newsteam 0 Comments

Πως επηρεάζει τις Ελληνικές τράπεζες το Πάσχα των Καθολικών 2021 Τι ισχύει για μισθοδοσίες, εμβάσματα και πληρωμές οφειλών Η εορτή του Πάσχα των Καθολικών είναι την Κυριακή 4 Απριλίου 2021 Για τις Ελληνικές τράπεζες, λόγω της εορτής του Πάσχα των Καθολικών 2021, ισχύουν τα εξής: Οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται την Παρασκευή 02 Απριλίου 2021 και τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021, θα εκτελεστούν την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη. Οι μεταφορές εντός των τραπεζών θα εκτελεστούν κανονικά, αλλά με ημερομηνία αξίας την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 Για την εκτέλεση των μισθοδοσιών θα πρέπει να καταχωρηθεί στο αρχείο μισθοδοσίας ως ημερομηνία εκτέλεσης η Τρίτη 06 Απριλίου 2021 Τα καταστήματα των τραπεζών, την Παρασκευή 02 Απριλίου 2021 και τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021, θα λειτουργούν κανονικά Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 02 Απριλίου 2021 και τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021

Διάβασε το »

Τράπεζες. Πόσο είναι το όριο των ανέπαφων συναλλαγών δίχως PIN

Newsteam 0 Comments

Τράπεζες. Πόσο είναι το όριο των ανέπαφων συναλλαγών χωρίς PIN Παράταση του αυξημένου ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για την παράταση εφαρμογής της αύξησης του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ έως την 30 Ιουνίου 2021 Σε συνέχεια της από 21 Δεκεμβρίου 2020 Ανακοίνωσης της ΕΕΤ, οι τράπεζες μέλη της, εφαρμόζοντας έμπρακτα τη δέσμευση διαρκούς συνδρομής τους στον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική καθημερινότητα, θα διατηρήσουν το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ, έως την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 Από την 30 Μαρτίου 2020 οπότε και υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε σχεδόν καθολική, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS. Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς να είναι απαραίτητη η παράδοση της κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος που διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ συνεχίζει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS. Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη προσοχή των συναλλασσόμενων στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους Σχετικά: Ανέπαφες συναλλαγές με κάρτα βάσει της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας (PSD2) για τις Υπηρεσίες Πληρωμών

Διάβασε το »

Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων για τις αναστολές των επιταγών

Newsteam 0 Comments

Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων για τις αναστολές των επιταγών Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών από επιχειρήσεις Αριθμ. Α.1022 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 516/09.02.2021 Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (Α’ 17). Άρθρο 1Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), για την υπαγωγή, από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις που: – Είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. – Είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου Παραρτήματος 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019. – Είτε ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των συνημμένων Παραρτημάτων 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους. Άρθρο 2Προϋποθέσεις Υπαγωγής – Δικαιούχοι Από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίες…

Διάβασε το »

Επιταγές αναστολή. Ρυθμίσεις για επιταγές, διαταγές πληρωμής και Τειρεσία

Newsteam 0 Comments

Επιταγές αναστολή. Ρυθμίσεις για επιταγές, διαταγές πληρωμής και Τειρεσία Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων καθώς και η έκδοση διαταγών πληρωμής. Μη καταχώρηση αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Νόμος 4772/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 17/05.02.2021Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις Άρθρο 28Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής 1.α) Από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28.2.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ` εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Με όμοια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να τροποποιείται το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1.1.2020, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας αρκεί να δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που…

Διάβασε το »

Νόμος 4772-2021. Απογραφές, νέα μέτρα για τον κορονοϊό, φορολογία

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4772/2021. Απογραφές, μέτρα για τον κορονοϊό, φορολογία Διατάξεις για τις απογραφές 2021, μέτρα για τον κορονοϊό και την φορολογία Νόμος 4772/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 17/05.02.2021Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 AΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Άρθρο 1: Σκοπός ΚΕΦΑΛAΙΟ Α΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ ΕΤΟΥΣ 2021 Άρθρο 2: Αντικείμενο των Απογραφών ΚΠΚ Άρθρο 3: Ορισμοί των Απογραφών ΚΠΚ Άρθρο 4: Πεδίο εφαρμογής των Απογραφών ΚΠΚ Άρθρο 5: Χρόνος και διαδικασία διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (Γ-Κ) ΕΤΟΥΣ 2021 Άρθρο 6: Αντικείμενο Απογραφής Γ-Κ Άρθρο 7: Ορισμοί της Απογραφής Γ-Κ Άρθρο 8: Πεδίο εφαρμογής της Απογραφής Γ-Κ Άρθρο 9: Χρόνος και διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Γ-Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ ΚΑΙ Γ-Κ Άρθρο 10: Διενέργεια – Συλλογή στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ Άρθρο 11: Διενέργεια – Συλλογή στοιχείων Απογραφής Γ-Κ Άρθρο 12: Όργανα Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ Άρθρο 13: Ορισμός Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών- Διερμηνέων Άρθρο 14: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ Άρθρο 15: Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας (Π.Ο.Ε.) των Απογραφών ΚΠΚ Άρθρο 16: Περιφερειακές και Δημοτικές Ομάδες Εργασίας των Απογραφών Γ-Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 17: Διοικητικά θέματα Άρθρο 18: Καθεστώς και αποζημίωση Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών-Διερμηνέων των Γενικών Απογραφών Άρθρο 19: Καθεστώς και αποζημίωση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄: ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο 20: Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ- Κ Άρθρο 21: Στατιστικά μητρώα των Απογραφών ΚΠΚ Άρθρο 22: Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ…

Διάβασε το »