Ειδήσεις για φορτηγά πλοία - Spoiler και νέα

Νόμος 4770-2021 με διατάξεις για τη ναυτιλία και τους ναυτικούς

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4770/2021 με διατάξεις για τη ναυτιλία και τους ναυτικούς Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο Νόμος 4770/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 15/29.01.2021 Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID εποχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Άρθρο 1 Αντικείμενο Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 4 Περιεχόμενο – ειδικοί στόχοι και διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής Άρθρο 5 Ετήσια έκθεση αξιολόγησης πολιτικών στον νησιωτικό χώρο Άρθρο 6 Χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα – πρόγραμμα «Νέαρχος» Άρθρο 7 Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας Άρθρο 8 Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας Άρθρο 9 Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας Άρθρο 10 Ειδικό πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης φορέων της θαλάσσιας οικονομίας Άρθρο 11 Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Άρθρο 13 Τρόπος ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη κωδίκων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) – Τροποποίηση άρθρου τέταρτου του ν. 2208/1994 Άρθρο 14 Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες της Υπηρεσίας Περιπολίας κατά των Πάγων του Βορείου Ατλαντικού – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4172/1961 Άρθρο 15 Διαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Άρθρο 16 Μέτρα Στήριξης Ναυτικής Εργασίας Άρθρο 17 Επίδομα θέσης ευθύνης σε Διευθυντές ΔΣΕΝ/ΣΠΜ προερχόμενοι από ΑΕΝ Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για Διευθυντές Σπουδών ΑΕΝ Άρθρο 19 Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ…

Διάβασε το »