Ειδήσεις για υποτροφίες - Spoiler και νέα

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 2021-2022

Newsteam 0 Comments

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 2021-2022 επιπέδου Μάστερ 2, σε γαλλικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Αριθμ. 52024/Ζ1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1899/12.05.2021 Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών, μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ 2, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», κατ’ εφαρμογή της από 15-04-2020 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Υπηρεσίας Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝαποφασίζουμε: Καθορίζουμε τους όρους και την διαδικασία χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ 2 στην Γαλλία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», κατ’ εφαρμογή της από 15-04-2020 σύμβασης συνεργασίας, μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Υπηρεσίας Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος), ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) -ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών- και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) -ως Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, στο πλαίσιο των διαθεσίμων πιστώσεων του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», χορηγούν ετησίως, από κοινού, υποτροφίες. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, χορηγούν είκοσι οκτώ (28) υποτροφίες διάρκειας (10) δέκα μηνών για σπουδές σε προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), επιπέδου Μάστερ 2, σε γαλλικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα. Δεν είναι επιλέξιμα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που υλοποιούνται εξ αποστάσεως, όταν ο υποψήφιος υποβάλει την αίτησή του, καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΜΒΑ. 2. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) ισομερώς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. 2. Διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). 3. Έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια…

Διάβασε το »