Ειδήσεις για Υπηρεσίες Εξωτερικών - Spoiler και νέα

Νόμος 4781-2021 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4781/2021 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών και διατάξεις για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας και παράταση εκπτώσεων Νόμος 4781/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 31/28.02.2021Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο ΜΕΡΟΣ Α’- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 3 Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών ΜΕΡΟΣ Η’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 478 Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 479 Καταργούμενες διατάξεις ΜΕΡΟΣ Θ’-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 480 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Άρθρο 481 Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία – Προσθήκη στο άρθρο 20 του ν. 2948/2001 Άρθρο 482 Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4753/2020 Άρθρο 483 Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 484 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19 Άρθρο 485 Καθορισμός εκπτωτικών περιόδων – Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 Άρθρο 486 Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 Άρθρο 487 Ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Άρθρο 488 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 489 Ρύθμιση για τα υπηρεσιακά συμβούλια Άρθρο 490 Ρυθμίσεις για το Ενιαίο Σύστημα…

Διάβασε το »