Ειδήσεις για ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - Spoiler και νέα

Μπαίνουν οι βάσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την τηλεργασία

Newsteam 0 Comments

Με την τηλεργασία να εδραιώνεται εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοΐου, μπαίνουν και στην χώρα μας οι βάσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, με τους γνώστες τις πληροφορικής να εστιάζουν στην κυβερνο-ασφάλεια και στην ασφάλεια των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών συσκευών, όπως και της διακίνησης ηλεκτρονικών δεδομένων. Της Μαρίας Θαλασσινού Να σημειωθεί ότι στην χώρα μας υπάρχει καθυστέρηση στην υιοθέτηση της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, η οποία μπορεί να είναι επαρκής, αλλά στον Δημόσιο Τομέα έχει εφαρμοστεί κατά ένα μέρος, καθώς μέχρι το ξέσπασμα της πανδημίας η τηλεργασία δεν ήταν καθόλου διαδεδομένη μέθοδος για την παροχή εργασίας εκ μέρους των δημοσίων υπαλλήλων. Εν γένει η χώρα μας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προ πανδημίας, είχε χαμηλά ποσοστά απασχολούμενων με τηλεργασία αγγίζοντας μόλις το 1,9% του συνολικού εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας του 2019. Την πρώτη θέση στην τηλεργασία έχει η Ολλανδία και η Φιλανδία με το 14,1% των εργαζομένων να απασχολούνται με αυτόν τον τρόπο. Ακολουθεί το Λουξεμβούργο με 11,6% των εργαζομένων και η Αυστρία με 9,9% των εργαζομένων. Τα χαμηλότερα ποσοστά τηλεργασίας καταγράφονται σε Ελλάδα και Κροατία (1,9%), Κύπρο (1,3%), Ουγγαρία (1,2%), Ρουμανία (0,8%) και Βουλγαρία (0,5%), Η τηλεργασία στο Δημόσιο Η κατοχύρωση, πάντως, των δικαιωμάτων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την άσκηση της τηλεργασίας έρχεται να συζητηθεί εμφατικά και στην χώρα μας. Η σχετική πρόβλεψη, υπάρχει, άλλωστε και στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε πρόσφατα και διευθετεί τα ζητήματα της τηλεργασίας στον Δημόσιο Τομέα. Έτσι, λοιπόν, προβλέπεται ότι για την προστασία προσωπικών δεδομένων απορρέουν υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους δημοσίους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι «ο Φορέας – δηλαδή η υπηρεσία – πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά…

Διάβασε το »

Κατοχυρώνεται η τηλεργασία στο Δημόσιο – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

Newsteam 0 Comments

Την θεσμική κατοχύρωση της τηλεργασίας στο Δημόσιο φέρνει με νομοσχέδιο ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης εδραιώνοντας το εργασιακό καθεστώς στην προσπάθειά του να εμπεδώσει την μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή επ’ αφορμής της πανδημίας του κορωνοΐου. Της Μαρίας Θαλασσινού Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο opengov.gr και η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 12η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα ταράξει τα νερά στον κόσμο της δημοσιοϋπαλληλίας, καθώς μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι η τηλεργασία θα εφαρμόζεται «τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών». Για όλους τους Δημοσίους υπαλλήλους πλην εκπαιδευτικών Αφορά, μάλιστα, όλους τους δημοσίους υπαλλήλους είτε αυτοί είναι μόνιμοι, είτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι απασχολούμενοι στο Δημόσιο με σύμβαση έμμισθης εντολής. Ενώ, εξαιρείται το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευτές σε όλες τις δομές κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οικοθελής χαρακτήρας Στο νομοσχέδιο κατοχυρώνεται ο «οικειοθελής» χαρακτήρας της υπαγωγής στην τηλεργασία τόσο για τον φορέα, όσο και για τον εργαζόμενο. Όμως, προβλέπεται ότι σε καθεστώς τηλεργασίας «θα μπορεί να υπαχθεί έως το 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της Διεύθυνσης των οποίων η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας». Υποχρεωτική τηλεργασία Να σημειωθεί, βέβαια, ότι «κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας ή μόνιμων ή πρόσκαιρων προβλημάτων υγείας, εφ’ όσον η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εξ αποστάσεως εκτέλεσή τους, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί την πρότασή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως…

Διάβασε το »

Νέα παράταση της τηλεργασίας – Μέχρι πότε και για ποιους

Newsteam 0 Comments

Νέα παράταση πήρε η εργασία εξ αποστάσεως λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων, σε όλη την Επικράτεια. Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει αναφορικά με την παράταση τηλεργασίας: 1α) Επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 31.05.2021, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών. β) Για την ορθή τήρηση της περ. α’, οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). γ) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. β’, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Μάιο, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του…

Διάβασε το »

Τι αλλάζει σε τηλεργασία, άδεια πατρότητας και υπερωρίες

Newsteam 0 Comments

Fake news τα περί κατάργησης του 8ώρου – Στα σενάρια για κατάργηση του 8ωρου εργασίας απάντησε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης «Γίνεται μια συζήτηση για ένα άρθρο του νομοσχεδίου αγνοώντας την ίδια στιγμή όλο το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο έρχεται να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες και να τροποποιήσει την εργασιακή νομοθεσία, η οποία σε μεγάλη κλίμακα ισχύει από το 1982. Από τότε έχουν περάσει 40 περίπου χρόνια, έχει μπει στη ζωή μας η τηλεργασία, το ίντερνετ κλπ. Πρέπει να απαντήσουμε σε θέματα που θέτουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μαύρη και την υποδηλωμένη εργασία, πρέπει να βρούμε μια μέθοδο όταν ο άλλος πάει στη δουλειά του και φεύγει από αυτή αν δουλεύει 10 ώρες με υπερωρίες να δηλώνονται και οι υπερωρίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης. Χρόνος εργασίας Για τα σενάρια περί κατάργησης του 8ωρου, σημειώνει ότι γίνεται με αφορμή τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. «Πρόκειται για μια ρύθμιση που ισχύει στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία και γίνεται εκτεταμένα χρήση στις άλλες χώρες. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Προβλέπεται μια διευθέτηση του χρόνου εργασίας και ορισμένες περιόδους του χρόνου, που οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν αυξημένες ανάγκες, να μπορεί να πηγαίνει κανείς μέχρι τις 10 ώρες εργασίας», εξήγησε ο υπουργός Εργασίας υπογραμμίζοντας ότι απαγορεύεται να γίνει κάτι τέτοιο αν θέλει ο εργοδότης και δε συμφωνεί ο εργαζόμενος. «Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στον ίδιο εργαζόμενο, αν το θέλει, κατόπιν αιτήματός του, να ισχύσει αυτή η ρύθμιση για τον ίδιο. Δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στον εργαζόμενο χωρίς να μειώνουμε το εισόδημά του. Για παράδειγμα ένας φοιτητής που δουλεύει και μπορεί να δίνει εξετάσεις, μπορεί να κανονίσει αντί να πάρει άδεια άνευ…

Διάβασε το »

Βόμβα Μητρόπουλου για την τηλεργασία από τη Deutsche Bank

Newsteam 0 Comments

Στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία που ετοιμάζεται στην ΕΕ , καθώς και στις δυσάρεστες εκπλήξεις που αυτό πιθανά θα φέρει στα εργασιακά και μισθολογικά δεδομένα των εργαζομένων αναφέρθηκε μιλώντας στο kedenews.gr o Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τη βαθιά ανησυχία του και για το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή για τα εργασιακά. Του Κώστα Παππά Ο Καθηγητής μίλησε αρχικά για μια πρόταση που κατατέθηκε επίσημα πριν από λίγες εβδομάδες από ερευνητές της Deutsche Bank στη γερμανική βουλή , η οποία εισηγείται τη μείωση μισθών και την αύξηση της φορολογίας για τους τηλεργαζόμενους. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μητρόπουλος είπε: «Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι ανοίγει παράθυρο πανευρωπαϊκά που θα πλήξει τους μισθούς μέσα από την τηλεργασία. Πριν δύο μήνες μια επιτροπή μελέτης της Deutsche Bank εισηγήθηκε με έκθεση στη γερμανική βουλή, οι τηλεργαζόμενοι να αμείβονται λιγότερο και να φορολογούνται περισσότερο, επειδή κατά τους μελετητές της Deutsche Bank η τηλεργασία αποτελεί προνόμιο. Το να μη δουλεύει κάποιος στην επιχείρηση, να μην μετακινείται προς την επιχείρηση, αν μην ξοδεύεται προς την επιχείρηση, να μην ενδύεται καταλλήλως προς την επιχείρηση , αυτό συνιστά προνόμιο και πρέπει τους τηλεργαζόμενους να τους αμείβουμε λιγότερο. Κάτι τέτοιο διατρέχει και τα άλλα σχέδια που επεξεργάζονται μελετητές στην Ολλανδία, στη Δανία και την Αγγλία. Φοβούμαι ότι η τηλεργασία θα αποτελέσει ένα οδοστρωτήρα για τα εναπομείναντα κοινωνικά, εργατικά και μισθολογικά δικαιώματα». «Ατελές και ανολοκλήρωτο το θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία στην Ελλάδα» Στη συνέχεια ο Καθηγητής Μητρόπουλος μίλησε για τα όσα εισηγείται ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με την τηλεργασία στην Ελλάδα , σημειώνοντας με έμφαση: «Πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη θέλουν νέο θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία. Οι περισσότερες χρησιμοποιούν…

Διάβασε το »

Τηλεργασία: Υποχρεωτική αλλά με άλλους κανόνες και μετά την πανδημία

Newsteam 0 Comments

H υποχρεωτική τηλεργασία θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά το άνοιγμα της αγοράς, καθώς αναμένεται να παραμένει υποχρεωτική για το 40% των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα Ειδικότερα προωθείται σχετική διάταξη για τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις της στο σχέδιο νόμου για τα εργασιακά, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί τελικά στη Βουλή αμέσως μετά το Πάσχα. Έτσι η τηλεργασία σύμφωνα με πληροφορίες θα παραμείνει υποχρεωτική και μετά το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς τουλάχιστον για το 40% των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μέχρι το τέλος της πανδημίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη για την τηλεργασία θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι για την εφαρμογή της είναι απαραίτητη η συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου. Η εξ’ αποστάσεως εργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόμη και σε συνδυασμό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει το κόστος του εξοπλισμού και τη συντήρησή του. Ακόμη θα έχει την υποχρέωση να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζόμενου. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν προμηθεύσει τον εξοπλισμό στον τηλεργαζόμενο ή δεν καλύψει το κόστος χρήσης αυτού η συμφωνία περί τηλεργασίας καθίσταται ανίσχυρη. Σύμφωνα με το την διάταξη, οι δέκα άξονες για την οριοθέτηση της τηλεργασίας είναι οι εξής: Τηλεργασία είναι η συστηματική εξ αποστάσεως παροχή της εξαρτημένης εργασίας του εργαζόμενου και µε τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάµει της σύβασης εργασίας πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης µορφής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου κατά την πρόσληψη ή µε μεταγενέστερη συμφωνία. Κατ’ εξαίρεση για λόγους δημόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας…

Διάβασε το »

Τσουκαλάς: Ο Γίγαντας τα βάζει με το νάνο, το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά

Newsteam 0 Comments

Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή και στις αλλαγές που θα επιφέρει σε ωράρια εργασίας, υπερωρίες και αμοιβή τις Κυριακές , αναφέρθηκε μιλώντας στο kedenews.gr ο εργατολόγος κ. Κώστας Τσουκαλάς. Του Κώστα Παππά Ο γνωστός εργατολόγος αναφέρθηκε στις νέες αλλαγές που προωθεί στα εργασιακά το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο. Ειδική αναφορά έκανε αρχικά στο γεγονός ότι δεν θα προβλέπεται προσαύξηση μισθού λόγω υπερωριών , αλλά αντίστοιχη μείωση ωραρίου ή ρεπό κάποια άλλη μέρα μέσα στο μήνα: «Στην ουσία αυτό που φέρνει το νομοσχέδιο είναι οτι πλέον προβλέπεται η εργασία και άνω των 8 ωρών την ημέρα μέχρι και 10 ώρες χωρίς να προβλέπεται προσαύξηση ωρομισθίου, δηλαδή πρόσθετη αμοιβή, υπό τον όρο να πληρωθεί αυτή η παραπάνω εργασία με μειωμένο ωράριο ή με ρεπό σε άλλη μέρα εντός εξαμήνου. Λέει λοιπόν ότι μπορείς να απασχολείς τον εργαζόμενο και πάνω από οκτάωρο αρκεί μέσα στο ίδιο εξάμηνο να τι αντικαταστήσεις με ένα εξάωρο ή ένα ρεπό. Οι εργαζόμενοι χάνουν στην ουσία την προσαύξηση του ωρομισθίου που υπάρχει σήμερα στις περιπτώσεις εργασίας άνω των 8 ωρών». Πηγή: dailymotion.com Πλήττεται και η αμοιβή για εργασία τις Κυριακές από τα νέα μέτρα Ο κ. Τσουκαλάς αποκάλυψε ακόμα πως οι πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου , ουσιαστικά πλήττουν και εκείνους που θα αναγκαστούν κάποιες φορές να εργαστούν Κυριακή. Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Οι αλλαγές αυτές ως προς τις πληρωμές αφορούν και τα Σαββατοκύριακα, δηλαδή αν μέχρι τώρα εργαστείς Κυριακή , ακόμα και αν η Κυριακή είναι η Πέμπτη μέρα εργασίας, δηλαδή έχεις ρεπό δύο καθημερινές, την Κυριακή είναι προσαυξημένο το ημερομίσθιο , πλέον όμως δεν θα είναι, αν δίδεται αντίστοιχο ρεπό. Όλο αυτό θα γίνεται με ατομική σύμβαση εργοδότη εργαζομένου» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Διαπραγμάτευση ανάμεσα σε…

Διάβασε το »

Αυξάνεται στο 60% η τηλεργασία για τις περιοχές σε βαθύ κόκκινο

Newsteam 0 Comments

Στο μέγιστο δυνατό ποσοστό (60%) αυξάνεται η τηλεργασία για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου εξαιτίας της διασποράς κορονοϊού Αυτό ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού. Η απόφαση ισχύει για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. Σύμφωνα με την ΚΥΑ η τηλεργασία καθίσταται υποχρεωτική στο μέγιστο δυνατό ποσοστό για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα. Ειδικά, στην παροχή υπηρεσιών η υποχρεωτική τηλεργασία ορίζεται σε ποσοστό 60% για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επιχειρήσεις-εργοδότες, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, υποχρεούνται έως τις 31/03/2021 να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους -σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα- σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών. Εξ αποστάσεως Το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης και όχι ανά παράρτημα/υποκατάστημα αυτής. Ωστόσο, στις περιοχές με επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου προβλέπεται υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως αν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα. Ειδικά, στην παροχή υπηρεσιών, η υποχρεωτική τηλεργασία ορίζεται σε ποσοστό 60%.

Διάβασε το »

Στη Βουλή η τροπολογία για τα αναδρομικά στις συντάξεις ΙΚΑ, Δημοσίου, ΔΕΚΟ, ΝΑΤ – 534 ευρώ επίδομα

Newsteam 0 Comments

Στη Βουλή η τροπολογία για τα αναδρομικά στις συντάξεις ΙΚΑ (ika.gr), Δημοσίου, ΔΕΚΟ, ΝΑΤ – 534 ευρώ επίδομα – Όλες οι πληροφορίες NEWS: Αναμένεται να κατατεθεί η τροπολογία για την άμεση καταβολή του ποσού της εθνικής σύνταξης  (e-ΕΦΚΑ), ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, σε όσους περιμένουν να εκδοθεί η σύνταξή τους. Στην τροπολογία θα προβλέπεται και η καταβολή αναδρομικών. Σύμφωνα με τα όσα είχε δηλώσει προ ημερών, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Open, η εθνική σύνταξη για 20 έτη ασφάλισης είναι 384 ευρώ. Όπως είπε, εάν η αίτηση συνταξιοδότησης εκκρεμεί 10 μήνες, ο υποψήφιος συνταξιούχος θα λάβει αναδρομικά 3.840 ευρώ, έπειτα θα συνεχίσει να λαμβάνει 384 ευρώ κάθε μήνα, μέχρι να βγει η προσωρινή σύνταξή του, που είναι το επόμενο στάδιο και, στη συνέχεια, θα εκδοθεί η οριστική σύνταξη. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα εισπράξουν και τα αναδρομικά του ποσού της εθνικής σύνταξης ανάλογα με το χρονικό διάστημα που περιμένουν στην ουρά. Δηλαδή αν κάποιος έχει διανύσει 20 χρόνια ασφάλισης και επομένως δικαιούται εθνική σύνταξη 384 ευρώ και περιμένει ήδη 10 μήνες, θα λάβει 3.840 ευρώ σε μία πίστωση, ενώ στη συνέχεια θα λαμβάνει κάθε μήνα το ποσό των 384 ευρώ. Έτσι, αναδρομικά τα οποία ανέρχονται σε έως και περίπου 9.000 ευρώ θα λάβουν όσοι αναμένουν έως και δύο χρόνια για να εισπράξουν οριστική σύνταξη (με τη νέα διαδικασία για την καταβολή της εθνικής σύνταξης ως προσωρινής). Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι θα ενεργοποιηθεί μία πλατφόρμα, στην οποία θα δηλωθούν κάποια απαραίτητα στοιχεία, όπως το IBAN, κ.λπ, ενώ στην τροπολογία θα προβλέπεται και η αναδρομική καταβολή από τότε που υποβλήθηκε η αίτηση συνταξιοδότησης. Εν τω μεταξύ, στις αρχές Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου θα καταβληθούν δύο ακόμα πληρωμές για την κατηγορία των αναδρομικών που αφορούν τους…

Διάβασε το »

Στο …περίμενε 200χιλιάδες συνταξιούχοι! Νέα παράταση για αναδρομικά ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, ΝΑΤ – 534 ευρώ , Voucher 200 ευρώ

Newsteam 0 Comments

Στο …περίμενε 200.000 συνταξιούχοι! Νέα παράταση για αναδρομικά ΙΚΑ (ika.gr), ΔΕΚΟ, ΝΑΤ (nat.gr)  – 534 ευρώ , Voucher 200 ευρώ – Όλες οι πληροφορίες NEWS: Από παράταση σε παράταση οδηγείται η καταβολή των αναδρομικών σε 200.000 συνταξιούχους (e- ΕΦΚΑ) σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Με βάση τις νέες πληροφορίες η καταβολή τους μετατίθεται για ακόμη μια φορά μετά το Πάσχα, ενώ ο έως τώρα σχεδιασμός προέβλεπε την πληρωμή τους τον Απρίλιο. Οι δικαιούχοι των ποσών αυτών είναι συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, για τους οποίους ο νέος ασφαλιστικός νόμος προβλέπει αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, από τα οποία προκύπτουν αυξήσεις και αναδρομικά. Επίσης στη φάση της αναμονής είσπραξης αναδρομικών είναι και οι συνταξιούχοι που εργάζονται καθώς μειώθηκε το πέναλτι. Χαρακτηριστικό των καθυστερήσεων είναι ότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί η εγκύκλιος σχετικά με την έκδοση οδηγιών για τον επανυπολογισμό των αποδοχών των παλαιών πριν από τον Μάιο του 2016 συνταξιούχων, ώστε οι αυξήσεις και τα αναδρομικά να «τρέξουν». Ενας ακόμη λόγος καθυστέρησης είναι η απόφαση του υπουργείου Εργασίας να καταβάλλει σε περισσότερους από 70.000 συνταξιούχους προσωρινή σύνταξη στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Κι αυτό γιατί άμεση προτεραιότητα του υπουργείου Εργασίας είναι πλέον η καταβολή συντάξεων σε ασφαλισμένους με μηδενικό εισόδημα, οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή έκδοσης της σύνταξης τους ακόμη και πάνω από 2 χρόνια. Επισημαίνεται ότι χιλιάδες ασφαλισμένοι με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης οδηγήθηκαν το 2020 στη σύνταξη προκειμένου να κερδίσουν τις αυξήσεις και τα προνόμια του νόμου Βρούτση (αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης) και μέχρι τώρα δεν έχουν κανένα αντίκρισμα παρά τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές ανακοινώσεις. Χαρακτηριστικό της πρωτοφανούς καθυστέρησης είναι ότι το νέο καθεστώς δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί έναν χρόνο μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ! Πάντως…

Διάβασε το »

Ο ΕΦΚΑ ανοίγει το πουγκί και πληρώνει αναδρομικά για συντάξεις Δημοσίου, ΔΕΚΟ, ΙΚΑ – 534 ευρώ επίδομα ΝΕΑ

Newsteam 0 Comments

Ο ΕΦΚΑ ανοίγει το πουγκί και πληρώνει αναδρομικά για συντάξεις Δημοσίου, ΔΕΚΟ, ΙΚΑ (ika.gr) – 534 ευρώ επίδομα ΝΕΑ – Όλες οι πληροφορίες NEWS: Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την πρώτη πληρωμή των αναδρομικών για τις μειώσεις της περιόδου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 στους δικαιούχους – κληρονόμους συνταξιούχων α΄ βαθμού χωρίς διαθήκη που υπέβαλαν ηλεκτρονικά  και οριστικοποίησαν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση / αίτηση. Από τα 102.997 αιτήματα της κατηγορίας αυτής προέκυψε κατόπιν διασταυρώσεων ότι περίπου 30.000 αφορούν περιπτώσεις για τις οποίες δεν είχαν γίνει κρατήσειςπρος επιστροφή την περίοδο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 στους θανόντες συνταξιούχους και θα σταλεί σχετικό ενημερωτικό email τις προσεχείς ημέρες. Από τις 72.924 αιτήσεις εκκαθαρίστηκαν μηχανογραφικά 63.207 αιτήσεις και πληρώθηκαν τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 40.096.308,56 € στους δικαιούχους. Επιπλέον 626 αιτήσεις κληρονόμων τέως συνταξιούχων της ΕΤΕ θα πληρωθούν την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου,  λόγω ειδικής διαχείρισης (εξαίρεσης) που απαιτείται στις κρατήσεις υπέρ υγείας. Από το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής της αίτησης ενημερωτικό σημείωμα για το ποσό που έλαβε ο κάθε δικαιούχος. Την ίδια ημέρα θα δοθεί η δυνατότητα διορθώσεων και σε όσους εσφαλμένα οριστικοποίησαν την αίτησή τους. Για τις αιτήσεις που δεν εκκαθαρίστηκαν θα ζητηθεί από τους δικαιούχους να διορθώσουν τα στοιχεία τα οποία καταχώρησαν και δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματος τους και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα σταλούν στα τμήματα πληρωμών των υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ για διόρθωση και εκκαθάριση. Στα τμήματα πληρωμών θα σταλούν επίσης  5.781 αιτήσεις κληρονόμων β΄ βαθμού για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη μηχανογραφική επεξεργασία με στόχο να πληρωθούν στην 3η προγραμματισμένη πληρωμή (10/4/2021). Tη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου θα δοθεί σε παραγωγική λειτουργία η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για τις αιτήσεις με διαθήκη. *Υπενθυμίζεται ότι διευκρινίσεις αναφορικά με τα δικαιολογητικά που αναζητούνται στις περιπτώσεις των αιτήσεων επιστροφής αναδρομικών από κληρονόμους βρίσκονται στο site του e-ΕΦΚΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://www.efka.gov.gr/el/dieykriniseis-schetika-me-ta-dikaiologetika-poy-anazetoyntai-stis-periptoseis-ton-aiteseon Ο ΕΦΚΑ ανοίγει το πουγκί και πληρώνει αναδρομικά…

Διάβασε το »

Παράταση τηλεργασίας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου

Newsteam 0 Comments

Παράταση τηλεργασίας για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2021, με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Αναλυτικότερα, με την απόφαση «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55), όπως ισχύει, δίνεται: «Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2021», καταλήγει η απόφαση.

Διάβασε το »