Ειδήσεις για ταχυδρομικά αντικείμενα - Spoiler και νέα

Επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών

Newsteam 0 Comments

Επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών Δυνατότητα επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη χωρίς υπογραφή Ο πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών υποχρεούται να διασφαλίζει ότι ο διανομέας βεβαιώνει την πραγματοποίηση της επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στον χρήστη και καταγράφει, τουλάχιστον, ημερομηνία τόπο, ώρα επίδοσης και τα στοιχεία του παραλήπτη ή/και την καταχώρηση μοναδικού προσωπικού κωδικού αναγνώρισης που θα έχει αποσταλεί στους παραλήπτες. Αριθμ. 970/003 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5976/31.12.2020Δυνατότητα επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη χωρίς υπογραφή, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)αποφασίζουμε: 1. Καλεί τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ιστοσελίδα, ανακοινώσεις σε καταστήματα, www.pricescope.gr), τους πολίτες για τους όρους παροχής των υπηρεσιών τους, όπως ισχύουν υπό τις τρέχουσες συνθήκες έκτακτης ανάγκης, τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης και για τυχόν αναστολή παραδόσεων σε συγκεκριμένο προορισμό. 2. Εγκρίνει, κατ’ εξαίρεση και μόνο προσωρινά, με σκοπό την προληπτική προστασία της δημόσιας υγείας, η επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών να γίνεται χωρίς υπογραφή του παραλήπτη. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας αυτής ο πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών υποχρεούται να διασφαλίζει ότι ο διανομέας βεβαιώνει την πραγματοποίηση της επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στον χρήστη και καταγράφει, τουλάχιστον, ημερομηνία τόπο, ώρα επίδοσης και τα στοιχεία του παραλήπτη ή/και την καταχώρηση μοναδικού προσωπικού κωδικού αναγνώρισης που θα έχει αποσταλεί στους παραλήπτες. Η βεβαίωση επίδοσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στον αποστολέα, ενώ τα πλήρη στοιχεία επίδοσης καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο ειδικό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού ταχυδρομικών αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.) που τηρεί ο πάροχος. 3. Συστήνει στις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας με τον πιο πρόσφορο τρόπο, τηρώντας πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι…

Διάβασε το »