συλλεκτικά νομίσματα - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Έκδοση συλλεκτικού νομίσματος 80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Newsteam 0 Comments

Έκδοση συλλεκτικού νομίσματος «80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας €10, κοπής 2021 Αριθμ. 2/83597/0025 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2654/18.06.2021Έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας €10, κοπής 2021, με θέμα «80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣαποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος ονομαστικής αξίας € 10, κοπής 2021, με θέμα «80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», έως την ποσότητα των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) τεμαχίων, το οποίο θα διατίθεται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Συλλεκτικά κέρματα ευρώ Τα συλλεκτικά νομίσματα ευρώ εκδίδονται επισήμως από τα κράτη-μέλη, αλλά δεν προορίζονται για κυκλοφορία. Έχουν ονομαστική αξία, η οποία είναι πάντοτε διαφορετική από εκείνη των κυκλοφορούντων κερμάτων, όπως επίσης και η παράσταση που απεικονίζεται σε αυτά. Ενώ τα κυκλοφορούντα κέρματα αποτελούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, τα συλλεκτικά νομίσματα αποτελούν νόμιμο χρήμα μόνο στη χώρα έκδοσής τους. Τα νομίσματα αυτά σπανίως χρησιμοποιούνται για πληρωμές, διότι η αγοραία αξία τους είναι συνήθως πολύ υψηλότερη από την ονομαστική τους αξία και πολλά από αυτά κατασκευάζονται από πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός ή ο άργυρος. Για να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση στο κοινό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συλλεκτικών νομισμάτων διαφέρουν από εκείνα των κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία. Από τις τρεις τεχνικές παραμέτρους των νομισμάτων, δηλαδή το χρώμα, τη διάμετρο, και το βάρος, τουλάχιστον οι δύο θα πρέπει να είναι διαφορετικές από εκείνες των κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία. Πώς μπορείτε να προμηθευτείτε συλλεκτικά και αναμνηστικά κέρματα ευρώ; Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών…

Διάβασε το »

Αναμνηστικό κέρμα με θέμα: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Newsteam 0 Comments

Αναμνηστικό κέρμα με θέμα: «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» Θέση σε κυκλοφορία νέου αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 19/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 41/22.03.2021Θέση σε κυκλοφορία νέου αναμνηστικού κέρματος κυκλοφορίας των 2€, έτους κοπής 2021, με θέμα: «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων του Άρθρο 1 1. Τίθεται σε κυκλοφορία νέο αναμνηστικό μεταλλικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 €, με θέμα «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ». 2. Το κέρμα αυτό κόπτεται-τυπώνεται εφάπαξ σε ποσότητα 1.500.000 τεμαχίων, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης του ως άνω κέρματος είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2021. 3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κέρματος είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2 €, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία». Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράστασης είναι: – Περιμετρικά στο δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. – Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απεικονίζεται στο κέντρο η ελληνική σημαία περιβαλλόμενη από κλάδους δάφνης. Περιμετρικά αναγράφονται οι λέξεις «1821-2021 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». – Εντός του πυρήνα, κάτω, ανάμεσα στις δάφνες, αποτυπώνονται το ανθέμιο (σήμα του Ι.Ε.Τ.Α.) καθώς και η υπογραφή του καλλιτέχνη (Γιώργος Σταματόπουλος). – Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 729/20104 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική…

Διάβασε το »