Ειδήσεις για πολιτογράφηση - Spoiler και νέα

Ηλεκτρονικά η αίτηση εξετάσεων για Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η αίτηση εξετάσεων για Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση αλλοδαπών που επιθυμούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια Αριθμ. 28881 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1535/15.04.2021 Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο 1ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Αλλογενείς αλλοδαποί οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια με τη διαδικασία της πολιτογράφησης πρέπει να συμμετάσχουν σε εξεταστική διαδικασία προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) με το οποίο πιστοποιείται η συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης των περ. α’ και β’ του άρθρου 5Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας. Για την απόκτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού κάθε υποψήφιος θα πρέπει να ανταποκριθεί με επιτυχία σε εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα επιπέδου ανάλογου του Β1. Επίσης, θα πρέπει να ανταποκριθεί σε εξέταση γνώσεων στις εξής θεματικές ενότητες: α) Γεωγραφία, β) Ιστορία, γ) Πολιτισμός και δ) Θεσμοί του Πολιτεύματος. Οι ανωτέρω θεματικές ενότητες συμπεριλαμβάνονται σε Τράπεζα Θεμάτων που συγκροτείται από την προβλεπόμενη Επιστημονική και εξετάζονται μέσω τυχαίας επιλογής από την τράπεζα αυτή. Η ανωτέρω επιτροπή είναι αρμόδια για την ανανέωση και επιλογή των θεμάτων που συμπεριλαμβάνει η Τράπεζα Θεμάτων. Επίσης, η Επιστημονική Επιτροπή επιλέγει τα θέματα κάθε εξεταστικής περιόδου και είναι αρμόδια για τη τελική διαμόρφωσή τους, καθώς και για την παροχή τυχόν οδηγιών στους διαγωνιζόμενους σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία. Για την εξακρίβωση της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας η Τράπεζα Θεμάτων συμπεριλαμβάνει εκατό (100) κείμενα με τις ασκήσεις τους για την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου, πενήντα (50) θέματα με τις ασκήσεις τους για την κατανόηση προφορικού λόγου, πενήντα (50) θέματα για την παραγωγή προφορικού λόγου. Για…

Διάβασε το »