Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Spoiler

Αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις πλημμύρες στην Εύβοια – Όλα τα μέτρα του υπ. Οικονομικών

Newsteam 0 Comments

Παρεμβάσεις για την αποζημίωση φυσικών και νομικών προσώπων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από την πρωτοφανή φυσική καταστροφή στην Εύβοια ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα:

1. Αναστολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, θα ανασταλεί στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και για τις επιχειρήσεις, η πληρωμή όλων των εκκρεμών φορολογικών υποχρεώσεων, για 6 μήνες.

2. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή

Μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τους Δήμους, θα καταβληθούν χρηματικά ποσά ανάλογα με την καταγραφή των ζημιών.

Ήδη, το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε – αρχικά – πιστώσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, και θα εγκρίνει ό,τι επιπλέον απαιτηθεί, όπως προκύψει από τις καταγραφές.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, από 1η Ιανουαρίου 2018, έχει αναλάβει την αρμοδιότητα καταβολής των επιδομάτων αποζημίωσης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την καταβολή των παρακάτω αποζημιώσεων:

– Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του.

– Εκτός αυτού του ποσού, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ.

– Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.

– Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας.

– Οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες. Η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών είναι συνεχής και στενή.

3. Αποζημιώσεις σε υποδομές

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ήδη έκτακτη οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για τους δυο πληγέντες από πλημμύρες δήμους της Εύβοιας.

Συγκεκριμένα, για το Δήμο Χαλκιδέων, προβλέπεται έκτακτη επιχορήγηση 700.000 ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης και για την πρώτη ανάπλαση των δύο κατεστραμμένων παραλιών Βασιλικού και Αγίου Νικολάου.

Για το Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων προβλέπεται έκτακτη επιχορήγηση 500.000 ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων και για μια πρώτη ανάπλαση της κατεστραμμένης παραλίας των Πολιτικών.

Επιπλέον εξετάζεται η χορήγηση πρόσθετων ποσών για την ενίσχυση των υποδομών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπου φυσικά απαιτείται.

4. Αποζημιώσεις σε αγρότες

Μέσω του ΕΛΓΑ, προχωρά άμεσα η καταγραφή των ζημιών, ώστε να δοθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

5. Εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί

Προβλέπεται χορήγηση άμεσα έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος, η οποία ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, των οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Υπολογίζεται, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, ότι στο Δήμο Χαλκιδέων έχουν πλημμυρίσει 1.500 σπίτια και έχουν καταστραφεί 30, ενώ στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων έχουν πλημμυρίσει 1.000 – 1.500 σπίτια και έχουν καταστραφεί 50.

Το κόστος για 3.000 σπίτια ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ.

Επίσης οι επιχειρήσεις με μεγάλες ζημιές υπολογίζονται σε 30 στον Δήμο Χαλκιδέων και σε 20 στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

Το κόστος για 50 επιχειρήσεις ανέρχεται στις 400.000 ευρώ.

6. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες.

Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνο για επιχορήγηση 30 – 70% της ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καταγεγραμμένα ως κατεστραμμένα.

Απαιτείται, και θα υπάρξει, έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Υποδομών και Μεταφορών.

Το ύψος της επιχορήγησης βαραίνει το ΠΔΕ

Για την έκδοση αυτής της απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταγραφή ζημιών επιχειρήσεων από την Περιφέρεια και η διαβίβαση του σχετικού Πίνακα καταγραφής ζημιών στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

7. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής

Με την απόφαση οριοθέτησης παρέχεται στεγαστική συνδρομή για την επισκευή / ανακατασκευή των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσω της ΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η στεγαστική συνδρομή παρέχεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και καλύπτει το σύνολο της εκτιμηθείσας ζημίας, με δωρεάν κρατική αρωγή 60% και άτοκο δάνειο 40%.

Η κρατική αρωγή επιβαρύνει το ΠΔΕ.

8. Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες των Δήμων που έχουν πληγεί

Επικοινωνήσαμε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εξετάζονται κατά περίπτωση και θα δρομολογηθούν άμεσα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

9. Επιχειρήσεις των Δήμων που έχουν πληγεί θα συμμετέχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ, ώστε να ενισχυθεί σε κάθε περίπτωση η ρευστότητά τους

Ειδικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων και τις Δημοτικές Ενότητες Ληλαντίων και Νέας Αρτάκης, δεν απαιτείται μείωση ποσοστού τζίρου για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Με αυτές τις 9 παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για ακόμη μία φορά, ότι διαθέτει άμεσα αντανακλαστικά.

Λειτουργεί με υπευθυνότητα και προγραμματισμό.

Εργάζεται συντονισμένα ώστε να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή καταστροφή.

Διάβασε το »

Κλυδωνισμοί στις τράπεζες-αναταραχή στο Χρηματιστήριο από τις νέες τουρκικές προκλήσεις

Newsteam 0 Comments

Με νέες απώλειες έκλεισε στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη στάση αναμονής που σημείωνε ο Γενικός Δείκτης στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και έως λίγο πριν τις 15:00, να διαταράσσει η δήλωση-αντιποίνων της Άγκυρας στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, ότι ξεκινά και πάλι τις γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Έτσι το γεωπολιτικό ρίσκο επέστρεψε μετά από ένα μικρό διάλειμμα στο Χ.Α., σπρώχνοντας τους λίγους επενδυτές σε ρευστοποιήσεις των θέσεών τους, ειδικά στις τραπεζικές μετοχές καθώς και σε πολλά blue chips, με την τεχνική εικόνα του τραπεζικού δείκτη να επιδεινώνεται και πάλι επικίνδυνα.

Ο παράγοντας Τουρκία είναι κάτι που οι ξένοι επενδυτές τοποθετούν στη λίστα με τους κινδύνους γύρω από τις ελληνικές μετοχές. Εάν δεν υπήρχαν οι τουρκικές προκλήσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και ο φόβος για θερμό επεισόδιο, τότε ο Ιούλιος θα είχε εξελιχθεί διαφορετικά για το Χ.Α., λόγω και των πολύ θετικών εξελίξεων που υπήρχαν από τις Βρυξέλλες με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πλέον και ο Αύγουστος ο οποίος συνήθως χαρακτηρίζεται από ειδησεογραφική ανομβρία και επενδυτική άπνοια, φαίνεται πως θα είναι διαφορετικός για το Χ.Α λόγω του απρόβλεπτου Ερντογάν, ο οποίος βλέπει την οικονομία του και το νόμισμά του να καταρρέουν, ενώ η απόδοση του 10ετούς τουρκικού ομολόγου έχει εκτιναχθεί στο 14,6%.

Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει πως η συμφωνία Ελλάδος – Αιγύπτου για την ΑΟΖ είναι πιθανό να συμβάλλει στη μείωση του γεωπολιτικού κινδύνου, ο οποίος και είχε επηρεάσει σημαντικά τη στάση των ξένων θεσμικών προς το Χ.Α τις τελευταίες ημέρες, προσθέτοντας στα ρίσκα της εγχώριας αγοράς, τη στιγμή που και η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας έχει αρχίσει και γίνεται ανησυχητική. Προφανώς δεν υπολόγιζαν τον πάντα απρόβλεπτο παράγοντα που λέγεται Τουρκία

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ξαναμπαίνουμε σε περίοδο μεταβλητότητας και αυξημένης εγρήγορσης, κάτι που θα διατηρήσει την επιφυλακτικότητα στην αγορά. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι επενδυτές είναι δύσκολο να αυξήσουν το ρίσκο τους και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα κινηθούν επιλεκτικά κατά περίπτωση, με τη μερική από-επένδυση και τη στάση αναμονής να είναι τα πιθανότερα σενάρια, όπως σημειώνουν εγχώριοι αναλυτές. Είναι σίγουρο ότι μια γεωπολιτική αναταραχή, έστω και βραχυχρόνια, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο, όσο και στη χρηματιστηριακή αγορά.

Στα στατιστικά της αγοράς, ο  Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση της τάξης του 1,24% στις 632,63 μονάδες με υψηλό ημέρας τις 641,47 μονάδες και χαμηλό τις 631,14 μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα μόλις 25,86 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε πτώση της τάξης του 1,12% στις 1.519,65 μονάδες, ενώ στο -0,67% και στις 852,37 μονάδες έκλεισε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Στα μη τραπεζικά blue chips, με απώλειες άνω του 3% έκλεισε η Σαράντης και η Βιοχάλκο και άνω του 2% οι Coca Cola και Fourlis, ενώ ανοδικά έκλεισαν μόνο τρεις τίτλοι οι Ελλάκτωρ, ΟΤΕ και Τέρνα Ενεργειακή.

Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε έντονα πτωτικά από τις 15:00 και μετά κλείνοντας κοντά στα χαμηλά ημέρας με απώλειες 2,58% και στις 311,71 μονάδες, με την Alpha Bank να κλείνει στο -3,06%, την Eurobank να κλείνει αμετάβλητη στο 0,3750 ευρώ την Εθνική Τράπεζα στο -4,36% και την Τράπεζα Πειραιώς στο -5,03%.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,43%, ο FTSE 25 κατά 2,29% και ο τραπεζικός δείκτης κατά 2,92%.

O τραπεζικός δείκτης συνεχίζει να υστερεί ενόψει και της ολοκλήρωσης των αποτελεσμάτων του κλάδου, σημειώνει η Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ, παρατηρώντας πως συνολικά το τελευταίο δίμηνο έχει υποαποδώσει σημαντικά και κατά 12% έναντι του Γενικού Δείκτη, ο οποίος δεν θα μπορέσει εύκολα να διαφύγει ανοδικά από το εκτιμώμενο εύρος διαπραγμάτευσης χωρίς τη συμμετοχή των τραπεζών. Όπως σημειώνει και ο ο Λουκάς Παπαϊωάννου της Fast Finance, η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να παρουσιάζει αρνητική μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα, όσο παραμένει χαμηλότερα των 660 μονάδων ο Γενικός Δείκτης και των 1.570 μονάδων ο FTSE25.

To πρόβλημα στον τραπεζικό τομέα συνεχίζεται, όσο ο δείκτης τραπεζών παραμένει κάτω από τις 360 μονάδες. Η ένταξη της Alpha Bank στο πρόγραμμα τιτλοποιήσεων Ηρακλής δείχνει όπως φαίνεται τον δρόμο σε Εθνική και Πειραιώς. Το πόσο θα βοηθήσει αυτό μετοχικά τις τραπεζικές μετοχές μένει να το δούμε στο ταμπλό, αν και η μέχρι τώρα πορεία των ήδη ενταγμένων τραπεζών, δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα τις αποτιμήσεις τους.

Παράλληλα, την αγορά δεν βοηθά και η καθίζηση του τζίρου. Στατιστικά, όπως παρατηρεί η Beta Securities, ο Αύγουστος τα τελευταία 10 χρόνια πραγματοποιεί τα 2/3 του μέσου όρου των συναλλαγών της χρονιάς το οποίο μας οδηγεί σε μια πρώτη εκτίμηση μέσων ημερήσιων τζίρων της τάξης των 45 εκατ. ευρώ για τον μήνα. Παρόλα αυτά η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου έδειξε από νωρίς ότι οι συναλλαγές θα κινηθούν αισθητά χαμηλότερα από τα ιστορικά δεδομένα αφού σε μια εβδομάδα αποτελεσμάτων που δικαιολογεί δράση στο ταμπλό τα μεγέθη των συναλλαγών με το ζόρι ξεπέρασαν τα 30 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η χαμηλότερη συναλλακτική δραστηριότητα στην ηλεκτρονική εποχή συναλλαγών του ΧΑ είχε σημειωθεί στις 14 Αυγούστου του 2012 με 9,4 εκατ. ευρώ.

Πάντως, μία ευχάριστη νότα αποτελεί το ράλι που συνεχίζουν να καταγράφουν τα ελληνικά ομόλογα, με την απόδοση του 10ετούς να έχει σημειώσει βουτιά στο 1% και μια ανάσα από το ιστορικό χαμηλό του 0,92% που είχε σημειώσει τον Φεβρουάριο (από 4,1% που είχε βρεθεί στα μέσα Μαρτίου). Τα νέα από τις Βρυξέλλες, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βοήθεια από το QE της ΕΚΤ, στηρίζουν την αγορά ομολόγων, με το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου να έχει σημειώσει βουτιά κατά 75% μέσα σε πέντε μήνες. Η ασπίδα προστασίας της ΕΚΤ προσφέρει ασφάλεια στους επενδυτές, ένα χαρακτηριστικό που ξεκάθαρα λείπει από το Χ.Α.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Εξοικονομώ- Αυτονομώ: Δειτε τι επιδότηση δικαιούστε ανάλογα με το εισόδημα σας

Newsteam 0 Comments

Από 27.500 ευρώ έως 42.500 ευρώ κυμαίνονται τα ποσοστά ενισχύσεων των επιδοτήσεων και τα δύο έξτρα μπόνους που όρισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όσους υπαχθούν στο πρόγραμμα Ενέργειας αναβάθμισης κατοικιών  Εξοικονομώ–Αυτονομώ .

To ύψος των χρηματοδοτήσεων χτίζεται αφενός με το βασικό ποσοστό επιδότησης ανά κατηγορία εισοδήματος και σε αυτό προστίθενται και τα δύο έξτρα ποσοστά ενίσχυσης που είναι 10% για την πανδημία του κορονοϊού και 10% για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας κατά τουλάχιστον 3 κατηγορίες. Το ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί του ανώτατου επιτρεπόμενου προϋπολογισμού των δαπανών, ο οποίος ανέρχεται στις 50.000 ευρώ.

Τα ποσά

Σύμφωνα με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, οι ασθενείς οικονομικά κατηγορίες ,στις οποίες αντιστοιχούν τα υψηλότερα ποσοστά επιδότησης μαζί με τα μπόνους των 10% συν 10% οδηγούνται σε τελικό ποσοστό ενίσχυσης 85% ήτοι 42.500 ευρώ.

Κερδισμένοι είναι επίσης και όσοι έχουν ατομικό εισόδημα 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ ή οικογενειακό 20.000 έως 30.000 ευρώ αφού το ανώτατο ποσό επιχορήγησης φτάνει τις 37.500 ευρώ.

Ακολουθούν τα φυσικά πρόσωπα με ατομικό ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ μέχρι 40.000 ευρώ. Αν πραγματοποιήσουν δαπάνες στο πλαφόν των 50.000 ευρώ τότε θα επιδοτηθούν με 35.000 ευρώ.

Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 30.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ ή οικογενειακό από 40.000 ευρώ έως 70.000 ευρώ αν εξαντλήσουν τις δαπάνες των 50.000 ευρώ τότε θα ενισχυθούν με 32.500 ευρώ.

Τα υψηλότερα βαλάντια με ατομικό εισόδημα από 50.000 ευρώ έως 90.000 ευρώ ή οικογενειακό από 70.000 ευρώ έως 120.000 ευρώ δικαιούται χαμηλότερο ποσό χρηματοδότησης ήτοι 27.500 ευρώ . Το Εξοικονομώ –Αυτονομώ προβλέπει σχεδόν απόλυτη επιδότηση για τα νοικοκυριά των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλούπολης με το μέγιστο ποσοστό οικονομικής ενίσχυσης να είναι στις 47.500 ευρώ.

Για όσους μένουν σε πολυκατοικίες τα βασικά ποσοστά επιχορήγησης είναι ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος, στο 60%. Έτσι για τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που θέλουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά μεμονωμένα τις κατοικίες τους, το ποσό επιδότησης φτάνει τις 40.000 ευρώ (αιτήσεις Τύπου Α).

Για τις πολυκατοικίες που αιτήσεις συμμετοχής θα αφορούν μόνο δαπάνες σε κοινόχρηστους χώρους (αιτήσεις Τύπου Β) το ύψος της ενίσχυσης είναι στα 56.000 ευρώ καθώς ο ανώτατος επιτρεπόμενος προϋπολογισμός δαπανών είναι οι 80.000 ευρώ και όχι οι 50.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων.

-Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ-ανακυκλώνω).

-Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής .

2. Τοποθέτηση /αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους.

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης –ψύξης.

-Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών.

-Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου.

-Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

4.Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ.

5. Παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας.

Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.

-Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering).

Συστήματα αποθήκευσης

-Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού.

Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

-CE Πιστοποιημένες

-Επιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες , βάσει προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον.

6.Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)

Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας:

Α. Έξυπνου φωτισμού ( π.χ έξυπνες πρίζες , φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED)

Β. Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης /ψύξης ( π.χ έξυπνοι θερμοστάτες).

Γ.Απομακρυσμένου ελέγχου (π.χ έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ).

Διάβασε το »

Πώς θα φορολογηθούν τα αναδρομικά

Newsteam 0 Comments

Με επιβολή υψηλού φόρου απειλούνται οι περίπου ένα εκατ. συνταξιούχοι που περιμένουν να λάβουν αναδρομικά για την περίοδο 2015 – 2016. Aν η ομάδα του Χρήστου Σταϊκούρα στο υπουργείο Οικονομικών δεν προβεί σε διορθωτικές, νομοθετικές ρυθμίσεις -ώστε να εξαιρεθούν τα αναδρομικά από υπέρμετρες επιβαρύνσεις- τότε η εφορία θα… παρακρατήσει έως και το 55% των ποσών. Τo κούρεμα θα κυμαίνεται σε ποσοστά από 23% έως και 55% εφόσον τα αναδρομικά δηλωθούν κανονικά ως εισοδήματα των ετών 2015 και 2016, ή σε ποσοστά από 24,2% έως και 54% εφόσον δηλωθούν εφάπαξ ως εισοδήματα του 2020.

Από το κείμενο της διάταξης του άρθρου 114 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4714/2020, το οποίο αφορά στην καταβολή των αναδρομικών των μειώσεων κύριων συντάξεων της περιόδου 2015-2016, προκύπτει ότι από τα αναδρομικά αυτά ποσά θα παρακρατηθεί άμεσα, πριν την καταβολή τους στους δικαιούχους, φόρος εισοδήματος 20%.

Tα προ φόρου ποσά θα πρέπει να δηλωθούν από τους δικαιούχους είτε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2021 ως εφάπαξ καταβληθέν εισόδημα του 2020 είτε ως εισοδήματα των ετών 2015-2016, με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τα συγκεκριμένα έτη.

Πώς θα φορολογηθούν τα αναδρομικά

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι η εφάπαξ δήλωση των ποσών στις δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2020 θα έχει ως συνέπεια η φορολογική επιβάρυνση στα εκκαθαριστικά του 2021 να αυξηθεί σημαντικά για τους δικαιούχους συνταξιούχους, αφού το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του καθενός, με την προσθήκη σ’ αυτό ολόκληρου του ποσού των αναδρομικών, θα εκτιναχθεί στα ύψη και θα σκαρφαλώσει σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, όπου οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φτάνουν έως και το 44%, ενώ οι συντελεστές της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ανέρχονται σε 8%, ή ακόμη και σε 10%.

Στην περίπτωση της αναδρομικής δήλωσης, με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2015 και 2016 η καταβολή του επιπλέον φόρου εισοδήματος και της επιπλέον ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που θα προκύψουν θα πρέπει να γίνει εφάπαξ, μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή των εν λόγω δηλώσεων! Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο ισχύουν τα εξής:

1) Επί των καθαρών ποσών των αναδρομικών, πριν αυτά καταβληθούν στους δικαιούχους, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 20%, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

2) Τα ποσά των αναδρομικών θα μειωθούν περαιτέρω, λόγω επιπλέον φορολόγησης που θα υποστούν φέτος ή το 2021, καθώς οι δικαιούχοι θα κληθούν να τα δηλώσουν είτε εφάπαξ είτε με εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2015-2016. Ειδικότερα:

Α. Εάν τα αναδρομικά δηλωθούν εφάπαξ από τους δικαιούχους, στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το επόμενο έτος, για τα εισοδήματα του 2020, τότε τα συνολικά καθαρά αναδρομικά, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που δεν θα έχουν εισπραχθεί λόγω παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20%, θα προστεθούν στα λοιπά φορολογητέα εισοδήματα από συντάξεις για το 2020 με αποτέλεσμα να αυξήσουν απότομα το συνολικό ύψος των φορολογητέων εισοδημάτων τους. Θα θεωρηθούν, δηλαδή, στο σύνολό τους ως φορολογητέα εισοδήματα του έτους 2020 και θα φορολογηθούν αθροιστικά, μαζί με τα ποσά των κανονικών συντάξεων που θα έχουν λάβει εντός του 2020 οι δικαιούχοι. Η φορολόγησή τους θα είναι διπλή, καθώς θα γίνει με βάση την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες και στη συνέχεια με βάση την κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Συνέπεια της εξέλιξης αυτής θα είναι οι αποδέκτες των αναδρομικών να φορολογηθούν επιπλέον για τα αναδρομικά αυτά ποσά με σωρευτικούς συντελεστές φόρων, κλιμακούμενους από 4,2% έως και 34%. Κι αυτό θα συμβεί διότι:

α) Κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν οι δικαιούχοι το 2021 για να δηλώσουν τα εισοδήματα του 2020, τα εν λόγω αναδρομικά, επειδή θα θεωρηθούν φορολογητέα εισοδήματα του έτους 2020 προερχόμενα από συντάξεις, θα υπαχθούν σε φορολόγηση με τους συντελεστές 22% έως 44% της κλίμακας φόρου που ισχύει για τις ετήσιες συντάξεις άνω των 10.000 ευρώ. Στη συνέχεια, από τους φόρους εισοδήματος που θα αναλογούν στα ποσά αυτά θα αφαιρεθούν οι φόροι εισοδήματος που ήδη παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20%, κατά την καταβολή τους, οπότε τα επιπλέον πληρωτέα ποσά φόρου εισοδήματος που τελικά θα βεβαιωθούν θα αντιστοιχούν σε ποσοστά από 2% έως και 24% επί των αναδρομικών.

β) Περαιτέρω, στα ποσά των αναδρομικών θα επιβληθεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως και 10%.

Συνεπώς, η τελική επιπλέον επιβάρυνση των αναδρομικών θα φθάσει στα επίπεδα του 4,2% έως 34% κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν οι δικαιούχοι το 2021. Εάν υπολογίσουμε και την αρχική παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20%, η συνολική φορολογική επιβάρυνση των αναδρομικών θα φθάσει τελικά στα επίπεδα του 24,2%-54%, ανάλογα με το συνολικό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

Β. Εάν τα αναδρομικά δηλωθούν με τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2015 και 2016, τότε τα φορολογητέα εισοδήματα των αντίστοιχων ετών θα αυξηθούν σημαντικά και θα προκύψουν και πάλι επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προς πληρωμή και για το 2015 και για το 2016. Για τον υπολογισμό των αναλογούντων φόρων επί των αναδρομικών θα ληφθούν υπόψη σωρευτικοί συντελεστές φόρου 23% έως και 49% για το 2015 (λόγω του ότι κατά το έτος εκείνο ο κατώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος ήταν 22% και ο ανώτατος 45%, ενώ ο κατώτατος συντελεστής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ήταν 1% και ο ανώτατος 4%) και σωρευτικοί συντελεστές φόρου 24,2% έως και 55% για το 2016 (λόγω του ότι κατά το έτος εκείνο ο κατώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος ήταν 22% και ο ανώτατος 45%, ενώ ο κατώτατος συντελεστής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ήταν 2,2% και ο ανώτατος 10%). Στη συνέχεια από τα ποσά αναλογούντων φόρων που θα προκύψουν θα αφαιρεθεί ο ήδη παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος 20%, οπότε τα επιπλέον ποσά φόρων προς πληρωμή θα αντιστοιχούν σε ποσοστά 1% έως και 29% επί των αναδρομικών του 2015 και σε ποσοστά 4,2% έως και 35% επί των αναδρομικών του 2016. Τα επιπλέον αυτά ποσά φόρων θα πρέπει, μάλιστα, να καταβληθούν εφάπαξ, το αργότερο μέχρι τον επόμενο μήνα από το μήνα υποβολής και εκκαθάρισης των τροποποιητικών δηλώσεων, βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Τα παραπάνω προκύπτουν -εμμέσως- από το κείμενο του άρθρου 114 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4714/2020, το οποίο αφορά στην καταβολή των αναδρομικών, επειδή στη διάταξη αυτή δεν περιελήφθη καμία παράγραφος για ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των συγκεκριμένων ποσών. Αν δεν προστεθεί μια τέτοια παράγραφος με νεότερη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών, τότε θα ισχύσουν όλα όσα περιεγράφησαν παραπάνω.

Η προσθήκη διάταξης για την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των εν λόγω αναδρομικών είναι αναγκαία για να μην εξελιχθεί σε φιάσκο για την κυβέρνηση το όλο εγχείρημα της -μερικής έστω- επιστροφής των μνημονιακών περικοπών στους συνταξιούχους. Υπάρχει άλλωστε και νομοθετικό προηγούμενο με τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων, για τα οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε την καταβολή με το ν. 4575/2018 χωρίς αρχικά να μεριμνήσει για την απαλλαγή τους από την υπέρμετρη επιβάρυνση με βάση τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων -όπου οι συντελεστές φόρου κυμαίνονταν από 22% έως και 45%- και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης – όπου οι συντελεστές κυμαίνονταν και τότε από 2,2% έως 10%.

Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψει υποχρέωση του Δημοσίου να επιβάλει φόρους με συνολικούς συντελεστές από 24,2% έως και 55% στα συγκεκριμένα αναδρομικά. Η αποκάλυψη και επισήμανση του θέματος αυτού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των δικαιούχων με αποτέλεσμα η τότε κυβέρνηση να αναγκαστεί να νομοθετήσει εκ των υστέρων την αυτοτελή φορολόγηση των αναδρομικών εκείνων με 20% και την εξάντληση κάθε άλλης φορολογικής υποχρέωσης, συμπεριλαμβανόμενης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Διάβασε το »

Τι πήγε λάθος με τους Ρώσους;

Newsteam 0 Comments

Κύπρος, μόνη αυτή, διέθετε ένα μεγάλο, αν και αμφιλεγόμενοπρονόμιο: Είχε συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας ταυτόχρονα και με τη Ρωσία και με τις ΗΠΑ. Τώρα, με την ακύρωση της σχετικής ρωσοκυπριακής συμφωνίας δέχεται ένα σημαντικό πλήγμα, οι συνέπειες και οι αιτίες του οποίου χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Ν.Ζ

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Ρώσοι ήταν έτοιμοι και θα βρίσκονταν στην Κύπρο για κατ’ ιδίαν διαπραγματεύσεις, σήμερα, 4 Αυγούστου 2020.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε χθες το απόγευμα η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που θέτει επι της ουσίας εν αμφίβολω την  ύπαρξη συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας Κύπρου – Ρωσίας.

Όσοι είχαν γνώση των εξελίξεων στη διαπραγμάτευση με τη Ρωσία ήξεραν ότι:

 • Σε τεχνοκρατικό επίπεδο (μεταξύ των δυο υπουργείων οικονομικών) η διαπραγμάτευση είχε, λίγο – πολύ, εξαντληθεί.
 • Δεν υπήρχε καμία ένδειξη, που να παραπέμπει σε έναρξη διαδικασίας κατάρρευσης της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας.
 • Η ύστατη προσπάθεια για αποδοχή από τη ρωσική πλευρά πρόσθετων εξαιρέσεων για την Κύπρο θα γινόταν, κυρίως, κατά την εδώ παρουσία του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τον Σεπτέμβριο.

Πέραν τούτων είχε προηγηθεί και τηλεφωνική επικοινωνία Αναστασιάδη – Πούτιν στο πλαίσιο της οποίας μπορεί μεν να ξεκαθάρισε οριστικά και αμετάκλητα ότι δεν τίθεται θέμα απόσυρσης του ρωσικού αιτήματος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε ζήτημα κατάρρευσης της συμφωνίας.

Για την ιστορία η Ρωσική Ομοσπονδία υπέβαλε αίτημα για αύξηση της παρακράτησης φόρου από μερίσματα, που τώρα κυμαίνεται μεταξύ 5% και 10% σε 15%, καθώς και για αύξηση της παρακράτησης φόρου σε έσοδα από τόκους από 0% σε 15%.

Το κυρίαρχο ερώτημα λοιπόν ήταν και είναι τι πήγε λάθος;

Η θέση των Ρώσων 

Οι Ρώσοι επικαλούνται δυο λόγους για την ενεργοποίηση της διαδικασίας καταγγελίας της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας με την Κύπρο:

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης η Κύπρος παρουσίασε τις προτάσεις της οι οποίες μελετήθηκαν και συμπεραίνεται ότι καθιστούν αναποτελεσματικό το μέτρο καθώς δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον σκοπό του, που είναι η στήριξη της ρωσικής οικονομίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τους στενούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών, η ρωσική πλευρά διαμόρφωσε επιλογές για συμβιβαστική λύση στο ζήτημα και πρότεινε κατ’ ιδίαν διαπραγματεύσεις στην Κύπρο αυτή την εβδομάδα, τις οποίες αρνήθηκε η κυπριακή πλευρά.

Άρον – άρον στην Μόσχα 

Το Υπουργείο Οικονομικών λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας εξέδωσε  ανακοίνωση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και ενημερώνει ότι:

Αναφορικά με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στον Τύπο σήμερα σε σχέση με πρόθεση του Ρωσικού Υπουργείου Οικονομικών να τερματίσει μονομερώς τη Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι επί του θέματος έχουν καθοριστεί προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις στις 10 και 11 του παρόντος μήνα με επικεφαλής της Κυπριακής Διαπραγματευτικής ομάδας τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Τα ερωτήματα που τίθενται, ως εκ τούτου, είναι μεταξύ πολλών άλλων τα εξής:

 • Αρνήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών την κατ’ ιδίαν διαπραγμάτευση στην Κύπρο αυτή την βδομάδα ή λένε ψέματα οι Ρώσοι;
 • Εάν την αρνήθηκε γιατί το έπραξε;
 • Εάν την αρνήθηκε γιατί τώρα αναθεώρησε και σπεύδει ταχέως στη Μόσχα με επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομικών για να διαπραγματευθεί;
 • Ποιος έλαβε την απόφαση να αρνηθεί την κατ’ ιδίαν διαπραγμάτευση για ένα τόσο σημαντικό θέμα;
 • Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται σε δημοσιεύματα στον Τύπο και όχι στην ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΟΙΚ; ( βλέπε σχετικό link(link is external))
 • Πότε έχουν καθοριστεί οι προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις στις 10 και 11 του παρόντος μήνα;
 • Εάν οι Ρώσοι ψεύδονται ποια είναι η αλήθεια;

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Ρώσοι ήταν έτοιμοι και θα βρίσκονταν στην Κύπρο για κατ’ ιδίαν διαπραγματεύσεις, σήμερα, 4 Αυγούστου 2020.

Το Υπουργείο Οικονομικών, παρά ταύτα, φέρεται να ήθελε τις διαπραγματεύσεις αυτές να γίνουν στα τέλη Αυγούστου.

Ασχέτως του τι πήγε λάθος με τους Ρώσους είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται αυτή τη φορά και για να διασωθεί η συμφωνία  αποφυγής διπλής φορολογίας.

Πρόκειται για μια βαρύνουσας σημασίας συμφωνία, γενικότερα για τις σχέσεις Κύπρου – Ρωσίας.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Καταβολή 1,3 εκατ. ευρώ σε 38 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Newsteam 0 Comments

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων κατέβαλε το ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ σε 38 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ από 30 Ιουλίου 2020 έως 31 Ιουλίου πλήρωσε 1.330.921,73 ευρώ.

Μεταξύ άλλων οι πληρωμές αφορούν υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας.

Κάντε μας like στο facebookΑκολουθήστε μας στο twitter

Διάβασε το »

Αργεντινή: Συμφωνία με τους πιστωτές για αναδιάρθρωση χρέους ύψους 65 δις

Newsteam 0 Comments

Η Αργεντινή και οι μεγαλύτεροι πιστωτές της σύναψαν συμφωνία για την αναδιάρθρωση χρέους 65 δισ. δολαρίων, στρώνοντας έτσι το έδαφος για να μπορέσει η λατινοαμερικανική χώρα να ανακάμψει από την τρίτη χρεοκοπία της μετά το 2000.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με τους βασικούς πιστωτές θα προσφέρει στη χώρα σημαντική ανακούφιση από το χρέος μέσα από την επέκταση των προθεσμιών για την αποπληρωμή του αλλά και την τροποποίηση της νομικής ρήτρας για τα νέα ομόλογα.

Βάσει των όρων της συμφωνίας, η Αργεντινή μεταφέρει τις πληρωμές των κουπονιών τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο, αντί για τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο και συντομεύει την περίοδο ωρίμανσης ενός ομολόγου που πρόσφερε ως αποζημίωση για τον ανεξόφλητο τόκο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών της χώρας.

Η χώρα και οι πιστωτές διαπραγματεύονταν πολλές εβδομάδες για το ζήτημα του μεγέθους της αναβολής που θα έπαιρνε η αποπληρωμή του χρέους, τη νομική γλώσσα στα συμβόλαια των ομολόγων, τον τρόπο πληρωμής του τόκου στους τίτλους που θα εκδίδονταν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του ποσού του κουρέματος στο αρχικό κεφάλαιο, εάν τυχόν γινόταν κάτι τέτοιο.

Είναι ιδιαίτερα επωφελής, στο βαθμό που επετεύχθη γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από την προηγούμενη φορά, και χωρίς οξεία διαμάχη, παρά το εκτεταμένο lobbying από άτυπους συμβούλους και εμπειρογνώμονες, σχολιάζει αναλυτής για τη συμφωνία.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Γιατί η Ρωσία σπάει τη συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας με Κύπρο

Newsteam 0 Comments

Το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ότι η Ρωσία ξεκινά τη διαδικασία καταγγελίας της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας με την Κύπρο.

Χθες, 3 Αυγούστου, το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι θα καταγγείλει τη συμφωνία αποφυγής της διπλής φορολογίας με την Κύπρο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του:

Για την εκπλήρωση της εντολής του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Βλαντίμιρ Πούτιν) σχετικά με τη φορολόγηση εισοδήματος υπό μορφή μερισμάτων και τόκων που καταβάλλονται από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 15%, το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας ξεκινά, από τις 3 Αυγούστου, τη διαδικασία καταγγελίας της συμφωνίας.

Μετά την Κύπρο, η Ρωσία θα προχωρήσει σε διαδικασία καταγγελίας των συμφωνιών με άλλες χώρες με χαμηλούς φόρους εάν αρνηθούν την τροποποίηση των συμφωνιών ξεκαθάρισε ο Ρώσος βουλευτής, Σεργκέι Ζελεσνιάκ, στο Sputnik.

Σημειώνεται ότι από το 2018-2019, οι Ρώσοι φορολογούμενοι έχουν μεταφέρει στην Κύπρο πάνω από 3,3 τρισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 38,2 δισ. ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι το ΑΕΠ της Κύπρου είναι σχεδόν το μισό.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέθεσε τα πρόσθετα έσοδα που θα λάβουν οι Αρχές λόγω της αναθεώρησης αυτών των συμφωνιών να χρησιμοποιηθούν σε επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά, άνεργους και προσωρινά σε αναστολή από την εργασία τους.

Η συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Κύπρου ωστόσο δεν κατέστη εφικτή. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν η Μάλτα και το Λουξεμβούργο.

Η συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Κύπρου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου υπογράφηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 1998 με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με ισχύ από τις 17 Αυγούστου του 1999.

Η συμφωνία ισχύει για τους φόρους από την 1η Ιανουαρίου του 2000. Σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση της συμφωνίας, ισχύει για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι της μίας χώρας ή και των δύο.

Σήμερα η διακρατική συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Κύπρου παρέχει πολύ ελκυστικούς όρους όσον αφορά τη φορολογία. Ο φόρος του εισοδήματος για τα μερίσματα στην Κύπρο μπορεί να μειωθεί έως 5% ή 10% και τα επιτόκια στα δάνεια έως 0%. Ποσοστά πάνω από δύο φορές λιγότερο απ’ ό,τι στη Ρωσία (13%-15%).

Το Υπουργείο Οικονομικών πρότεινε στους ομολόγους του στην Κύπρο να αυξήσουν τους φόρους για τα μερίσματα και τα επιτόκια στα δάνεια έως και 15%, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν αποτέλεσμα: Οι εταίροι προσπάθησαν να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την επίδραση της πρότασης για το ταμείο της Ρωσίας με διάφορες εξαιρέσεις. Το Υπουργείο αναγκάστηκε να ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας της συμφωνίας στην Κρατική Δούμα αναφέρεται στη δήλωση.

Γιατί η Κύπρος;

Κατά την περίοδο ισχύος της συμφωνίας, πολλές ρωσικές εταιρίες έκαναν χρήση αυτής. Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, περισσότερα από 1,4 τρισεκατομμύρια ρούβλια είχαν μεταφερθεί στην Κύπρο το 2018 και το 2019 περισσότερα από 1,9 τρισεκατομμύρια επισημαίνεται επίσης στην ανακοίνωση.

Η Κύπρος είναι από τους πιο ελκυστικούς φορολογικούς προορισμούς: τα εισοδήματα από τα μερίσματα καταβάλλονται με μειωμένα επιτόκια από όποια εταιρεία είναι καταχωρημένη εκεί και στη συνέχεια αυτό το εισόδημα μπορεί να μεταφερθεί σε υπεράκτιες εταιρείες.

Η Κύπρος είναι εξαιρετικά δημοφιλής στις ρωσικές εταιρίες. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2019, η Ρωσία επένδυσε περίπου 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο και έλαβε λιγότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ από άμεσες επενδύσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας στα τέλη Μαρτίου απέστειλε στην Κύπρο μια επιστολή με πρόταση αναθεώρησης της τρέχουσας συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας. Παρόμοιες επιστολές είχαν σταλεί και στο Λουξεμβούργο και τη Μάλτα. Αυτό έγινε με εντολή του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την αύξηση του φόρου στα εισοδήματα που μεταφέρονται σε λογαριασμούς εκτός χώρας.

Την ιδέα της κατάργησης των προνομιακών καθορισμένων φόρων για όσους μεταφέρουν το εισόδημά τους υπό μορφή μερισμάτων σε λογαριασμούς εκτός χώρας πρότεινε στις 25 Μαρτίου ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Νομικοί κύκλοι χαρακτήρισαν την αύξηση της φορολογίας ως το αποκορύφωμα του deoffshorization (απομάκρυνση των υπεράκτιων εταιρειών). Μετά την αύξηση του φόρου, οι υπεράκτιες εταιρείες, αλλά και όλες οι ξένες εταιρείες θα είναι λιγότερα επικερδές, δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσίας

Το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας είχε πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου για την τροποποίηση της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας όσον αφορά την αύξηση του φόρου έως 15% σε μερίσματα και επιτόκια.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Κύπρος υπέβαλε τις προτάσεις της, ύστερα από την ανάλυση των οποίων το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην πραγματικότητα αυτές διαβρώνουν και κάνουν ανέφικτο το αποτέλεσμα που επιθυμεί η ρωσική πλευρά από τα μέτρα που έχει ήδη λάβει για τη στήριξη της εθνικής της οικονομίας και των κοινωνικών προγραμμάτων. Αντίθετα (σ.σ. οι προτάσεις της Κύπρου) θα διευκολύνουν την αφορολόγητη διαφυγή σημαντικών οικονομικών πόρων ρωσικής προέλευσης μέσω της Κύπρου.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τις στενές οικονομικές και ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, η ρωσική πλευρά διατύπωσε κάποιες παραλλαγές προς συμβιβασμό και πρότεινε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση στην Κύπρο αυτήν την εβδομάδα για να βρεθεί μια λύση, όμως η πρόταση απορρίφθηκε.

Για την εκπλήρωση της εντολής του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη φορολόγηση εισοδήματος υπό μορφή μερισμάτων και επιτοκίων που καταβάλλονται από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 15%, το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας ξεκινά, από τις 3 Αυγούστου, τη διαδικασία καταγγελίας της συμφωνίας.

Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου

Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου δήλωσε άγνοια για την απόφαση της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, είπε:

Δεν γνωρίζουμε τα σχέδια για τερματισμό της συμφωνίας. Ακόμα περιμένουμε. Δεν βλέπω λόγους να τερματίσουμε τη συμφωνία. Ανταλλάξαμε e-mails και παραμένουμε αισιόδοξοι.Και συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων:

Έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και δεν έχουμε λάβει την απόφαση τερματισμού (σ.σ. της συμφωνίας). Η καταγγελία της συμφωνίας δεν θα φέρει θετικά αποτελέσματα ούτε στη Ρωσία ούτε στην Κύπρο.

Καταλήγοντας η εκπρόσωπος του Υπουργείου τόνισε επίσης:

Σε αυτήν την περίπτωση, η φορολογία δεν θα καλύπτεται πλέον από τη συμφωνία, θα ρυθμίζεται από διαφορετικές φορολογικές υπηρεσίες, κάτι που δεν προάγει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες και για τις δύο χώρες.Πρόσθεσε δε ότι η Κύπρος θέλει να αποφευχθεί ο τερματισμός της συμφωνίας, τονίζοντας ότι είναι σε συνομιλίες με τη Ρωσία.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Μιχαηλίδου: Εάν χρειαστεί θα αυξηθούν τα επιδόματα τέκνων

Newsteam 0 Comments

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, προανήγγειλε την αύξηση των επιδομάτων τέκνων, λέγοντας ότι θα δούμε πώς μεταβάλλονται τα εισοδήματα των πολιτών, λόγω της πανδημίας, και αναμένεται να υπάρξει αύξηση της κεντρικής χρηματοδότησης.

Περί τις 800.000 οικογένειες λαμβάνουν επίδομα τέκνων, ενώ, σύμφωνα με δηλώσεις της υφυπουργού σε τηλεοπτικό σταθμό, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όσοι χρειάζονται την κρατική βοήθεια θα την έχουν.

Παράλληλα, γνωστοποίησε την ενεργοποίηση ενός σχεδίου ενίσχυσης των γυναικών, προκειμένου αυτές να διεκδικήσουν το ρόλο τους στην αγορά εργασίας.

Έτσι, σύμφωνα με την υφυπουργό, επεκτάθηκαν τα voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τις οργανωμένες δομές παιδικής προστασίας και φροντίδας, αλλά και για δομές που αφορούν τους ηλικιωμένους.

Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, εντάσσονται στον σχεδιασμό, για πρώτη φορά, γυναίκες που απασχολούνται στο δημόσιο ή τον δήμο, με εισοδηματικά κριτήρια έως 30.000 ευρώ.

Ακόμα, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο ζήτημα των τεκνοθεσιών και των αναδοχών.

Όπως υπογράμμισε, το υπουργείο θεμελίωσε ένα λειτουργικό σύστημα υιοθεσιών και αναδοχών, σύστημα με ταχύτητα και διαφάνεια.

Καταγράφηκαν πόσα παιδιά υπάρχουν σε όλες τις δομές προστασίας της χώρας σε ένα μητρώο, ενώ φτιάχτηκαν και αλλά δύο μητρώα για υποψήφιους γονείς και υποψήφιους ανάδοχους σημείωσε, λέγοντας πως πλέον οι υποψήφιοι γονείς ή ανάδοχοι θα χρειάζεται να κάνουν μόνο μία αίτηση σε έναν κρατικό φορέα.

Διάβασε το »

Τι αλλάζει στις τραπεζικές συναλλαγές από αύριο Τρίτη

Newsteam 0 Comments

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν να διενεργούν στα τραπεζικά καταστήματα από την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020, μετά την απόφαση Δ1α/ΓΠ οικ. 48002/2020 για εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ειδικότερα η ανακοίνωση της ΕΕΤ αναφέρει:

Η ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων Covid 19 τον Ιούλιο του 2020 οδήγησε στην νομοθετική καθιέρωση της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας από εργαζόμενους και καταναλωτές, καθώς επίσης και στη λήψη περαιτέρω περιοριστικών μέτρων. Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, στην προσπάθειά τους να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή των νέων μέτρων (βλ. Δ1α/ΓΠ οικ. 48002/2020), με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας εργαζομένων στα τραπεζικά καταστήματα και των συναλλασσομένων με αυτά, γνωστοποιεί ότι από την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 και μέχρις ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιούνται στα τραπεζικά καταστήματα με φυσική παρουσία οι ακόλουθες συναλλαγές:

Αναλήψεις μετρητών έως 400 ευρώ. Η ανάληψη μέχρι του ποσού αυτού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ.

Καταθέσεις μετρητών έως 1.000 ευρώ. Οι καταθέσεις μέχρι του ποσού αυτού θα πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.

Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (Δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κλπ) εξοφλούνται μέσω internet/mobilebanking ή στα ΑΤΜ. Δεν θα δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών των συναλλαγών με χρήση μετρητών στο ταμείο.

Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων) πραγματοποιείται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ. Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα πραγματοποιούνται στο Δίκτυο Καταστημάτων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αξιοποιήστε τη χρεωστική κάρτα της τράπεζάς σας και τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζας συνεργασίας σας.

Παρακαλείστε ακόμη, να περιορίσετε τις επισκέψεις σας στα τραπεζικά καταστήματα. Εάν παρόλα αυτά καθίσταται αναγκαία η προσέλευσή σας σε τραπεζικό κατάστημα παρακαλείστε α) να διαθέτετε προστατευτική μάσκα β) να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας.

Διάβασε το »

Επιδότηση έως 85% για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες

Newsteam 0 Comments

Επιδότηση μέχρι 85% του κόστους των επενδύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες και μέχρι 50.000 ευρώ ανά σπίτι προβλέπει το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ στο οποίο μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, με απλοποιημένο σύστημα. Οι αιτήσεις ανά περιφέρεια θα υποβάλλονται σταδιακά από 2 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν -όπως ανέφερε ο υπουργός- για επιχειρήσεις και κτήρια του Δημοσίου.

Για πρώτη φορά εκτός από τις παρεμβάσεις για μόνωση, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης κ.λπ., το πρόγραμμα θα ενισχύει και επενδύσεις για ενεργειακή αυτονόμηση του κτιρίου (συστήματα ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας), υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα έξυπνου φωτισμού και απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, αναβάθμιση του ανελκυστήρα. Αλλάζει επίσης το σύστημα διαχείρισης του προγράμματος, καθώς η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα είναι διαρκώς ανοιχτή από το 2021 ή θα υπάρχουν τακτικοί κύκλοι ανά τρίμηνο, γνωστοί εκ προτέρων, προς αποφυγή αιφνιδιασμού της αγοράς καθώς και φαινομένων συνωστισμού.

Η επωνυμία του νέου προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι υποδηλώνει και τη στόχευσή του, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή αυτονομία των νοικοκυριών, με νέα κίνητρα και παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν -μεταξύ άλλων- την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ (π.χ. με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών), και την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας διευκρίνισε κατά την παρέμβασή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και προσέθεσε:

Το πρόγραμμα αυτό είναι μόνο η αρχή. Θέλουμε όμως να είναι μια καλή αρχή και να σηματοδοτεί -μεταξύ άλλων- την αυξημένη έμφαση στις δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης που δίνεται πλέον σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Εξοικονομώ-Αυτονομώ και τα υπόλοιπα προγράμματα που θα ακολουθήσουν (για τα δημόσια κτήρια, τον τουρισμό, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις κ.ά.) συνιστούν μοχλούς ενεργοποίησης της αγοράς για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα στηριχθεί ο κατασκευαστικός κλάδος και άλλοι τομείς της εγχώριας παραγωγής, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ακόμη ότι το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης θα δίνει έμφαση στις κτιριακές ανακαινίσεις που σημαίνει αφενός ότι από του χρόνου θα προκηρύσσονται προγράμματα- μαμούθ και αφετέρου ότι δεν τίθεται θέμα κάλυψης όσων μείνουν έξω από μια φάση του προγράμματος, διότι θα μπορούν να ενταχθούν στις επόμενες φάσεις. Επίσης θα αναβαθμιστεί και η πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών ώστε όπως είπε ο υπουργός να διασφαλίζεται το αποτέλεσμα ως προς τη επίτευξη των αποτελεσμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι 850 εκατ. ευρώ για το 2020, ενώ τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί περαιτέρω στο 1 δισ. κατ’ έτος.

Η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου ανέφερε πως οι προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιούνται για την αναβάθμιση των κατοικιών θα είναι αυστηρότερες.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός είπε ότι το νέο πρόγραμμα βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά και ενισχύει την οικονομία, ενώ ζήτησε να διασφαλιστεί η ταχεία εκταμίευση των χρημάτων.

Διάβασε το »

Οδηγός 22 ερωτήσεων-απαντήσεων για την κρατική επιδότηση των δόσεων Α΄ κατοικίας

Newsteam 0 Comments

Αναλυτικό οδηγό με 22 βασικές ερωτήσεις-απαντήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις για το νέο καθεστώς κρατικής επιδότησης των δανείων Α΄ κατοικίας των πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊού έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοινώνοντας, παράλληλα, την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων από τους δανειολήπτες. Ειδικότερα οι ερωτήσεις-απαντήσεις καθώς και οι όροι οι προϋποθέσεις λειτουργίας του νέου καθεστώτος που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι της κρατικής επιδότησης είναι οι ακόλουθες:

1. Πώς προστατεύεται η 1η κατοικία;

Η προστασία της 1ης κατοικίας έληξε στις 28/2/2019, όταν έληξε η ισχύς του Ν. 3869/2010. Στη συνέχεια, ο Νόμος 4605/2019, που ενεργοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019, παρείχε προστασία μόνο για 6 μήνες, καλύπτοντας συγκεκριμένη περίμετρο δανειοληπτών και υπό την προϋπόθεση ρύθμισης του δανείου.

Η ισχύς του Νόμου αυτού παρατάθηκε για επιπλέον 7 μήνες, μέχρι την 31.07.2020. Παρά την παράταση, τις πολλές και σημαντικές βελτιώσεις που επήλθαν, καθώς και την άμεση ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης για την προστασία των ευάλωτων συμπατριωτών μας, δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Από την 1.8.2020 ισχύει ένα νέο πρόγραμμα για όλους τους δανειολήπτες με υποθήκη στην 1η κατοικία, οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού. Το πρόγραμμα αυτό θεσπίστηκε με τον Νόμο 4714/2020 και αφορά στην κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορωνοϊό.

Η επιδότηση δύναται να φτάσει έως και 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Εφόσον ο δανειολήπτης πληρώνει το μερίδιό του στη δόση του δανείου, τότε προστατεύεται η 1η κατοικία του από πλειστηριασμό.

2. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

⦁ να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες-ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα)

⦁ να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία τους

⦁ να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό (είτε έλαβαν κάποιο κρατικό επίδομα-ευεργέτημα είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος-εσόδων)

⦁ να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

3. Πού / πώς / πότε υποβάλλω την αίτηση;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) www.keyd.gov.gr, που είναι προσβάσιμη και στην εθνική πύλη του Δημοσίου www.gov.gr. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 3/8 έως 30/9/2020.

4. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

5. Ποιος μπορεί να με βοηθήσει να υποβάλω την αίτηση;

Μπορείς να λάβεις βοήθεια δωρεάν:

⦁ είτε από την ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης (helpdesk μέσω της πλατφόρμας)

⦁ είτε με διοργάνωση επίσκεψης – τηλεδιάσκεψης με ένα από τα 50 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, όπου παρέχεται συμβουλευτική καθοδήγηση (τηλ.: 213.212.57.30).

6. Ποιος μπορεί να αναλάβει τη διαδικασία για λογαριασμό μου;

Μπορείς να αναθέσεις την υποβολή της αίτησης στον σύμβουλό σου (π.χ. λογιστή, δικηγόρο, οικονομολόγο). Η αμοιβή του συμβούλου καλύπτεται από τις τράπεζες στις οποίες χρωστάς και στη συνέχεια το κόστος αυτό επιμερίζεται στο δάνειο και αποπληρώνεται καθ’ όλη τη διάρκειά του.

7. Ποια είναι τα βασικά βήματα της αίτησης; Τι πληροφορίες ζητούνται;

Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί μόλις μερικά λεπτά.

Τα βήματα είναι:

1. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς taxisnet

2. Συμπλήρωση πληροφοριών:

⦁ ποιος είναι ο σύμβουλος – εκπρόσωπός σου, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία για εσένα

⦁ αν δεν επιθυμείς σύμβουλο – εκπρόσωπο, τότε θα πρέπει να:

⦁ επιβεβαιώσεις την 1η κατοικία σου (αν δεν έχει ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)

⦁ επιβεβαιώσεις τον/την σύζυγο ή/και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς σου, που διαμένουν στην 1η κατοικία σου (αν δεν έχουν ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)

⦁ συμπληρώσεις, εάν υπάρχει, τη ρευστοποιήσιμη περιουσία (καταθέσεις, ομόλογα κ.λπ.) στο εξωτερικό

⦁ απαντήσεις θετικά στις υπεύθυνες δηλώσεις της πλατφόρμας (περί χορήγησης άρσης απορρήτου, άντλησης στοιχείων, ότι τα στοιχεία είναι ακριβή κ.λπ.).

3. Εάν υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώμενα ενήλικα μέλη ή/και συνοφειλέτης ή/και εγγυητής, τότε θα πρέπει και αυτοί να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς taxisnet και να παρέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες και υπεύθυνες δηλώσεις.

Αναλυτικότερα, δείτε στον Οδηγό για το Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του COVID-19.

8. Ποια είναι η διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης;

Εφόσον το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν σε ειδικούς ελέγχους και στη συνέχεια αποστέλλουν τον αριθμό λογαριασμού (IBAN), όπου το Κράτος καταβάλλει την επιδότηση. Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά με τη λήξη της αναστολής πληρωμών, που ενδεχομένως έχει χορηγηθεί από την τράπεζα, αλλά το αργότερο έως 31/12/2020.

Εφόσον το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες σε καλούν για να προσκομίσεις τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών). Θα πρέπει να τα προσκομίσεις εντός 15 ημερών. Στη συνέχεια οι τράπεζες σου παρέχουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Έχεις το δικαίωμα να δεχθείς ή να απορρίψεις τη ρύθμιση αυτή. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και βιώσιμη, δηλαδή να μπορείς να την εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές σου δυνατότητες. Για να λάβεις την επιδότηση, θα πρέπει να έχεις συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να υπογράψεις τη σχετική σύμβαση έως 31/12/2020.

9. Πώς ορίζεται η 1η κατοικία; Έχω ιδιόκτητο σπίτι, αλλά διαμένω προσωρινά αλλού λόγω της εργασίας μου, τι ισχύει;

Ως κύρια κατοικία νοείται αυτή που έχεις δηλώσει στην τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση.

Αν διαμένεις σε άλλη κατοικία (π.χ. σώματα ασφαλείας, ιατροί, εκπαιδευτικοί κ.λπ. που εργάζονται σε άλλη πόλη), τότε και πάλι μπορείς να υποβάλεις αίτηση για την επιδότηση του δανείου που βαρύνει την 1η κατοικία σου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να φορτώσεις έγγραφα στην πλατφόρμα, τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη επαγγελματικών λόγων που δικαιολογούν την προσωρινή διαμονή σου, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας της κύριας κατοικίας σου.

10. Ποια είναι τα ποσοστά Κρατικής επιδότησης; Τι πληρώνω εγώ;

Το Κράτος επιδοτεί για 3 τρίμηνα, τη μηνιαία δόση του δανείου, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου:

Κατηγορία δανείου 1ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο

Α. Εξυπηρετούμενο δάνειο

(μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 600 Euro) 90% 80% 70%

Β. Μη εξυπηρετούμενο δάνειο, που δεν έχει ακόμη καταγγελθεί

(μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 500 Euro) 80% 70% 60%

Γ. Μη εξυπηρετούμενο δάνειο, που έχει ήδη καταγγελθεί

(μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 300 Euro) 60% 50% 30%

Εσύ θα πρέπει να πληρώνεις κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης δανείου, που δεν το καλύπτει το Κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης, θα πρέπει να πληρώνεις ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου, για χρονικό διάστημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψεις την Κρατική επιδότηση.

11. Ποια είδη δανείου επιδοτούνται;

Όλα τα είδη δανείου: στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά που βαρύνουν την 1η κατοικία.

Δεν επιδοτούνται τα δάνεια που λήφθηκαν με Κρατική εγγύηση (π.χ. πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα κ.λπ.) ή που ήδη επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας – ΟΕΚ, Ν. 4605/2019) προς αποφυγή διπλής ενίσχυσης, κάτι που απαγορεύεται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

12. Ποιοι πιστωτές περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επιδότησης;

Όλα τα είδη πιστωτών: τράπεζα, εκκαθαριστής τράπεζας (δηλ. τράπεζες που διέκοψαν τη λειτουργία τους), καθώς και οποιαδήποτε εταιρεία ανέλαβε τη διαχείριση απαιτήσεων ή την τιτλοποίηση των δανείων (δηλ. fund / servicer). Επίσης αφορούν και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

13. Τι ισχύει για τους εγγυητές και συνοφειλέτες δανείου;

Μπορεί να υποβάλει αίτηση και ο συνοφειλέτης ή εγγυητής δανείου, ακόμη και χωρίς την υποβολή αίτησης από τον πρωτο-οφειλέτη (π.χ. σε περίπτωση διαζευγμένων). Σε αυτή την περίπτωση, ο συνοφειλέτης ή εγγυητής θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Νόμου. Σε περίπτωση που υπάρχουν εγγυητές ή συνοφειλέτες ή συνιδιοκτήτες, που δεν συνεργάζονται, τότε ο πρωτο-οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει ολόκληρο το χρέος από μόνος του, εφόσον το επιθυμεί.

14. Έχω ήδη λάβει αναστολή πληρωμών από την τράπεζα. Πότε θα ξεκινήσω να πληρώνω και πότε θα λάβω την επιδότηση;

Αν έχω λάβει αναστολή πληρωμών δανείων, τότε μπορώ να επιλέξω:

⦁ είτε να διακόψω την αναστολή πληρωμών και να ξεκινήσω να πληρώνω και ταυτόχρονα να λαμβάνω και την Κρατική επιδότηση

⦁ είτε να περιμένω τη λήξη της αναστολής πληρωμών και μετά να ξεκινήσω να πληρώνω και ταυτόχρονα να λαμβάνω και την Κρατική επιδότηση.

Σημείωση: η Κρατική επιδότηση δεν δύναται να δοθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών μετά τις 31.12.2020. Συνεπώς η αναστολή πληρωμών αντίστοιχα δεν δύναται να εκτείνεται μετά τις 31.12.2020.

15. Πληρώνω τις δόσεις του δανείου μου εποχικά. Τι ισχύει με την επιδότηση;

Για δάνεια των οποίων η συμφωνηθείσα δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, η συνεισφορά Δημοσίου καλύπτει εννέα (9) μήνες και καταβάλλεται κατά τον χρόνο που η δόση είναι απαιτητή από την τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβλητέα δόση ανάγεται σε μηνιαία βάση, ώστε να υπολογιστούν τα ποσοστά επιδότησης. Συνεπώς η συνεισφορά του Δημοσίου θα καλύπτει περισσότερους μήνες και μπορεί να διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της επιδότησης.

16. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό σταματά τις κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμό;

Εφόσον ρυθμίσεις το δάνειό σου, σε συνεργασία με την τράπεζα, και πληρώνεις κανονικά το ποσό της μηνιαίας δόσης που δεν καλύπτεται από το Κράτος, τότε η εν λόγω τράπεζα διακόπτει κατασχέσεις και πλειστηριασμό. Ωστόσο, οι υπόλοιποι πιστωτές στους οποίους δεν πληρώνεις τις οφειλές σου, δύνανται να προβούν ή συνεχίζουν τη διενέργεια μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβείς σε ρύθμιση οφειλών μαζί τους.

17. Πρέπει να πάω και στο δικαστήριο;

Όχι, δεν απαιτείται η προσφυγή στο δικαστήριο, αφού με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπογράφεται η σχετική σύμβαση ρύθμισης δανείου. Δηλαδή, αποτελεί μια πλήρως εξωδικαστική διαδικασία.

Εφόσον ο πολίτης απειλείται (με κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμούς) και από άλλους πιστωτές, τότε μπορεί να προσφύγει και στο δικαστήριο, για τη ρύθμιση των υπόλοιπων οφειλών του, μέσω του Νόμου 3869/2010.

18. Έχω ήδη υποβάλει αίτηση στον Νόμο 3869/2010 (Κατσέλη). Πρέπει να παραιτηθώ;

Όχι, η υποβολή στο παρόν πρόγραμμα δεν απαιτεί την παραίτηση από τον Νόμο 3869/2010. Ωστόσο, εάν εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης και ενταχθείς στο παρόν πρόγραμμα ρύθμισης και επιδότησης δανείων, τότε το εν λόγω δάνειο θεωρείται ρυθμισμένο και μπορείς να συνεχίσεις την εκδίκαση της υπόθεσής σου, μόνο για τις υπόλοιπες οφειλές που διαθέτεις.

19. Τι κάνετε με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές; Πώς αντιμετωπίζονται οι καταχρήσεις;

Ο Νόμος αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν πραγματική οικονομική αδυναμία ή/και επλήγησαν από τον κορωνοϊό. Για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνονται κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, όπως η άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, καθώς και η διενέργεια ειδικών ελέγχων και διασταυρώσεων, προκειμένου να μην επωφεληθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι αποφεύγουν να πληρώσουν και πλουτίζουν εις βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας.

20. Τι κάνετε σχετικά με την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Η διαδικασία είναι εμπιστευτική, με ειδικά μέτρα και δικλείδες ασφαλείας που διασφαλίζουν την προστασία του απορρήτου όλων των εμπλεκόμενων μερών. Τηρούνται όλες οι πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

21. Πώς επιβραβεύετε τους συνεπείς δανειολήπτες;

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει υψηλότερα ποσοστά επιδότησης, καθώς και σημαντικά διευρυμένα κριτήρια επιλεξιμότητας προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Έτσι, επιβραβεύονται οι δανειολήπτες επειδή κατάφεραν να είναι συνεπείς, παρά τις δυσμενείς συνθήκες της οικονομίας. Επιπρόσθετα, διασφαλίζεται ότι θα παραμείνουν συνεπείς, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

22. Ποια είναι τα οφέλη του Νόμου για την οικονομία και την ανάπτυξη;

Το σημαντικότερο όφελος του Νόμου είναι ότι διασώζονται οι κύριες κατοικίες των πολιτών και επιχειρηματιών, που συσσώρευσαν χρέη στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης και επιπρόσθετα επλήγησαν από τον κορωνοϊό. Ο Νόμος επιφέρει και ευρύτερο όφελος για την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, αφού τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που σχετίζονταν με την 1η κατοικία, πλέον θα μετατραπούν σε εξυπηρετούμενα, εξέλιξη η οποία θα έχει θετική επίδραση στη λειτουργία των τραπεζών και στη συμβολή τους στη χρηματοδότηση της οικονομίας και της ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η εξυγίανση των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, έτσι ώστε να μπορούν να παρέχουν νέες χρηματοδοτήσεις και με χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας – κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας:

Για τη λήψη της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί σωρευτικά / αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

1. Να διαθέτει κύρια κατοικία στην Ελλάδα και να έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν.

2. Να έχει δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.

3. Ο ίδιος είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα Κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Covid – 19. Ειδικότερα εντάσσονται:

⦁ Φυσικά πρόσωπα άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη

⦁ Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σημαντική μείωση μέσου μηνιαίου μισθού, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. των μηνών Μαρτίου – Απριλίου 2020) συγκριτικά με το χρονικό διάστημα πριν από την πανδημία (δηλ. των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020), ως εξής:

I. εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό έως 1.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη δέκα ποσοστιαίων μονάδων (10%)

II. εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (20%)

III. εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό άνω των 2.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη τριάντα ποσοστιαίων μονάδων (30%)

⦁ Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση ΦΠΑ άνω του 20%, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. το 2ο τρίμηνο 2020), συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 1 έτος πριν από την πανδημία (δηλ. το 2ο τρίμηνο του 2019).

⦁ Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

⦁ Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης, ήτοι το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

⦁ Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο, κατόπιν κρατικής εντολής.

⦁ Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά με Κρατική εντολή ή/και έχουν λάβει ενίσχυση.

4. Να μην έχει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του και άλλη ενεργή Κρατική ενίσχυση για το δάνειο στην 1η κατοικία του, προκειμένου να μην λαμβάνει δύο Κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα.

5. Να μην έχει υπαχθεί ή να μην εξέπεσε από τη ρύθμιση των ακόλουθων Νόμων:

⦁ Ν. 4605/2019 (Α’ 52) περί Προγράμματος Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια κατοικία

⦁ Ν. 4307/2014 (Α’ 246) περί ρύθμισης χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς

⦁ Ν. 4469/2017 (Α’ 62) περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

⦁ Ν. 3588/2007 (Α’ 153) περί της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης.

Σημείωση: Εάν έχει υποβάλλει αίτηση και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής και παραιτηθεί, τότε είναι επιλέξιμος για το νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ.

6. Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο στην 1η κατοικία.

7. Να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, ως εξής:

Κατηγορία Α: εξυπηρετούμενα δάνεια:

⦁ η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ

⦁ το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα

⦁ το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 57.000 ευρώ

⦁ οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ

⦁ η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ

⦁ η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Κατηγορία Β: μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που δεν έχουν καταγγελθεί ακόμη:

⦁ η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ

⦁ το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ

⦁ το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 17.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 45.000 ευρώ

⦁ οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ

⦁ η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ

⦁ η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

Κατηγορία Γ: μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που έχουν ήδη καταγγελθεί:

⦁ η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ

⦁ το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ

⦁ το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 12.500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 36.000 ευρώ

⦁ οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ

⦁ η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ

⦁ η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

⦁ εφόσον υπάρχει συνοφειλέτης ή εγγυητής στο δάνειο, τότε αυτός:

⦁ να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα Κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Covid – 19

⦁ να έχει ατομικό εισόδημα του που δεν ξεπερνά τις 15.500 ευρώ

⦁ να έχει συνολική ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

Πολλαπλές κατηγορίες δανείων:

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει δάνεια διαφορετικών κατηγοριών, διευκρινίζεται ότι:

⦁ εάν ο οφειλέτης διαθέτει έστω και ένα καταγγελμένο δάνειο 1ης κατοικίας, τότε η επιλεξιμότητά του κρίνεται με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για τα καταγγελμένα δάνεια (σημείο 8Γ ανωτέρω)

⦁ εάν ο οφειλέτης δεν διαθέτει καταγγελμένο δάνειο 1ης κατοικίας, τότε η επιλεξιμότητά του κρίνεται με βάση την κατηγορία του δανείου που έχει το μεγαλύτερο ανεξόφλητο υπόλοιπο (σημείο 8Α ή σημείο 8Β ανωτέρω).

8. Σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι επιτηδευματίας ή ότι ως επιτηδευματίας έχει λάβει στο παρελθόν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), τότε το συνολικά εγκριθέν ποσό ενίσχυσης, για το τρέχον και τα 2 προηγούμενα έτη, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα παρακάτω όρια:

⦁ το ποσό των 100.000 ευρώ, όταν αφορά σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων

⦁ το ποσό των 30.000 ευρώ, όταν αφορά σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

⦁ το ποσό των 20.000 ευρώ, όταν αφορά σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον γεωργικό τομέα

⦁ το ποσό των 200.000 ευρώ, σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην των ανωτέρω.

Διάβασε το »

Καταρρέει το δολάριο, χωρίς αντικαταστάτη. Πολυκεντρικό ρευστοποιημένο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα

Newsteam 0 Comments

Υπό αμφισβήτηση έχει τεθεί η θέση του αμερικανικού δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και έτσι εξετάζονται άλλες πιθανές εναλλακτικές λύσεις.

Η αμερικανική οικονομία έχει χτυπηθεί από την πανδημία του κορονοϊού και, πλέον, το δολάριο των ΗΠΑ έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο συναλλαγών από τον Ιούλιο του 2018.

Ως εκ τούτου, αμφισβητείται πλέον η σταθερότητα του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος. Εν τω μεταξύ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πιέζει για επιθετική ποσοτική χαλάρωση για να υποστηρίξει τις αμερικανικές εταιρείες, προσθέτοντας σχεδόν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια στον ισολογισμό της από τον Φεβρουάριο μέσω απεριόριστων αγορών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες πλέον έχουν ξεπεράσει τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα εξαρτάται από το δολάριο από τη συμφωνία του Μπρέτον Γουντς του 1944, που εδραιώνει τον ρόλο του ως παγκόσμιου νομίσματος.

Εντούτοις, πολλοί παγκόσμιοι διαχειριστές αποθεματικών απορρίπτουν τώρα το δολάριο, επομένως το Sputnik εξετάζει τις πιο ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις.

Χρυσός

Η τιμή του χρυσού έχει ανέβει, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ αυτήν την εβδομάδα, φτάνοντας στα 1.928,83 δολάρια ανά ουγγιά.

Ακόμα, ο χρυσός είναι ένα φυσικό αντικείμενο που δεν πρόκειται να πέσει θύμα των κεντρικών τραπεζών ώστε να εκτυπώσουν χρήματα για τις ανάγκες χρηματοδότησης, διακινδυνεύοντας τον υπερπληθωρισμό. Αντ’ αυτού, η διαδικασία εξόρυξής του είναι δαπανηρή και περίπλοκη.

Ωστόσο, υπήρχαν λόγοι για τους οποίους το σύστημα Μπρέτον Γουντς καθιερώθηκε, αρχικά, κυρίως για να απομακρύνει τον κόσμο από την ισχυρή εξάρτηση από το χρυσό. Η Μεγάλη Ύφεση κατηγορήθηκε, τουλάχιστον εν μέρει, για την έλλειψη και την ακαμψία του χρυσού, καθώς αυτό σημαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο δεν μπορούν να ελέγξουν πραγματικά την προσφορά χρήματος στην οικονομία.

Ευρώ

Το ευρώ παραμένει το δεύτερο ισχυρότερο νόμισμα σε συναλλαγματικά αποθέματα, καθιστώντας το έτσι σε πραγματικό ανταγωνιστή του δολαρίου. Είναι, επίσης, ένα πολυμερές μέσο ανταλλαγής με τη δική του τράπεζα, το οποίο χρησιμοποιείται σχεδόν στο ένα τρίτο όλων των συναλλαγών συναλλάγματος.

Ωστόσο, μετά την ευρωπαϊκή κρίση χρέους το 2009, το ευρώ παρέμεινε σε αδύναμη θέση. Οι προσπάθειες μετριασμού των συνεπειών της οικονομικής επιβράδυνσης αντισταθμίστηκαν από διαφωνίες μεταξύ των χωρών της Βόρειας Ευρώπης και αυτών των χωρών στη νότια και ανατολική Ευρώπη σχετικά με το καταλληλότερο πακέτο τόνωσης.

Ακόμα, όμως, και με την κυρίαρχη δύναμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έναντι της νομισματικής πολιτικής, η Ε.Ε. εξακολουθεί να στερείται κοινής δημοσιονομικής προσέγγισης.

Ειδικά Δικαιώματα Ανάληψης (SDR)

Γνωστά ως Ειδικά Δικαιώματα Ανάληψης (SDR), αυτά τα συμπληρωματικά συναλλαγματικά διαθέσιμα έχουν δημιουργηθεί και διατηρηθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) από το 1969.

Ακόμα, τα SDR βασίζονται σε ένα ρυθμιζόμενο καλάθι βασικών νομισμάτων και είναι προσιτά σε όλα τα έθνη. Μπορούν να λειτουργήσουν ως καθολικό αποθεματικό, αλλά όχι ως άμεσο μέτρο ανταλλαγής.

Εντούτοις, έχουν μειονέκτημα, καθώς με την ισχυρή θέση του στο ΔΝΤ, η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να έχει την πρωταρχική δύναμη άσκησης βέτο σε όλες τις κατανομές SDR που δεν εγκρίνει.

Κρυπτονομίσματα

Τα  ψηφιακά νομίσματα, όπως είναι το Bitcoin, θεωρούνται αποκεντρωμένα, δεν έχουν φυσική υποστήριξη και δεν μπορούν να παραποιηθούν, αλλά τα συγκεκριμένα επιχειρήματα χρησιμοποιούνται συχνά εναντίον τους, καθώς τα κρυπτονομίσματα είναι επιρρεπή σε χειραγώγηση και είναι εξαιρετικά ασταθή, λένε οι επικριτές.

Οι αμφιβολίες ώθησαν την παγκόσμια τράπεζα επενδύσεων, Goldman Sachs, να δηλώσει τον Μάιο ότι τα κρυπτονομίσματα δεν πρέπει καν να αναγνωρίζονται ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Ασιατικά νομίσματα

Οι οικονομολόγοι του Bloomberg προτείνουν ότι το ιαπωνικό γιεν και το κινεζικό γιουάν μπορούν τώρα να θεωρηθούν ως πιθανές εναλλακτικές λύσεις έναντι του δολαρίου.

Το ιαπωνικό νόμισμα παρέμεινε ένα από τα πιο δημοφιλή νομίσματα στον κόσμο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελώντας σχεδόν το 6% των επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων το 2019.

Ωστόσο, παραμένει θύμα μαζικών αγορών περιουσιακών στοιχείων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, η οποία κατέχει σχεδόν το ήμισυ του τεράστιου εθνικού χρέους της χώρας. Με τον επίμονο αποπληθωρισμό, το κράτος μπορεί να μην είναι πρόθυμο να δει πραγματικά την αξία του γιεν να αυξάνεται τόσο πολύ, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, προκειμένου να διατηρήσουν τις ιαπωνικές εταιρείες ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.

Επίσης, η Κίνα είναι μια διεκδικήτρια της θέσης των ΗΠΑ ως οικονομική δύναμη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ, μπορεί να έχει ήδη ξεπεράσει τις ΗΠΑ από την άποψη του τεράστιου ΑΕΠ της, αν και μόνο αν μετρηθεί σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης.

Παρά την πρόοδο του γιουάν, το νόμισμα εξακολουθεί να εξαρτάται πολύ στενά από τις νομισματικές πολιτικές της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας, κάτι που το εμποδίζει να γίνει πραγματικά παγκόσμιο, σύμφωνα με αναλυτές.

Μέχρι στιγμής, το γιουάν αντιπροσωπεύει μόλις το 4% των συναλλαγών συναλλάγματος, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Αλαλούμ! Αυξάνουν πληρότητα στα πλοία, ενώ την απέρριπταν πριν τρεις ημέρες

Newsteam 0 Comments
Σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνητική απόφαση, ενώ τα κρούσματα έχουν αλματώδη άνοδο
 Στο 85% η πληρότητα από 65%
Την Πέμπτη ο υπουργός Τουρισμού είχε δηλώσει ότι η επιτροπή λοιμωξιολόγων δεν επέτρεπε αυτή την ενέργεια

Ως κωμικοτραγικές μπορούν να ερμηνευθούν οι τελευταίες κυβερνητικές κινήσεις, καθώς η προσήλωση στο όλο και μεγαλύτερο άνοιγμα του τουρισμού δημιουργεί σημαντικά ερωτήματα, στη σκιά, πάντα, της επέλασης της πανδημίας.

Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα το ΦΕΚ που φέρει τις υπογραφές των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Εργασίας, Πολιτισμού, Υποδομών και Ναυτιλίας, με το οποίο ανακοινώνεται η αύξηση της πληρότητας στα πλοία, η οποία τίθεται σε εφαρμογή άμεσα. Το ΦΕΚ, το οποίο δεν υπογράφει ο υπουργός Τουρισμού, προβλέπει αύξηση του πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία στο 80% από το 60% και στο 85% από 65% για τα πλοία που διαθέτουν καμπίνες.

Ο Θεοχάρης μιλούσε για όχι από τους λοιμωξιολόγους

Εκείνο που προκαλεί εντύπωση, πάντως, είναι το γεγονός ότι μόλις πριν από τρεις ημέρες, στις 30 Ιουλίου, ο Χάρης Θεοχάρης δήλωνε μέσω του ΑΝΤ1 ότι το όριο στα πλοία δεν πρόκειται να αυξηθεί, καθώς η επιτροπή λοιμωξιολόγων είναι αρκετά αυστηρή σε αυτό το θέμα.

Πριν από 10 ημέρες η επιτροπή απέρριψε το αίτημα για αύξηση της πληρότητας των πλοίων. Έχουν φτάσει στα όριά τους οι ακτοπλοϊκές, όμως η Επιτροπή είναι αυστηρή. Επειδή σιγά σιγά υπάρχει κίνηση προς τα νησιά, έχουμε καταλήξει να έχουμε μαύρη αγορά για τα εισιτήρια, παίρνουν τηλέφωνα δεν βρίσκω εισιτήριο για το αυτοκίνητό μου. Έχουν φτάσει στα όρια τους οι εταιρείες. Μου λένε οι ακτοπλοϊκές ότι δεν έχουν εισιτήρια να πουλήσουν πια. Η επιτροπή και εμείς ακολουθούμε αυτό που λέει η επιτροπή είναι αυστηρή. Δεν θα αυξηθεί η πληρότητα μέχρι νεοτέρας είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο υπουργός Τουρισμού.

Ως δια μαγείας, όμως, την επόμενη ημέρα, καθώς το ΦΕΚ φέρει ημερομηνία 31 Ιουλίου, η κυβέρνηση αποφάσισε σημαντική αύξηση στην πληρότητα των πλοίων και, μάλιστα, την ώρα που παρατηρείται αλματώδης άνοδος των κρουσμάτων, ενώ έχουν ανακοινωθεί έκτακτα περιοριστικά μέτρα πανελλαδικής εμβέλειας.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τις εξελίξεις είναι, φυσικά, αρκετά: Οι αυστηρές, κατά τον κ. Θεοχάρη, συστάσεις της επιτροπής έχουν γίνει κατανοητές από την κυβέρνηση ή πήγαν… μεγάλο περίπατο; Ο υπουργός Τουρισμού είναι ενήμερος και σύμφωνος με μια απόφαση για την οποία είχε προαναγγείλει τα αντίθετα; Άλλαξε, μήπως, δραματικά κάτι μέσα σε ένα 24ωρο και η επιτροπή λοιμωξιολόγων μαλάκωσε;

Οι σημερινές ανακοινώσεις

Ανάμεσα σε άλλα το ΦΕΚ για την αύξηση στην πληρότητα των πλοίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα

 • Στο 80% από το 60%, που ήταν έως σήμερα, αυξάνεται το πρωτόκολλο των επιβατών στα πλοία της ακτοπλοΐας και στο 85% από το 65% στα πλοία που διαθέτουν καμπίνες.
   
 • Διατηρείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτό.
   
 • Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα άτομα εφόσον είναι συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού, είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους.
   
 • Αναφορικά με τα ταχύπλοα υδροπτέρυγα που το πρωτόκολλο επιβατών ήταν στο 50% μπορεί να αυξηθεί στο 80%, μόνο εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνεται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
   
 • Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης των καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται προς τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορονοϊού στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
   
 • Για κάθε παράβαση των διατάξεων καθώς και των μέτρων επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
   
 • Ρητή εντολή προς όλα τα λιμεναρχεία της χώρας να διεξάγουν πρόσθετους ελέγχους στην ακτοπλοΐα, τόσο κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, όσο και πάνω στα πλοία. Στην περίπτωση που θα διαπιστώνονται παραβάσεις των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό, θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα.

Το ΦΕΚ για την αύξηση πληρότητας.

 

 

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Reuters: H παγκόσμια οικονομία χάνει έναν Καναδά και μία Αυστραλία

Newsteam 0 Comments

Η ανάκαμψη δεν θα είναι εύκολη υπόθεση

Πυκνώνουν τα μαύρα σύννεφα πάνω από την παγκόσμια οικονομία, με τους ειδικούς να προβλέπουν καταιγίδες διαρκείας. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του Covid-19 κατά τον Ιούλιο σε πολλά μέρη του πλανήτη και ο κίνδυνος νέων lockdown γεννούν φόβους για απότομο φρένο στην οικονομική ανάκαμψη, όπως προκύπτει από έρευνα του Reuters, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 500 οικονομολόγοι.

Περισσότεροι από 17.601.000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό και περισσότεροι από 680.000 έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Johns Hopkins. Τα τελευταία 24ωρα είχαμε νέο ρεκόρ κρουσμάτων σε περισσότερες από 40 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Σερβία, η Πολωνία και η Ινδία. Έκρηξη κρουσμάτων και θανάτων έχουμε επίσης στη Φλόριντα, μία πολιτεία των ΗΠΑ, την οποία επιλέγουν για τη διαμονή τους πολλοί πολίτες άνω των 65 ετών, αλλά και σε περιοχές της Ιαπωνίας, όπως το Τόκιο και η Οκινάουα. Στην Ελλάδα η αύξηση των κρουσμάτων οδήγησε σε νέα περιοριστικά μέτρα. Ο ΠΟΥ μιλά για κρίση που συμβαίνει μία φορά στα 100 χρόνια, τα αποτελέσματα της οποίας θα βιώνουμε για πολύ καιρό στο μέλλον.

Τα δεδομένα αυτά δίνουν τη χαριστική βολή στις ελπίδες για μία ανάκαμψη τύπου V ή U, παρά τις άνευ προηγουμένου ενέσεις από κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις. Δεν εκπλήσσει λοιπόν το γεγονός ότι στις έρευνες του Reuters οι ειδικοί υποβαθμίζουν συνεχώς τις εκτιμήσεις τους για τις βραχυπρόθεσμες τουλάχιστον προοπτικές. Στην πιο πρόσφατη βλέπουν συρρίκνωση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 4% ή 3,4 τρισ. δολάρια. Αυτό, όπως σχολιάζει το πρακτορείο, είναι σαν να χάνονται δύο οικονομίες του μεγέθους του Καναδά και της Αυστραλίας. Είναι η έκτη διαδοχική υποβάθμιση των προβλέψεων. Τον Ιούνιο οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στο poll έβλεπαν ύφεση 3,7%, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι τον Ιανουάριο η εκτίμηση έκανε λόγο για ρυθμούς ανάπτυξης 3,1%. Μάλιστα σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, που προκύπτει από την έρευνα, η συρρίκνωση του ΑΕΠ φέτος θα είναι 6,5% και η ανάπτυξη το 2021 μόλις 2%.

Τα στοιχεία για την πορεία του δεύτερου τριμήνου αποκαλύπτουν ότι το δυσμενές σενάριο δεν είναι σενάριο φαντασίας. Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης βούλιαξε 15% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 12% σε ετήσια βάση. Στις ΗΠΑ το ΑΕΠ έκανε το ίδιο διάστημα ιστορική βουτιά 32,9%. Για την Ελλάδα τα στοιχεία για το ΑΕΠ δεύτερου τριμήνου αναμένονται στις 4 Σεπτεμβρίου, αλλά οι ενδείξεις είναι ήδη άκρως ανησυχητικές. Παρά τα μέτρα στήριξης, που έχουν ως κύριο λόγο την αποτροπή των απολύσεων, έχουμε καθίζηση του τζίρου σε πολλούς κλάδους. Στο λιανεμπόριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, o δείκτης του κύκλου εργασιών υποχώρησε 5,8% τον Μάιο ύστερα από βουτιά 25% τον Απρίλιο. Εκτιμάται ότι η πτώση του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο ήταν σε διψήφιο ποσοστό.

Σχολιάζοντας την παγκόσμια οικονομία η Rabobank επισημαίνει ότι η οικονομική πραγματικότητα του ιού θα αρχίσει να γίνεται ορατή σε επιχειρήσεις και καταναλωτές ανά τον κόσμο και προσθέτει πως αυτό που έχουμε ανάγκη είναι ένα εμβόλιο ή μία ουσιαστική πρόοδος στο φάρμακο, που θα επιτρέψει την αποφασιστική επανεκκίνηση των οικονομιών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και καταναλωτών. Ωστόσο, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί προειδοποιεί.

Έξι μήνες κρίσης έχουν καταδείξει ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία θα έχουν πιθανότατα μεγάλη διάρκεια σημειώνει από την πλευρά της και η Barclays και εξηγεί πως είναι ήδη προφανείς οι αλλαγές όχι μόνο στην νομισματική και την δημοσιονομική αλλαγή, αλλά και στο παγκόσμιο εμπόριο, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις διεθνείς μετακινήσεις και την γεωπολιτική σκακιέρα.

Επιστροφή στην κανονικότητα μάλλον δεν μπορούμε να περιμένουμε. Ο κόσμος αλλάζει. Αυτό που προσδοκούμε είναι η μετάβαση σε μία νέα πραγματικότητα με περισσότερα όπλα απέναντι στους κινδύνους. Πότε όμως μπορούμε να ελπίζουμε για επιστροφή του ΑΕΠ στα προ πανδημίας επίπεδα;  Η HSBC δεν βλέπει σύντομα φως στο τούνελ. Η πρόβλεψή μας κάνει λόγο για μία παγκόσμια οικονομία, που στα τέλη του 2021 θα απέχει ακόμη πολύ από τα επίπεδα του 2019 προειδοποιεί.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Γερμανία: Αγοράζει χρυσό αναμένοντας την κρίση-Άνοδος της τιμής του κατά 10,3%

Newsteam 0 Comments

Με ισχυρά κέρδη αποχαιρέτησε τον Ιούλιο ο χρυσός, καθώς ο δραματικός αντίκτυπος της πανδημίας στις οικονομίες, όπως κατέδειξαν τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία, και το δεύτερο κύμα του κορονοϊού που φαίνεται να χτυπά χώρες σε όλο τον πλανήτη, οδήγησε τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στο πολύτιμο μέταλλο.

Στην άνοδο του χρυσού το τελευταίο διάστημα έχει συμβάλλει εξάλλου και η διολίσθηση του δολαρίου, που επίσης αποτελεί ασφαλές καταφύγιο, η οποία συνεχίστηκε και σήμερα στον απόηχο της πρωτοφανούς συρρίκνωσης που κατέγραψε το ΑΕΠ των ΗΠΑ το β΄ τρίμηνο του έτους. Κι αυτό γιατί η εξασθένιση του δολαρίου καθιστά το πολύτιμο μέταλλο πιο ελκυστικό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

 

Η Γερμανία αγοράζει αποθέματα χρυσού για να αντιμετωπίσει την κρίση!

Όλοι γνωρίζουμε ότι σε περιόδους οικονομικής ρευστότητας, η αγορά χρυσού θεωρείται η πιο ασφαλής επένδυση…

Σύμφωνα με την εφημερίδα  Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), οι κρατικές αρχές προχώρησαν από τις αρχές του 2020, το πρώτο εξάμηνο, σε αγορά ράβδων και νομισμάτων χρυσού, συνολικού βάρους 83,5 τόνων!

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώθηκε αύξηση 100% της αγοράς χρυσού από την πιο ισχυρή οικονομία της Ευρωζώνης που ήδη, λόγω της ύφεσης, παρουσιάζει συρρίκνωση του ΑΕΠ της κατά 10,1%. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο, η ζήτηση στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικότερα από χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, μειώθηκε.  

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Σοκ και δέος στην Ευρωζώνη: Ύφεση -12,1%. Κατάρρευση Γαλλίας και Ισπανίας

Newsteam 0 Comments
Το ΑΕΠ της Γαλλίας συρρικνώθηκε με ρυθμό 13,8% στο β΄τρίμηνο, ενώ της Ισπανίας στο -18,5%


Σε κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας των χωρών της Ευρωζώνης στο β΄τρίμηνο του 2020 οδήγησε η επιβολή των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.

To AEΠ της Ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 12,1% στο β΄τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Το ΑΕΠ της Γαλλίας συρρικνώθηκε με ρυθμό 13,8% στο β΄τρίμηνο, ενώ της Ισπανίας στο -18,5%, η οποία κατέγραψε και τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των κρατών -μελών της νομισματικής ένωσης.

Καλύτερα των εκτιμήσεων είναι τα στοιχεία για την Ιταλία, με το ΑΕΠ β΄τριμήνου να σημειώνει πτώση 12,4%.

Χθες η Γερμανία ανακοίνωσε συρρίκνωση του ΑΕΠ με ρυθμό 10,1%.

Ευρωζώνη: Συρρίνωση της οικονομίας κατά 12,1% το β’ τρίμηνο 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα (31/7/2020), το ΑΕΠ της Ευρωζώνης μειώθηκε κατά 12,1% επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις, κι ενώ στο α’ τρίμηνο η μείωση ήταν της τάξης του 3,6%.

Σε ετήσια βάση, η μείωση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης διαμορφώνεται στο 15% ελαφρώς μεγαλύτερη σε σχέση με την εκτίμηση του 14,5% κι ενώ στο α’ τρίμηνο η υποχώρηση διαμορφώθηκε στο 3,1%.

Γαλλία: Iστορική βουτιά 13,8% στο ΑΕΠ β΄τριμήνου 2020, μικρότερη των εκτιμήσεων

Με ρυθμό 13,8% συρρικνώθηκε το ΑΕΠ της Γαλλίας στο β΄τρίμηνο του 2020, εν μέσω του lockdown για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.

Πρόκειται για ιστορική πτώση του Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος της Γαλλίας, ωστόσο η συρρίκνωση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη των εκτιμήσεων των αναλυτών, οι οποίοι έκαναν λόγο για πτώση 15,2%.

Σε ετήσια βάση το ΑΕΠ της Γαλλίας υποχώρησε 19%.

Οι δαπάνες των νοικοκυριών υποχώρησαν κατά 11% και αποτελούν το 40% της πτώσης του ΑΕΠ, ενώ οι επενδύσεις σημείωσαν πτώση 18% και οι κρατικές δαπάνες υποχώρησαν 8%.
O υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Bruno Le Maire δήλωσε ότι τα στοιχεία δεν είναι τόσο άσχημα όσο ανέμεναν οι αναλυτές και έκανε λόγο για θετικά σημάδια στη γαλλική οικονομία.


Κατρακυλά το ΑΕΠ της Ισπανίας – Μείωση κατά 18,5% το β’ 3μηνο του 2020

Άνω των εκτιμήσεων είναι η μείωση του ισπανικού ΑΕΠ κατά το β’ τρίμηνο του 2020, λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 18,5% έναντι εκτίμησης για μείωση 16,6% και μείωσης 5,2% το α’ τρίμηνο του 2020.

Σε ετήσια βάση, το β’ τρίμηνο μειώθηκε κατά 22,1% έναντι εκτιμήσεων 19,7%.

Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες της Ευρωζώνης που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα στην οικονομία.

Οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την ανάκαμψη της ισπανικής οικονομίας, καθώς η νέα αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού οδηγεί στην επιβολή νέων μέτρων.

Ιταλία: Βουτιά -12,4% στο ΑΕΠ β΄ τριμήνου 2020, μικρότερη των εκτιμήσεων

Καλύτερα των εκτιμήσεων είναι τα στοιχεία για τη συρρίκνωση της ιταλικής οικονομίας στο β΄τρίμηνο του 2020.

Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε με ρυθμό 12,4% στο β΄τρίμηνο 2020, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, την ώρα που οι αναλυτές ανέμεναν πτώση με ρυθμό 15%.
Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε με ρυθμό 17,3%, όπως ανακοίνωσε η ISTAT.
Οι αναλυτές έκαναν λόγο για πτώση 18,7%.

Η ISTAT αναθεώρησε τα στοιχεία για το α΄τρίμηνο του 2020 στο -5,4% από -5,3%.

Η Ιταλία είναι μία από τις χώρες που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα από τον κορονοϊό, με τους θανάτους να ξεπερνούν τις 35 χιλ.

Γερμανία: Βουτιά – ρεκόρ του ΑΕΠ κατά 10,1% στο β΄τρίμηνο 2020, άνω των εκτιμήσεων

Ιστορική βουτιά σημείωσε το ΑΕΠ της Γερμανίας στο β΄τρίμηνο του 2020, με την πτώση να ξεπερνά τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 10,1% το δεύτερο τρίμηνο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη μείωσή της, καθώς οι δαπάνες των νοικοκυριών, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων και οι εξαγωγές κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση από τότε που ξεκίνησαν οι τριμηνιαίοι υπολογισμοί του ΑΕΠ για τη Γερμανία το 1970, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Σε ετήσια βάση, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας μειώθηκε κατά 11,7% από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας.

Αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 9,0% σε τριμηνιαία βάση και κατά 11,3% σε ετήσια βάση σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

ΗΠΑ: Βυθίστηκε 32,9% το ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο

Newsteam 0 Comments

Η αμερικανική οικονομία βυθίστηκε με πρωτοφανή ρυθμό την περίοδο της κορύφωσης της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ και των μαζικών μέτρων περιορισμού που αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν οι αμερικανικές πολιτείες για την ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού.

Ειδικότερα, το αμερικανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε με ρυθμό-ρεκόρ 32,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal έκαναν λόγο για πτώση του ΑΕΠ κατά 34,7% την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χειρότερο τρίμηνο κατά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008 ήταν το δ’ τρίμηνο με πτώση του ΑΕΠ κατά 8,4%.

Τα κρατικά στοιχεία έδειξαν ραγδαία υποχώρηση της προσωπικής κατανάλωσης, των εξαγωγών, των αποθεμάτων, των επενδύσεων και των δαπανών από τις πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις.

Στον αντίποδα οι δαπάνες σε ομοσπονδιακό επίπεδο σημείωσαν άλμα άνω του 17%, αντισταθμίζοντας την υποχώρηση των δαπανών σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο κατά 5,6%.

Οι εξαγωγές στο μεταξύ, υποχώρησαν 64% το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας την πτώση στις εισαγωγές κατά 53%.

Οι τιμές για εγχώριες αγορές, βασικός δείκης του πληθωρισμού, υποχώρησαν 1,5% την εν λόγω περίοδο μετά από άνοδο 1,4% το πρώτο τρίμηνο όταν το ΑΕΠ είχε υποχωρήσει 5%. Ο δείκτης τιμών για δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης υποχώρησε 1,9% μετά από ασθενή άνοδο 1,3% το πρώτο τρίμηνο. Χωρίς τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός δείκτης υποχώρησε 1,1%.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Οίκοι αξιολόγησης: Σε επίπεδα-ρεκόρ οι υποβαθμίσεις-Ανησυχία για πτωχεύσεις και στάσεις πληρωμών

Newsteam 0 Comments

Σε επίπεδα-ρεκόρ έχουν ανέλθει οι υποβαθμίσεις κρατών και επιχειρήσεων από τους κορυφαίους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης από τότε που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού, σε μία εξέλιξη που πυροδοτεί έντονες ανησυχίες για επικείμενες πτωχεύσεις και στάσεις πληρωμών χρέους.

Μολονότι όλοι σχεδόν οι τομείς έχουν επηρεαστεί από την πανδημία, το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν υποστεί οι κλάδοι ενέργειας, αερομεταφορών, ταξιδίων και ψυχαγωγίας, τραπεζών και κεφαλαιακών αγαθών.

Ο S&P έχει ήδη προβεί από τις αρχές του έτους έως σήμερα σε 1.190 υποβαθμίσεις, πολύ κοντά με το ρεκόρ των 1.326 που είχε αγγίξει το 2009 κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ απομένουν λίγο περισσότερο από τέσσερις μήνες έως το τέλος του έτους, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί και να ξεπεραστεί το προηγούμενο ρεκόρ.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Τζάμπα εννιαήμερες διακοπές με δημόσιο χρήμα για τη Νικολάου στην Κω!

Newsteam 0 Comments

Δωρεάν διακοπές για την Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου στην Κω με αφορμή την επίσκεψη και επιθεώρηση, στα μέσα του καλοκαιριού, των φυλακών του νησιού, καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Τα έξοδα μετάβασης μετακίνησης και διαμονής στο νησί κατά τη διάρκεια των εννιαήμερων διακοπών της (6 – 15 Αυγούστου), θα πληρωθούν από το ελληνικό κράτος.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης, η οποία ζητάει την παραίτησή της,  η κ. Νικολάου  με πρόσχημα, την επίσκεψη και επιθεώρηση των φυλακών της Κω και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, υπογράφει για τον εαυτό της και τη συνοδεία-Ασφάλεια της , (4 άτομα και 2 υπηρεσιακά αυτοκίνητα χρηματικά εντάλματα πληρωμής ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 4 χιλιάδες ευρώ για εννιά μέρες έξοδα μετάβασης διαμονής και οδοιπορικών!

Η απάντηση της Νικολάου

Σε ανάρτησή της, ως απάντηση στις σφοδρές αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει από κόμματα της αντιπολίτευσης,  η Σοφία Νικολάου αναφέρει μεταξύ άλλων: Η δαπάνη που εγκρίθηκε και φυσικά έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, είναι 3.895,58 ευρώ. Από αυτά, σε εμένα αντιστοιχούν 223 ευρώ, που είναι το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου και 240 ευρώ που είναι το κόστος των τριών διανυκτερεύσεων. Σύνολο: 463 ευρώ. Τα υπόλοιπα αντιστοιχούν στα έξοδα μετάβασης και ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού ασφαλείας. Είναι προφανές ότι οι υπόλοιπες ημέρες θα καλυφθούν από προσωπικές μου δαπάνες..

 

 

 

 

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Βύθιση ρεκόρ 50 ετών για γερμανική οικονομία: Κατάρρευση ΑΕΠ-10,1% το β΄τρίμηνο

Newsteam 0 Comments

Η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 10,1% το δεύτερο τρίμηνο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη μείωσή της, καθώς οι δαπάνες των νοικοκυριών, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων και οι εξαγωγές κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση από τότε που ξεκίνησαν οι τριμηνιαίοι υπολογισμοί του ΑΕΠ για τη Γερμανία το 1970, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Σε ετήσια βάση, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της γερμανικής -και μεγαλύτερης  ευρωπαϊκής- οικονομίας μειώθηκε κατά 11,7% από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Τουρισμός… τετέλεσται

Newsteam 0 Comments

State of mind ήταν και πέρασε: Η τουριστική σεζόν θεωρείται οριστικά και σχεδόν ολοκληρωτικά χαμένη από τους παράγοντες της αγοράς, η ανερμάτιστη πολιτική της κυβέρνησης και η αναζωπύρωση της πανδημίας σε Ελλάδα και εξωτερικό σβήνει και τις τελευταίες προσδοκίες για μια ουσιαστική αύξηση της κίνησης έστω τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, και ο Ιούλιος κλείνει επιβεβαιώνοντας το χειρότερο σενάριο που είχε μπει στο τραπέζι μετά το lockdown.

Πρόκειται για το σενάριο που δείχνει οριστικά πια ότι η σεζόν θα κλείσει με βουτιά των εσόδων το πολύ στο 20% των περσινών επιπέδων – δηλαδή τα έσοδα από τον τουρισμό δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 δις ευρώ έναντι των περσινών 18,5 δις ευρώ. Η εικόνα αυτή απέχει βεβαίως μακράν από τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις Θεοχάρη για συγκράτηση των εσόδων στο 50% με 60% των περσινών επιπέδων, και έχει παρουσιαστεί με απολύτως τεκμηριωμένα στοιχεία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τόσο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων όσο και από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ο Ιούλιος – σε όσα ξενοδοχεία άνοιξαν – έκλεισαν με πληρότητες που κινήθηκαν από 20 έως 25%, ότι ο Αύγουστος δεν μπορεί με τίποτα να σώσει την παρτίδα καθώς ακόμη και εάν οι πληρότητες φθάσουν κατά τόπους στο 50% οι έως τώρα κρατήσεις δείχνουν ουσιαστική κίνηση μόνον στο δεκαπενθήμερο από τις 7 έως τις 21 του μήνα, και πως τα σενάρια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου στο διάστημα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου έχουν ήδη διαγραφεί από την στιγμή που παραμένουν ουσιαστικά κλειστές οι αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και, κυρίως, της Ρωσίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, ο οποίος από την αρχή της πανδημίας επιχειρεί να κινηθεί σε γραμμή ρεαλισμού και ψυχραιμίας αναγνώρισε, με σημερινή συνέντευξή του στο liberal.gr ότι οδεύουμε προς το χειρότερο σενάριο: Η σεζόν, δήλωσε, ξεκίνησε από το μηδέν και είχαμε πει οποιοδήποτε αποτέλεσμα το οποίο θα κινείτο μεταξύ του 20% και του 25% των περσινών εσόδων θα ήταν και το αναμενόμενο σενάριο. Σήμερα, πλησιάζοντας στις αρχές Αυγούστου, είμαστε πιο κοντά στο 20% παρά στο 25%.

Ακόμη πιο δυσοίωνα μηνύματα έχουν μεταφέρει, κατά τις πληροφορίες, στην κυβέρνηση οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ενώ εικόνα γενικής καθίζησης παρουσίασε και η αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος στις συναντήσεις που είχε σήμερα με τους υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού, Χρήστο Σταϊκούρα και Χάρη Θεοχάρη.

Τα μεγαλύτερα πλήγματα σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς έχουν δεχθεί η βόρεια Ελλάδα και τα μεγάλα νησιά που δέχονται και τον κύριο όγκο του οργανωμένου τουριστικού κύματος από το εξωτερικό.

Όπως επισημαίνεται από πηγές της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, στην βόρεια Ελλάδα η μεγάλη ζημιά έχει γίνει στην Χαλκιδική και αποδίδεται αφενός στην έξαρση της πανδημίας στα Βαλκάνια που ανέκοψε τον οδικό τουρισμό και αφετέρου στις παλινωδίες της κυβέρνησης που αρχικά άφησε ελεύθερη την είσοδο των τουριστών από Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία και στην συνέχεια προχώρησε σε αιφνιδιαστικούς και αποσπασματικούς περιορισμούς και υποχρεωτικούς ελέγχους.

Ειδικά στην Χαλκιδική, όπως και στην Κρήτη που είναι ο πρώτος διεθνής τουριστικός προορισμός της χώρας, η κατάσταση επιβαρύνεται δραματικά από την απουσία των Ρώσων τουριστών υψηλότερων εισοδηματικών δυνατοτήτων. Οι εκπρόσωποι της αγοράς φέρονται να έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να εξεταστεί το ενδεχόμενο άφιξης Ρώσων με υποχρεωτικά τεστ κορονοϊού πριν από 72 ώρες προκειμένου να τονωθεί η κίνηση τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο, ωστόσο τα σχετικά σενάρια προσκρούουν και στα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Με αυτά τα δεδομένα, στην αγορά υπάρχει ήδη έντονη ανησυχία για τριπλή οικονομική βόμβα το φθινόπωρο από την κατάρρευση του τουρισμού – μια βόμβα, που θα περιλαμβάνει μαζική ανεργία, λουκέτα σε ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και ευθεία απειλή για επιθετικές εξαγορές ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από συμφέροντα του εξωτερικού.

*Πηγή: tvxs.gr – Μαρίνα Αλεξανδρή 

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Τα αναδρομικά θα δοθούν εφάπαξ, πλήρως, σε όλους τους συνταξιούχους εντός του 2020

Newsteam 0 Comments

Από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση θα καταβάλει εφάπαξ, πλήρως και σε όλους συνταξιούχους μέσα στο 2020 τα αναδρομικά.

Από το βήμα αυτό δηλώνω ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει εφάπαξ, πλήρως και σε όλους τους συνταξιούχους μέσα στο 2020 τα αναδρομικά ποσά που δικαιούνται βάσει της απόφασης του ΣτΕ. Η κυβέρνηση συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις όπως είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε. Μιλάμε για ποσό 1,4 δισ. ευρώ που αφορά κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και επεκτείνεται και στου δημοσίου, είπε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι αφορά κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά επεκτείνεται και στους συνταξιούχους του Δημοσίου, και συνολικά αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Είμαι υποχρεωμένος να πω ότι η συγκεκριμένη δαπάνη αγγίζει τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του τόπου. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ικανοποίηση πρόσθετων αιτημάτων. Η Πολιτεία οφείλει να κρατά δημοσιονομικές ισορροπίες και να κρατάει εφεδρείες. Ενδεχομένως να υπάρχουν αιτιάσεις, παροτρύνσεις να αυξηθεί το ποσό ώστε να καλυφθούν δώρα, επικουρικές συντάξεις. Να πω στους συνταξιούχους ότι η ενίσχυση με ένα εφάπαξ πόσο αποτελεί πολιτική επιλογή. Αυτή η απόφαση θέλω να εκτιμηθεί. Και να εκτιμηθεί λαμβάνοντας υπόψη συνολικά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Δεν υπάρχουν περιθώρια άλλων παροχών. Οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν άδικο για τους ανέργους, για τους εργαζόμενους, για τις επόμενες γενιές, για το σύνολο της κοινωνίας που αντιμετωπίζει με επιτυχία τόσες αλλεπάλληλες προκλήσεις, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπ. Οικονομικών.

Η ομιλία του πρωθυπουργού έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού

Κύριε πρόεδρε πολύ σωστή η απόφασή σας να επιβάλετε την χρήση μάσκας στην αίθουσα της Ολομέλειας

Άβολη η χρήση μάσκας αλλά σωτήρια. Πρέπει να ακούμε τους ειδικούς

46 χρόνια από την εισβολή της Κύπρου η ελληνική πολιτεία απονέμει ισόβια σύνταξη στους άντρες που την υπερασπίστηκαν στην πρώτη γραμμή. Το οφείλαμε στην εθνική συνείδηση και την ιστορική μνήμη. Πρώτη παρουσία μου στη Βουλή μετά τη συμφωνία για το Ταμείο Ανάπτυξης

Η απάντηση της Ευρώπης σε όσους αμφισβήτησαν τη δύναμή της να υπερνικά εθνικά ζητήματα

Η ενωμένη και αλληλέγγυα Ευρώπη ήταν ο νικητής μετά την 4ήμερη συνεδρίαση

Από κανέναν δεν αμφισβητήθηκε η ουσία του Ταμείου

Η συμφωνία της 21ης Ιουλίου είναι μια ιστορική στιγμή για την εξέλιξη και εμβάθυνση της ΕΕ

Η Ελλάδα είναι από τις πιο κερδισμένες χώρες της συμφωνίας, με το υψηλότερο ποσό σε αναλογία με το ΑΕΠ

Οι στόχοι που είχαμε θέσει εξαρχής ως χώρα ικανοποιήθηκαν στο ακέραιο

Βρισκόμαστε τώρα αντιμέτωποι με μια μεγάλη εθνική πρόκληση: μια διαφορετική αντίληψη στο πώς εκμεταλλευόμαστε αυτά τα κεφάλαια. Το κρίσιμο δεν είναι να προσφέρουμε μια ανακούφιση αλλά να μετατρέψουμε το Next Genereation EU σε Next Generation Hellas

Δεν υπάρχει κανένα συμπληρωματικό μνημόνιο για εκταμίευση αυτών των πόρων

Η στόχευση και κατανομή των πόρων δεν θα γίνει αυτή τη φορά όπως είθισται, με ασύντακτες διαδικασίες, πελατειακά συμφέροντα που ερίζουν για πόρους σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας έργα. Το σχέδιό μας θα είναι βασισμένο στις προτάσεις της επιτροπής Πισσαρίδη

Η κυβερνητική πλειοψηφία και η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να περάσουμε από μια διαδικασία σύντομης διαβούλευσης, πριν κατατεθεί το κυβερνητικό σχέδιο, ώστε να ακουστούν όλες οι προτάσεις

Με το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα καθιερώνεται ένα ευνοϊκό καθεστώς για μεταφορά καταθέσεων από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Στην Πορτογαλία εφαρμόστηκε ένα παρόμοιο πλαίσιο και κάτι παρόμοιο θέλουμε να κάνουμε για πιο ευκατάστατους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα

Το 2ο κύμα ρυθμίσεων δυναμώνει τις πολιτικές θωράκισης των νοικοκυριών που επλήγησαν από τον κορωνοϊό

Σημαντική καινοτομία αποτελεί το σχέδιο Γέφυρα. Η προστασία της α’ κατοικίας του ΣΥΡΙΖΑ είχε λήξει από τον Φεβρουάριο του 2019 και δεν πέτυχε στην πράξη. Τους τελευταίους 12 μήνες ενθαρρύνθηκαν, με επιτυχία, οι απευθείας διακανονισμοί τραπεζών-δανειοληπτών

Δηλώνω σήμερα ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει εφάπαξ πλήρως και σε όλους τους συνταξιούχους της χώρας μέσα στο 2020 τα ποσά που δικαιούνται αναδρομικά με βάση την απόφαση του ΣτΕ

Μιλάμε για 1,4 δισ. ευρώ, ποσό που αφορά κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, που όμως επεκτείνεται και στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα

Η συγκεκριμένη δαπάνη αγγίζει τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του τόπου. Συνεπώς δεν υπάρχουν περιθώρια για ικανοποίηση άλλων αιτημάτων

Ενδεχομένως να υπάρξουν αιτήματα, παροτρύνσεις, για δώρα κ.λπ. Ομως θέλω να πω στους συνταξιούχους ότι θέλω η απόφαση για εφάπαξ παροχή να εκτιμηθεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι άλλο. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν άδικο για ανέργους, επόμενες γενιές κ.α.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βαδίζει στο μονοπάτι της προόδου παρά τα εμπόδια. Γιατί έχουμε μια κοινωνία ενωμένη, ένα κράτος που διαρκώς εκσυγχρονίζεται, μια κυβέρνηση που μπορεί. Αυτό υπηρετεί και το σημερινό ν/σ που σας καλώ να ψηφίσετε.

Διάβασε το »

ΕΝΦΙΑ 2020: Τι αλλάζει απο φέτος – Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50% ή 100%

Newsteam 0 Comments

Ανατροπές στην εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑφέρνει η παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν το νέο λογαριασμό του φόρου για την ακίνητη περιουσία τους στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως τις 26 Φεβρουαρίου.

Υπολογίζεται ότι και φέτος πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση 50 % ή και πλήρη απαλλαγή από το φόρο , ενώ για άλλη μια χρονιά απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού ενώ θα ισχύσουν οι ίδιες μειώσεις με πέρυσι.

Τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ θα δουν φέτος να ξεφουσκώνει πάνω από 280.000 ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν εισπράξει ή συνεχίζουν να λαμβάνουν μειωμένα ενοίκια.Το 30% των χαμένων ενοικίων θα συμψηφιστεί με τον φόρο που προκύπτει για τα ακίνητα τους περιορίζοντας τον τελικό λογαριασμό.

Μετά το πάγωμα της νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ που προκάλεσε η κρίση της πανδημίας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν στο φετινό εκκαθαριστικό τις ίδιες μειώσεις του φόρου που ίσχυαν το 2019 οι οποίες ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας φθάνουν σε:

-30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ

-27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ

– 25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ

-20 % για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ

-10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ

Οι διασταυρώσεις στοιχείων

Η ΑΑΔΕ θα τρέξει τη διασταύρωση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων με τις φορολογικές δηλώσεις που θα έχουν υποβληθεί έως τις 28 Αυγούστου προκειμένου να εντοπιστούν όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσουν φέτος μισό ΕΝΦΙΑ ή να έχουν πλήρη απαλλαγή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσουν τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9. Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.

Οι εκπτώσεις

Έκπτωση 50 % στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ , προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

2.Το συνολικό της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , ο ή σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ

 1. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο ( και τον ή τη σύζυγο του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια ) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο ( τον ή τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Έκπτωση 100%

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

2.Το συνολικό της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ

Διάβασε το »

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού: Προβλέψεις μείωσης εσόδων έως 1,2τρις δολάρια&100-120εκ. θέσεων εργασίας

Newsteam 0 Comments

Η πανδημία της Covid-19 στοίχισε 320 δισεκατομμύρια δολάρια σε απολεσθέντα έσοδα για τον τουριστικό τομέα παγκοσμίως, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, όπως εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού.

Το ποσό αυτό είναι υπερτριπλάσιο των απωλειών που κατέγραψε ο διεθνής τουρισμός κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2009, ανέφερε ο Οργανισμός αυτός που υπάγεται στον ΟΗΕ και εδρεύει στη Μαδρίτη.

Παρά την αργή ανάκαμψη του τουρισμού, ιδίως στο βόρειο ημισφαίριο, ο δείκτης εμπιστοσύνης που έχει καθιερώσει ο ΠΟΤ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό σημείο, πρόσθεσε.

Μεταξύ των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο τομέας, ο ΠΟΤ αναφέρει την αναζωπύρωση της ασθένειας και την εκ νέου επιβολή καραντίνας, ενώ για την κατάσταση στην Κίνα και τις ΗΠΑ σημειώνει ότι είναι σε νεκρό σημείο. Και αυτό προκαλεί ανησυχία, δεδομένου ότι αυτές οι δύο χώρες είναι οι μεγάλοι προμηθευτές τουριστών.

Στις αρχές Μαΐου ο ΠΟΤ προέβλεπε ότι για τη φετινή χρονιά ο αριθμός των διεθνών τουριστών θα καταγράψει πτώση 60-80% και οι απώλειες για τον τομέα θα μπορούσαν να φτάσουν τα 910 δισεκ. έως 1,2 τρισεκ. δολάρια. Ο Οργανισμός εκφράζει επίσης τον φόβο ότι κινδυνεύουν 100-120 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που εξαρτώνται άμεσα από τον τουρισμό.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »