Ειδήσεις για οικιακή βοηθός - Spoiler και νέα

Οικιακή βοηθός για φροντίδα ηλικιωμένου. Αποδοχές και επιδόματα εορτών και αδείας

Newsteam 0 Comments

Οικιακή βοηθός για φροντίδα ηλικιωμένου. Αποδοχές και επιδόματα εορτών και αδείας Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οικόσιτης οικιακής βοηθού Το Ειρηνοδικείο Ιλίου με την υπ’ αριθμ. 4/2021 απόφαση, επιδίκασε δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών και αδείας σε οικιακή βοηθό, που είχε προσληφθεί ως μισθωτή οικόσιτη για φροντίδα ηλικιωμένου Συγκεκριμένα το δικαστήριο αποφάσισε τα εξής: Εργοδότρια είναι η κόρη του ηλικιωμένου και όχι ο ηλικιωμένος (ηλικίας 85 ετών και πάσχων από τη νόσο Alzheimer). Η οικιακή μισθωτή είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείτο να διαθέτει άδεια εργασίας προκειμένου να εργαστεί στην Ελλάδα. Ισχύουν και για τους οικιακούς μισθωτούς οι διατάξεις για την παροχή άδειας με αποδοχές και επιδόματος αδείας, καθώς και για την παροχή επιδομάτων εορτών. Επί άρνησης χορήγησης στον οικιακό μισθωτό νόμιμης ετήσιας άδειας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές αδείας αυξημένες κατά 100%. Η οικιακή μισθωτή δικαιούται εύλογης αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας της συνεπεία του θανάτου του ηλικιωμένου, τη φροντίδα του οποίου είχε αναλάβει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 675 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα. Απαράδεκτο ένστασης λόγω μη πρότασής της προφορικώς στο ακροατήριο και καταχώρισής της στα πρακτικά και λόγω αοριστίας. Αοριστία ένστασης εξόφλησης. Μη λήψη υπόψιν βεβαίωσης τρίτου που έλαβε χώρα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο στη δίκη. Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Διονύση Θ. Μπαράτη, Μεταπτυχιακού Διπλωματούχου Αστικού Δικαίου στο dsanet.gr (το πλήρες κείμενο) Αριθμός 4/2021 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ Απόσπασμα «Η ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή της εκθέτει ότι δυνάμει προφορικής συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καταρτισθείσας μεταξύ της ίδιας και της εναγόμενης, προσλήφθηκε την 01-08-2013 από την εναγόμενη ως οικόσιτη οικιακή μισθωτή προκειμένου να φροντίζει και να περιποιείται τον πατέρα της εναγόμενης ………, 85 ετών περίπου, ο…

Διάβασε το »