ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Επιχειρήσεις: Πολλοί δεν ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές

Newsteam 0 Comments

Χαμηλά στη λίστα προτεραιοτήτων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας βρίσκεται η ασφάλιση για ακραία φυσικά φαινόμενα. Εστίαση, τρόφιμα, ποτά και τουρισμός οι πλέον συχνά ασφαλιζόμενοι τομείς, μάρκετινγκ, φωτογραφία, διαφήμισ και κομμωτήρια οι λιγότερο ασφαλισμένοι. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στο Γ’ μέρος έρευνας, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, την οποία εκπόνησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με την Pulse, στο ερώτημα «εάν είστε ασφαλισμένοι έναντι ακραίων φυσικών φαινομένων», οι απαντήσεις που δόθηκαν φέρνουν τους άνδρες να υπερτερούν με 33% στη θετική απάντηση έναντι των γυναικών με 22%. Συγκεκριμένα: το 27% είναι ασφαλισμένοι, το 59% δεν είναι ασφαλισμένοι και το 14% απάντησε δεν γνωρίζω/δεν απαντώ. Σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, αναφέρει τα συμπεράσματα της έρευνας και προκύπτει πως, σε σχέση με την ηλικία των επιχειρηματιών, στην ηλικιακή ομάδα έως 29 ετών είναι ασφαλισμένοι το 18%, από 30-34 ετών είναι ασφαλισμένοι το 24%, από 45-49 ετών είναι ασφαλισμένοι το 29% και από 60 ετών και άνω δηλώνουν ασφαλισμένοι το 41%. Στο ερώτημα που σχετίζει τα έτη λειτουργία της επιχείρησης με την ασφάλισή της απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα προκύπτει ότι: Στις επιχειρήσεις άνω των 11 ετών είναι ασφαλισμένες το 47%. Μέχρι 1 έτος λειτουργίας (δηλαδή οι νεοσύστατες επιχειρήσεις) μόλις το 15% είναι ασφαλισμένες. Από 1 έως 10 έτη το 24% είναι ασφαλισμένες για ακραία φυσικά φαινόμενα. Σε ό,τι αφορά στη σχέση ασφάλισης και αριθμού εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναδεικνύεται ότι αυτές που έχουν από 6 εργαζόμενους και άνω είναι ασφαλισμένες στο 61% έναντι ακραίων φυσικών φαινομένων.  

Διάβασε το »