Ειδήσεις για Κρυσταλλοπηγή - Spoiler και νέα

Τι ισχύει σε σύνορα και αεροδρόμια για είσοδο στην Ελλάδα μας έως 03-05-2021

Newsteam 0 Comments

Τι ισχύει σε σύνορα και αεροδρόμια για είσοδο στην Ελλάδα έως 03-05-2021 Ποια μέτρα ισχύουν στα χερσαία, αεροπορικά (αεροδρόμια) και θαλάσσια σύνορα Τα μέτρα που ισχύουν στα χερσαία, αεροπορικά (αεροδρόμια) και θαλάσσια σύνορα για όσους εισέρχονται στην Ελλάδα, ρυθμίζονται από κοινές υπουργικές αποφάσεις: Όλα τα μέτρα για την είσοδο στην Επικράτεια έως 3 Μαΐου 2021 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26388 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1684/24.04.2021Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο πρώτοΠροσωρινός περιορισμός των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας 1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των χερσαίων (οδικών και σιδηροδρομικών) συνδέσεων προς και από την Επικράτεια για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων μέσω των ανωτέρω συνδέσεων, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας και με την επιφύλαξη του άρθρου έκτου. 2. Η είσοδος στην Επικράτεια μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου του Προμαχώνα και της Νυμφαίας επιτρέπεται για πρόσωπα, τα οποία: α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος αα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην…

Διάβασε το »