ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Με έλλειμμα 18 δις έκλεισε το 2020!

Newsteam 0 Comments

Πρωτογενές έλλειμμα 18,198 δις ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 19,6 δις ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5,017 δις ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019, κατέγραψε ο προϋπολογισμός του 2020 τον Δεκέμβριο. Του Βασίλη Τσεκούρα Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47,361 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 906 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι της εκτίμησης για το 2020, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τον μήνα Δεκέμβριο εισπράχθηκε ποσό 644 εκατ. ευρώ, που αφορά έσοδα από ANFAs που δεν είχαν προβλεφθεί για το 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 53,033 εις  ευρώ, αυξημένα κατά 1,219 δις. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 43,254 δις. ευρώ, αυξημένα κατά 473 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,672 δις ευρώ, αυξημένες κατά 312 εκατ. ευρώ από τον στόχο (5,36 δις. ευρώ).  Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 5,54 δις ευρώ, αυξημένα κατά 74 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,235 δις ευρώ, αυξημένο κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο. Επισημαίνεται ότι στις εισπράξεις μεταβιβάσεων μηνός Δεκεμβρίου 2020 περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί για το 2020 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2021. 5,84 δις ευρώ τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,84 δις ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 302 εκατ. ευρώ. Τα…

Διάβασε το »