Ειδήσεις για Ιδιωτικός Τομέας - Spoiler και νέα

Νέα οικονομικά νέα μέτρα: Πως θα διαμορφωθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα

Newsteam 0 Comments

Τα νέα οικονομικά μέτρα που αναγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό, θα επιφέρουν αλλαγές από το νέο έτος, στους μισθούς των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, οι αυξήσεις προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων των ασφαλιστικών εισφορών και την κατάργηση των κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου» οι αλλαγές θα είναι οι εξής: Οι μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα μειωθούν κατά 8 έως 78 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ. Οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα παραμείνουν μηδενικές για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 780 ευρώ και θα αυξηθούν κατά 0,80 έως 34,32 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές πάνω από 780 και έως 6.500 ευρώ. Οι μικρές αυτές αυξήσεις στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα οφείλονται στο ότι, εξαιτίας της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, από την 1η/1/2021 οι φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές, δηλαδή αυτές που θα απομένουν μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων, θα είναι αυξημένες. Έτσι, οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα υπολογίζονται από την 1η-1-2021 επί αυξημένων φορολογητέων μηνιαίων αποδοχών, με αποτέλεσμα να αυξηθούν. Οι μηνιαίες κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα παραμείνουν μηδενικές για όσους εργαζομένους λαμβάνουν μικτές αποδοχές μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα και θα μηδενιστούν πλέον και για όσους λαμβάνουν μικτές αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, λόγω της προσωρινής κατάργησης της εισφοράς αυτής για τους μισθούς του 2021 στον ιδιωτικό τομέα. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σήμερα σε καθαρές μηνιαίες αποδοχές από 550 έως 3.354,67 ευρώ (μετά την αφαίρεση των μηνιαίων κρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης), θα λάβουν επί των καθαρών αυτών…

Διάβασε το »

Ταξιθέτες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας

Newsteam 0 Comments

Ανακοινώνεται η σύναψη συμβάσεων έργου είτε εργασίας ορισμένου χρόνου με συνολικά 2 συνεργάτες με αντικείμενο εργασίας την ταξιθεσία στο πλαίσιο υλοποίησης του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 2020. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέ­ξουν στην αναλυτική ανακοίνωση, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών: www.aiff.gr. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γρα­φεία της εταιρείας στην προαναφερόμενη διεύθυνση, λήγει την Τετάρτη, 2/9/2020 και ώρα 15:00.

Διάβασε το »

Θέση στο λογιστήριο του ΕΔΟΕΑΠ

Newsteam 0 Comments

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) προκειμένου να αντιμετωπίσει  ανάγκες του, προτίθεται να προσλάβει και προκηρύσσει θέση  στελέχους για το Τμήμα  Λογιστηρίου του  Τομέα Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού. Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να έχουν απαραίτητα τα κάτωθι προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή ΤΕΙ Τμήματος Λογιστικής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Τουλάχιστον 6ετή εμπειρία στην εφαρμογή των ΔΛΠ σε οργανωμένο Λογιστήριο ή σε εταιρεία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων με ΔΛΠ. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο LOWER). Γνώση χρήσης λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων (ERP). Πολύ καλή γνώση και χειρισμός υπολογιστικών φύλλων (excel). Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες). Θα αξιολογηθούν θετικά και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις σχετικά με τη θέση εργασίας.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν: Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και στοιχεία επικοινωνίας. ΑΙΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αντίγραφα Πτυχίων των απαιτούμενων σπουδών και της γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού) για τους άνδρες. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου). Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών. Βιογραφικό Σημείωμα. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υποψήφιος  θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι όλα τα ατομικά στοιχεία και τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο  βιογραφικό του  σημείωμα είναι αληθή και ότι θα προσκομίσει, εφόσον του ζητηθούν, τα σχετικά πιστοποιητικά – βεβαιώσεις. Επιθυμητές συστατικές επιστολές.  ΕΠΙΛΟΓΗ Η επιλογή θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων και των δικαιολογητικών που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι, σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη, στην οποία θα κληθούν τηλεφωνικά όσοι εξ αυτών καλύπτουν βάσει του βιογραφικού τους τις απαιτήσεις της…

Διάβασε το »

Θέσεις εργασίας στους φούρνους ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ

Newsteam 0 Comments

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε ανθρώπους, που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν δυναμικά την καριέρα τους και φιλοδοξούν να εξελιχθούν σε μια ηγετική και σταθερά αναπτυσσόμενη επιχείρηση του κλάδου τροφίμων και εστίασης. Οι διαθέσιμες θέσεις αυτη την περιοδο είναι: Άτομο με Γνώσεις Κρύας Κουζίνας Οδηγός Γ’ Kατηγορίας – Κορωπί Barista (Κοπέλα) – Ομόνοια Άτομο για Παραγωγή & Πώληση Σάντουιτς – Βριλήσσια Ψήστης – Βορειοανατολικά Προάστια Ψήστης Αρτοσκευασμάτων & Σφολιατοειδών – Χαλάνδρι Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της οικογένειας ‘Απολλώνιον’ μπορείτε: να εισάγετε το βιογραφικό σας σημείωμα, να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στα: hr@apollonion-bakery.gr φαξ 2106694150-3 να επικοινωνήσετε απευθείας στα τηλέφωνα 6937021609 και 2106694100 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.

Διάβασε το »

Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων – Αφίδνες

Newsteam 0 Comments

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης Συστημάτων Λειτουργίας και θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των συστημάτων Διοδίων. Οι θέση εργασίας αφορά τον Σταθμό Διοδίων Αφιδνών του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. Αρμοδιότητες Ρόλου: Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων διοδίων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων. Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων. Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις. Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους. Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο (ΤΕΙ, ΤΕΕ ή ΤΕΣ) στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν Κάτοχος άδειας Τεχνίτη Ηλεκτρολογικών Εργασιών Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου Ο/Η υποψήφιος/α  θα πρέπει να διαθέτει: Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας Αποτελεσματική Επικοινωνία Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr  ή στο Φαξ: 210-3447499 αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, ΤΒΔΑ-0620.

Διάβασε το »

Θέσεις εργασίας στη Lapin House

Newsteam 0 Comments

Η εταιρία Lapin House, η οποία συμπληρώνει 45 χρόνια πρωτοπορίας στον χώρο του παιδικού ενδύματος, αναζητά προσωπικό για τις παρακάτω ειδικοτητες: Γραφίστρια περιοχή Κηφισία (κάνε κλικ εδώ) Πωλητής Χονδρικής (κάνε κλικ εδώ) Manager Χονδρικής για Ανδρική – Γυναικεία Ένδυση Polo Ralph Lauren (κάνε κλικ εδώ) Κάντε μας like στο facebookΑκολουθήστε μας στο twitter

Διάβασε το »

Νοσηλευτης στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Θάλπος Αττικής

Newsteam 0 Comments

Στον ρόλο αυτό, ο υποψήφιος/ η υποψήφια Νοσηλευτής/τρια είναι υπεύθυνος/η για τη φυσική φροντίδα των ενοίκων των ενοίκων της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Θάλπος Αττικής, συνεργάζεται με όλες τις ειδικότητες της Μονάδας βάσει προγραμμάτων και διαδικασιών με στόχο την βέλτιστη λειτουργικότητα των ενοίκων και της Μονάδας. Ο Νοσηλευτής είναι μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας (Π.Θ.Ο) και η ειδικότητα του προσδιορίζει και την άμεση επαφή που έχει με τους ενοίκους της Μονάδας. Ο Νοσηλευτής έχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Παρέχει σταθερή φροντίδα (κλινική, νοσηλευτική, θεραπευτική και αποκαταστασιακή) Συμμετέχει στην αποασυλοποίηση του ατόμου κατά την εισαγωγή του στη Μονάδα Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής και την συμμόρφωση των ενοίκων στη λήψη αυτής Συνεργάζεται και ενημερώνει τον Προϊστάμενο Νοσηλευτών (ή τον Νοσηλευτή Βάρδιας) και των θεράποντων ιατρών της Μονάδας για την σωματική υγεία, τη συμπεριφορά και την φαρμακευτική αγωγή του ενοίκου Γνωρίζει και παρέχει πρώτες βοήθειες για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και τυχόν υποτροπών Καλλιεργεί τις δεξιότητες του ενοίκου, βοηθά τον ένοικο σε βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας, συμμετέχει στις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων, φροντίζει για την ασφάλεια των ενοίκων και λειτουργεί ως Πρόσωπο Αναφοράς για τους ενοίκους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης Συμβάλλει στις απαραίτητες εργασίες των χώρων της Μονάδας σε συνεργασία με τους εργαζομένους Γενικών Καθηκόντων Τηρεί και εφαρμόζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες της Μονάδας (Ημερήσιο Πρόγραμμα Λειτουργίας, Ατομικά Θεραπευτικά Προγράμματα ενοίκων, Τριμηνιαίος Απολογισμός Έργου) Η θέση εργασίας αφορά την Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Θάλπος Αττικής Επιθυμητές δεξιότητες και εμπειρία Πτυχίο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. Νοσηλευτικής Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εμπειρία και συνεργασία σε ομαδικό πλαίσιο Επιθυμητή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και Microsoft Office Εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις θεωρείται επιπλέον…

Διάβασε το »

Θέσεις εργασίας στη Μεταδράση (Αθήνα)

Newsteam 0 Comments

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά άτομα στην Αθήνα να ενισχύσει την ομάδα Εξουσιοδοτημένων Εκπροσώπων (Επιτρόπων) Ανηλίκων. Το αντικείμενό τους θα είναι η προστασία των δικαιωμάτων της ευάλωτης ομάδας των Ασυνόδευτων Ανηλίκων που βρίσκονται στην Ελλάδα και η εξασφάλιση των βασικών τους αναγκών. Απαιτούμενα προσόντα: • Πτυχίο ανθρωπιστικών επιστημών • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου αυτό απαιτείται) • Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντικείμενο σχετικό με ασυνόδευτους ανηλίκους• Προϋπηρεσία σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης • Γνώση του προσφυγικού/μεταναστευτικού αντικειμένου, ιδιαίτερα διαδικασίες που αφορούν στο άσυλο • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσης ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά • Άριστη γνώση αγγλικών • Δίπλωμα οδήγησης Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org  με ένδειξη στο θέμα Επιτροπεία-Αθήνα Ιούλιος 2020, έως τις 12 Ιουλίου 2020.

Διάβασε το »

Θέση εργασίας στην Κάριτας Ελλάς

Newsteam 0 Comments

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΕΒ 06.07.2020 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas4@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠΕΒ 07/2020 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVELIHOODS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020.

Διάβασε το »

Θέση για παιδαγωγό στη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ (Θεσσαλονίκη)

Newsteam 0 Comments

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Παιδαγωγό στο πλαίσιο της λειτουργίας του προγράμματος ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers. Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαραίτητα προσόντα: Τίτλος σπουδών Παιδαγωγικών ή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Παιδαγωγικής Σχολής Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας Οργανωτικές ικανότητες Γνώση Χειρισμού Η/Υ Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα Γνώση της διαδικασίας εγγραφών/ μετεγγραφών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Γνώση λειτουργίας εκπαιδευτικού συστήματος Επιθυμητά προσόντα: Εθελοντική εργασία Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας Γνώση του νομικού πλαισίου για παιδική προστασία Άδεια οδήγησης ΙΧ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη: Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο estiaapartments@arsis.gr έως την Τετάρτη 15.07.2020 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο Προκήρυξη για τη θέση Παιδαγωγού. Βιογραφικό Σημείωμα Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης) Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι: Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του…

Διάβασε το »

Φίλιπ Άλστον-ΟΗΕ: Σπαταλήσαμε μια δεκαετία–Χάνουμε τη μάχη με τη φτώχεια

Newsteam 0 Comments

Ο στόχος της εξάλειψης της ακραίας φτώχειας μέχρι το 2030 απομακρύνεται όλο και περισσότερο, με την πανδημία να ωθεί εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους κάτω από το όριο της φτώχειας Οι διεθνείς οργανισμοί χάνουν τη μάχη με την παγκόσμια φτώχεια, παρά τα μηνύματα μέσω των οποίων συγχαίρουν τον εαυτό τους για τις υποτιθέμενες επιτυχίες τους, σύμφωνα με τον απερχόμενο ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για το ζήτημα της ακραίας φτώχειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στην καταληκτική έκθεση της θητείας του, ο Αυστραλός ακαδημαϊκός Φίλιπ Άλστον προειδοποιεί ότι τα κράτη και οι παγκόσμιοι οργανισμοί έχουν ξεφύγει εντελώς από τον στόχο τους για εξάλειψη της ακραίας φτώχειας έως το 2030. Ταυτόχρονα, ακόμη περισσότεροι άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν σε συνθήκη βαθιάς φτώχειας εξαιτίας νέων σοκ, μεταξύ των οποίων ο κορονοϊός αλλά και παλιότερες προκλήσεις όπως η κλιματική κρίση. Μιλώντας στον Guardian, ο Άλστον δήλωσε σκεπτικός σε σχέση με το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στη μείωση της φτώχειας. Επιρρίπτοντας τις ευθύνες στις χαμένες ευκαιρίες, τις κακές πολιτικές και την ύβρη, ο Άλστον σημείωσε: Ακόμη και πριν τον κορονοϊό, είχαμε σπαταλήσει μια δεκαετία κατά την οποία θα έπρεπε να πολεμάμε τη φτώχεια, με την άστοχη αλαζονεία μας να ανακόπτει εκείνες ακριβώς τις μεταρρυθμίσεις που είχαμε ανάγκη για να αποφύγουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της πανδημίας. Πολύχρωμα πόστερ και βαρετές εκθέσεις Εν μέσω διεθνών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες για να εξετάσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ), ο Άλστον υπονοεί ότι το πλαίσιο που παρέχει ο οργανισμός για την εξάλειψη της φτώχειας, μοιάζει να προορίζεται για τη δημιουργία πολύχρωμων πόστερ και βαρετών εκθέσεων. Αντί να προσφέρουμε ένα σχέδιο, μέσω του οποίου τα κράτη θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα σημαντικότερα σύγχρονα προβλήματα, η ενέργεια που διοχετεύουμε στους…

Διάβασε το »

Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων

Newsteam 0 Comments

Θέση Υπεύθυνου Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αρμοδιότητες Υπεύθυνος/η για τη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Παρακολούθηση της προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ Συντονισμό της διαδικασίας διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων Δημιουργία των εκθέσεων παρακολούθησης Διασφάλιση των όρων δημοσιότητας και επιλεξιμότητας των έργων ανάλογα με τους κανονισμούς των προγραμμάτων Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως απαιτείται κάθε φορά στην εκάστοτε Διαχειριστική Αρχή Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων κάθε έργου βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε προγράμματος Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Προϋπηρεσία σε θέση παρακολούθησης  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων κτλπ) άνω του ενός έτους. Προϋπηρεσία σε προγράμματα ΕΣΠΑ  θα εκτιμηθεί. Εξοικείωση με τα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες (ΟΠΣ) Καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο Β2) Ικανότητα τήρησης των προθεσμιών Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@equalsociety.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών έως 20 Ιουλίου 2020.

Διάβασε το »

Θέσεις εργασίας στην ATHENS VOICE 

Newsteam 0 Comments

O Όμιλος της ATHENS VOICE ζητά συνεργάτες πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του Εμπορικού & Διαφημιστικού Τμήματος. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε site ή έντυπα. Γνώση της διαφημιστικής αγοράς. Αποστολή βιογραφικών στο: dimitris@athensvoice.gr Κάντε μας like στο facebookΑκολουθήστε μας στο twitter

Διάβασε το »

Γραμματειακή υποστήριξη στον όμιλο Ευρωκλινική

Newsteam 0 Comments

Ο όμιλος Ευρωκλινικής Αθηνών αναζητά να προσλάβει Γραμματεία Ιατρού Αιματολόγου. Στα απαραίτητα προσόντα είναι: Απαραίτητη προϋπηρεσία σε Γραμματεία Ιατρού, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ, γνώση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (MS Office), καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά), ευχάριστη προσωπικότητα με εξαιρετικά ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες. Ο όμιλος προσφέρει: αριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης, συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής καθώς και των συγγενών τους. Παροχή benefits club card με σημαντικά προνόμια. Παρακαλούμε  για την αποστολή του βιογραφικού σας στο cv@euroclinic.gr χρησιμοποιώντας τον κωδικό ΓΡ_ΙΑΤΡ/20

Διάβασε το »

Θέσεις για πωλητές στα κατάστημα LEROY MERLIN

Newsteam 0 Comments

Το κατάστημα LEROY MERLIN ζητά να καλύψει θέσεις για υπαλληλους Εξυπηρέτησης Πελατών Καταστήματος Περιστερίου (CS_PER_2019). Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, καλή γνώση Αγγλικών, καλή γνώση Η/Υ και επαφή με τις νέες τεχνολογίες, ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμός στον πελάτη, προθυμία και αυτό-παρακίνηση, πνεύμα Ομαδικότητας και Συνεργασίας και ικανότητα οργάνωσης και διάθεση για προσωπική εξέλιξη. Προσφέρονται: Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, συνεχής ευκαιρίες για εκπαίδευση στο ρόλο, ελκυστικό πακέτο αποδοχών, επιπλέον ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εταιρικές εκπτώσεις. Συμπληρωστε το βιογραφικό σας στη σελίδα: https://leroymerlinforms.applymycv.gr/default.aspx

Διάβασε το »

Υπεύθυνος Μικροβιολογικού Εργαστήριου στη FAMAR

Newsteam 0 Comments

Η FAMAR Α.Β.Ε. ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιο Φαρμακευτικών στον Αυλώνα Υπεύθυνο Μικροβιολογικού Εργαστήριου Ελέγχου Φαρμάκων Αυλώνα. Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Quality  Systems Manager και θα είναι υπεύθυνος/ή για την εύρυθμη λειτουργία του τομέα ευθύνης του/της και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:Διαχείριση προγράμματος αναλύσεων. Έλεγχο και επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των πραγματοποιούμενων αναλύσεων.  Διασφάλιση συμμόρφωσης του QC με τις απαιτήσεις GMP και ΕΟΦ.Έκδοση προδιαγραφών και διαδικασιών που αφορούν το τμήμα QC. Αξιολόγηση και έλεγχο των αναλυτών του τμήματος. Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχιούχος Βιολόγος, εμπειρία 2 – 5 ετών, σε αντίστοιχη θέση σε εργαστήριο ποιοτικού έλεγχου, φαρμακων και τροφίμων, αριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, εξοικείωση με εμπορικά πακέτα Η/Υ (Εxcel, Word, Power Point). Γνώση SAP επιθυμητή και διοικητικές και Οργανωτικές ικανότητες. Προσφέρονται: Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον, ελκυστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης) στην παρακάτω διεύθυνση: http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html

Διάβασε το »

Ευκαιρίας καριέρας στην εταιρεία Famar

Newsteam 0 Comments

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει προσωπικό για τις παρακάτω ειδικότητες: Laboratory & Regulatory Officer (AVLRD_06.2020) MICRO ANALYST (MAAL_012020) Planning Solutions Administrator (PSAAV_042020) QC ANALYST (QCA_2020) QUALIFICATION & VALIDATION OFFICER (QVO_ANTH06.20) QUALITY SYSTEMS OFFICER (QSO_ANTH052020) QUALITY SYSTEMS OFFICER (QSO_042020) Regulatory Affairs Officer (RAO_052020) SAP Finance & Controlling Expert (SAPF&C_022020) SUPPLIER COMPLIANCE MANAGER (Ref:_SCM_042020) Team Leader Packaging (TLPAVL_01.2020) TRAINING ACADEMY MANAGER (TAM_042020) Εργάτρια Συσκευασίας (ΕΣΑΥΛ_04.2020) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (TECHPROD-PACK_02.2020AL) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (TECHPAC_01.2020ANTH) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΣΚΕΑΛ_06.2020) Χειριστής Μηχανών Παραγωγής (ΧΜΠ_2020) Χειριστής Μηχανών Συσκευασίας (ΧΜΣ_2020) Χειριστής Μηχανών Συσκευασίας (ΧΜΣ_ΑΥΛΩΝΑΣ_06.2020) Δειτε εδω περισσότερα

Διάβασε το »

Θέσεις εργασίας στα καταστήματα ΙΚΕΑ

Newsteam 0 Comments

Με προσωπικό ενισχύονται τα καταστήματα της ΙΚΕΑ σε Αθήνα και Λάσρισα. Δειτε παρακάτω ποιες θέσεις εργασίας έχουν ανοίξει: Βοηθός Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος  (Αθήνα) Ταμίες Εποχιακής 4ωρης απασχόλησης (Αθήνα) Υπάλληλος Αποθήκης – Ανεφοδιασμός, Ορισμένου Χρόνου 4ωρης απασχόλησης ΛΑΡΙΣΑ Υπαλλήλοι Αποθήκης – 4ωρης απασχόλησης  (Αθήνα) Υπάλληλοι Αποθήκης Εποχιακής 4ωρης Απασχόλησης   (Αθήνα) Κάντε αιτηση εδω

Διάβασε το »

1.040 προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ

Newsteam 0 Comments

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, καθορίζει τον αριθμό των Ιδιωτών Συνεργατών [Εξωτερικών Συνεργατών – Ερευνητών (ΕΣΕ)] σε χίλιους σαράντα (1.040), στους οποίους η Ελληνική Στατιστική Αρχή μπορεί να αναθέσει έργο με μίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο οποίος εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του ν. 3832/2010. Οι παραπάνω χίλιοι σαράντα (1040) Ιδιώτες Συνεργάτες  (ΙΣ) που θα απασχοληθούν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ έως 31 Δεκεμβρίου, θα είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών. Το έργο που θα ανατεθεί στους Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) θα περιλαμβάνει τα εξής: Τη συλλογή στοιχείων στατιστικών ερευνών (δειγματοληπτικών και απογραφικών). Ειδικότερα, το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Επειδή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις των ΙΣ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών, οι ΙΣ πρέπει να είναι υγιείς και να έχουν καλή φυσική κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των ερευνών. – Η ειδικότητα των ανωτέρω Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) είναι αυτή του ερευνητή (συμπλήρωση ερωτηματολογίων στατιστικών ερευνών). – Το έργο εκτελείται εκτός της έδρας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και των εδρών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Στατιστικής (ΠΥΣ), χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε δείγματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία επιλέγονται από τη Δ/νση Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. – Το έργο που θα ανατεθεί…

Διάβασε το »

150 νέες θέσεις εργασίας στα Leroy Merlin

Newsteam 0 Comments

Σε λίγες μέρες ανοίγει τις πόρτες του, στη Λεωφόρο Κηφισού και συγκεκριμένα στο ύψος του Περιστερίου (στην έξοδο Λένορμαν), ένα νέο κατάστημα LEROY MERLIN. Σύμφωνα με πληροφορίες το κατάστημα δημιουργήθηκε μέσα σε 6 μήνες ενώ αποτελεί μια επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ. Συνολικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα ανοίξουν 150 νέες θέσεις εργασίας. Το νέο LEROY MERLIN εκτείνεται σε 10.000 τ.μ. ενώ διαθέτει συνολικά 500 θέσεις parking. Η εταιρεία, όπως επισημαίνει, με αφορμή το συγκεκριμένο νέο κατάστημα θα λανσάρει μία σειρά από νέες υπηρεσίες ενισχύοντας έτσι την εμπειρία των πελατών της. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι μετά από την επιτυχημένη πορεία του Homistas lab στο κατάστημα της Bασιλίσσης Σοφίας, η εταιρεία θα λανσάρει το δεύτερο Lab στην Ελλάδα, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τα μέλη του community της LEROY MERLIN όπου θα μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους κατασκευή, να δοκιμάζουν εργαλεία και λύσεις αλλά και να παρακολουθούν σεμινάρια από εξειδικευμένους τεχνικούς και ειδικούς του Ηome Ιimprovement. Δείτε εδώ όλες τις ανοιχτές θέσεις.

Διάβασε το »

To Εθνικό Θέατρο αναζητεί ηθοποιούς για παιδική παράσταση

Newsteam 0 Comments

Το Εθνικό Θέατρο για τις ανάγκες της παιδικής παράστασης που θα ανέβει τη χειμερινή περίοδο 2020-2021, σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου, αναζητεί  γυναίκες και άντρες επαγγελματίες ηθοποιούς, ηλικίας 20-40 ετών με ευχέρεια στο τραγούδι. Στην ακρόαση θα κληθούν οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από τη σκηνοθετική ομάδα και τους καλλιτεχνικούς συνεργάτες με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους και δύο πρόσφατες φωτογραφίες (μια ολόσωμη και μια κοντινή) αυστηρά μέχρι και την Δευτέρα 15/06/2020 ηλεκτρονικά στο email cv@n-t.gr με την ένδειξη στο θέμα του email ΑΚΡΟΑΣΗ- ΠΑΙΔΙΚΟ 2020. Η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνει αποκλειστικά μέσω email, ακόμη και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, μέχρι και την Παρασκευή 19/06/2020. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν στην ακρόαση θα πρέπει να έχουν μαζί τους τυπωμένο το βιογραφικό τους σημείωμα, δύο φωτογραφίες (μια ολόσωμη και μια κοντινή) και να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια. Στην Α΄ φάση της ακρόασης θα κληθούν να αυτοσχεδιάσουν υποκριτικά πάνω σε ένα κείμενο που θα τους δοθεί, να ερμηνεύσουν ένα τραγούδι της επιλογής τους, ενώ αν παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, προτείνεται να το φέρουν. Η πρώτη φάση της ακρόασης θα πραγματοποιηθεί από 22 έως και 29 Ιουνίου και η δεύτερη στις 2 και 3 Ιουλίου 2020. – Όλες οι φάσεις της ακρόασης θα πραγματοποιηθούν σε  χώρους του Εθνικού Θεάτρου στους οποίους τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και απολυμαίνονται βάσει των υγειονομικών κανόνων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιοι φορείς. – Σε όλη τη διαδικασία της ακρόασης θα τηρηθούν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα τήρησης αποστάσεων και αποφυγής συγχρωτισμού βάσει των οδηγιών του Ιατρού εργασίας και του Υπευθύνου Ασφαλείας του Εθνικού θεάτρου. – Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί με προγραμματισμένα, ραντεβού ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία των…

Διάβασε το »