Ειδήσεις για ιατροί - Spoiler και νέα

Νόμος 4771-2021 Κυρώσεις συμβάσεων και διατάξεις Υπουργείου Υγείας

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4771/2021 Κυρώσεις συμβάσεων και διατάξεις Υπουργείου Υγείας Κυρώσεις συμβάσεων δωρεάς και ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας Νόμος 4771/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 16/01.02.2021Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΥΡΩΣΗ Α) ΤΗΣ ΑΠΟ 11.12.2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ (JOHN S. LATSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)» ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΑΠΟ 9.12.2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΛΟΥΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Άρθρο πρώτο: Κύρωση της από 11.12.2020 σύμβασης δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση» (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και της από 9.12.2020 σύμβασης δωρεάς της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και των Παραρτημάτων τους. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Άρθρο δεύτερο: Μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη – Αντικατάσταση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 Άρθρο τρίτο: Απαλλαγή πρώην δικαιούχων Ε.Κ.Α.Σ. από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 4655/2020 (Α’ 16) Άρθρο τέταρτο: Παράταση συμβάσεων υπηρεσιών αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αντικατάσταση του…

Διάβασε το »