ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΔΑ - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

ΕΚΔΔΑ – Ημερίδα: Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Newsteam 0 Comments

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διοργάνωσε την Πέμπτη 27 Μαΐου ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας σχετικά με την εκπαίδευση εξ αποστάσεως Η ημερίδα του ΕΚΔΔΑ είχε τίτλο: «Ο ρόλος και τα όρια της δικτυοκεντρικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου του ΕΚΔΔΑ – Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων Έρευνας του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομίας». Την ημερίδα υλοποίησε η ερευνητική μονάδα του ΕΚΔΔΑ, το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ), και είχε ως αντικείμενο την παρουσίαση των συμπερασμάτων της σχετικής έρευνας που διεξήγαγε. Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας κήρυξε η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, η οποία τόνισε ότι ο φορέας ανταποκρίθηκε στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας ταχύτατα, επιλέγοντας την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης ως βασική πρακτική διεξαγωγής του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού του έργου. Η κ. Δραμαλιώτη επεσήμανε ότι στόχος της σχετικής έρευνας ήταν η αποτίμηση της εφαρμογής των νέων εκπαιδευτικών εργαλείων στο ΕΚΔΔΑ, καθώς και η μελέτη της δυνατότητας να αποτελέσουν πυξίδα για την επόμενη ημέρα, σε μια περίοδο, όπου η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή αποτελεί προτεραιότητα. Τέλος, σημείωσε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μπορεί να συμβάλει στην παροχή ποιοτικότερων και εξειδικευμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες. Στην ημερίδα συμμετείχαν ως εισηγητές μέλη του επιστημονικού προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, ενώ ην τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Θρ. Τσιάτσος και ο Διευθυντής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Απ. Κώστας.

Διάβασε το »

Διαδικτυακή Ημερίδα ΙΤΕΚ – ΕΚΔΔΑ: Ο ρόλος και τα όρια της δικτυοκεντρικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Newsteam 0 Comments

Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), διερευνά τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων δυσλειτουργίας στο Δημόσιο και εισάγει καινοτόμες μεθόδους, διαδικασίες και προσεγγίσεις στην Δημόσια Διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο: «Ο ρόλος και τα όρια της δικτυοκεντρικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου του ΕΚΔΔΑ – Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων Έρευνας του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομίας» Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, από 09:30 έως 13:30 με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήγαγε το ΙΤΕΚ προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή της μεθόδου της τηλεκπαίδευσης στις δράσεις του ΕΚΔΔΑ που υλοποιήθηκαν κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της πανδημίας Covid-19. Ταυτόχρονα με την παρουσίαση των σημαντικότερων συμπερασμάτων της έρευνας, μέσω της ημερίδας, θα γίνει απόπειρα να αναζητηθεί η μελλοντική προοπτική ενίσχυσης της μεθόδου της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στο σχεδιασμό του επιστημονικού έργου του ΕΚΔΔΑ και το εύρος εφαρμογής των εργαλείων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η Ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε στελέχη των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης καθώς και στα μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ. Για περαιτέρω λεπτομέρειες καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην Ημερίδα, βρείτε εδώ την εγκύκλιο. Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του διαδικτύου (www.ekdd.gr)

Διάβασε το »

ΕΚΔΔΑ-ΥΠΕΣ: Διοργάνωση σειράς Επιμορφωτικών Ημερίδων

Newsteam 0 Comments

Επιμορφωτική ημερίδα – «Αξιολόγηση Προσωπικού του Δημόσιου Τομέα: Νέες Λειτουργικότητες της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Αξιολόγησης» Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών διοργανώνει, σειρά επιμορφωτικών ημερίδων με τίτλο: «Αξιολόγηση Προσωπικού του Δημόσιου Τομέα: Νέες Λειτουργικότητες της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Αξιολόγησης» Οι επιμορφωτικές ημερίδες θα διεξαχθούν με τη διαδικασία της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Δευτέρα 22/03/2021 από 09:00 έως 15:00, Τρίτη 23/03/2021από 09:00 έως 15:00, Τετάρτη 24/03/2021 από 09:00 έως 15:00, Δευτέρα 29/03/2021από 09:00 έως 15:00 και Τρίτη 30/03/2021 από 09:00 έως 15:00. Σκοπός των επιμορφωτικών ημερίδων είναι η απόκτηση από τους επιμορφωνόμενους των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης προσωπικού, με έμφαση στις νέες λειτουργικότητές της, η οποία εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Ομάδα – Στόχος: Οι επιμορφωτικές ημερίδες απευθύνονται σε υπαλλήλους των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού που ασκούν καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση της αξιολόγησης του προσωπικού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4369/2016 (Α’ 33), δηλαδή υπάλληλοι στους οποίους έχει ανατεθεί ο ρόλος του «Διαχειριστή Αξιολόγησης Προσωπικού» καθώς και ο ρόλος του «Γραμματέα ΕΕΑ» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους ειδικούς στόχους της επιμορφωτικής δράσης και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. **Κατά την έναρξη της πρώτης επιμορφωτικής ημερίδας (22/03/2021), ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη θα απευθύνουν χαιρετισμό. Τις εργασίες των επιμορφωτικών ημερίδων θα ανοίξει ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος. Η έναρξη θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του διαδικτύου (www.ekdd.gr)

Διάβασε το »