ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Σχετικά με την υποχρεωτικότητα του Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου

Newsteam 0 Comments

Σχετικά με την υποχρεωτικότητα του Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου Παράταση ισχύος των βεβαιώσεων άρθρου 83 νόμου 4495/2017 Για το θέμα της ισχύος της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αναφέρει τα εξής: «Ενημερωθήκαμε από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι η παράταση ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 νόμου 4495/2017 θα προβλέπεται σε διάταξη νόμου που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου και αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα. Από το αρμόδιο Υπουργείο λάβαμε την ενημέρωση ότι μέχρι τη ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης ισχύει η ηλεκτρονική ταυτότητα των ακινήτων ενώ δεν προβλέπεται η ανωτέρω σχετική ρύθμιση παράτασης να έχει αναδρομική ισχύ.  Συνεπώς και μέχρι την ψήφιση της διάταξης που θα προβλέπει την παράταση ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 νόμου 4495/2017 θα απαιτείται το Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας» Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Υποχρεωτική για οικοδομικές άδειες και μεταβιβάσεις ακινήτων

Διάβασε το »

Νόμος 4787-2021 Κύρωση σύμβασης και πολεοδομικές διατάξεις

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4787/2021 Κύρωση σύμβασης και πολεοδομικές διατάξεις Νόμος 4787/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 44/26.03.2021 Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Άρθρο πρώτο Κύρωση Σύμβασης Διανομής – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ, ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΩΝ ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Άρθρο δεύτερο Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο Σύμβασης Διανομής – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Άρθρο τρίτο Ρύθμιση διαδικασίας και λοιπών θεμάτων εισφοράς εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Άρθρο τέταρτο Ειδικές ρυθμίσεις για το Ελληνικό ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Άρθρο πέμπτο Διατάξεις αναφορικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά – Τροποποίηση του ν. 4062/2012 και του ν. 4663/2020 ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο έκτο Ρύθμιση αποζημιώσεων πρώην εργαζομένων Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε. Άρθρο έβδομο Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4772/2021 Άρθρο όγδοο Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την…

Διάβασε το »

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Υποχρεωτική για οικοδομικές άδειες και μεταβιβάσεις ακινήτων

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Υποχρεωτική για οικοδομικές άδειες και μεταβιβάσεις ακινήτων Υποχρεωτική από 1 Φεβρουαρίου 2021 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Από 1 Φεβρουαρίου 2020, η καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησία θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και χωρίς χρέωση. Υποχρεωτική για τις οικοδομικές άδειες και τις μεταβιβάσεις ακινήτων Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 287/27.01.2021Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017. Άρθρο 1Έναρξη λειτουργίας Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017, στο οποίο τηρούνται στοιχεία, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας ορίζεται η 1.2.2021 Από την 1.2.2021 τίθενται σε πλήρη ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 52 έως 61 του ν. 4495/2017 Άρθρο 2Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους. Το νέο σύστημα εξασφαλίζει την αποδέσμευση της ταυτότητας του ακινήτου από τον μηχανικό που κάνει την αρχική καταχώρηση. Αποφεύγεται έτσι η ομηρία των ιδιοκτητών που έχει παρατηρηθεί ως σήμερα σε πλήθος διαδικασιών. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι το τελευταίο βήμα της οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους. Μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη. Υποχρέωση για εισαγωγή στον θεσμό έχουν: (α) τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες, (β) τα παλαιότερα κτίρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής…

Διάβασε το »