ηλεκτρονική θυρίδα εγγράφων - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Ηλεκτρονικά η χορήγηση στους πολίτες πιστοποιητικών καιρού της ΕΜΥ

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η χορήγηση στους πολίτες πιστοποιητικών καιρού της ΕΜΥ μέσω ηλεκτρονικής θυρίδας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονική υπηρεσία για την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών καιρού, στη θυρίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικών καιρού Αριθμ. 29637 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4071/06.09.2021Τήρηση θυρίδων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Θυρίδες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, τηρούνται οι Θυρίδες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (εφεξής ΕΜΥ) για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα/χρήστες. 2. Στις θυρίδες της ΕΜΥ προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από την ΕΜΥ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/ 26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή». Άρθρο 2Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων φορέων 1. Στην ΕΨΠ τηρούνται οι Θυρίδες της ΕΜΥ για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή». 2. Οι θυρίδες της ΕΜΥ είναι «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα…

Διάβασε το »