εφορευτική επιτροπή - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Εκλογές. Αλλάζουν τα βιβλία ψηφοφορίας και πράξεων εφορευτικής επιτροπής

Newsteam 0 Comments

Εκλογές. Αλλάζουν τα βιβλία ψηφοφορίας και πράξεων εφορευτικής επιτροπής που εφεξής χρησιμοποιούνται από τις εφορευτικές επιτροπές Αριθμ. 51712 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3139/19.07.2021Καθορισμός βιβλίων πράξεων εφορευτικών επιτροπών και λοιπών βιβλίων ψηφοφορίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝαποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον τύπο των βιβλίων ψηφοφορίας και πράξεων εφορευτικής επιτροπής, που εφεξής χρησιμοποιούνται από τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων κατά τη διενέργεια Εθνικών εκλογών, Ευρωεκλογών και εκλογών για την Αυτοδιοίκηση ως εξής: Α. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Α.1. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εντός επικρατείας Α.1.α Βιβλία Εκλογικών Τμημάτων I. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο περιέχει: – Το πρακτικό Νο 1 – Το πρακτικό Νο 2 II. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας. III. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών. IV. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ υποψηφίων των Συνδυασμών και των Μεμονωμένων Υποψηφίων. Α.1.β. Βιβλία Αμιγών Εκλογικών Τμημάτων Ετεροδημοτών I. Βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών. II. Βιβλίο πρωτοκόλλου ψηφοφορίας αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών. III. Βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών κομμάτων, συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, συνδυασμών ανεξαρτήτων και μεμονωμένων υποψηφίων αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών. IV. Βιβλίο διαλογής ψήφων προτίμησης υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών, αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών. Α.1.γ. Βιβλία Μεικτών Τμημάτων Ετεροδημοτών I. Βιβλίο πρωτοκόλλου ψηφοφορίας μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών. II. Πρακτικό Νο 1 μεικτού εκλογικού Τμήματος ετεροδημοτών. III. Πρακτικό Νο 2 μεικτού εκλογικού τμήματός ετεροδημοτών Α.2. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εκτός επικρατείας I. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας. II. Βιβλίο πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο περιέχει: – Το πρακτικό Νο1 – Το πρακτικό Νο 2 Β. ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Β.1. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εντός επικρατείας i. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο περιέχει: – Το πρακτικό Νο1 – Το πρακτικό Νο 2 ii. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας. iii. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών. iv….

Διάβασε το »