ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

ΑΣΕΠ: Στον αέρα προκήρυξη για την επάνδρωση των ΚΕΠ

Newsteam 0 Comments

Δημοσιεύθηκε την 12η Μαΐου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Προκήρυξη 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 144 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των Δήμων. Συγκεκριμένα ζητούνται: Α]Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.): 59 θέσειςκλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) Β]Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 32 θέσειςκλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) Γ]Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 53 θέσεις κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) Στην Προκήρυξη περιλαμβάνεται αναλυτικά ο Πίνακας των θέσεων.Αναφέρονται, επίσης, λεπτομερώς τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια κατάταξης, η διαδικασία επιλογής, και κάθε σχετική λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Υπογραμμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής – αρχίζει στις 5 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και – λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Διάβασε το »