Ευρωεκλογές - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Εκλογές. Αλλάζουν τα βιβλία ψηφοφορίας και πράξεων εφορευτικής επιτροπής

Newsteam 0 Comments

Εκλογές. Αλλάζουν τα βιβλία ψηφοφορίας και πράξεων εφορευτικής επιτροπής που εφεξής χρησιμοποιούνται από τις εφορευτικές επιτροπές Αριθμ. 51712 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3139/19.07.2021Καθορισμός βιβλίων πράξεων εφορευτικών επιτροπών και λοιπών βιβλίων ψηφοφορίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝαποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον τύπο των βιβλίων ψηφοφορίας και πράξεων εφορευτικής επιτροπής, που εφεξής χρησιμοποιούνται από τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων κατά τη διενέργεια Εθνικών εκλογών, Ευρωεκλογών και εκλογών για την Αυτοδιοίκηση ως εξής: Α. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Α.1. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εντός επικρατείας Α.1.α Βιβλία Εκλογικών Τμημάτων I. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο περιέχει: – Το πρακτικό Νο 1 – Το πρακτικό Νο 2 II. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας. III. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών. IV. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ υποψηφίων των Συνδυασμών και των Μεμονωμένων Υποψηφίων. Α.1.β. Βιβλία Αμιγών Εκλογικών Τμημάτων Ετεροδημοτών I. Βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών. II. Βιβλίο πρωτοκόλλου ψηφοφορίας αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών. III. Βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών κομμάτων, συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, συνδυασμών ανεξαρτήτων και μεμονωμένων υποψηφίων αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών. IV. Βιβλίο διαλογής ψήφων προτίμησης υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών, αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών. Α.1.γ. Βιβλία Μεικτών Τμημάτων Ετεροδημοτών I. Βιβλίο πρωτοκόλλου ψηφοφορίας μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών. II. Πρακτικό Νο 1 μεικτού εκλογικού Τμήματος ετεροδημοτών. III. Πρακτικό Νο 2 μεικτού εκλογικού τμήματός ετεροδημοτών Α.2. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εκτός επικρατείας I. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας. II. Βιβλίο πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο περιέχει: – Το πρακτικό Νο1 – Το πρακτικό Νο 2 Β. ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Β.1. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εντός επικρατείας i. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο περιέχει: – Το πρακτικό Νο1 – Το πρακτικό Νο 2 ii. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας. iii. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών. iv….

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά η αίτηση για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η αίτηση για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών Σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή για υποβολή της αίτησης Αριθμ. 48463 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2887/02.07.2021Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή αίτησης εκλογέα για την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο 1Πιστοποίηση εκλογέα και εγγραφή σε ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών έχουν οι εκλογείς που διαμένουν σε δήμο άλλης εκλογικής περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση εντός της Επικράτειας, από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι και μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοψηφίσματα, στον τόπο διαμονής τους, υπό την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 96 του π.δ. 26/2012. 2. Ο εκλογέας που επιθυμεί να εγγραφεί σε ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών, υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση στην ειδική εφαρμογή αιτήσεων ετεροδημοτών. Ο εκλογέας συνδέεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτει στην εφαρμογή «ΤaxisNet» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 3. Η κατοχή προσωπικού Α.Φ.Μ. από τον εκλογέα και των αντίστοιχων κωδικών Α.Α.Δ.Ε. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής. Η χρήση των κωδικών γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον εκλογέα. 4. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών μπορούν να υποβάλλονται και στους οικείους δήμους, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Άρθρο 2Διαδικασία υποβολής αίτησης 1. Μετά την επιτυχή είσοδό του στην εφαρμογή, ο εκλογέας έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και να υποβάλει αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών. 2. Ο εκλογέας αναζητεί την εγγραφή του στο βασικό εκλογικό κατάλογο και την επιλέγει, ώστε να συμπληρωθούν αυτόματα τα βασικά του στοιχεία στην…

Διάβασε το »