ευπαθείς κοινωνικά ομάδες - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δωρεάν φοίτηση σε φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Newsteam 0 Comments

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δωρεάν φοίτηση σε φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχουν υπογράψει, προσφέρουν για άλλο ένα ακαδημαϊκό έτος δωρεάν φοίτηση στα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου σε 35 υποψήφιους/ες και εν ενεργεία φοιτητές/τριες που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες των Ρομά, των φιλοξενούμενων ή πρώην φιλοξενούμενων δομών παιδικής προστασίας και των ωφελούμενων λόγω αστεγίας. Συγκεκριμένα, επιβραβεύουν τους 18 εν ενεργεία φοιτητές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, ανανεώνοντας αυτοδίκαια τις υποτροφίες τους και ενθαρρύνει 17 νέους/ες υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες να συμμετέχουν στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ, προσφέροντάς τους νέες θέσεις.

Διάβασε το »

Παρατείνονται τα νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Newsteam 0 Comments

Παρατείνονται τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες Με την υπ’ αριθ. 10602/226 – ΦΕΚ Τεύχος Β 926/9-3-2021 απόφαση παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα στήριξης στην εργασία τους των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα έως και 31/3/2021 Αναλυτικά τα μέτρα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας «Άτομα Υψηλού κινδύνου» μπορούν μετά από αίτησή τους προς τον εργοδότη, να εργάζονται με το σύστημα της τηλεργασίας. Το αίτημα του εργαζόμενου πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως π.χ. με τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms και να προσκομίσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό, προς απόδειξη της υπαγωγής του στις ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας «Άτομα Υψηλού κινδύνου». Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του εργαζόμενου εφόσον τα καθήκοντά του μπορούν να εκτελούνται εξ αποστάσεως. Εάν η παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι δυνατή, τότε ο εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε ο εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τη δυνατότητα της πρόσκαιρης απασχόλησης του εργαζόμενου σε άλλη θέση εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας του, τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την ανωτέρω πρόταση του εργοδότη, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη του. Ο εργοδότης εφόσον έχει εξαντλήσει τις παραπάνω δυνατότητες ενημερώνει εγγράφως τον…

Διάβασε το »