ΕΣΔΔΑ - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Newsteam 0 Comments

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Προκήρυξη του 28/2021 Διαγωνισμού για εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ Προκήρυξη του 28/2021 Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για εισαγωγή εκατόν εξήντα (160) σπουδαστών – σπουδαστριών στην ΕΣΔΔΑ Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την 28η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατόν εξήντα (160), οι οποίοι κατανέμονται στα τμήματα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ως εξής: (α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 50 σπουδαστές και σπουδάστριες, (β) Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 30 σπουδαστές και σπουδάστριες, (γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 45 σπουδαστές και σπουδάστριες και ειδικότερα: • Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 20 σπουδαστές και σπουδάστριες, • Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, 25 σπουδαστές και σπουδάστριες, (δ) Τμήμα Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες, (ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 15 σπουδαστές και σπουδάστριες, (στ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες. Αίτηση συμμετοχής – προθεσμία υποβολής Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και τη δήλωση (υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για όλες τις συνέπειες) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση / Απασχόληση στο δημόσιο τομέα. https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea Πρόσβαση στην αίτηση συμμετοχής παρέχεται και μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr), στον σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός Σχολής». Σχετικά: Ηλεκτρονικά η αίτηση για τον διαγωνισμό εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ Προθεσμία Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 έως και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021. Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται: Α) Από τους ιδιώτες υποψηφίους: Ι. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν. ΙΙ. Η ημερομηνία γέννησης. ΙΙΙ. Η συνδρομή των νόμιμων προσόντων και η έλλειψη κωλύματος διορισμού σε δημόσια θέση σύμφωνα με τον ν. 3528/2007. IV. H…

Διάβασε το »

Προκήρυξη του 28-2021 Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Newsteam 0 Comments

Προκήρυξη του 28/2021 Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για εισαγωγή εκατόν εξήντα (160) σπουδαστών – σπουδαστριών στην ΕΣΔΔΑ Αιτήσεις από 25/08/2021 έως και 13/09/2021 Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την 28η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατόν εξήντα (160), οι οποίοι κατανέμονται στα τμήματα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ως εξής: (α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 50 σπουδαστές και σπουδάστριες, (β) Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 30 σπουδαστές και σπουδάστριες, (γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 45 σπουδαστές και σπουδάστριες και ειδικότερα: • Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 20 σπουδαστές και σπουδάστριες, • Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, 25 σπουδαστές και σπουδάστριες, (δ) Τμήμα Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες, (ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 15 σπουδαστές και σπουδάστριες, (στ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες. Αίτηση συμμετοχής – προθεσμία υποβολής Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και τη δήλωση (υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για όλες τις συνέπειες) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση / Απασχόληση στο δημόσιο τομέα. https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea Πρόσβαση στην αίτηση συμμετοχής παρέχεται και μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr), στον σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός Σχολής». Σχετικά: Ηλεκτρονικά η αίτηση για τον διαγωνισμό εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ Προθεσμία Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 έως και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021. Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται: Α) Από τους ιδιώτες υποψηφίους: Ι. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν. ΙΙ. Η ημερομηνία γέννησης. ΙΙΙ. Η συνδρομή των νόμιμων προσόντων και η έλλειψη κωλύματος διορισμού σε δημόσια θέση σύμφωνα με τον ν. 3528/2007. IV. H γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης. Β)…

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά η αίτηση για τον διαγωνισμό εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η αίτηση για τον διαγωνισμό εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ Εισαγωγικός  διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/59/οικ.14054 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3067/11.07.2021Ηλεκτρονική διαδικασία για τη συμμετοχή στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 1. Η αίτηση συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ), 2. Η αίτηση περιλαμβάνει ως υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία των αιτούντων: • Επώνυμο • Όνομα • Όνομα Πατέρα • Όνομα Μητέρας • Φύλο • Τόπος Γέννησης • Αριθμός/Ημερομηνία/Αρχή έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου • Ανώτερος τίτλος σπουδών (για στατιστικούς λόγους)- Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή/και οικίας) Με την αίτηση δηλώνεται και τυχόν αίτημα υποβολής σε ειδικές εξετάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/ οικ.13483/1-7-2021 (Β’ 2899) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)». 3. Με την αίτηση συνυποβάλλεται δήλωση, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν: α. τον τίτλο σπουδών που κατέχουν (εκπαιδευτικό ίδρυμα – τμήμα, ημερομηνία κτήσης ή αναγνώρισής του από τον αρμόδιο φορέα), β. την ημερομηνία γέννησής τους, γ. τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση, σύμφωνα με τον ν. 3528/2007, δ. τη γνώση και αποδοχή των όρων της προκήρυξης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός της περ. γ) και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα (και την υπηρεσία τους). Η…

Διάβασε το »