Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΕΠΟΧΙΚΟ - Spoiler - Φωτογραφίες, video

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν από αύριο οι αιτήσεις για το εποχικό επίδομα – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Newsteam 0 Comments

Από αύριο Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου χιλιάδες εργαζόμενοι-δικαιούχοι που ανήκουν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες θα μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ, ύψους από 508 ευρώ έως 1.016 ευρώ.

Σύμφωνα με την ειδική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ΚΕΠ. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην καρτέλα «Εργασία και Ασφάλιση/ Ανεργία / Ειδικό εποχικό βοήθημα»

Υπενθυμίζεται πως κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το 2020, για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα αρκούν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας. Μειώνεται, δηλαδή, ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης από 100 σε 50 για το ειδικό επίδομα ανεργίας που δίδεται για 3 μήνες και 5 ημέρες, ώστε χιλιάδες εποχικοί να διασώσουν το εισόδημα του χειμώνα.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος διαμορφώνεται ως εξής :
  • για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη για σμυριδεργάτες ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
  • για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
  • για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χορευτών – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και των τεχνικών απασχολούμενών σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
  • Το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη είναι στα 29,04 ευρώ.
Η αίτηση

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν κατά περίπτωση τις ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους, το επάγγελμα που ασκούν, καθώς και ότι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ , ή δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό των 495,75 €.

Τα λοιπά δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Οι ωφελούμενοι πρέπει να γράψουν με προσοχή το ΑΦΜ, τον Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης και τον αριθμό καταθετικού λογαριασμού τους (ατομικού ή κοινού), σε μορφή ΙΒΑΝ, οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο.

Η πληρωμή του βοηθήματος στους δικαιούχους θα γίνει με πίστωση του λογαριασμού που θα έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Διάβασε το »

Εποχικό προσωπικό πυροπροστασίας προσλαμβάνει ο Δήμος Οιχαλίας

Newsteam 0 Comments

Εποχικό προσωπικό πυροπροστασίας προσλαμβάνει ο Δήμος Οιχαλίας

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιπυρική περίοδο 2020 προχωρά ο Δήμος Οιχαλίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών εποχιακών αυξημένων αναγκών κατά τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση της σχετικής απόφασης, ο Δήμος κατά την αντιπυρική περίοδο και ιδιαίτερα τους επικίνδυνους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, πρέπει να προβεί έγκαιρα και αποτελεσματικά σε ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την ετοιμότητά του για την αντιπυρική προστασία. Το συγκεκριμένο προσωπικό θα προσληφθεί και θα απασχοληθεί από 10 Ιουλίου έως 9 Σεπτεμβρίου.

Προσλήψεις

Το υπάρχον προσωπικό του Δήμου (εργάτες, οδηγοί και χειριστές μηχανημάτων) δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αυτών, καθώς θα απαιτηθεί να γίνει το συντομότερο δυνατόν ο καθαρισμός περιοχών και να γίνεται συνεχής έλεγχος και εντατική επιτήρηση επικίνδυνων χώρων. Επιπλέον, τα καθήκοντα των μονίμων υπαλλήλων (αποκομιδή απορριμμάτων από τις Τοπικές Κοινότητες και λοιπές καθημερινές εργασίες για τους εργάτες και τους οδηγούς – καθαρισμοί δρόμων, αντιμετώπιση αναγκών επισκευής δικτύων ύδρευσης και λοιπές εργασίες για τους χειριστές μηχανημάτων) δεν επιτρέπουν τη συνεχή και καθημερινή απασχόλησή τους και με τα καθήκοντα πυροπροστασίας. Έτσι, είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (έως 2 μήνες), για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου.

Οι εργασίες που θα κληθεί να εκτελεί το προσωπικό αυτό είναι: αποψίλωση οδών και κοινοχρήστων χώρων, για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμός αγροτικών δρόμων, απομάκρυνση αυξημένης βλάστησης από όλους τους δημοτικούς χώρους, συλλογή απορριμμάτων από εστίες ανάφλεξης, συνδρομή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λπ.

Θα προσληφθούν ανά κλάδο και ειδικότητα:

-2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

-8 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (αποψίλωση – καθαρισμό χόρτων)

-16 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (πυροφύλακες).

Πηγή: https://www.tharrosnews.gr

Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »