Πατήστε ESC για κλείσιμο

εποχικες προσλήψεις - Spoiler - Φωτογραφίες, video

Δημόσιο: 9 διαγωνισμοί για 7.963 προσλήψεις το Σεπτέμβριο

Newsteam 0 Comments

Μπαράζ αιτήσεων αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο σε φορείς όπως νοσοκομεία, δήμους, παιδικούς σταθμούς, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Συνολικά δρομολογούνται περίπου 8.000 προσλήψεις για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων αφορά προσωπικό που θα προσληφθεί για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της έξαρσης της πανδημίας. Δειτε παρακάτω τους διαγωνισμούς:

1.000 θέσεις στις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ)

Τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ νέα προσκληση για την κάλυψη των θέσεων των των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού. Το συγκεκριμενο προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας τρίμηνης διάρκειας με αντικείμενο την στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ. Αφορά προσωπικό ειδικοτήτων ΠΕ/ΤΕ νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών ειδικότητας ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/-τώνΥγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού / Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων. Για τους υποψήφιους ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ζητούνται υποχρεωτικά: α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων (Άδεια άσκησης επαγγέλματος).

2.650 γιατροί και νοσηλευτές στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ

Νέες προσλήψεις προσωπικού δρομολογούνται στα νοσοκομεία με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊου. Μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται να γίνουν ακόμα 400 προσλήψεις γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Οι μισοί από αυτούς θα αναλάβουν καθήκοντα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας θα τοποθετηθούν στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας όλης της χώρας άλλοι 2.250 νοσηλευτές, με δυνατότητα να κάνουν την ειδικότητά τους εντός νοσοκομείων, όπως και κάνουν και οι γιατροί. Για την κάλυψη των θέσεων νοσηλευτών θα ζητηθούν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) ή Δ.Ι.Ε.Κ ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή-τριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του βοηθού νοσηλευτή-τριας.

192 στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Πράσινο φως για την πρόσληψη προσωπικού άναψε το υπουργείο Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των σχετικών, υγειονομικών και άλλων κινδύνων. Το προσωπικό που θα προσληφθεί δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατόν ενενήντα δύο (192) άτομα. Το αντικείμενο της σύμβασης εργασίας του προσωπικού θα αφορά στην ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής. Για τους σκοπούς ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων το ανωτέρω προσωπικό δύναται να τοποθετείται και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.). Η διαδικασία πρόσληψης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020. Τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η διάρκεια απασχόλησής του, που δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τους οκτώ (8) μήνες, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με το πλαίσιο, τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

655 οδηγοί και τεχνίτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ο ΟΑΣΑ προχωρά στην πρόσληψη 655 μονίμων υπαλλήλων σε ειδικότητες αιχμής, με fast track διαδικασίες αλλά υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ. Παράλληλα ο οργανισμός θα μπορεί πλέον να ενισχύσει το στόλο των αστικών λεωφορείων με 203 οχήματα και 550 οδηγούς σε ημερήσια βάση μέσω σύμπραξης με τα ΚΤΕΛ. Πιο αναλυτικά, σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε πρόσφατα προβλέπεται ότι κατά τους επόμενους μήνες ο ΟΑΣΑ μπορεί να προχωρά στη σύναψη συμβάσεων παροχής συγκοινωνιακού έργου, μίσθωσης λεωφορείων και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε επαγγελματίες οδηγούς. Οι συμβάσεις θεωρούνται κατεπείγουσας ανάγκης και με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση θα καθορίζεται και η χρονική τους διάρκεια. Το δεύτερο άρθρο της ΠΝΠ αφορά στη στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών λόγω COVID-19. Συγκεκριμένα θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις ειδικότητες: ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών από τις εταιρείες Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., Ο.ΣΥ. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Οι προσλήψεις θα γίνουν με ευθύνη των οικείων φορέων, αλλά με κριτήρια και υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Συμφωνα μεπληροφορίες για τις θέσεις των οδοηγών θα ζητηθούν τα εξής: α. Επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ’ κατηγορίας.  β. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ, ειδικοτήτων (α) Τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων (β) Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, ή πτυχίο Α’ και Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.γ. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου. δ. Εμπειρία δύο ετών ως οδηγός βαρέων οχημάτων.

500 προσλήψεις στους δημοτικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς

Σε 500 ανέρχονται οι εποχικές θέσεις που θα καλυφθούν από τους παιδικούς σταθμούς των δήμων μέσα στο φθινόπωρο. Ηδη οι συγκεκριμένες προσλήψεις έχουν ξεκινήσει αλλά οι μεγαλύτεροι δήμοι της χώρας δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει τις θέσεις που θα καλύψουν. Πρόκειται για θέσεις προσωπικού που προσλαμβάνονται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: νηπιαγωγοί, βρεφονηπιοκόμοι, βοηθοί βρεφοκόμοι, μάγειρες, βοηθητικό προσωπικό κουζίνας, καθαριστές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.ά. Οι νέες προσλήψεις θα γίνουν, όπως και κάθε χρόνο, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής. Τα βασικά κριτήρια πρόσληψης είναι ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης, ο χρόνος ανεργίας και η οικογενειακή κατάσταση (δηλαδή αν είναι γονέας, πολύτεκνος, μοναδικός γονέας ανήλικου τέκνου ή μέλος οικογένειας ΑμεΑ). Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: Αίτηση (την οποία προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος από τους δήμους, όπου υπάγεται και εδρεύει ο παιδικός σταθμός), φωτοαντίγραφα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) και τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Σημειώνεται ότι στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, υπάρχει βαθμολόγηση κριτηρίων. Έτσι, η προϋπηρεσία μοριοδοτείται (έχει βαρύτητα) 60%, οι σπουδές 25%, η ανεργία 10% και η οικογενειακή κατάσταση 5%. Για τους νηπιαγωγούς ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή ΕιδικήςΑγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

79 θέσεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Την κατανομή εβδομήντα εννέα (79) ατόμων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προβλέπει απόφαση του ΥΠΕΣ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Η κατανομή έχει ως εξής: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 8, ΠΕ Πληροφορικής 45, ΠΕ Ψυχολόγων 2, ΤΕ Πληροφορικής 20, ΤΕ Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών -Γραφίστες 2, ΤΕ Μηχανικών –Τεχνολόγου και Μηχανικού- Μηχανολόγου 2. Το υπουργείο Εσωτερικών επικαλείται την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009. Η κατανομή θα γίνει σύμφωνα με το υπ΄ αρ. ΤΡΙ.ΕΠ.Ε.ΠΡΟ./163/855468/ Σχ.163/8-7-2020 έγγραφο του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Προσωπικού Κατάρτιση Πινάκων Διοριστέων και Επιλαχόντων των Κλάδων ΠΕ1, ΠΕ3, ΠΕ9, ΤΕ3, ΤΕ4, ΤΕ6, κατόπιν έκδοσης της υπ’ 471.1/35/751408/ 7.2.2019/Ε.Υ.Π/ΔΙ.Δ.Υ.Α.Π/3ο Προκήρυξης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

500 εποχικοί στους δήμους

Δικαίωμα πρόσληψης επιπλέον προσωπικού με τετράμηνες συμβάσεις έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών στους δήμους προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους λόγω της έξαρσης της πανδημίας. Ηδη πολλοι δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν δημοσιεύσει τέτοιες προσκλήσεις και το επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεχιστούν. Μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται να γίνουν 500 προσλήψεις για τις οποίες ωστόσο δεν απαιτείται έγκριση από το ΑΣΕΠ καθώς οι διαδικασίες είναι εξπρές και πραγματοποιούνται  για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία, προσωπικό σε ανταποδοτικές υπηρεσίες προκειμένου οι δημοι να καλύψουν κενά στους τομείς της καθαριότητας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, κ.α Αναμεσα στις ειδικότητες που ζητούνται είναι: διοικητικοί, οδηγοί, χειριστές μηχανήματων έργων, εργατες καθαριότητας, τεχνικοί, μηχανικοί, κ.α. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 1.209 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία της χώρας

Στις 7 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα στο www.asep.gr για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για 1.209 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία της χώρας. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προθεσμία για τις αιτήσεις στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Παράλληλα, η προθεσμία για αιτήσεις στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει: 1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.asep.gr και να προσκομίσουν παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου – Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία) κριτηρίων: τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί – διδακτορικοί τίτλοι, εμπειρία, γνώση ξένης γλώσσας. Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (ή τους κύριους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν επικουρικώς από υποψηφίους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαραίτητα προσόντα κ.ο.κ. Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψηφίους που έχουν τα πλήρη απαραίτητα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα α’ επικουρίας, β’ επικουρίας κ.ο.κ.

36 μονίμους σε ΑΔΑΕ, ΤτΕ και ΙΦΕΤ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 36 μόνιμες θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) (Ανεξάρτητη Αρχή), στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ Α.Ε.) (Υπουργείο Υγείας) και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλυτικά θα γίνουν: Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) δεκαεπτά (17) προσλήψεις κλάδων/ειδικοτήτων: ΠΕ Βιολόγος, ΠΕ Βιολόγος ή ΠΕ Φαρμακοποιός ή ΠΕ Χημικός, ΠΕ Βιολόγος ή ΠΕ Χημικός, ΠΕ Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Επόπτης Ακτινοπροστασίας, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φαρμακοποιός και ΠΕ Χημικός. Από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) οχτώ (8) προσλήψεις κλάδων/ειδικοτήτων: ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Λογιστικό), ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Μηχανικός Αυτοματισμού, ΤΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών. Από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) δέκα (10) προσλήψεις κλάδων/ειδικοτήτων: ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, ΔΕ Εργοδηγός Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τηλεφωνητών. Οι υποψήφιοι/ες του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ τηλεφωνητών που θα επιλεγούν θα έχουν ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης το χειρισμό του τηλεφωνικού κέντρου του Κεντρικού Καταστήματος της τράπεζας και την άμεση εξυπηρέτηση των αιτημάτων των καλούντων σε αυτό (ενδεικτικά: προώθηση τηλεφωνικών κλήσεων στους τελικούς αποδέκτες τους, παροχή πληροφοριών κ.λπ.). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Διάβασε το »

Αιτησεις εξπρές για 413 εποχικές θέσεις σε δήμους, νοσοκομεία, μουσεία, περιφέρειες

Newsteam 0 Comments

20 εργατες στο Δήμο Νέστου

Ο Δημος Νεστου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Νέστου, που εδρεύει στην Χρυσούπολη και συγκεκριμένα τους εξής: 3 ΔΕ Οδηγών Αυτοκίνητων (Γ (C) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου (Φορτωτή – Εκσκαφέα) και 15 ΥΕ Εργατων/Τριων Πυρασφαλειας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 23η Ιουλίου 2020.

7 κτηνίατροι στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 20/04/2021.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου. γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. δ) Άδεια οδήγησης Β’ Κατηγορίας ΙΧ επιβατηγού αυτοκινήτου, η οποία να είναι σε ισχύ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gramat@pamth.gov.gr.

5 εργάτες στο Δήμο Βέλου-Βόχας

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρου) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dar@1306.syzefxis.gov.gr) ή ( kopana@1306.syzefxis.gov.gr).

17 θέσεις στο Δήμο Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένλου χρόνου. διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 12 ΤΕ Εργατών καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) και 2 ΤΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dimos@hersonisos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χερσονήσου, Γούρνες Ν. Ηρακλείου (Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών) Τ.Κ. 70014, Λιμ. Χερσονήσου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2813404663 και 2813404628 αντίστοιχα).

7 κτηνίατροι στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 20/04/2021.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου. γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. δ) Άδεια οδήγησης Β’ Κατηγορίας ΙΧ επιβατηγού αυτοκινήτου, η οποία να είναι σε ισχύ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gramat@pamth.gov.gr.

5 εργάτες στο Δήμο Βέλου-Βόχας

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρου) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dar@1306.syzefxis.gov.gr) ή ( kopana@1306.syzefxis.gov.gr).

17 θέσεις στο Δήμο Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένλου χρόνου. διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 12 ΤΕ Εργατών καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) και 2 ΤΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dimos@hersonisos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χερσονήσου, Γούρνες Ν. Ηρακλείου (Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών) Τ.Κ. 70014, Λιμ. Χερσονήσου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2813404663 και 2813404628 αντίστοιχα).

30 διοικητικοί στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και συγκεκριμένα τους εξής: 2 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 2 ΠΕ Πληροφορικής, 2 ΠΕ Στατιστικής και 24 ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (jobs@migration.gov.gr). Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

29 υπαλληλοι στο Δήμο Πάρου

Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΤΕ Διοικητικό Υπάλληλο, 1 ΔΕ Διοικητικό Υπάλληλο, 1 ΔΕ Χειριστή Μηχανήματος Έργου και 20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grafeioprosopikou@paros.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πάρου, Τ.Κ. 84400, Παροικία Πάρου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Ν. Αποστολοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 22843-60114).

15 στο Δήμο Τήνου

Ο Δήμος Τήνου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τήνου, που εδρεύει στην Τήνο Ν. Κυκλάδων, και συγκεκριμένα τους εξής: ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου) 2, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Αποφρακτικου Οχηματος) 1, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 2, ΥΕ Εργατών Πράσινου 1, ΥΕ Εργατών Καθαριοτητας 7, ΥΕ Εργατών Υδρευσης 1 και ΥΕ Εργατών Αποχετευσης 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sotiria.kalogera@1516.svzefxis.gov.gr).

114 νοσηλευτές στην 7η ΥΠΕ Κρήτης

Η 7η ΥΠΕ προκήρυξε 114 θέσεις Ειδικευόμενων Νοσηλευτών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική. Οι νοσηλευτές/ τριες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους για τη λήψη ειδικότητας στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική εντός 10 ημερών και συγκεκριμένα από σήμερα Τρίτη 14.07.2020 έως τη Δευτέρα 27.07.2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: noseidikotita@hc-crete.gr, ενώ θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την παραλαβή της. Οι ενδιαφερόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες έχουν δικαίωμα υποβολής διαδικτυακής αίτησης εγγραφής, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας και δύναται να δηλώσουν έως τρία νοσοκομεία για την τοποθέτηση ειδίκευσης τους, στην μία ΥΠΕ που θα επιλέξουν. Αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής για τη λήψη ειδικότητας μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές /τριες στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης www.hc-crete.gr / Για τον Πολίτη- Ειδίκευση Νοσηλευτών.

65 θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο Δήμο Αγίας Βαρβάρας θα προχωρήσει στην πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού στα πολιτιστικά τµήµατα της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆ηµοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας, Ανώτερη Σχολή ∆ραµατικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Τµήµα Παραδοσιακών Χορών, θεατρικό Εργαστήρι), µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, συνολικού αριθµού εξήντα πέντε (65) ατόµων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ηλεκτρονικά στη δ/σνη deadab2001@yahoo.gr. ∆εν γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδροµικά. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. τηλ.: 210.5697223-4.Μαζί µε την αίτησή τους οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Βιογραφικό Σηµείωµα. 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας 3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συµπεριλαµβανοµένης και της επιµόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις ( άρθρο 29 Π∆ 50/2001). 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείµενο, η οποία θα πρέπει να έχει επιµερισµένα τα διδακτικά έτη σε ακαδηµαϊκά (πχ 2017-2018) . Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης.

13 τεχνίτες στη ΔΕΥΑ Κω

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κω ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι:1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 1 ΔΕ Διοικητικός, 2 ΔΕ Υδραυλικών, 2 ΔΕ Οικοδόμων, 2 ΔΕ Οδηγών [(με άδεια οδήγησης Γ΄ + Ε΄ (CE) κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)] και 5 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης Αποχέτευσης. Αιτηεις στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κω (ΔΕΥΑ Δήμου Κω), Σκεύου Ζερβού 40, Τ.Κ. 85300, (τηλ. επικοινωνίας: 22420-23915).

5 εργατοτεχνίτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Αρχαιολόγος και  4 ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες σε αρχαιολογικά έργα. Τηλ. επικοινωνίας: 26820.89890

3 ηλεκτροτεχνικοί στη ΔΕΔΗΕ Χαλκίδας

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Χαλκίδας αμακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου) και 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων. Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ-ΔΟΚΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ.: 34100, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, (τηλ. επικοινωνίας: 22210-90511/εσωτ.163).

7 εργάτες στο Δήμο Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων (Γ’ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 6 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mainprotocol@penteli.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πεντέλης, Καλαμβόκη 2α , Τ.Κ. 15127, Μελίσσια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2132050078 & 2132050088).

10 στο Δήμο Καντάνου-Σελίνου

Η Δημοτική Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Καντάνου-Σελίνου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 3 ΔΕ ταμίες, 3 ΔΕ ταμίες εισπράκτορες ομπρελών, 1 ΔΕ πωλητες, 2 ΥΕ εργατων γενικων καθηκοντων και 1 ΔΕ οδηγοί. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (d.selinouae@gmail.com), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιόχωρα Σελίνου Τ.Κ. 73001, Ν. Χανίων, Κρήτη, (τηλ. επικοινωνίας: 2823041005).

14 στο Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξής: 1 ΔΕ χειριστών μηχανήματων έργων(JCB)-101 HP, 1 ΔΕ οδηγών Γ΄ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 12 ΥΕ εργατών/τριων καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μητροπόλεως 46, 59100 Βέροια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50552).

Διάβασε το »

ΑΣΕΠ: Λήγουν τώρα οι αιτήσεις για 390 εποχικές θέσεις σε δήμους

Newsteam 0 Comments

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Διάβασε το »

469 εποχικές προσλήψεις σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΕΥΔΑΠ

Newsteam 0 Comments

Με εποχικό προσωπικό ενισχύονται τρεις ΔΕΚΟ. Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.  Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από αυτή τη σελίδα, από Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020  έως και Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.eydap.gr), μέσω της διαδρομής αρχικη σελιδα— Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ—► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ— ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ— ΣΟΧ1/2020. Πληροφορίες θα δίνονται από την Υπηρεσία Προσωπικού στα τηλέφωνα: 210 214 4248, 4068. 4077, 4225 & 4461.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΕ ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ θα γίνουν εντός του καλοκαιριού 249 προσλήψεις για εποχικό προσωπικό με συμβάσεις εργασίας οκτώ μηνών.

ΔΕΗ Συγκρότημα Αλιάκμονα (εως 15/7)

 • 1 ΤΕ Μηχανικός/ Ηλεκτρολόγος
 • 1 ΤΕ Μηχανικός/ Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων
 • 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών
 • 1 ΤΕ Μηχανικός/ Ηλεκτρολόγος
 • 1 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ & Αεροστροβίλων

ΔΕΗ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (εως 16/7)

 • 4 ΤΕ Νοσηλευτών

ΔΕΔΔΗΕ Βόλου (εως 17/7)

 • 8 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
 • 1 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστής Μηχανημάτων Έργου)

ΔΕΔΔΗΕ Λιβαδειάς (εως 17/7)

 • 2 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού Οικονομικού)
 • 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • 6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

ΔΕΗ ΑΗΣ Αθερινόλακκου (εως 17/7)

 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων (Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών και Οργάνων)
 • 4 ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής
 • 1 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί – χειριστές (Οδηγός αυτοκινήτου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • 6 ΔΕ Φύλακες (Λιμενικής εγκατάστασης)
 • 5 ΥΕ Εργάτες/τριες

ΔΕΗ Λιγνιτική Μεγαλόπολης (εως 20/7)

 • 2 ΔΕ       ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
 • 6ΔΕ        ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ
 • 12 ΔΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • 4 ΔΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • 24 ΔΕ    ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • 16 ΔΕ    ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
 • 9 ΔΕ       ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)
 • 50 ΔΕ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
 • 1 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
 • 2 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΩΝ)
 • 2 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
 • 2 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • 8 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • 2 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • 2 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ
 • 7 ΔΕ       ΦΥΛΑΚΩΝ
 • 3 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
 • 26 ΔΕ    ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • 2 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΑΡΚ)
 • 2 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ)
 • 1 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ)
 • 2 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ)
 • 3 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ)
 • 1 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ)
 • 2ΔΕ        ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • 2 ΔΕ       ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 • 1 ΠΕ      ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΠΕ      ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΠΕ      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 2 ΠΕ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • 1 ΤΕ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 • 2 ΤΕ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΤΕ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διάβασε το »

ΥΠΕΣ: Έγκριση 580 προσλήψεων σε Δήμους (πίνακες)

Newsteam 0 Comments

Το υπουργείο Εσωτερικών ενεγκρινε τη σύναψη πεντακοσίων ογδόντα (580) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έντεκα (11) μήνες κατά περίπτωση, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Ολη η απόφαση εδω

Κάντε μας like στο facebookΑκολουθήστε μας στο twitter

Διάβασε το »

Οι 5.961 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις του καλοκαιριού

Newsteam 0 Comments

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΚΕ

Στον προγραμματισμό μονίμων και εποχικών προσλήψεων προχωρούν δημοι, υπουργεία και άλλοι δημόσιοι φορείς προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνολικά έχουν εγκριθεί και αναμένεται να γίνουν 5.961 προσλήψεις έως τις αρχές φθινοπώρου. Από αυτές οι 1.723 αφορούν θεσεις μόνιμου προσωπικού και οι υπόλοιπες 4.238 θέσεις εποχικού προσωπικού.

152 μόνιμοι στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Νεα προκήρυξη 152 ατόμων αναμενεται να βγει το επομενο διάστημα. Η προκήρυξη αναμένεται να φτάσει στα γραφεία του ΑΣΕΠ το αμέσως επόμενο διάστημα. Αναλυτικα, συμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαυγεια εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατόν πενήντα δύο (152) ατόμων, με μόνιμη σχέση εργασίας ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς εποπτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, εκ των οποίων οι εκατόν είκοσι δύο (122) αφορούν σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού και οι τριάντα (30) σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση καθορίστηκαν οι θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998. Αναλυτικά, στο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας θα προσληφθεί ένας από την κατηγορία ΑΜΕΑ ΠΕ Διοικητικου-Οικονομικου (Οικονομικές Επιστήμες), στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστήμων Δημόκριτος (Ν.Π.Δ.Δ.) θα προσληφθεί ένας από την κατηγοιρια πολυτεκών ειδικότητας ΠΕ Διοικητικου- Οικονομικού (Οικονομολόγος/Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων) και στο Ελληνικο Κεντρο Θαλασσιων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ (Ν.Π.Δ.Δ.) θα προσληφθεί από την κατηγορία των τριτέκνων ένας ΤΕ Διοικητικου -Λογιστικού (Λογιστική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων).

1.209 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία

Αμεσα αναμενεται να σταλεί για δημοσιέυση στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη του υπουργείου Υγείας που αφορά στην πρόσληψη 1.209 μονιμων υπάλληλων στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας όλης της χώρας. Ο διαγωνισμός του υπουργείου Υγείας θα αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και θα γίνει με διαδικασίες εξπρες. Η Ανεξάρτητη Αρχή ολοκληρώνει αυτές τις μέρες τις διαδικασίες αιτημάτων και το επόμενο διάστημα η προκήρυξη θα σταλεί για ΦΕΚ. Στόχος του υπουργείου είναι ο διαγωνισμός να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι ώστε το νέο προσωπικό μαζί με το προσωπικό της 2Κ/2019 (1.116 θέσεις στην Υγεία) να στελεχώσουν το σύστημα Υγείας προκειμένου να μην χρειαστεί το υπουργείο να προσλάβει επιπλέον εποχικό προσωπικό από το Σεπτέμβριο σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά του κορονοϊου. Οι ειδικότητες που έχουν ζητηθεί είναι ίδιες με αυτής της 2Κ/2019 με την πλειονότητα των θέσεων να αφορά σε νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και σε άλλες ειδικότητες όπως Διοικητικοί, Διοικηκης μονάδων υγείας, Βιολογοι, Μηχανικοί, Τεχνικοί, Λογιστές, Ιατρικων εργαστηρίων, Ψυχολόγοι, Φαρμακοποιοί, Βιοχημικοί, Πτυχιούχοι Πληροφορικής, Εργοθεραπευτές, Ακτινολόγοι, Ραδιολόγοι, Χειριστές μηχανημάτων, Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού, κ.α. Η διαδικασία των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Για τα δικαιολογητικά που οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προμηθευτούν εντός της προβλεπόμενη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, θα μπορεί το ΑΣΕΠ να κάνει δεκτές αιτήσεις και δικαιολγητικά με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, ο υποψήφιος οφειλει να προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

187 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η προκήρυξη 3Κ/2020 που αφορά στην πρόσληψη 187 μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω προκηρυξη σταλθηκε από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφειο στα τελη Απριλίου ωστόσο δεν εχει δημοσιευτεί ακομα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης επειδή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από την Ανεξάρτητη Αρχή  να κάνει μια προσθήκη της τελευταίας στιγμης. Η αλλαγή αυτή πήγε πισω την προκήρυξη που κανονικά θα έπρεπε ήδη να ειχε πάρει ΦΕΚ και να ειχε ξεκινήσει η διαδικασία αιτήσεων. Συμφωνα με πληροφορίες  το ΑΣΕΠ θα στείλει εκ νέου το νέο διαγωνισμό στο Εθνικό Τυπογραφείο τις επόμενες μέρες και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου. Οι περισσότερες θέσεις θα καλυφθούν από άτομα ειδικοτήτων Γεωπόνων, κτηνίατρων, και διοικητικού προσωπικού. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι κτηνίατροι  και γεωπόνοι, θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Για ορισμένες θέσεις της προκήρυξης θα ισχύσει η εντοπιότητα. Για να λάβει ο υποψήφιος τα μόρια της ενοπιότητας, θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό ότι είναι μόνιμος κάτοικος των δήμων των νομών ή νησιών ή παραμεθορίων περιοχών ή δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων εφόσον επιθυμεί τον διορισμό του σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

3.700 εποχικοί σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις

Εγκρίθηκαν και δρομολογούνται 3.700 προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις. Μέσω πέντε συνολικά εγκριτικών αποφάσεων αποφασίστηκε η πρόσληψη εποχικών που θα ενισχύσουν τους ΟΤΑ για τις ανάγκες της θερινή σεζόν. Πρόκειται για επιχειρήσεις όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, πολιτισμού, γυμναστηρίων, περιβάλλοντος και εκμετάλλευσης παραλίας. Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες, εννιάμηνες και εντεκάμηνες συμβάσεις εργασίας.  Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ναυαγοσωστες, μηχανικοί, εργάτες καθαρισμού, διοικητικοί υπάλληλοι, εργατες γενικών καθηκόντων, γυμναστές, χειριστές μηχανημάτων, οικοδόμοι, εργοδηγοί, καθηγητές μουσικής, χορού, δραματικής τέχνης, εικαστικών, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, διδακτικό προσωπικό παραδοσιακών χορών, ρομποτικής, υπεύθυνοι προμηθειών, οδηγοί, νυχτοφύλακες, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, κ.α. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως, καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση.

480 προσλήψεις εποχικών συνοριοφυλάκων

Πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας  για την πρόσληψη 480 νέων συνοριοφυλάκων ορισμένου χρόνου. Η νέα προκήρυξη αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Η αύξηση των οργανικών θέσεων αποσκοπεί στην αποτελεσματική φύλαξη των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), που λειτουργούν στην Αττική, Κόρινθο, Ξάνθη και Δράμα, όπου κρατούνται παράτυποι μετανάστες.Εκτός των άλλων, οι υποψήφιοι για τις θέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους, να είναι απόφοιτοι λυκείων όλων των τύπων, να μη φέρουν τατουάζ σε εμφανές σημείο -είτε με τη χειμερινή είτε με τη θερινή στολή- ή το περιεχόμενό του να είναι ουδέτερο και να μην προκαλεί, να είναι ύψους πάνω από 1,70 (άνδρες και γυναίκες), να έχουν τα σωματικά και ψυχικά προσόντα να και μην έχουν καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα, ενώ οι άνδρες πρέπει να έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική θητεία τους.Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός της ΕΛΑΣ θα πριμοδοτεί την εντοπιότητα, καθώς δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές που θα προκηρυχθούν οι θέσεις.

58 εποχικοί γεωπόνοι και κτηνίατροι στον ΕΛΓΑ

Με εποχικό προσωπικό θα ενισχυθεί ο Οργανισμος Ελληνικων Γεωργικων Ασφαλισεων (ΕΛ.Γ.Α.). Συνολικά εχουν εγκριθεί και θα γίνουν 50 προσλήψεις υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως 8 μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών των Υποκαταστημάτων ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, Κοζάνης και Λάρισας, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που έχουν σημειωθεί λόγω παγετού σε καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων καθώς επίσης και λόγω πλημμυρών, ως εξής: βεροιας 30, Κοζανης 10 και Λαρισας 10. Παράλληλα εγκρίθηκε η πρόσληψη 8 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως 8 μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών των Υποκαταστημάτων ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας, Τρίπολης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Ηρακλείου προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των ζημιωθέντων ζώων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, ως εξής: Λάρισας 2, Τρίπολης 1, Καβάλας 1, Ιωαννίνων 1, Κοζάνης 2 και Ηράκλειο 1.

139 τελωνειακοί στην ΑΑΔΕ

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την πρόσληψη 139 τελωνειακών σε όλη τη χωρα. Σύμφωνα ωστόσο με εγγραφο του ΑΣΕΠ που δημοσιευτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η διαδικασία δεν θα γίνει με την έκδοση νέας ανοικτής προκήρυξης προς όλους αλλά για να επιταχυνθούν οι προσλήψεις θα προσλάβουν απο τους επιλαχόντες που προέκυψαν απο μια παλαιότερη προκήρυξη και συγκεκριμένα την 1Γ/2017. Αυτό σημαίνει οτι στην προκήρυξη που θα βγάλει άμεσα ο ΑΣΕΠ θα ζητηθούν τα δικαιολογητικά που είχαν καταθέσει και τότε οι υποψήφιοι της 1Γ/2017 και αφού ταυτοποιηθούν οτι ταιριάζουν θα προχωρήσουν στην αναγγελία των επίσημων προσλήψεων. Επειδή δεν πρόκειται για νέα πρόσκληση, η διαδικασία θα κινηθεί γρήγορα και η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί μέσα στον Απρίλιο. Οι αιτήσεις των υποψήφιων θα γίνουν ηλεκτρονικά στο asep.gr

36 μόνιμες θέσεις στον στον ΙΦΕΤ, ΤτΕ και ΑΔΑΕ

Σχέδιο προκήρυξης επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ για νέες προσλήψεις στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ) για την πλήρωση 26 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας, στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ κατηγορίας και στην Τράπεζα της Ελλαδος για την πλήρωση 6 θέσεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και αυτή η προκήρυξη αφορά αιτήματα φορέων που μαζευτήκαν και θα εκδοθούν σε ένα ενιαίο διαγωνισμό. Οι ειδικότητες για τις θέσεις στον ΙΦΕΤ αφορούν ΔΕ Γενικών καθηκόντων, ΤΕ λογιστικού, ΠΕ Φαρμακοποιών, κ.α. Η νέα προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτυεί το αμέσως επόμενο διαστημα.

Διάβασε το »