Πατήστε ESC για κλείσιμο

επαγγελματικά λύκεια - Spoiler - Φωτογραφίες, video

Τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών μετά την επαναλειτουργία των σχολείων

Newsteam 0 Comments

Τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών μετά την επαναλειτουργία των σχολείων

Προϋποθέσεις για να μην ληφθούν υπόψη για τη φοίτησής τους

Οι απουσίες των μαθητών/μαθητριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Αριθμ. 52840/ΓΔ4 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1765/08.05.2020
Ρύθμιση απουσιών μαθητών / μαθητριών διδακτικού έτους 2019-2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Οι απουσίες των μαθητών/μαθητριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 για την Γ ́ Λυκείου και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α ́ και Β ́ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ίδιες εάν είναι ενήλικοι/ενήλικες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/μαθήτρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 64) και την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 928), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που  ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Στις υπεύθυνες δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει:

το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19

ή

έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά:

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/2020 – ΦΕΚ 928/τεύχος Β/18-3-2020

Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Την επέκταση της διευκόλυνσης της δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια για το χρονικό διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις εξής ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19:

1.1. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια.

1.2. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.

1.3. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.

1.4. Καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Διάβασε το »

Πότε τελειώνουν τα μαθήματα για γυμνάσια και λύκεια

Newsteam 0 Comments

Πότε τελειώνουν τα μαθήματα για γυμνάσια και λύκεια

Ορίζεται η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020

Αριθμ. 52488/ΓΔ4 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1764/08.05.2020
Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2019-2020 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σχετικά: Τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών μετά την επαναλειτουργία των σχολείων

Διάβασε το »