επαγγελματικά δικαιώματα - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων ΙΕΚ

Newsteam 0 Comments

Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων ΙΕΚ Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων ΙΕΚ Αριθμ. K1/132209 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3395/10.08.2018Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων» του Τομέα Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, η οποία καθορίστηκε με την απόφαση 206968/Κ1/18.12.2014 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3573), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 73/2002 (Α’ 55) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης» της Ομάδας Συντήρησης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών. 2. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών προϊόντων» του Τομέα Χημικών Εφαρμογών της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 72/2006 (Α’ 73) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» της Ομάδας Χημικής Παραγωγής του Τομέα Χημικής Βιομηχανίας. 3. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 72/2006 (Α’ 73) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» της Ομάδας Χημικής παραγωγής του Τομέα Χημικής Βιομηχανίας. 4. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Φοροτεχνικού Γραφείου» του Τομέα διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού διοίκησης και Οικονομίας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τον ν. 2515/1997 (Α’ 154) και το π.δ. 340/1998 (Α’ 228) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου» και «Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου»…

Διάβασε το »