επίδομα αεροθεραπείας - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Επίδομα αεροθεραπείας 2021 σε συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ

Newsteam 0 Comments

Επίδομα αεροθεραπείας 2021 σε συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας για τη θερινή περίοδο 2021 Αριθμ. οικ. 29769 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2362/03.06.2021Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε ανάπηρους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), για τη θερινή περίοδο 2021 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝαποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε, για τη θερινή περίοδο 2021, επίδομα αεροθεραπείας ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) στους δικαιούχους συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 2. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί: α) Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966. β) Στους συνταξιούχους της περ. γ’ της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966, οι οποίοι σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ετών 2020 και 2021 κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων: i. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 2588/1921 και ν. 875/1979 (Πολεμικής Αποστρατείας). ii. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 362/1943. iii. Αναπήρων οπλιτών του άρθρου 1 του ν.δ. 1044/1971, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1043/1980. iv. Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων που υπήχθησαν στο ν.δ. 330/1947. v. Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του ν. 1579/1950 και σε όσους αναπήρους του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Αγροφυλακής εξομοιούνται με αυτούς. vi. Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του α.ν. 1855/1951, του ν.δ. 412/1970 και του ν. 1543/1985. vii. Αναπήρων του ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου που έπαθαν στην Υπηρεσία και εξαιτίας αυτής και λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας). viii. Αναπήρων αντιδικτατορικού αγώνα ν. 1543/1985. ix. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού ν. 812/1943. x. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού ν. 1863/1989. γ) Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας τους (υπ’ αρ. 754.6/117/3912/24.03.1969 απόφαση ΥΕΑ). δ)…

Διάβασε το »