Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΕΞΕΤΑΣΗ - Spoiler - Φωτογραφίες, video

Αρνητικά άλλα 183 δείγματα στην Ήπειρο

Newsteam 0 Comments

Αρνητικά άλλα 183 δείγματα στην Ήπειρο. Δείγματα από τα Νοσοκομεία της Ηπείρου, της Κέρκυρας και της Λευκάδας αναλύθηκαν το προηγούμενο διήμερο από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Όλα ήταν αρνητικά στον κορωνοιό, στοιχείο εξαιρετικά σημαντικό για την εξέλιξη της πανδημίας στην περιοχή μας.

Επισημαίνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται την παρούσα περίοδο δεν αφορά ύποπτα κρούσματα αλλά την αναγκαιότητα του προεγχειρητικού ελέγχου για τα τακτικά χειρουργεία που πραγματοποιούνται πλέον στα νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και ειδικές εξετάσεις ασθενών για τις οποίες απαιτείται να προηγηθεί εργαστηριακός έλεγχος.

Η εικόνα αναλυτικά:

Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :

Ο ασθενής από τα Ιωάννινα, ο οποίος νοσηλεύονταν σε παθολογική κλινική, έλαβε εξιτήριο το απόγευμα της Παρασκευής 8/5 και είναι πολύ καλά στην υγεία του.
Στη ΜΕΘ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο ηλικιωμένος από την Άρτα και η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλή.
Κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες 9/5 και 10/5 εξετάσθηκαν από το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκατόν ογδόντα τρία (183) νέα δείγματα. Τα τριάντα ένα από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και τα οκτώ από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας ήταν αρνητικά. Τα υπόλοιπα εκατόν σαράντα τέσσερα (144) αφορούσαν όλα τα Νοσοκομεία της Ηπείρου. Όλα ήταν αρνητικά.

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Τα εξήντα τρία δείγματα που στάλθηκαν συνολικά τις προηγούμενες ημέρες για εξέταση ήταν αρνητικά.
Σήμερα 11/5 στάλθηκαν είκοσι τρία νέα δείγματα για εξέταση.
Από το σύνολο των τετρακοσίων πεντακοσίων τέσσερα (504) δειγμάτων που έχουν ληφθεί έως σήμερα, το ένα ήταν θετικό (κάτοικος Πρέβεζας) και αναμένονται αποτελέσματα για τα είκοσι τρία ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά.

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Τα πενήντα πέντε δείγματα που στάλθηκαν συνολικά τις προηγούμενες ημέρες για εξέταση ήταν αρνητικά.
Σήμερα 11/5 στάλθηκαν δέκα τρία νέα δείγματα για εξέταση.
Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά εξακόσια εβδομήντα έξι (676) δείγματα εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν θετικά και αναμένονται απαντήσεις για τα δέκα τρία ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά.

Δ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δεκαεννέα (19) από τα αναμενόμενα αποτελέσματα πιθανών περιστατικών επέστρεψαν αρνητικά για SARS-COV-2.
Συνολικά σήμερα εστάλησαν είκοσι πέντε (25) δείγματα από τα οποία, στο Νοσοκομείο σήμερα νοσηλεύονται ένα (1) πιθανό περιστατικό SARS-COV-2 ενώ αναμένεται απάντηση για επιπλέον δέκα (10) προεγχειρητικά δείγματα, τα οποία δεν νοσηλεύονται.

Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Σήμερα 11/5 στάλθηκαν εννέα νέα δείγματα για εξέταση.
Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά εκατόν εννέα (109) δείγματα και τα εκατό ήταν αρνητικά. Αναμένονται απαντήσεις για τα εννέα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται την παρούσα περίοδο δεν αφορά ύποπτα κρούσματα αλλά την αναγκαιότητα του προεγχειρητικού ελέγχου για τα τακτικά χειρουργεία που πραγματοποιούνται πλέον στα νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και ειδικές εξετάσεις ασθενών για τις οποίες απαιτείται να προηγηθεί εργαστηριακός έλεγχος.

Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Αρνητικά 82 δείγματα στην Ήπειρο

Newsteam 0 Comments

Αρνητικά 82 δείγματα στην Ήπειρο. Πολύ καλά είναι τα νέα για μία ακόμη ημέρα, σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ήπειρο.

 

Το σύνολο των δειγμάτων που αναλύθηκε στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων -82 από την Ήπειρο και 21 από Λευκάδα και Κέρκυρα- ήταν αρνητικά.

Αναλυτικά η εικόνα από τα νοσοκομεία της περιοχής:

Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :

Ο ασθενής από τα Ιωάννινα , ο οποίος έχει μεταφερθεί από τη ΜΑΦ σε παθολογική κλινική εξακολουθεί να είναι πολύ καλά στην υγεία του.
Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο ηλικιωμένος από την Άρτα και η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλή.
Κατά την χθεσινή ημέρα εξετάσθηκαν από το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκατόν τρία (103) νέα δείγματα. Τα έντεκα από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και τα δέκα από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας ήταν αρνητικά. Τα υπόλοιπα ογδόντα δύο αφορούσαν όλα τα Νοσοκομεία της Ηπείρου. Όλα ήταν αρνητικά .

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Τα δέκα εννέα δείγματα που στάλθηκαν συνολικά χθες για εξέταση ήταν αρνητικά.
Σήμερα 6/5 στάλθηκαν δέκα πέντε νέα δείγματα για εξέταση.
Από το σύνολο των τριακοσίων ενενήντα οκτώ (398) δειγμάτων που έχουν ληφθεί έως σήμερα, το ένα ήταν θετικό (κάτοικος Πρέβεζας) και αναμένονται αποτελέσματα για τα δέκα πέντε ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά.

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Τα δέκα πέντε δείγματα που στάλθηκαν χθες για εξέταση ήταν αρνητικά.
Σήμερα 6/5 στάλθηκαν δέκα πέντε νέα δείγματα για εξέταση.
Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά πεντακόσια ογδόντα έξι (586) δείγματα εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν θετικά και αναμένονται απαντήσεις για τα δέκα πέντε ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά.

Δ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έξι από τα αναμενόμενα αποτελέσματα πιθανών περιστατικών επέστρεψαν αρνητικά για SARS-COV-2.
Στο Νοσοκομείο σήμερα νοσηλεύονται τρία πιθανά περιστατικά SARS-COV-2 και αναμένονται τα αποτελέσματα των δειγμάτων.
Επίσης δύο πιθανά περιστατικά μετά από την δειγματοληψία τους βρίσκονται σε κατ΄ οίκον απομόνωση και αναμένονται αποτελέσματα.
Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά εκατό δύο (102) δείγματα.

Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Τα επτά δείγματα που στάλθηκαν χθες για εξέταση ήταν αρνητικά.
Σήμερα 6/5 στάλθηκαν τέσσερα νέα δείγματα για εξέταση.
Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά ενενήντα τρία (93) δείγματα και τα ογδόντα εννέα ήταν αρνητικά. Αναμένονται απαντήσεις για τα τέσσερα ανωτέρω.

Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Αρνητικά 164 νέα δείγματα από την Ήπειρο

Newsteam 0 Comments

Αρνητικά 164 νέα δείγματα από την Ήπειρο. Πολύ καλή είναι η κατάσταση της υγείας των ασθενών που παραμένουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

 

 

Παράλληλα αρνητικά στον covid-19 είναι 164 δείγματα που αναλύθηκαν τις τελευταίες ημέρες και είχαν σταλεί από τα νοσοκομεία της Ηπείρου.

Η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊου, μέχρι σήμερα (Δευτέρα 4 Μαΐου 2020) το μεσημέρι, σύμφωνα με την ενημέρωση από τα νοσοκομεία της Ηπείρου έχει ως εξής:

Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :

Ο ασθενής από τα Ιωάννινα, ο οποίος έχει μεταφερθεί από τη ΜΑΦ σε παθολογική κλινική είναι πολύ καλά στην υγεία του.
Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο ηλικιωμένος από την Άρτα και η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλή.
Το διάστημα από 1/5 έως 3/5 εξετάσθηκαν από το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκατόν ογδόντα ένα (181) νέα δείγματα. Τα οκτώ από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και τα εννιά από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας ήταν αρνητικά. Τα υπόλοιπα εκατόν εξήντα τέσσερα (164) αφορούσαν όλα τα Νοσοκομεία της Ηπείρου. Όλα ήταν αρνητικά .

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Το διάστημα από 1/5 έως 3/5 στάλθηκαν εξήντα επτά (67) δείγματα για εξέταση και ήταν όλα αρνητικά.
Σήμερα 4/5 στάλθηκαν έντεκα νέα δείγματα για εξέταση.
Από το σύνολο των τριακοσίων δέκα (310) δειγμάτων που έχουν ληφθεί έως σήμερα, το ένα ήταν θετικό (κάτοικος Πρέβεζας) και αναμένονται αποτελέσματα για τα έντεκα ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά.

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Το διάστημα από 1/5 έως 3/5 στάλθηκαν δέκα πέντε δείγματα για εξέταση και ήταν όλα αρνητικά.
Σήμερα 4/5 στάλθηκαν δύο νέα δείγματα για εξέταση.
Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά πεντακόσια πενήντα έξι (556) δείγματα εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν θετικά και αναμένονται απαντήσεις για τα δύο ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά.

Δ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Το διάστημα από 1/5 έως 3/5 στάλθηκαν δέκα έξι δείγματα για εξέταση και ήταν όλα αρνητικά για SARS-COV-2.
Σήμερα 4/5 στάλθηκαν πέντε νέα δείγματα για εξέταση.
Στο Νοσοκομείο σήμερα νοσηλεύονται τρία πιθανά περιστατικά SARS-COV-2 και αναμένονται τα αποτελέσματα δειγμάτων.
Επίσης 2 πιθανά περιστατικά μετά από την δειγματοληψία τους βρίσκονται σε κατ΄ οίκον απομόνωση και αναμένονται αποτελέσματα.

Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Το διάστημα από 1/5 έως 3/5 στάλθηκαν επτά δείγματα για εξέταση και ήταν όλα αρνητικά για SARS-COV-2.
Σήμερα 4/5 στάλθηκαν τέσσερα νέα δείγματα για εξέταση.
Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά ογδόντα δύο (82) δείγματα και όλα ήταν αρνητικά.

Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Ενημέρωση για τον κορονοϊό: Εξέλιξη κρουσμάτων στην Ήπειρο το Σάββατο 25 Απριλίου

Newsteam 0 Comments

Κορονοϊός: Εξέλιξη κρουσμάτων στην Ήπειρο το Σάββατο 25 Απριλίου.
Η εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού, μέχρι σήμερα (Σάββατο 25 Απριλίου 2020) το μεσημέρι, σύμφωνα με την ενημέρωση από τα νοσοκομεία της Ηπείρου έχει ως εξής:

 

Α. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων:

Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ο ασθενής από τα Ιωάννινα, ο οποίος έχει αποσωληνωθεί από διημέρου και η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά βελτιωμένη. Αναμένεται η μεταφορά του σε κλινική τις επόμενες ημέρες.
Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο ηλικιωμένος από την Άρτα και η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλή.
Στη Μονάδα Λοιμωδών, αρνητικής πίεσης, νοσηλεύεται η σύζυγος του ηλικιωμένου θανόντος από την Κέρκυρα. Η υγεία της ασθενούς είναι σε πολύ καλή κατάσταση και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο.
Κατά την χθεσινή ημέρα εξετάσθηκαν από το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εξήντα επτά (67) νέα δείγματα. Τα πενήντα επτά αφορούσαν όλα τα Νοσοκομεία της Ηπείρου και ήταν όλα αρνητικά. Τα δύο από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας και τα οκτώ από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, ήταν επίσης αρνητικά.

Β. Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ:

Τα έξι δείγματα που στάλθηκαν χθες για εξέταση ήταν αρνητικά.
Σήμερα 25/4 στάλθηκαν πέντε νέα δείγματα για εξέταση.
Από το σύνολο των διακοσίων είκοσι (220) δειγμάτων που έχουν ληφθεί έως σήμερα, το ένα ήταν θετικό (κάτοικος Πρέβεζας) και αναμένονται αποτελέσματα για τα πέντε ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά.

Εξέλιξη κρουσμάτων στην Ήπειρο το Σάββατο 25 Απριλίου
Γ. Γενικό Νοσοκομείο Άρτας:

Τα δέκα εννέα δείγματα που στάλθηκαν χθες για εξέταση ήταν αρνητικά.
Σήμερα 25/4 στάλθηκαν επτά νέα δείγματα για εξέταση.
Τα τρία επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα ,τα οποία διαμένουν στην Άρτα, είναι πολύ καλά στην υγεία τους και έχει παρέλθει ο χρόνος του περιορισμού τους.
Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά τετρακόσια ενενήντα πέντε (495) δείγματα εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν θετικά και αναμένονται απαντήσεις για τα επτά ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά.

Δ. Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας:

Στο Νοσοκομείο σήμερα νοσηλεύονται τρία πιθανά περιστατικά και πέραν αυτών λήφθηκαν άλλα τρία νέα δείγματα για SARS-COV-2 από πιθανά περιστατικά που βρίσκονται σε κατ΄ οίκον απομόνωση. Αναμένονται αποτελέσματα.
Σήμερα επεστράφησαν αρνητικά για SARS-COV-2, τέσσερα δείγματα που είχαν αποσταλεί χθες 24/4.
Όλα τα θετικά περιστατικά από την Π.Ε. Πρέβεζας είναι πολύ καλά στην υγεία τους και έχει παρέλθει ο χρόνος του περιορισμού.

Ε. Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών:

Τα τέσσερα δείγματα που στάλθηκε χθες ήταν αρνητικά.
Σήμερα 25/4 στάλθηκε ένα νέο δείγμα για εξέταση. Το περιστατικό νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών.
Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά πενήντα ένα (51) δείγματα, τα πενήντα αρνητικά και αναμένεται απάντηση για το ένα ανωτέρω.

Διάβασε το »

Covid-19: Στα 56 τα νέα δείγματα αρνητικά στο ΠΓΝΙ

Newsteam 0 Comments

Covid-19 Ήπειρος:56 νέα δείγματα αρνητικά στο ΠΓΝΙ .Εξιτήριο τις επόμενες μέρες για τη σύζυγο του θανόντα

Ενημερωτικό δελτίο για την εξέλιξη του κορωνοϊού στην Ήπειρο

Η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊου, μέχρι σήμερα (Παρασκευή 24 Απριλίου 2020) το μεσημέρι, σύμφωνα με την ενημέρωση από τα νοσοκομεία της Ηπείρου έχει ως εξής:

A. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :

1. Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας νοσηλεύεται ο ασθενής από τα Ιωάννινα, που έχει αποσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά βελτιωμένη.
2. Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο ηλικιωμένος από την Άρτα και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.
3. Στη Μονάδα Λοιμωδών, αρνητικής πίεσης, νοσηλεύεται η σύζυγος του ηλικιωμένου θανόντος από την Κέρκυρα. Η υγεία της είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες .
4. Κατά την χθεσινή ημέρα εξετάσθηκαν από το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πενήντα έξι νέα δείγματα. Τα σαράντα αφορούσαν όλα τα Νοσοκομεία της Ηπείρου και ήταν όλα αρνητικά. Τα πέντε από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας και τα έντεκα από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ,ήταν επίσης αρνητικά.

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

• Τα δέκα πέντε δείγματα που στάλθηκαν συνολικά χθες για εξέταση ήταν αρνητικά.
• Σήμερα στάλθηκαν έξι νέα δείγματα για εξέταση.
• Από το σύνολο των διακοσίων δέκα πέντε δειγμάτων που έχουν ληφθεί έως σήμερα, το ένα ήταν θετικό (κάτοικος Πρέβεζας) και αναμένονται αποτελέσματα για τα έξι ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά.

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

• Τα επτά δείγματα που στάλθηκαν χθες για εξέταση ήταν αρνητικά καθώς και το ένα που αναμένονταν από τις 22/4 .
• Σήμερα στάλθηκαν δέκα πέντε νέα δείγματα για εξέταση .
• Τα τρία επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα, τα οποία διαμένουν στην Άρτα, είναι πολύ καλά στην υγεία τους και έχει παρέλθει ο χρόνος του περιορισμού, τόσο για τους ιδίους όσο και για τις επαφές τους που είχαν προκύψει από την ιχνηλάτηση.
• Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά τετρακόσια ογδόντα τέσσερα δείγματα εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν θετικά και αναμένονται απαντήσεις για τα δέκα πέντε ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά.

Δ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

• Τρία δείγματα πιθανών περιστατικών που ελήφθησαν χθες ήταν αρνητικά για SARS-COV-2.
• Στο Νοσοκομείο σήμερα νοσηλεύονται δύο πιθανά περιστατικά SARS-COV-2 και αναμένονται αποτέλεσμα.
• Πέραν των ανωτέρω ελήφθησαν άλλα τέσσερα δείγματα πιθανών περιστατικών, τα οποία βρίσκονται σε κατ΄ οίκον απομόνωση και αναμένονται αποτελέσματα.
• Όλα τα θετικά περιστατικά από την Π.Ε. Πρέβεζας, τόσο αυτά που νοσηλεύθηκαν όσο και αυτά που παρέμειναν σε καραντίνα και παρακολούθηση στην οικία τους, είναι πολύ καλά στην υγεία τους. Αυτό ισχύει και για όλες τις επαφές τους που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται εργαστηριακός επανέλεγχος, αφού έχει λήξει και ο χρόνος της προβλεπόμενης απομόνωσης, ώστε να τους παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες .

Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

• Τα δύο δείγματα που στάλθηκε χθες ήταν αρνητικά.
• Σήμερα στάλθηκαν τέσσερα νέα δείγματα για εξέταση .
• Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά πενήντα δείγματα, τα σαράντα έξι αρνητικά και αναμένεται απάντηση για τα τέσσερα ανωτέρω.

***

Στο Camping του Δρεπάνου εξακολουθούν να διαμένουν οικειοθελώς είκοσι δύο άτομα, Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι παρακολουθούνται και είναι πολύ καλά στην υγεία τους.

Διάβασε το »

Τρεις συλλήψεις και κατάσχεση 82 σαϊτών και 40 κιλών μπαρουτιού

Newsteam 0 Comments

Τρεις συλλήψεις και κατάσχεση 82 σαϊτών και 40 κιλών μπαρουτιού.
Τις ξεκάθαρες προθέσεις της, ότι πλέον δε θα ανεχτεί καμία παρανομία στο όνομα οποιουδήποτε εθίμου, έδειξε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

 

Κάνοντας έφοδο σε δύο αποθήκες στο Φραγκοπήγαδο και την Ανατολική Καλαμάτα, όπου βρήκε σαΐτες και υλικά παρασκευής τους και συνέλαβε τρία άτομα.

Σε λίγες μόλις ημέρες συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από το τραγικό απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, όταν μια σαΐτα έφυγε από το σαϊτοπόλεμο που πραγματοποιούνταν στο βόρειο δημοτικό πάρκινγκ και καρφώθηκε στο κεφάλι του 54χρονου εικονολήπτη Κώστα Θεοδωρακάκη, ο οποίος βρισκόταν στους θεατές και βιντεοσκοπούσε, αφαιρώντας του βίαια τη ζωή.

Εκκρεμεί η δίκη

Μέχρι και πέρυσι το έθιμο του σαϊτοπόλεμου, αν και παράνομο, διεξαγόταν με την ανοχή όλων των φορέων και των θεσμών, ενώ φαίνεται πως οι συνθήκες άλλαξαν άρδην μετά αυτό το φοβερό ατύχημα.

Να σημειωθεί ότι εκκρεμεί δίκη για το συγκεκριμένο γεγονός, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διευρυμένη προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών που αφορά στη διοργάνωση του σαϊτοπόλεμου.

Η δίκη

Η δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας έχει αναβληθεί για τις 7 Οκτωβρίου και κατηγορούμενοι είναι ο τότε αρχηγός του μπουλουκιού Άγιος Σίδερης και ο τότε πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, για ανθρωποκτονία από αμέλεια με ενέργεια και παράλειψη, σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ ο αρχηγός μαζί με πέντε μέλη του μπουλουκιού κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί βεγγαλικών και όπλων.

Συλλήψεις

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης συνέλαβε τρία άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και κατέσχεσε συνολικά 82 αυτοσχέδιες σαΐτες, σημαντικές ποσότητες πυρίτιδας (μπαρούτι) και ποσότητες πετρελαίου.

Σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας έκαναν έφοδο σε μία αποθήκη στο Φραγκοπήγαδο και σε μια δεύτερη σε περιοχή της Ανατολικής Καλαμάτας.

Στην αποθήκη στο Φραγκοπήγαδο συνελήφθη ο 48χρονος ιδιοκτήτης και εντός οι αστυνομικοί βρήκαν 66 αυτοσχέδιες σαΐτες, από τις οποίες οι 16 ήταν χρησιμοποιημένες, οι 43 ήταν κενές περιεχομένου και οι 7 έτοιμες προς χρήση. Επίσης, βρέθηκαν τρία μεταλλικά δοχεία που περιείχαν πυρίτιδα (μπαρούτι) βάρους 30,5 κιλών και ένα πλαστικό δοχείο που περιείχε 11 λίτρα πετρελαίου.

Στη δεύτερη αποθήκη στην Καλαμάτα συνελήφθησαν δύο 27χρονοι και κατασχέθηκαν 16 αυτοσχέδιες σαΐτες, έτοιμες προς χρήση, δύο δοχεία που περιείχαν πυρίτιδα (μπαρούτι), συνολικού βάρους 12,2 κιλών και πλαστικό δοχείο που περιείχε 2,9 κιλά πετρελαίου.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ τα υλικά που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Διάβασε το »

Συνελήφθησαν τρία άτομα με 85 αυτοσχέδια βεγγαλικά

Newsteam 0 Comments

Συνελήφθησαν τρία άτομα με 85 αυτοσχέδια βεγγαλικά στη Μεσσηνία. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν, σε δύο (2) ξεχωριστές περιπτώσεις, χθες (14.4.2020) το βράδυ, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, τρείς (3) ημεδαποί, 48χρονος και δύο (2) 27χρονοι, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν ισάριθμες δικογραφίες, για παράβαση της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά.

 

Ειδικότερα, χθες (14.4.2020) το βράδυ, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο (2) αποθήκες στην Καλαμάτα και σ’ αυτήν που χρησιμοποιούσε ο 48χρονος βρήκαν συνολικά και κατέσχεσαν:

· -69- αυτοσχέδιες κατασκευές (σαΐτες), -16- χρησιμοποιημένες, -43- κενές περιεχομένου και -7- έτοιμες προς χρήση,

· τρία (3) μεταλλικά δοχεία, περιέχοντα πυρίτιδα (μπαρούτι), συνολικού βάρους -30.500- γραμμαρίων και

· πλαστικό δοχείο, περιέχων -11- λίτρα πετρέλαιο.

Στην αποθήκη των δύο (2) 27χρονων, βρήκαν συνολικά και κατάσχεσαν:

· -16- αυτοσχέδιες κατασκευές (σαΐτες), έτοιμες προς χρήση,

· δύο δοχεία, περιέχοντα πυρίτιδα (μπαρούτι), συνολικού βάρους -12.200- γραμμαρίων και

· πλαστικό δοχείο, περιέχων -2.900- γραμμάρια πετρέλαιο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν αρμοδίως, για εργαστηριακή εξέταση, ενώ η αστυνομική έρευνα – προανάκριση διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

Διάβασε το »

Σε καλή κατάσταση ο νεαρός, σε κατ’ οίκον περιορισμό οι επαφές του

Newsteam 0 Comments

Σε καλή κατάσταση ο νεαρός. Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι επαφές που ιχνηλατήθηκαν..

 

-Κι ένα εξιτήριο από τη Μονάδα Λοιμωδών – Πολύ καλή είναι η κατάσταση της υγείας του νεαρού που εισήχθη το απόγευμα του Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και παραμένει στη Μονάδα Λοιμωδών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία, όπως αποτυπώνεται στο ημερήσιο δελτίο, πρόκειται για νεαρό άντρα από τα Ιωάννινα, το οποίο παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και η εισαγωγή του έγινε αφού το δείγμα που ελήφθη και εξετάσθηκε ήταν θετικό. Η κατάσταση της υγείας του ασθενούς είναι πολύ καλή. Επισημαίνεται επίσης ότι οι διαπιστωμένες επαφές που προέκυψαν από την άμεση ιχνηλάτηση βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό και παρακολουθούνται από την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας.

Πρόκειται για το 13ο κρούσμα στην Ήπειρο από την έναρξη της πανδημίας.

Την Κυριακή πάντως ένας ακόμη ασθενής από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας πήρε εξιτήριο καθώς η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλή.

Κατά τα λοιπά η εικόνα στα νοσοκομεία της Ηπείρου έχει ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :

Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας νοσηλεύεται ένα θετικό περιστατικό.

Πρόκειται για το περιστατικό από τα Ιωάννινα, ο ασθενής είναι διασωληνωμένος και παρουσιάζει πολύ σημαντική βελτίωση.

Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο ηλικιωμένος από την Άρτα και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.
Στη Μονάδα Λοιμωδών, αρνητικής πίεσης, νοσηλεύονται τρία διαπιστωμένα θετικά περιστατικά.

Το πρώτο είναι θετικό περιστατικό από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, ο ασθενής είναι σταθερά βελτιωμένος.
Το δεύτερο είναι η σύζυγος του ηλικιωμένου θανόντος από την Κέρκυρα .Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή .
Ο τρίτος είναι ο νεαρός που εισήχθη το απόγευμα του Σαββάτου.

Κατά την χθεσινή ημέρα εξετάσθηκαν από το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τριάντα νέα δείγματα. Τα τέσσερα αφορούσαν το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και τα υπόλοιπα είκοσι έξι τα Νοσοκομεία της Ηπείρου. Τα είκοσι πέντε ήταν αρνητικά και το ένα διαπιστώθηκε θετικό (αφορά το νέο ασθενή που εισήχθη στη Μονάδα Λοιμωδών).

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Τα έξι δείγματα που στάλθηκαν συνολικά χθες για εξέταση είναι αρνητικά.
Σήμερα στάλθηκε ένα νέο δείγμα για εξέταση.
Από το σύνολο των εκατόν τριάντα (130) δειγμάτων που έχουν ληφθεί έως σήμερα , το ένα ήταν θετικό (κάτοικος Πρέβεζας) και αναμένονται αποτελέσματα για το ένα ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά.

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Τα δέκα τέσσερα δείγματα που στάλθηκαν χθες για εξέταση είναι αρνητικά.
Σήμερα ελήφθησαν τρία νέα δείγματα και αναμένονται αποτελέσματα.
Τα τρία επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα, τα οποία διαμένουν στην Άρτα, εξακολουθούν να βρίσκονται σε καραντίνα στην οικία τους και ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή με παρακολούθηση από την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.
Επίσης όλες οι διαπιστωμένες επαφές τους, που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση, εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατ΄ οίκον περιορισμό και παρακολουθούνται.
Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά τριακόσια εξήντα έξι (366) δείγματα εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν θετικά και αναμένονται απαντήσεις για τα τρία ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά.

Δ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Στο Νοσοκομείο σήμερα νοσηλεύονται σε απομόνωση τέσσερα πιθανά περιστατικά, εν αναμονή αποτελεσμάτων τους από δείγματα που ελήφθησαν χθες και σήμερα.
Πέραν των ανωτέρω σήμερα διαβιβάστηκαν ως αρνητικά για SARS-COV-2, δύο δείγματα που είχαν αποσταλεί από την Παρασκευή
Όλες οι διαπιστωμένες επαφές των θετικών περιστατικών , που νοσηλεύθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όσο και των δύο που βρίσκονται σε καραντίνα στην οικία τους και παρακολουθούνται από το Νοσοκομείο, μετά την ιχνηλάτηση και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, έχουν τεθεί σε κατ΄ οίκον περιορισμό και παρακολουθούνται . Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.
Στην οικία τους βρίσκονται επίσης και παρακολουθούνται τα δύο θετικά περιστατικά (ασθενείς) που νοσηλεύθηκαν στο ΠΓΝ Ιωαννίνων και έλαβαν εξιτήριο στις 5/4/2020 και το ένα που έλαβε εξιτήριο σήμερα.

Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά τριάντα τρία (33) δείγματα και ήταν όλα αρνητικά.

Διάβασε το »

Εξέλιξη κρουσμάτων κορονοϊού στην Ήπειρο

Newsteam 0 Comments

Εξέλιξη κρουσμάτων κορονοϊού στην Ήπειρο. Σε βελτιωμένη κατάσταση τα 2 διασωληνωμένα περισταστικά στο ΠΓΝΙ Νέο κρούσμα στην Άρτα

Η εικόνα ως προς κρούσματα και τα ύποπτα κρούσματα για κορωνοϊό στην Ήπειρο μέχρι σήμερα (Τρίτη 31 Μαρτίου 2020) το μεσημέρι στα νοσοκομεία της Ηπείρου έχει ως εξής:

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :

• Tα δύο περιστατικά που είναι θετικά διαγνωσμένα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας διασωληνωμένοι , σε βελτιωμένη κατάσταση.
• Στη Μονάδα Λοιμωδών εξακολουθούν να νοσηλεύονται το θετικό περιστατικό ατόμου του υγειονομικού προσωπικού του νοσοκομείου της Πρέβεζας καθώς και το θετικό περιστατικό που διακομίσθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, σε σταθερή κατάσταση.
• Δεν υπάρχουν αποτελέσματα για άλλα θετικά δείγματα.

2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

• Σήμερα στάλθηκαν τέσσερα νέα δείγματα για εξέταση.
• Οι απαντήσεις που αναμένονταν από τις 29/3 και 30/3 είναι αρνητικές.
• Όλα τα υπόλοιπα δείγματα που ελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες είναι αρνητικά .

3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

• Από τα δείγματα που στάλθηκαν τις δύο προηγούμενες ημέρες διαπιστώθηκε ένα ως θετικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά
• Το νέο θετικό κρούσμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, βρίσκεται σε καραντίνα στην οικία του και ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή με παρακολούθηση από το νοσοκομείο. Επίσης γίνεται η ιχνηλάτηση των επαφών του ώστε να δοθούν και οι σχετικές οδηγίες.
• Τα δύο θετικά κρούσματα της 28/3/2020, παραμένουν σε καραντίνα στην οικία τους και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και παρακολουθούνται από το νοσοκομείο.
• Όλες οι διαπιστωμένες επαφές των τριών ανωτέρω θετικών περιστατικών, ύστερα από την ιχνηλάτηση, τέθηκαν σε κατ΄ οίκον περιορισμό και παρακολουθούνται, όπως εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιορισμό και να παρακολουθούνται και οι επαφές του θετικού κρούσματος του ηλικιωμένου, που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
• Σήμερα στάλθηκαν δέκα οκτώ νέα δείγματα για εξέταση .
• Επί του συνόλου των 137 δειγμάτων , τα οποία έχουν ληφθεί έως σήμερα , τέσσερα έχουν διαπιστωθεί ως θετικά .

4. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

• Όλα τα αποτελέσματα από πιθανά περιστατικά προηγούμενων ημερών επέστρεψαν αρνητικά στον SARS-COV-2.
• Στο Νοσοκομείο νοσηλεύεται ένα (1) νέο πιθανό περιστατικό SARS-COV-2 (χαμηλού κινδύνου) και αναμένονται αποτελέσματα του σχετικού δείγματος.

5. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

• Σήμερα στάλθηκαν δύο νέα δείγματα για εξέταση.
• Τα έξι δείγματα που στάλθηκαν χθες είναι αρνητικά .
• Δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο θετικό κρούσμα από τα δείγματα τα οποία έχουν ληφθεί έως τώρα .

Στο Camping του Δρεπάνου εξακολουθούν να φιλοξενούνται δέκα πέντε άτομα από διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης , αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προώθησης στις χώρες προέλευσης. Όλοι παρακολουθούνται και είναι καλά στην υγεία τους .

Διάβασε το »

Αρνητικά όλα τα δείγματα, έληξε η καραντίνα για την γιατρό

Newsteam 0 Comments

Αρνητικά όλα τα δείγματα, έληξε η καραντίνα για την γιατρό. Όλα τα δείγματα που έχουν ληφθεί από τα νοσοκομεία της Ηπείρου και αναλύθηκαν από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

Η καραντίνα για την γιατρό που είχε διαγνωστεί θετική έληξε και είναι πολύ καλά στην υγεία της ενώ σταθερή είναι η κατάσταση των δύο ασθενών που είναι διασωληνωμένοι στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Στη Μονάδα Λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται ασθενής από την Κέρκυρα καθώς και ο γιατρός από την Πρέβεζα.

Η εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είναι η ακόλουθη:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :

Tα δύο περιστατικά που είναι θετικά διαγνωσμένα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας διασωληνωμένα, σε σταθερή κατάσταση.
Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Λοιμωδών το θετικό κρούσμα ατόμου του υγειονομικού προσωπικού του νοσοκομείου της Πρέβεζας καθώς και το θετικό περιστατικό που διακομίσθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Έληξε η καραντίνα στην οποία είχε τεθεί η γιατρός του νοσοκομείου που είχε βρεθεί θετική. Η γιατρός είναι πολύ καλά στην υγεία της .
Δεν υπάρχουν αποτελέσματα για άλλα θετικά δείγματα.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Σήμερα στάλθηκαν δύο νέα δείγματα για εξέταση.
Από τα δύο δείγματα που ελήφθησαν κατά τη χθεσινή ημέρα το ένα είναι αρνητικό και αναμένονται αποτελέσματα για άλλο ένα
Όλα τα υπόλοιπα δείγματα που ελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες είναι αρνητικά .

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Τα δύο θετικά κρούσματα της 28/3/2020, παραμένουν σε καραντίνα στην οικία τους και παρακολουθούνται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της επιστημονικής επιτροπής του Νοσοκομείου, αφού από την κλινική τους εξέταση και την διενέργεια των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ανάγκη νοσηλείας .
Όλες οι διαπιστωμένες επαφές των ανωτέρω, ύστερα από την ιχνηλάτηση, τέθηκαν σε κατ΄ οίκον περιορισμό και παρακολουθούνται, όπως εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιορισμό και να παρακολουθούνται και οι επαφές του θετικού κρούσματος του ηλικιωμένου, που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Από τα δέκα εννέα δείγματα, που ελήφθησαν τις δύο προηγούμενες ημέρες, τα εννέα είναι αρνητικά. Για τα υπόλοιπα δέκα αναμένονται αποτελέσματα.
Σήμερα στάλθηκαν επτά νέα δείγματα για εξέταση .

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δύο αποτελέσματα από πιθανά περιστατικά προηγούμενων ημερών επέστρεψαν αρνητικά στον SARS-COV-2.
Στο Νοσοκομείο νοσηλεύονται δύο νέα πιθανά περιστατικά SARS-COV-2 και αναμένονται αποτελέσματα των σχετικών δειγμάτων.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Σήμερα στάλθηκαν έξι νέα δείγματα για εξέταση.
Δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο θετικό κρούσμα από τα δείγματα τα οποία έχουν ληφθεί έως τώρα .

Στο Camping του Δρεπάνου εξακολουθούν να φιλοξενούνται δέκα πέντε (άτομα από διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης , για τους οποίους συνεχίζονται οι διαδικασίες προώθησης στις χώρες προέλευσης. Όλοι παρακολουθούνται και είναι καλά στην υγεία τους .

Διάβασε το »

Στην Θράκη κλιμάκιο του ΕΟΔΥ – Εξετάσεις σε φοιτητές από την Τουρκία

Newsteam 0 Comments

Ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που θα προχωρήσει στην εξέταση των φοιτητών που επέστρεψαν από την Τουρκία κατέφθασε το πρωί της Κυριακής στη Θράκη.

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων θα εξετάσεις τα δείγματα των φοιτητών ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι φορείς του κορονοϊού ή όχι.

Υπενθυμίζεται ότι φοιτητές από την Ξάνθη και την Κομοτηνή που σπουδάζουν στην Τουρκία επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες στη Θράκη και οδηγήθηκαν σε ξενοδοχεία σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη, όπου και φιλοξενούνται.

Το κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας και των Ιατρών που κατέφθασε την Κυριακή θα προχωρήσει στην εξέταση τους, ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται τη Δευτέρα.

Πηγή: xanthinea.gr

Διάβασε το »

Κλιμάκιο του ΙΓΜΕ στον Αχέροντα για τα νερά του ποταμού

Newsteam 0 Comments

Κλιμάκιο του ΙΓΜΕ στον Αχέροντα. Την έντονη θολότητα που παρουσιάζουν τα νερά του Αχέροντα μετά τον σεισμό των 5,6 Ρίχτερ, εξετάζει μεταξύ άλλων κλιμάκιο του ΙΓΜΕ που έχει μεταβεί στην περιοχή.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει ξαφνιάσει πολλούς και προκαλεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων.

Η επιτόπια αυτοψία αφορούσε επίσης την εξέταση φαινομένων καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο και είχε ως στόχο την άμεση εκτίμηση της επικινδυνότητας και ενημέρωσης των υπηρεσιών, καθώς και στην πραγματοποίηση μακροσεισμικών παρατηρήσεων

Διάβασε το »

Παραχώρηση προς χρήση στο Π.Γ.Ν.Α τη Δημοτική Πινακοθήκη για ιατρικό κέντρο εξέτασης ασθενών

Newsteam 0 Comments

Άμεση ήταν η αντίδραση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη μετά από δημοσίευμα στον τοπικό τύπο περί εγκατάστασης οικίσκου έξω από τα επείγοντα περιστατικά του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για την εξέταση ασθενών για κορονοϊό.

Ο Δήμαρχος επιθυμώντας να στηρίξει την τεράστια προσπάθεια του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού και να μειώσει ταυτόχρονα την ταλαιπωρία των πολιτών, γνωστοποίησε επισήμως στον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Βαγγέλη Ρούφο, την απόφασή του να παραχωρήσει τον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Αλεξανδρούπολης επί της οδού Τζαβέλλα 2, προκειμένου να επιτελέσουν ευκολότερα το έργο τους οι γιατροί και οι νοσηλευτές και να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η μεγάλη συγκέντρωση πολιτών.

Ο χώρος διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές σε χώρους υγιεινής, προσβασιμότητας ΑμεΑ κ.α. και είναι έτοιμος προς χρήση.

Ολόκληρη η επιστολή του Δημάρχου:

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Ενημερώθηκα από τον τύπο για την πρόθεσή σας να εγκαταστήσετε οικίσκο έξω από τα επείγοντα του ΠΓΝΑ προκειμένου να εξετάζουν οι γιατροί ασθενείς με συμπτώματα για κορoνοϊό.

Συναισθανόμενος τις μεγάλες και έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις, και επιθυμώντας να στηρίξουμε ως Δήμος Αλεξανδρούπολης τον αγώνα σας, σας γνωστοποιώ την πρόθεσή μας να σας προσφέρουμε τον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, επί της οδού Τζαβέλλα 2.

Είναι ένας χώρος στο κέντρο της πόλης, που διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές όπως χώρους υγιεινής, προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ κ.ά., στον οποίο οι γιατροί και οι νοσηλευτές μπορούν άνετα να επιτελέσουν το έργο τους, αποφεύγοντας παράλληλα τη μαζική προσέλευση και τον συνωστισμό που θα δημιουργείτο σε ένα οικίσκο με περιορισμένες δυνατότητες.

Αναμένω την ανταπόκρισή σας προκειμένου να γίνει άμεσα η κατάλληλη προετοιμασία του χώρου της Δημοτικής Πινακοθήκης.

Διάβασε το »