εξαγορά χρόνων ασφάλισης - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

e-ΕΦΚΑ. Πως γίνεται αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά

Newsteam 0 Comments

e-ΕΦΚΑ. Πως γίνεται αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά Ο νέος τρόπος υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α’43/28.02.2020) ΣΧΕΤ: 1. Η αρ. πρωτ. Δ.15/Δ’/24268/27.04.2021 (ΑΔΑ: ΨΣΣΑ46ΜΤΛΚ-ΗΓΜ) εγκύκλιος οδηγία της ΓΓΚΑ 2. Οι εγκύκλιες οδηγίες εγκύκλιο 29/2017 και εγκύκλιο 31/2017 του e-ΕΦΚΑ 3. Το αρ. πρωτ. 116603/Σ. 37607/2.4.2021 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών Με τις ως άνω (2) σχετικές εγκύκλιες του e-ΕΦΚΑ, δόθηκαν οδηγίες για τους αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης με εξαγορά, από 1.1.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 και, ειδικότερα, το πεδίο εφαρμογής και τον τρόπο υπολογισμού του ποσού εισφοράς εξαγοράς για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Όπως είναι γνωστό, από 1.1.2020, αποσυνδέθηκε ο υπολογισμός των εισφορών των Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών από το δηλωθέν εισόδημα και εισήχθη νέο σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών. Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 4670/2020 (ΦΕΚ Α’43/28.02.2020) αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 και ορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς εξαγοράς αναγνωριζόμενων χρόνων για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, από 1.1.2020, σε συνάρτηση με την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, κατά το έτος υποβολής αίτησης αναγνώρισης. Εν αναμονή της έκδοσης οδηγιών και προκειμένου να διεκπεραιώνονται αιτήματα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης από 1.1.2020, που συνδέονται με συνταξιοδοτικά αιτήματα, παρασχέθηκαν διευκρινίσεις με το ως άνω (3) σχετικό Γενικό Έγγραφο του e- ΕΦΚΑ. Με την παρούσα, γνωστοποιείται ο νέος τρόπος υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς, μετά την έκδοση της ανωτέρω (1) σχετικής εγκυκλίου της ΓΓΚΑ, και παρέχονται οδηγίες. ΓΕΝΙΚΑ Με την διάταξη του άρθρου 30 ν. 4670/2020 προβλέπεται ότι «Σε περίπτωση ασφαλισμένου ελεύθερου επαγγελματία, αυτοαπασχολούμενου ή ενός από τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ, για κάθε…

Διάβασε το »