Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΕΝΟΙΚΙΑ - Spoiler - Φωτογραφίες, video

Μειώσεις ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% – Ποιους αφορά

Newsteam 0 Comments

Νέο πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες για μειώσεις ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», οι μειώσεις θα αφορούν:

 1.  επαγγελματικές μισθώσεις στις οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά και τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2020, λόγω κορονοϊού.
 2. μισθώσεις κύριας κατοικίας στις οποίες ενοικιαστές είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, με ανασταλείσες συμβάσεις εργασίας, καθώς επίσης και
 3. μισθώσεις κατοικιών κατά τις οποίες τα ενοίκια καταβάλλονται για τις στεγαστικές ανάγκες τέκνων που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής των γονέων τους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση πληττόμενη οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.
 4. Η μείωση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ενοικίου κύριας κατοικίας θα μπορεί να παρασχεθεί επίσης και στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 2020.

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για να ισχύσουν οι μειώσεις των ενοικίων σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων είναι οι εξής:

 • Να υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
 • Να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο TAXISnet. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγραφεί το νέο συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.
 • Να γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή η υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση.
 • Το συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο να καταβάλλεται στην ώρα του.

Τα ευεργήματα για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων κατά τις οποίες θα συμφωνηθεί η μείωση των ενοικίων, ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με το δημοδίευμα, θα έχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:

 • Δε θα θεωρείται εισόδημα και δεν θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν θα εισπράξει, λόγω συμφωνίας για μείωση ενοικίου.
 • Ο ιδιοκτήτης θα έχει δικαίωμα έκπτωσης φόρου ίσης με το 12% του κανονικού ενοικίου.
 • Για να κατοχυρώσει το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να υποβάλει στο TAXISnet δήλωση απώλειας μισθωμάτων (δήλωση Covid). Το ποσό της έκπτωσης φόρου που θα κερδίσει ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να αφαιρεθεί από τις τρέχουσες φορολογικές οφειλές του, όπως οι μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Η έκπτωση θα μειώνει ή θα μηδενίζει μία ή περισσότερες από τις 6-8 μηνιαίες δόσεις των φόρων αυτών. Επίσης, η έκπτωση φόρου θα μπορεί να μειώσει τον ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου του 2020, εφόσον ο δικαιούχος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση και τηρεί απλογραφικά βιβλία.

Υποχρεωτικό «κούρεμα» και το Σεπτέμβριο

Την ίδια στιγμή, με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, παρατάθηκε και για το μήνα Σεπτέμβριο η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού ενοικίου στις εξής κατηγορίες πληττομένων:

 • στους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συνάψει συμβάσεις επαγγελματικής μίσθωσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν προκειμένου να ασκήσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, εφόσον εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού,
 • στους ενοικιαστές κύριας κατοικίας που είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν ανασταλεί προσωρινά οι συμβάσεις εργασίας τους λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού,
 • σε συμβάσεις μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου-εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού και του έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας,
 • στους μισθωτές κύριας κατοικίας που είναι ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.
Διάβασε το »

ΑΑΔΕ για ιδιοκτήτες ακινήτων: Τα πέντε SOS για τα χαμένα ενοίκια

Newsteam 0 Comments

Πέντε συγκεκριμένα βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων για να αποζημιωθούν για το 30% των ενοικίων που έχασαν λόγω της πανδημίας και να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το spoilers.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, τα πέντε βήματα στα οποία πρέπει να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι τα εξής:

1.Δήλωση COVID

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, την οποία έχει θέσει σε λειτουργία η ΑΑΔΕ στο σύστημα taxisnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( https: //www.aade.gr/polites /akinita /misthotiria –akiniton). H προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει αύριο ενώ για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος πρέπει να υποβληθεί αρχική ή τροποποιητική μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση. Τροποποίηση Δήλωσης COVID που έχει ήδη υποβληθεί μπορεί να γίνει μέχρι αύριο. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας η δήλωση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλλει τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

2.Στοιχεία που δηλώνονται

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να συμπληρώνει κατά περίπτωση τα εξής:

Α. Χρήση μισθίου

-Κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους

-Κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του

– Κύρια κατοικία στην οποία ο /η σύζυγος /Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ) του μισθωτή είναι εργαζόμενος / η και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του/της

-Επαγγελματική στέγη

-Κύρια κατοικία ναυτικού

Β.Το μηνιαίο μίσθωμα πριν από τη μείωση

Γ.Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση

Δ.Τον μήνα που αφορά η μείωση

3.Ηλεκτρονικό μισθωτήριο

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας θα πρέπει να υποβληθεί πριν από την Δήλωση COVID χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 1η Ιουλίου του 2020.

4.Ενοικιαστές

Θα πρέπει να αποδεχθούν τη δήλωση των ιδιοκτητών για τους μήνες Μάρτιο έως και τον Ιούνιο κατά περίπτωση μέχρι τις 6 Ιουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://www.aade.gr /polites /akinita/misthotiria –akiniton ). Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής από τον ενοικιαστή, τότε μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών ημερών θεωρείται ότι η Δήλωση COVID του ιδιοκτήτη έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

5.Χειρόγραφη δήλωση

Σε όσες περιπτώσεις είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης περί μεταβολής του μισθώματος, η υποβολή της Δήλωσης COVID γίνεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ φορολογίας του εκμισθωτή με συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης. Η ως άνω χειρόγραφη δήλωση υποβάλλεται υπογεγραμμένη και από τον μισθωτή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αυτού.

Μεγαλώνει η λίστα των δικαιούχων για βρεφονηπιακούς σταθμούς

ΕΦΚΑ εισφορές – ειδοποιητήρια , Συντάξεις ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΑΜΕΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ

e-ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για την καταβολή Δώρου Πάσχα – Λήγει σήμερα η προθεσμία

Τουρισμός Για Όλους 2020: Οι δικαιούχοι και πώς να υποβάλετε την αίτηση στο tourism4all.gov.gr

Διάβασε το »

Στα ύψη ακόμα τα ενοίκια! Μεγάλη η ζήτηση

Newsteam 0 Comments

Λίγοι είναι οι κλάδοι της οικονομίας που δεν έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία και ένας από αυτούς φαίνεται ότι είναι η ενοικίαση ακινήτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όχι μόνο δεν αναμένεται πτώση στις συμβολαιογραφικές πράξεις, αλλά εκτιμούν ότι θα υπάρξει και αύξηση στα ενοίκια.

Το βέβαιο είναι ότι οι τιμές παραμένουν οι ίδιες με την προ κορονοϊού εποχή, αλλά τα διαμερίσματα που διατίθενται είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Οι μεσίτες εκτιμούν ότι φέτος οι νεοεισερχόμενοι στα ΑΕΙ, μετά τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων μέσα στο καλοκαίρι, δε θα σπεύσουν -όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια- να βρουν αμέσως σπίτι για να νοικιάσουν στην πόλη που θα περάσουν, αλλά θα περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή, ώστε σε περίπτωση που υπάρξει ένα νέο, δεύτερο κύμα της πανδημίας στις αρχές του Φθινοπώρου, να μη μείνουν με ένα κατάλυμα το οποίο θα πληρώνουν, αλλά στο οποίο δε θα μένουν, όπως έγινε το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Αν έχουμε δεύτερο κύμα πανδημίας, μετά θα πάμε σε άλλο καθεστώς με τους φοιτητές. Αυτοί που ήταν να έρθουν δε θα νοικιάσουν. Θα περιμένουν μέχρι τον Οκτώβρη, εκτιμά ο μεσίτης Βαγγέλης Πολυμεράς.

Με το ξέσπασμα της πανδημίας πολλοί ήταν οι φοιτητές που ξενοίκιασαν τα διαμερίσματα που έμεναν. Θα το σκεφτούν πολύ να νοικιάσουν για το επόμενο εξάμηνο, αν δεν έχουν σαφή εικόνα τι θα γίνει. Παρ’ όλα αυτά οι τιμές δεν πέφτουν, σημειώνει ο μεσίτης Βασίλης Χατζηαναγνώστου.

Μαζί με τους φοιτητές μετακομίζει και… η περίοδος αναζήτησης

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει δεύτερο κύμα της πανδημίας προβλέπεται μαζική αναζήτηση καταλυμάτων. Αν δεν υπάρξει επιδείνωση της υγειονομικής κατάστασης, όλοι αυτοί που περιμέναμε να έρθουν μέσα στον Αύγουστο, θα έρθουν μαζικά λίγο αργότερα. Οπότε δεν προβλέπεται πτώση τιμών, σημειώνει ο κ. Πολυμεράς.

Τα τελευταία χρόνια, η αναζήτηση φοιτητικής στέγης μεταφερόταν σταδιακά, από τον Ιούλιο και τις αρχές Αυγούστου που γινόταν παλιότερα, προς το άνοιγμα των πανεπιστημίων. Παλιά το 80% των νεοεισερχομένων φοιτητών έβρισκαν σπίτια αμέσως μετά τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων.

Αυτό φέτος φαίνεται ότι θα καθυστερήσει, θα μετακινηθεί προς τον Σεπτέμβριο, εκτιμά ο Κώστας Γεωργάκος, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τιμών και Εκτίμησης Ακινήτων στη Θεσσαλονίκη.

Καλύτερα ναι, φθηνότερα όχι

Οι τιμές στα ενοίκια δε φαίνεται να έχουν πτωτική τάση σε καμιά περιοχή της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει όμως σαφής εικόνα ότι τα διαμερίσματα που διατίθενται πλέον είναι πολύ καλύτερα απ’ ό,τι πριν από μερικά χρόνια.

Η τάση της βραχυχρόνιας μίσθωσης έβαλε πολλούς ιδιοκτήτες στη διαδικασία ανακαίνισης παλαιών διαμερισμάτων με αποτέλεσμα θα διατίθενται σπίτια όχι πιο φθηνά, αλλά πιο καλά, όπως εξηγεί ο κ. Πολυμεράς.

Παρόλο που υπάρχουν περισσότερα σπίτια διαθέσιμα προς ενοικίαση απ’ ό,τι πέρυσι τέτοιο καιρό, σε ποσοστό σχεδόν 50%, η ζήτηση είναι μεγάλη. Καταγράφεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, μετακίνηση ενοικιαστών, οι οποίοι βρήκαν τώρα την ευκαιρία να επιλέξουν όχι απαραίτητα ένα φθηνότερο, αλλά ένα καλύτερο σπίτι.

Είχαν νοικιάσει σπίτια που δεν ήταν πρώτη τους επιλογή και τώρα φεύγουν από υπερτιμημένα διαμερίσματα, εξηγεί ο κ. Πολυμεράς και ο κ. Χατζηαναγνώστου συμπληρώνει ότι επειδή υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, σε σχέση με πριν, οι υποψήφιοι ενοικιαστές δεν έχουν το άγχος να κλείσουν κάτι για να μην το προλάβει κάποιος άλλος.

Η μακροχρόνια πάει… βραχυπρόθεσμα

Τους τελευταίους μήνες, λόγω της πανδημίας, αρκετοί ιδιοκτήτες άλλαξαν τα διαμερίσματά τους από βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης Άγγελος Πασαλίδης εκτιμά ότι αυτή η αλλαγή είναι πρόσκαιρη.

Οι ιδιοκτήτες φαίνεται να προχωρούν σε μισθώσεις μακροχρόνιες, αλλά μόνο για δύο χρόνια. Μπαίνουν μεταβατικά σε ένα στάδιο μακροχρόνιας μίσθωσης ώστε εν καιρώ κι εφόσον όλα ομαλοποιηθούν, να επιστρέψουν στη βραχυχρόνια η οποία ήταν πιο κερδοφόρα, τονίζει.

Σημειώνει, δε, ότι η έξαρση μετατροπών από βραχυχρόνιες σε μακροχρόνιες μισθώσεις υπάρχει κυρίως στην Αθήνα. Η στροφή στα μακροχρόνια, δε θα κρατήσει πολύ, συμφωνεί και ο μεσίτης Ευθύμης Ιωαννίδης.

Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Κραχ στο ελληνικό Airbnb: Πόσα ακίνητα επιστρέφουν στο ενοίκιο λόγω της πανδημίας

Newsteam 0 Comments

Από τις πρώτες εβδομάδες έξαρσης του κορονοϊού, οι προβλέψεις ήταν ιδιαίτερα δυσοίωνες για το Airbnb.

Σύμφωνα με έρευνες, ήδη από τα τέλη Απριλίου οι ακυρώσεις στο Airbnb άρχισαν να σκαρφαλώνουν στο 40% έως 80%, ενώ πλέον τόσο ο Μάιος όσο και ο Ιούνιος θεωρούνται σχεδόν χαμένοι μήνες, καθώς οι ακυρώσεις είναι σχεδόν στο 100%. Η κατάρρευση του Airbnb αποτυπώνεται και στα στοιχεία πρόσφατης έρευνας που δείχνει ότι τα ακίνητα που, πλέον, προσφέρονται για παραδοσιακό ενοίκιο αυξήθηκαν έως και κατά 44%. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb έχουν, όμως, σήμερα νέα στοιχεία στα χέρια τους. Επιπλέον, παρά την πανδημία, το 85% όσων ήδη αναζητούσαν σπίτι για ενοίκιο δήλωναν ότι συνεχίζουν να ψάχνουν.

Πόσα ακίνητα έφυγαν από το Airbnb λόγω της πανδημίας

Τον αριθμό των ακινήτων που απέδρασαν από το Airbnb αποκάλυψε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Κωνσταντίνος Καραβίας, μέλος της Τουριστικής Επιτροπής του δήμου Ιθάκης και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Καταλυμάτων Οικονομίας Διαμοιρασμού.

Για το ζήτημα του Airbnb και το πώς επηρεάστηκε ο κλάδος των βραχυχρόνιων μισθώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού, μίλησε στην εκπομπή Από τις 6 της ΕΡΤ, ο Κωνσταντίνος Καραβίας, μέλος της Τουριστικής Επιτροπής του δήμου Ιθάκης και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Καταλυμάτων Οικονομίας Διαμοιρασμού.

Ο κ. Καραβίας δήλωσε αρχικά στην ΕΡΤ ότι ουσιαστικά ο Μάιος και ο Ιούνιος έχουν ακυρωθεί και πως αρκετές ακυρώσεις υπάρχουν και για Ιούλιο και Αύγουστο. Για τον Ιούνιο υπάρχει μια αχτίδα αισιοδοξίας. Δειλά – δειλά οι Ελληνες έχουν αρχίσει να κάνουν κρατήσεις τόνισε.

 

Το βαρυσήμαντο στοιχείο που ανέφερε ο Κωνσταντίνος Καραβίας αφορά την Αθήνα, την καρδιά του AirBnB της Ελλάδας: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, στην Αθήνα, στις αρχές του 2020 ήταν ενεργά 11.800 ακίνητα στις πλατφόρμες (σ.σ. AirBnB, HomeAway, Booking κ.λπ). Αυτή τη στιγμή είναι στα 9.900. Πρόκειται για μια φυγή 1.900 ακινήτων που ισοδυναμεί με μείωση της τάξης του 16,1%.

Στους ξένους τουρίστες βασίζεται το Airbnb στην Ελλάδα

Ο Κωνσταντίνος Καραβίας εξήγησε ότι πολλοί επέλεξαν, αντί να υποστούν τη χασούρα και να πληρώνουν το ακίνητο (σ.σ. λογαριασμοί κ.ό.κ), να το μετατρέψουν σε μεσοπρόθεσμη μίσθωση. Για παράδειγμα να το δώσουν σε νοσηλευτικό προσωπικό για 6 ή 8 μήνες. Σε αυτό το διάστημα ο ιδιοκτήτης θα καταλάβει τι είναι προς το συμφέρον του και αν αξίζει να επιστρέψει σε μακροχρόνια μίσθωση ή να παραμείνει στη βραχυχρόνια τόνισε.

Ερωτηθείς, τέλος, ποια είναι η αναλογία ξένων και Ελλήνων επισκεπτών, ο κ. Καραβίας επισήμανε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων AirBnB βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους ξένους τουρίστες. Είναι μεικτό. Θα έλεγα ότι κατ’ ελάχιστον οι επισκέπτες είναι κατά 65% ξένοι και μπορεί να δίνω και πολύ χαμηλό ποσοστό είπε καταλήγοντας.

Πηγή: economistas.gr

 

 

Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Καλαμάτα: Πτώση στα ενοίκια μετά την πανδημία του κορωνοϊού

Newsteam 0 Comments

Καλαμάτα: Πτώση στα ενοίκια μετά την πανδημία του κορωνοϊού.
Η κρίση της πανδημίας, που βυθίζει την ελληνική οικονομία σε ύφεση, έχει ανατρέψει πλήρως το τοπίο και στην αγορά ακινήτων.

 

Οι αγοραπωλησίες πάγωσαν, οι πλατφόρμες τύπου Airbnb (βραχυχρόνια μίσθωση) κατέρρευσαν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, βλέποντας την τουριστική σεζόν να χάνεται και τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται, επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση, με την αγορά να γεμίζει ξανά ενοικιαστήρια.

Μια πρώτη έρευνα στις τιμές των ενοικίων στην Καλαμάτα δείχνει ότι οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης κατοικιών εμφανίζονται μειωμένες κατά 12%. Γενικότερα, τα σημάδια της πανδημίας στην ελληνική κτηματαγορά άρχισαν να φαίνονται στις τιμές των ενοικίων, οι οποίες ξεφουσκώνουν ιδιαίτερα σε περιοχές που οι τιμές είχαν εκτιναχθεί στα ύψη.

Η μείωση αυτή, όπως εξήγησε στα ΝΕΑ ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών Ε-Real Estates, αποτελεί στιγμιαία αντίδραση των ιδιοκτητών, οι οποίοι χρειάζονται άμεσα εισόδημα για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ πολλοί σπεύδουν να προλάβουν να μισθώσουν το ακίνητό τους πριν έρθουν αντιμέτωποι με μεγάλες μειώσεις.

Εκτός από την Καλαμάτα, σε άλλες περιφερειακές πόλεις έχουμε την εξής εικόνα: Στο κέντρο της Πάτρας οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης κατοικιών εμφανίζονται μειωμένες έως και 15%, ενώ στη Λαμία 10% και στο Ηράκλειο Κρήτης η μείωση αγγίζει το 12%.

Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Επίδομα 800 ευρώ: Πήρε φωτιά η πλατφόρμα – Σε λίγες ώρες 10.000 αιτήσεις

Newsteam 0 Comments

Πολύ μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται, από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της, στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα των 800 ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, η πλατφόρμα για το επίδομα 800 ευρώ άνοιξε τα μεσάνυχτα και μέχρι το πρωί της Τετάρτης είχαν υποβληθεί 10.000 αιτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα των 800 ευρώ γίνεται με συγκεκριμένη σειρά, βάσει του λήγοντα αριθμού του ΑΦΜ του κάθε εργαζόμενου.

Να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα με την αίτηση για το επίδομα, υποβάλλεται η δήλωση και για τη μείωση ενοικίου κατά 40%.

Επίδομα 800 ευρώ: Ποια είναι η διαδικασία

Στην υπεύθυνη δήλωση, που καλούνται να υποβάλουν οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων, των οποίων είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), λόγω του κορονοϊού, συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ).

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πηγή: ieidiseis.gr

 

Διάβασε το »