Πατήστε ESC για κλείσιμο

Ενοίκιο - Spoiler - Φωτογραφίες, video

Μειώσεις ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% – Ποιους αφορά

Newsteam 0 Comments

Νέο πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες για μειώσεις ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», οι μειώσεις θα αφορούν:

 1.  επαγγελματικές μισθώσεις στις οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά και τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2020, λόγω κορονοϊού.
 2. μισθώσεις κύριας κατοικίας στις οποίες ενοικιαστές είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, με ανασταλείσες συμβάσεις εργασίας, καθώς επίσης και
 3. μισθώσεις κατοικιών κατά τις οποίες τα ενοίκια καταβάλλονται για τις στεγαστικές ανάγκες τέκνων που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής των γονέων τους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση πληττόμενη οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.
 4. Η μείωση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ενοικίου κύριας κατοικίας θα μπορεί να παρασχεθεί επίσης και στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 2020.

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για να ισχύσουν οι μειώσεις των ενοικίων σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων είναι οι εξής:

 • Να υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
 • Να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο TAXISnet. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγραφεί το νέο συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.
 • Να γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή η υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση.
 • Το συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο να καταβάλλεται στην ώρα του.

Τα ευεργήματα για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων κατά τις οποίες θα συμφωνηθεί η μείωση των ενοικίων, ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με το δημοδίευμα, θα έχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:

 • Δε θα θεωρείται εισόδημα και δεν θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν θα εισπράξει, λόγω συμφωνίας για μείωση ενοικίου.
 • Ο ιδιοκτήτης θα έχει δικαίωμα έκπτωσης φόρου ίσης με το 12% του κανονικού ενοικίου.
 • Για να κατοχυρώσει το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να υποβάλει στο TAXISnet δήλωση απώλειας μισθωμάτων (δήλωση Covid). Το ποσό της έκπτωσης φόρου που θα κερδίσει ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να αφαιρεθεί από τις τρέχουσες φορολογικές οφειλές του, όπως οι μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Η έκπτωση θα μειώνει ή θα μηδενίζει μία ή περισσότερες από τις 6-8 μηνιαίες δόσεις των φόρων αυτών. Επίσης, η έκπτωση φόρου θα μπορεί να μειώσει τον ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου του 2020, εφόσον ο δικαιούχος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση και τηρεί απλογραφικά βιβλία.

Υποχρεωτικό «κούρεμα» και το Σεπτέμβριο

Την ίδια στιγμή, με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, παρατάθηκε και για το μήνα Σεπτέμβριο η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού ενοικίου στις εξής κατηγορίες πληττομένων:

 • στους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συνάψει συμβάσεις επαγγελματικής μίσθωσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν προκειμένου να ασκήσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, εφόσον εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού,
 • στους ενοικιαστές κύριας κατοικίας που είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν ανασταλεί προσωρινά οι συμβάσεις εργασίας τους λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού,
 • σε συμβάσεις μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου-εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού και του έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας,
 • στους μισθωτές κύριας κατοικίας που είναι ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.
Διάβασε το »

Έκπτωση φόρου για τους ιδιοκτήτες που έλαβαν μειωμένα ενοίκια – Λήγουν σήμερα οι δηλώσεις

Newsteam 0 Comments

Δικαίωμα να κατοχυρώσουν έκπτωση φόρου ίση με το 30% των εισοδηματικών απωλειών που υφίστανται εξαιτίας της αναγκαστικής μείωσης κατά 40% των συμφωνηθέντων με τους ενοικιαστές τους μισθωμάτων έχουν οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Από τη στιγμή που θα κατοχυρωθεί, η έκπτωση φόρου θα μπορέσει να συμψηφιστεί με οφειλές του ιδιοκτήτη από φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή, η έκπτωση φόρου θα μπορεί να μειώνει ισόποσα ή ακόμη και να μηδενίζει, εάν είναι πολύ μεγάλη, την οφειλή του φόρου εισοδήματος. Σε περίπτωση ωστόσο που έπειτα από μηδενισμό της οφειλής του φόρου εισοδήματος περισσεύει ποσό έκπτωσης, αυτό θα μπορεί να αφαιρεθεί από τον φετινό ΕΝΦΙΑ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το spoilers.gr

Όλοι οι συμψηφισμοί θα γίνονται αυτόματα από το σύστημα TAXISnet, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε απόφαση που υπέγραψε και εξέδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής:

1.Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40%, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, για να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου που ισοδυναμεί με το 30% της απώλειας εισοδήματος που υπέστησαν εξαιτίας του κουρέματος των μισθωμάτων, πρέπει να υποβάλουν δήλωση περί μεταβολής (μείωσης) του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση, η οποία ονομάζεται Δήλωση Covid. Τη δήλωση αυτή πρέπει να την υποβάλουν μέχρι την 1η Ιουλίου 2020, στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, την οποία έχει θέσει σε λειτουργία η ΑΑΔΕ στο σύστημα ΤAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/akinita/misthotiria-akiniton.

2.Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Covid, αρχική ή τροποποιητική, μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Covid, ο εκμισθωτής δύναται να προβαίνει σε τροποποίηση της δήλωσης.

3.Στη Δήλωση Covid τα στοιχεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή, καθώς και τα στοιχεία ακινήτου, θα ανακτώνται από την τελευταία Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Περαιτέρω, ο εκμισθωτής πρέπει να συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τα κάτωθι στοιχεία:

α) Χρήση μισθίου:

-Κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους.

-Κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

-Κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

-Επαγγελματική στέγη.

-Κύρια κατοικία ναυτικού.

β) Το μηνιαίο μίσθωμα πριν από τη μείωση.

γ) Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση.

δ) Τον μήνα που αφορά η μείωση.

4.Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ COVID, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών, που καταχώρισε ο χρήστης εκμισθωτής. Η απόδειξη αυτή αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της Δήλωσης Covid.

5.Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, πρέπει να προηγηθεί της Δήλωσης Covid η υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 1η Ιουλίου 2020, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία της συμφωνίας μίσθωσης, όπως αυτά ίσχυαν πριν από τη μείωση του μισθώματος.

6.Οι μισθωτές (ενοικιαστές) πρέπει να αποδεχθούν τις υποβληθείσες σύμφωνα με τα ανωτέρω Δηλώσεις Covid για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, κατά περίπτωση, μέχρι τις 6 Ιουλίου 2020. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει και αυτοί να εισέλθουν στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/akinita/misthotiria-akiniton.

7.Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος, η αποδοχή της δήλωσης από τους μισθωτές (ενοικιαστές) υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον εκμισθωτή.

8.Η υποβολή της δήλωσης από τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) και η αποδοχή αυτής από τον ενοικιαστή (μισθωτή) δεν θίγουν τυχόν αμφισβητούμενα δικαιώματα μεταξύ των δύο μερών.

9.Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής από τον ενοικιαστή, τότε μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών ημερών θεωρείται ότι η Δήλωση Covid του ιδιοκτήτη έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή. Δηλώσεις μη αποδοχής που υποβάλλονται μετά την προθεσμία των τριών ημερών δεν εμποδίζουν τη χορήγηση των ευεργετημάτων και δύναται για αυτές να διενεργηθεί διασταύρωση και να οδηγηθούν σε έλεγχο σε μεταγενέστερο χρόνο.

10.Υποχρέωση υποβολής και αποδοχής της Δήλωσης Covid υπάρχει και στις περιπτώσεις που έχει ήδη υποβληθεί τροποποιητική Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για τη μείωση του μισθώματος.

11.Σε όσες περιπτώσεις είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης περί μεταβολής του μισθώματος, η υποβολή της Δήλωσης Covid γίνεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ φορολογίας του εκμισθωτή με συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης. Η ως άνω χειρόγραφη δήλωση υποβάλλεται υπογεγραμμένη και από τον μισθωτή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αυτού.

12.Η Δήλωση Covid στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλει τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες.

Κοινωνικός Τουρισμός 2020: Βροχή οι αιτήσεις – Ξεπέρασαν τις 300.000

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα – Πότε θα πληρωθεί η 3η δόση

Αναδρομικά από 360 ευρώ για 1000 ευρώ σύνταξη – Συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ- ΕΦΚΑ Εισφορές

Διάβασε το »

Θα πληρώνεις νοίκι στο σπίτι σου-Θα σου το παίρνει το Δημόσιο

Newsteam 0 Comments

Διαβούλευση ξεκινάει η κυβέρνηση με τους θεσμούς ώστε από τον καινούριο χρόνο να ισχύσει με νέο πτωχευτικό νόμο η δυνατότητα πτώχευσης φυσικών προσώπων .

Με βάση την πρόταση της κυβέρνησης όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα χρέη τους ή κινδυνεύουν με πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας τους θα μπορούν, εφόσον το εισόδημα τους υπερβαίνει κατ’ ολίγον τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και έχουν και σειρά άλλων προϋποθέσεων, να κηρύξουν πτώχευση.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, εφόσον οι δανειολήπτες το επιθυμούν θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσει το σπίτι τους το Δημόσιο, με τα χρήματα να πηγαίνουν στους πιστωτές, ενώ ο δανειολήπτης που πτώχευσε θα μπορεί να συνεχίσει να μείνει στο σπίτι του αλλά με διόλου ευκαταφρόνητο ενοίκιο και με δεσμευτική διάρκεια 12 χρόνια.

Επιπλέον αυτός που πτώχευσε μετά από 3 χρόνια ως ενοικιαστής, θα μπορεί να συνάψει με το Δημόσιο 20ετή συμφωνία επαναγοράς του σπιτιού του.

Αν ο πολίτης που πτωχεύει και χάνει το σπίτι του από το Δημόσιο έχει αποδεδειγμένα εισοδήματα κάτω του εύλογου ορίου διαβίωσης και μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις, θα μπορεί να λαμβάνει από το Δημόσιο ένα μικρό επίδομα που θα δίδεται απευθείας ως μέρους του ενοικίου του σπιτιού του.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι με αυτού του είδους τα μέτρα, τα οποία εύλογα θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, θα μπορέσει να γλυκάνει το χάπι ώστε οι κόκκινοι δανειολήπτες να αποδεχθούν να χάσουν, χωρίς αντιδράσεις, την πρώτη κατοικία τους. Και φυσικά η κυβέρνηση σκοπεύει να πάρει αυτά τα μέτρα πρώτα από όλα και κυρίως για να εξυπηρετήσει τις Τράπεζες σε βάρος του Δημοσίου και των ίδιων των δανειοληπτών.

Με το νέο πτωχευτικό νόμο ανοίγεται ένα νέο πεδίο καταλήστευσης των ανήμπορων δανειοληπτών που έχουν πληγεί από τη διπλή μνημονιακή και πανδημική κρίση και οδεύουμε μετά βαΐων και κλάδων στην απώλεια της πρώτης κατοικίας για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και νοικοκυριά τα οποία από ιδιοκτήτες θα βρεθούν ενοικιαστές του σπιτιού τους, αν έχουν φυσικά τη δυνατότητα να πληρώνουν το τσουχτερό ενοίκιο.

Θα καταπιούμε και αυτή τη ληστρική συμπεριφορά με άλλοθι το γλυκαντικό που περιέχει ή θα αντιδράσουμε για να τους πάρουμε στο κυνήγι προτού χάσουμε ότι έχουμε και δεν έχουμε και ενταφιάσουμε το μέλλον των παιδιών μας;

Τέλος, να τονίσω γιατί το ξέχασα, αν και είναι αυτονόητο όποιος πολίτης κηρύξει πτώχευση με το νέο πτωχευτικό νόμο, θα του πάρουν και το σώβρακο που φοράει!

Κ.Μ

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Κορονοϊός ΤΩΡΑ-Ποιοι δικαιούνται κούρεμα ενοικίου. Ποιες επιχειρήσεις και ποιοι ενοικιαστές

Newsteam 0 Comments

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δικαίωμα καταβολής του 60% των μισθωμάτων των μηνών Μαρτίου και Απριλίου έχουν:

 1. Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, για τα μισθώματα των επαγγελματικών ακινήτων, σε περίπτωση που τα νοικιάζουν.
 2. Οι μισθωτοί στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό
 3. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, για τα μισθώματα που τυχόν καταβάλλουν για τις κύριες κατοικίες τους.

Ποιους δεν αφορά η μείωση κατά 40%

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ το κούρεμα του 40%:

 • Δεν αφορά τους υπόλοιπους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, τους επιχειρηματίες, τους εμπόρους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα γενικά, τους συνταξιούχους, τους εισοδηματίες και κάθε άλλη κατηγορία ενοικιαστών κύριας κατοικίας.
 • Δεν αφορά μισθώματα δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής, προσωρινής διαμονής και μισθώσεων για κάθε άλλο είδος χρήσης πλην της κύριας κατοικίας εργαζόμενου του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί λόγω της αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας της επιχειρήσεως στην οποία εργάζεται.

Σύμφωνα με την ομοσπονδία των ιδιοκτητών ακινήτων, το μέτρο της μείωσης του ενοικίου αφορά:

 • Τα ενοίκια των επαγγελματικών εγκαταστάσεων (καταστημάτων και γραφείων) των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους και όχι όσων κλείνουν με δική τους επιχειρηματική απόφαση, και
 • Τα ενοίκια της κύριας κατοικίας των εργαζομένων στις συγκεκριμένες αυτές επιχειρήσεις, των οποίων εργαζομένων έχει ρητά ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους λόγω των ανωτέρω μέτρων και εξ αυτού του λόγου δεν μισθοδοτούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το nassosblog

Διάβασε το »