Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. Ηλεκτρονικά η έκδοση από όλα τα Πρωτοδικεία

Newsteam 0 Comments

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. Ηλεκτρονικά η έκδοση από όλα τα Πρωτοδικεία μέσω του govgr και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Διευκολύνεται η διαδικασία έκδοσης του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας. Συγκεκριμένα, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να διεκπεραιώνουν το σύνολο της διαδικασίας τόσο ψηφιακά, μέσω του gov.gr, όσο και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ η υπηρεσία επεκτείνεται, πλέον, στο σύνολο των Πρωτοδικείων της χώρας. Πρόκειται για μια δράση που συμβάλλει σημαντικά, τόσο στην αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων, όσο και στην μείωση των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, απαλλάσσει από διοικητικό φόρτο τα ΚΕΠ, καθώς συνεπάγεται την κατάργηση των διαδικασιών που αφορούν στην έκδοση των μέχρι τώρα επιμέρους δικαστικών πιστοποιητικών φερεγγυότητας. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας Το πιστοποιητικό βεβαιώνει και πιστοποιεί την δικαστική φερεγγυότητα για την συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, λήψη δανείων και κάθε άλλη νόμιμη χρήση. Για τη σύνδεση χρειάζονται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet. Για τα Πρωτοδικεία Αθήνας / Θεσσαλονίκης / Πειραιά / Χαλκίδας, επιλέξτε «Είσοδος στην υπηρεσία» Για τα υπόλοιπα Πρωτοδικεία επιλέξτε στις Σχετικές συναλλαγές «Είσοδος για τα λοιπά Πρωτοδικεία» Έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas Υπενθυμίζεται ότι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας θεσπίστηκε τον Απρίλιο 2021 και ενοποιεί σε ένα τα παρακάτω 25 δικαστικά πιστοποιητικά σχετικά με επιμέρους ζητήματα φερεγγυότητας μιας επιχείρησης Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστήΠιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμούΠιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάρισηΠιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου…

Διάβασε το »