Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΕΛΛΕΙΜΜΑ - Spoiler - Φωτογραφίες, video

Δυστυχώς (ξανά)επτωχεύσαμεν. Έλλειμμα 11,6 δισ. προϋπολογισμού στο επτάμηνο

Newsteam 0 Comments

Η Ελλάδα ξαναγυρίζει κάτω από πολύ χειρότερες συνθήκες, με πτωχευμένα τα νοικοκυριά και με πολύ ψηλότερα χρέη, σε πανύψηλα ελλείμματα του προϋπολογισμού σαν αυτά που είχε όταν μπήκε το 2010 στα φριχτά μνημόνια. Αλίμονο στον ελληνικό λαό γιατί μέλλεται να ζήσει πολύ πιο επώδυνα μνημονιακά βασανιστήρια πείνας φτώχειας ανεργίας και εξαθλίωσης. Η χώρα χρειάζεται επείγουσα αλλαγή προσανατολισμών και εθνική νομισματική πολιτική  για γενναία διαγραφή χρέους και δωρεάν αθρόες χρηματοδοτήσεις που θα κατευθυνθούν σε ένα επενδυτικό μπουμ σε ενίσχυση λαϊκών εισοδημάτων και κυρίως θέσεων εργασίας.

Έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 11,651 δισ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 2,086 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, και ελλείμματος 1,868 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, καταγράφουν τα στοιχεία, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 8.199 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.166 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.763 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 23.106  εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4.966 εκατ. ευρώ ή 17,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιουλίου 2020

 

Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η καταχώριση ποσού 185 εκατ. ευρώ περίπου (30 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο 2020, 49 εκατ. ευρώ για τον Μάιο 2020 και 106 εκατ. ευρώ περίπου για τον Ιούνιο 2020) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) και συγκεκριμένα στην κατηγορία Φόροι. Το ανωτέρω ποσό θα εμφανιστεί στους ορθούς ΑΛΕ μετά την επίλυση του υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25.940 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4.479 εκατ. ευρώ ή 14,7% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 22.678 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3.570 εκατ. ευρώ ή 13,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Ωστόσο, σε σύγκριση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας το οποίο κατατέθηκε στην Ε.Ε. στις 30 Απριλίου 2020 και οι οποίες περιέχουν τις επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και λαμβανομένου υπόψη του ποσού των 185 εκατ. ευρώ, του οποίου η καταχώριση εκκρεμεί, ως ανωτέρω, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα κατά περίπου 42 εκατ. ευρώ, παρά την χρονική παράταση που δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, μέχρι τις 28 Αυγούστου.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.835 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 488 εκατ. ευρώ από το στόχο (2.347 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.684 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 523 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.110 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1.063 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.683 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 984 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.416 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 777 εκατ. ευρώ ή 15% έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας τα έσοδα από φόρους είναι μειωμένα για το μήνα Ιούλιο 2020 κατά 333 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην παράταση που δόθηκε μέχρι τις 28 Αυγούστου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2020 ανήλθαν σε 573 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 79 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (494 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 173 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου –   Ιουλίου 2020 ανήλθαν στα 34.757 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 4.599 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (30.158 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους περίπου 1.118 εκατ. ευρώ (μισθωτών και επιστημόνων), η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η δαπάνη ενίσχυσης επιχειρήσεων με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους περίπου 864 εκατ. ευρώ , η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (κατηγορία μεταβιβάσεων),

γ) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥγια την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 262 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα,

δ) οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 2.293 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, για την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεων και για την σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 και

ε) οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 207 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα κινήθηκε η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου  – Ιουλίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 4.300 εκατ. ευρώ, με την μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος του ΠΔΕ, το οποίο παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 3.122 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων αιτιών.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιουλίου 2020 ανήλθαν στα 6.530 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1.896 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.634 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία του προσωρινού Δελτίου Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού του Ιουλίου 2020, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θοδωρής Σκυλακάκης δήλωσε:

Τα στοιχεία δείχνουν μια μείωση των εσόδων από φόρους κατά 15% σε σχέση με τις προβλέψεις του –προ κορωνοϊού- προϋπολογισμού. Η μείωση αυτή είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις μειώσεις των δύο προηγουμένων μηνών (Ιούνιος -16,9%, Μάιος -35,5%), όπου καταγράφηκε η επίπτωση του lockdown και των εκτεταμένων αναστολών φορολογικών υποχρεώσεων.  Τα έσοδα του Ιουλίου επηρεάστηκαν αρνητικά από την χρονική παράταση που δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, μέχρι τις 28 Αυγούστου, καθώς και από τις δευτερογενείς επιπτώσεις της  παγκόσμιας πανδημίας μέσω της βαθιάς ύφεσης που επιφέρει στον τουρισμό.

Η παγκόσμια πανδημία θα συνεχίσει να επηρεάζει πολύ σημαντικά τα δημόσια έσοδα, μέσω του τουρισμού και των εξαγωγών, μέχρι, κατ’ ελάχιστον, τον Οκτώβριο – Νοέμβριο του 2020. Στο ενδιάμεσο διάστημα θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία  ευρωπαϊκοί πόροι μέσω του προγράμματος SURE και των συνδεδεμένων με τον COVID 19 δαπανών ΕΣΠΑ, που αρχίζουν να εισπράττονται εντός του μηνός Αυγούστου.

Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αποτελεί βασικό εργαλείο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, μέσω των αναβολών των φορολογικών υποχρεώσεων και των δαπανών ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Θεμέλιος λίθος της η εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, που αντανακλάται στις εκθέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών και στα ιστορικά χαμηλά επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Δυστυχώς (ξανα)επτωχεύσαμε. Το έλλειμμα προϋπολογισμού εξαμήνου στα επίπεδα εισόδου στα μνημόνια

Newsteam 0 Comments

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο του πρώτου εξαμήνου, Ιανουαρίου- Ιουνίου 2020, εκτινάχτηκε στο πρωτοφανές, σχεδόν, ύψος των 9,2 δις ευρώ ή πολύ πάνω  του 5% του προβλεπόμενου φετινού ΑΕΠ, πράγμα που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ξεπεράσει κατά πολύ το 10% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.

Αυτό σημαίνει ότι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για φέτος θα αντιστοιχεί, περίπου, με το έλλειμμα με το οποίο η χώρα επτώχευσε και εισήλθε άρον-άρον στα καταστροφικά μνημόνια.

Η εκτίμηση ότι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, φέτος, μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ το 10% του ΑΕΠ και ίσως φτάσει σε πρωτοφανή ρεκόρ, είναι απολύτως βάσιμη, αφού το δεύτερο εξάμηνο του 2020 αναμένεται τόσο ως προς την ύφεση όσο και ως προς τις δημοσιονομικές επιδόσεις να είναι χειρότερο του πρώτου εξαμήνου, πέραν των άλλων γιατί στο δεύτερο εξάμηνο θα προσμετρηθεί, πέραν των άλλων,  κατά κύριο λόγο και η κατάρρευση του τουρισμού.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να καταδείξουν ότι η χώρα μετά από 12 χρόνια ύφεσης και 10 χρόνια μνημονιακών βασανιστηρίων δεν πέτυχε παρά μια τρύπα στο νερό και δυστυχώς επανέρχεται με μακάβριο τρόπο στη μνημονιακή αφετηρία του 2010 από την οποία ξεκίνησε.

Αυτό δείχνει ότι για την Ελλάδα προβλέπεται ένα πολύ σκοτεινό μέλλον τα επόμενα χρόνια, τα οποία όλα δείχνουν ότι θα μπει σε ένα τούνελ πρωτοφανούς ύφεσης και οικονομικής στασιμότητας, κατάρρευσης μισθών και συντάξεων, σκληρής φτώχειας, μεγάλης αποεπένδυσης, πρωτοφανούς ανεργίας, πείνας και εξαθλίωσης.

Όλα τα παραπάνω, τα οποία υπογραμμίζουν την χρεοκοπία των ασκούμενων νεοφιλελεύθερων ευρωενωσιακών πολιτικών, δεν συνιστούν απολύτως καμία υπερβολή αλλά αποτελούν θλιβερή βεβαιότητα, υπογραμμίζονται και μόνο και μόνο για να τονίσουν την ανάγκη βαθιάς ανατροπής στη χώρα με προσανατολισμό μια Ελλάδα της εθνικής ανεξαρτησίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της η οποία μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αρκεί μια νέα αγωνιστική λαϊκή ενότητα να απαλλάξει την χώρα από τους φριχτούς κηδεμόνες της και τον εγχώριο πολιτικό κοτζαμπασισμό της δουλοπρέπειας και της διαπλοκής.

Ν.Ζ

Έλλειμμα ύψους 9,2 δις ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του κρατικού προϋπολογισμού 2020

Έλλειμμα ύψους 9,2 δισ. ευρώ καταγράφεται στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο του Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, έναντι στόχου για έλλειμμα 2,6 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, και ελλείμματος 2,7 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 6,1 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 313 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 381 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,9 δισ. ευρώ ή 17,0% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, καθώς και στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της.  Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η καταχώριση ποσού 185 εκατ. ευρώ περίπου (30 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο 2020, 49 εκατ. ευρώ για τον Μάιο 2020 και 106 εκατ. ευρώ περίπου για τον Ιούνιο 2020) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) και συγκεκριμένα στην κατηγορία Φόροι. Το ανωτέρω ποσό θα εμφανιστεί στους ορθούς ΑΛΕ μετά την επίλυση του υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21.3 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,5 δισ. ευρώ ή 14,1% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 18,3 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,8 δισ. ευρώ ή 13,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Ωστόσο, σε σύγκριση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας το οποίο κατατέθηκε στην Ε.Ε. στις 30 Απριλίου 2020 και οι οποίες περιέχουν τις επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και λαμβανομένου υπόψη του ποσού των 185 εκατ. ευρώ, του οποίου η καταχώριση εκκρεμεί, ως ανωτέρω, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα κατά περίπου 375 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, σε καμία κύρια κατηγορία  εσόδων δεν σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 257 εκατ. ευρώ ή 26,1%,

β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 15 εκατ. ευρώ ή 5,0%,

γ) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 1,1 δισ. ευρώ ή 15,3 %,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 223 εκατ. ευρώ ή 10,6%,

ε) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 49 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

στ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 83 εκατ. ευρώ ή 28,8%,

ζ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 22 εκατ. ευρώ ή 21,3%,

η) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 55 εκατ. ευρώ ή 24,6%,

θ)  Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 50 εκατ. ευρώ ή 33,2%,

ι) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 149 εκατ. ευρώ ή 16,4%,

ια) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 12 εκατ. ευρώ ή  34,0%,

ιβ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 27 εκατ. ευρώ ή 18,1%,

ιγ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 80 εκατ. ευρώ ή 14,6%,

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 72 εκατ. ευρώ ή 14,0%,

ιδ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,6%,

ιε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 439 εκατ. ευρώ ή 9,6%,

ιστ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 38 εκατ. ευρώ ή 8,7%,

ιζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 45 εκατ. ευρώ ή 8,3%,

ιη) Φόροι κεφαλαίου κατά 55 εκατ. ευρώ ή 42,8%,

ιθ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 70 εκατ. ευρώ ή 11,1%,

κ) Μεταβιβάσεις κατά 239 εκατ. ευρώ ή 10,9%,

κα) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 144 εκατ. ευρώ ή 40,3%,

κβ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 316 εκατ. ευρώ ή 99,4%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 408 εκατ. ευρώ από το στόχο (1.9 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 350 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,2 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, γεγονός που οφείλεται στην μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, καθώς και στην επίπτωση στα έσοδα μηνός Ιουνίου του μέτρου των προηγούμενων μηνών για την παροχή κινήτρου έκπτωσης 25% στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, εφόσον κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους (ΦΠΑ και βεβαιωμένοι φόροι).

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,5 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 992 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 2,8 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 569 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και λαμβανομένου υπόψη του ποσού των 106 εκατ. ευρώ, του οποίου η καταχώριση εκκρεμεί, ως ανωτέρω, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα για το μήνα Ιούνιο 2020 κατά 64 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στην κύρια κατηγορία Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 65 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Ιούνιο 2020 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 49 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 231 εκατ. ευρώ,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ,

δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ,

ε) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 16 εκατ. ευρώ,

στ)  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 77 εκατ. ευρώ,

ζ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 11 εκατ. ευρώ,

η) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 53 εκατ. ευρώ,

θ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 27 εκατ. ευρώ,

ι) Φόροι κεφαλαίου κατά 20 εκατ. ευρώ,

ια) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 18 εκατ. ευρώ,

ιβ) Μεταβιβάσεις κατά 455 εκατ. ευρώ,

ιγ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 29 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε 487 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 199 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (288 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 353 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 467 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου –   Ιουνίου 2020 ανήλθαν στα 28,2 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 2,7 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (25,5 δισ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους περίπου 998 εκατ. ευρώ (μισθωτών και επιστημόνων), η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 1,9 δισ. ευρώ κυρίως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, για την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεων και για την σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 και

γ) οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 197 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα κινήθηκε η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου  – Ιουνίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 2,1 δισ. ευρώ, λόγω του ΠΔΕ, το οποίο παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων αιτιών.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιουνίου 2020 ανήλθαν στα 4,7 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 432 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4,3 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

 

 

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Δημοσιονομική τρύπα 6 δις το α’εξάμηνο. Το ευρώ ερειπώνει-υπερχρεώνει την χώρα

Newsteam 0 Comments

Στα 6 δις φτάνει η δημοσιονομική τρύπα που έχει προκαλέσει στον κρατικό προϋπολογισμό κατά το α’εξάμηνο η παρούσα κρίση και η στρατηγική  διαχείρισης της από την κυβέρνηση μέσα στην ευρωφυλακή.

Το πρωτογενές έλλειμμα στο α’εξάμηνο ανήλθε σε 5.8 δις ευρώ, ενώ προβλεπόταν πλεόνασμα 313 εκ. ευρώ, με την διαφορά να φτάνει σε 6,1 δις ευρώ.

Η μεγάλη αυτή απόκλιση είναι ενδεικτική των σφοδρών πιέσεων που δέχεται φέτος αλλά και θα δεχθεί τον επόμενο χρόνο ο προϋπολογισμός, καθώς όλα δείχνουν ότι τους επόμενους μήνες το έλλειμμα θα αυξάνεται, λόγω εκτόξευσης των δαπανών και μεγάλης μείωσης των εσόδων.

Στα θετικά, πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί η σχετικά μικρότερη  του αναμενόμενου μείωση των φορολογικών εσόδων τον Ιούνιο σε σχέση με τον στόχο που είχε θέσει το υπουργείο Οικονομικών.

Το επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα λόγω της κρίσης του τουρισμού, αναμένεται το έλλειμμα του προϋπολογισμού να γνωρίσει ακόμα μεγαλύτερη εκτίναξη.

Πολλοί προβλέπουν ότι το έλλειμμα μπορεί να φτάσει  και να ξεπεράσει το 10% του ΑΕΠ, δηλαδή σε επίπεδα που οδήγησαν την Ελλάδα στα Μνημόνια και σε πρωτοφανή λιτότητα.

Έτσι, η Ελλάδα, παρότι ουραγός σε δαπάνες για την αντιμετώπιση της κρίσης, θα βγει, όποτε βγει από την παρούσα κρίση, ερειπωμένη, απίστευτα υπερχρεωμένη και με υποθηκευμένο επ’ αόριστον το μέλλον της.

Τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα προβλέπεται να γνωρίσει μια πρωτοφανή παραγωγική ερήμωση, φτώχεια, ανεργία, πείνα και εξαθλίωση με μαζικά λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δραστηριότητες στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο.

Η Ελλάδα αν δεν βγει από την ευρωζώνη σε μια πορεία αποδέσμευσης από την Ε.Ε, ώστε να μπορέσει με δωρεάνχρήμα και χωρίς απαράδεκτες δεσμεύσεις να καθορίσει με προοδευτικό προσανατολισμό το μέλλον της, δεν πρόκειται ποτέ να γνωρίσει άσπρη μέρα τόσο η οικονομία της όσο και ο ελληνικός λαός.

Κ.Μ

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

ΗΠΑ: Στα 864 δισ. δολάρια διογκώθηκε το έλλειμμα τον Ιούνιο

Newsteam 0 Comments

To ομοσπονδιακό έλλειμμα των ΗΠΑ διογκώθηκε στα 864 δισ. δολάρια τον Ιούνιο εξαιτίας της συνεχιζόμενης αύξησης των δαπανών για προγράμματα ανακούφισης από τις επιπτώσεις του κορονοϊού και της πτώσης των φορολογικών εσόδων τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις επιχειρήσεις.

Με το έλλειμμα του Ιουνίου, το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα από τις αρχές του έτους ανήλθε στα 2,7 τρισ. δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το ρεκόρ ελλείμματος του 1,4 τρισ. δολαρίων που είχε καταγραφεί στο σύνολο της χρήσης 2009.

Στα επιμέρους στοιχεία, οι δαπάνες αυξήθηκαν 223% στα 1,1 τρισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο-ρεκόρ σε μηνιαία βάση. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των δαπανών αντιπροσωπεύει τα 511 δισ. δολάρια για το κυβερνητικό πρόγραμμα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Αδυνατεί να πληρώσει τους υπαλλήλους ο δήμος Ν. Πηλίου

Newsteam 0 Comments

Σοβαρά προβλήματα στην εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων αντιμετωπίζει ο δήμος Νοτίου Πηλίου μετά την κρίση που ξέσπασε από το φαινόμενο της πανδημίας του κορονοϊού.

Τα έσοδα του Δήμου έχουν μειωθεί δραματικά, αδυνατώντας να καλύψει τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Το έλλειμμα στον δήμο αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

Για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα που έχουν προκύψει ο δήμαρχος Μιχάλης Μιτζικός έστειλε επιστολή στο υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου, για να καλύψει τις ανάγκες μισθοδοσίας των υπαλλήλων.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του, ο Δήμος λαμβάνει από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μηνιαίως το ποσό των 110.485,12 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 36.742,30 ευρώ αποτελούν κρατήσεις για την εξυπηρέτηση δανείων και άλλες υποχρεώσεις.

Συνεπώς, το καθαρό ποσό που έρχεται στο ταμείο του Δήμου από τους ΚΑΠ, είναι 73.742,82 ευρώ. Μετά τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, τα έσοδα μειώθηκαν δραματικά, λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου.

Από τις αρχές του Μαρτίου, οι εισπράξεις στον Δήμο δεν ξεπέρασαν τις 16.000 ευρώ, ενώ μόνο για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων απαιτούνται μηνιαίως περίπου 150.000 ευρώ. Έτσι, μόνο στη μισθοδοσία ο Δήμος αντιμετωπίζει αμέσως έλλειμμα πάνω από 70.000 ευρώ τον μήνα.

Επίσης, ο δήμος πρέπει να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες λειτουργικές δαπάνες και επιπλέον βαρύνεται με οφειλές παρελθόντων ετών 1,9 εκ. ευρώ. Ο κ. Μιτζικός ζητάει την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου με 70.000 ευρώ το μήνα μέχρι τέλος του έτους, τα οποία θα καταβληθούν αποκλειστικά για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Λειτουργικές δαπάνες

Επίσης ο Δήμος ζητά έκτακτη χρηματοδότηση 350.000 ευρώ, για να καλύψει τις λειτουργικές τους δαπάνες. Με αίτημα που απέστειλε ο κ. Μιτζικός στον Υπουργό Εσωτερικών, ζητά να λάβει μέρος των 24,3 εκ. ευρώ που κατανεμήθηκαν σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2020 για την κάλυψη είτε των λειτουργικών τους δαπανών είτε για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα.

Στην επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών ο κ. Μιτζικός αναφέρει:

Ο Δήμος Ν.Πηλίου με βάση τα γεωμορφολογικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του, (μεγάλη έκταση, ορεινοί οικισμοί, μικρός πληθυσμός) πληροί τα κριτήρια ώστε να τύχει ανάλογης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του.

Η κρίση που ξέσπασε από το φαινόμενο της πανδημίας του κορονοϊού, δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων σε μικρούς πληθυσμιακά Δήμους, όπως και ο Δήμος Ν.Πηλίου και ήδη καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η πρωτοφανής υγειονομική κρίση από τις υποστελεχωμένες μας υπηρεσίες.

Ο κ. Μιτζικός ζητά επιχορήγηση 350.000 ευρώ στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης με τους δύο Δήμου της Μαγνησίας που χρηματοδοτήθηκαν από τους ΚΑΠ.

Πηγή: e-thessalia.gr

Διάβασε το »