Ειδήσεις για εκπτώσεις–προσφορές - Spoiler και νέα

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2021. Πότε αρχίζουν και πόσο διαρκούν

Newsteam 0 Comments

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2021. Πότε αρχίζουν και πόσο διαρκούν Πότε ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις 2021 και πότε τελειώνουν Σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 15 νόμου 4177/2013) οι θερινές (καλοκαιρινές) εκπτώσεις αρχίζουν από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και διαρκούν μέχρι το τέλος του Αυγούστου Ως εκ τούτου οι καλοκαιρινές εκπτώσεις 2021 αρχίζουν την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και διαρκούν έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021 (με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα) Στη διάρκεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) παρέχει οδηγίες προς τις Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη την χώρα, ώστε να ενημερώνουν τα μέλη τους για τις υποχρεώσεις του νόμου. Συγκεκριμένα: 1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά εκτίθενται. 2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης. Εάν αναγραφεί ποσοστό, πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «50% έκπτωση»). 3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών, διότι τα προβλεπόμενα πρόστιμα είναι βαρύτατα. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά

Διάβασε το »

Εκπτώσεις Μαιου 2021. Ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος

Newsteam 0 Comments

Εκπτώσεις Μαΐου 2021. Ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2021 (ανοιξιάτικες εκπτώσεις)  Βάσει τις ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 15 νόμου 4177/2013) επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Δεδομένου, ότι η 1 Μαΐου 2021 είναι με νόμο υποχρεωτική αργία και μεταφέρθηκε 4.5.2021, η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος θα ισχύσει από 5 Μαΐου 2021 και για τις δέκα επόμενες ημέρες. Παράλληλα, βάσει του ανωτέρω νόμου, τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοικτά την πρώτη Κυριακή (09-05-2021) της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου του Μαΐου 2021 Από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων στην υποχρέωση αναγραφής της παλιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση ενώ επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Η μη αναγραφή της παλιάς και της νέας μειωμένης τιμής αποτελεί παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, επισημαίνει, με προβλεπόμενα πρόστιμα ίσα με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ Στην περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο για την ίδια παράβαση δεύτερη φορά σε διάστημα πενταετίας αυτό αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης ενώ στην περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για τη ν ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης

Διάβασε το »

Νόμος 4781-2021 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4781/2021 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών και διατάξεις για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας και παράταση εκπτώσεων Νόμος 4781/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 31/28.02.2021Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο ΜΕΡΟΣ Α’- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 3 Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών ΜΕΡΟΣ Η’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 478 Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 479 Καταργούμενες διατάξεις ΜΕΡΟΣ Θ’-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 480 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Άρθρο 481 Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία – Προσθήκη στο άρθρο 20 του ν. 2948/2001 Άρθρο 482 Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4753/2020 Άρθρο 483 Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 484 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19 Άρθρο 485 Καθορισμός εκπτωτικών περιόδων – Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 Άρθρο 486 Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 Άρθρο 487 Ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Άρθρο 488 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 489 Ρύθμιση για τα υπηρεσιακά συμβούλια Άρθρο 490 Ρυθμίσεις για το Ενιαίο Σύστημα…

Διάβασε το »

Παράταση στις χειμερινές εκπτώσεις 2021 έως 31 Μαρτίου 2021

Newsteam 0 Comments

Παράταση στις χειμερινές εκπτώσεις 2021 έως 31 Μαρτίου 2021 Παρατείνονται για ένα μήνα οι χειμερινές εκπτώσεις 2021 Με διάταξη σε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου εξωτερικών με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας» δίνεται η δυνατότητα για παράταση στις χειμερινές εκπτώσεις έως τις 31 Μαρτίου 2021 με υπουργική απόφαση Θα ακολουθήσει η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίσει και τις τελικές λεπτομέρειες. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ως εξής: Άρθρο . . .Καθορισμός εκπτωτικών περιόδων – Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 Στην παρ. 2 του άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο ως προς την παροχή εξουσιοδότησης για τον καθορισμό των εκπτωτικών περιόδων και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοίού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης προϊόντων αυτών τις Κυριακές, είτε για όλη την Επικράτεια είτε για μέρος αυτής. Με όμοια απόφαση προβλέπονται το εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας αυτών, και δύναται να καθορίζονται οι εκπτωτικές περίοδοι. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να υποχρεώνονται τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων ή κατηγορίες αυτών να πωλούν εφημερίδες.»

Διάβασε το »