Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ - Spoiler

Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος κεκλεισμένων των θυρών

Newsteam 0 Comments

Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος κεκλεισμένων των θυρών.

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 11 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις, σε συνδυασμό και με την υπ’ αριθ. 163/29- 5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:

1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2020 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Περί χορηγήσεως άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου Λαϊκών Αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος

3. Συμμετοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών σε Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Άργους στο βόρειο τμήμα και επί του Ο.Τ. Γ. 286, έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου πόλης επί του ίδιου Ο.Τ. και θέσπιση – δημιουργία ειδικών όρων δόμησης για την ανέγερση του νέου κλειστού γυμναστηρίου της πόλης του Άργους – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

4. Συμμετοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών σε Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών (πράξεων αναλογισμού κ.λ.π.) περί διανοίξεων δημοτικών οδών εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Άργους – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

5. Συμμετοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών σε Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Μελέτη διαχείρισης για την ολοκλήρωση της παραχώρησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Δήμο Άργους – Μυκηνών του άλσους Κεφαλαρίου – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

6. Συμμετοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών σε Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Μελέτες για την αύξηση του συντελεστή ύψους του νοτίου σχεδίου πόλης Άργους – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

7. Συμμετοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών σε Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: Εκπόνηση μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την μετατροπή του Διοικητηρίου της Δ.Ε. Κουτσοποδίου σε Πολυλειτουργικό Πολιτιστικό Κέντρο και ΚΕΠ – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λέρνας – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

9. Περί τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως Άργους στο Ο.Τ. 40 και στην οδό Θεοφανοπούλου στο Άργους μετά από άρση απαλλοτρίωσης, λόγω ρυμοτομίας – εισηγητής ο κ. Π. Παπαϊωάννου.

10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λυρκείας και β)Επισκευή – στατική ενίσχυση δημοτικού σχολείου Δαλαμανάρας – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

11. Επί του από 29-5-2020 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ωδείο – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.

12. Επί των: υπ’ αριθ. Πρωτ. 502/10-1-2017, 21644/21-9-2017, 26048/7-11-2017 και 839/4- 1-2019 αιτήσεων της κ. Λαγού Αικατερίνης, μετά από παραπομπή του σχετικού θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους – Μυκηνών με την υπ’ αριθ. 295/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την έκδοση των υπ’ αριθ. 247/2017, 50/2018 και 164/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου – εισηγητής ο κ. Π. Σχοινοχωρίτης και

13. Περί ονοματοδοσίας του αύλειου χώρου των Δημοτικών στρατώνων Καποδίστρια σε Πλατεία Θυσίας Προσκόπων Αιδινίου – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κων/νος Μπέγκος

Πηγή: https://www.argolikeseidhseis.gr/

Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »