Ειδήσεις για Δικαστικοί Λειτουργοί - Spoiler και νέα

Προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Newsteam 0 Comments

Προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών συνολικά εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) σπουδαστών Αρ. 28854 – ΦΕΚ Τεύχος Γ 1593/16.07.2021Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣαποφασίζουμε: Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών συνολικά εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) σπουδαστών Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται, ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως: Α. Διοικητική Δικαιοσύνη πενήντα έξι (56) θέσεις, ως εξής: πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μία (1) θέση δόκιμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πενήντα (50) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη πενήντα τρεις (53) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου Γ. Εισαγγελείς δέκα πέντε (15) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας Δ. Ειρηνοδίκες δέκα (10) θέσεις ειρηνοδικών Δ τάξης Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη τον μήνα Οκτώβριο και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους 2021 και Ιανουάριο του 2022. Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο κατάστημα της Σχολής, δημοσιοποιούνται δε με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Α. Δικαίωμα και αιτήσεις συμμετοχής υποψηφίων 1. α) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι : αα. Έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή. Ειδικά για τις κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, Διοικητικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων, στο διαγωνισμό…

Διάβασε το »

Νόμος 4786-2021 με ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4786/2021 με ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης Νόμος 4786/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 43/23.03.2021 Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: EΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1939 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ Άρθρο 1: Σκοπός Άρθρο 2: Αντικείμενο Άρθρο 3: Έλληνας Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας – Ειδική κανονική άδεια Άρθρο 4: Προσόντα υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα Άρθρο 5: Επιλογή υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα Άρθρο 6: Ευρωπαίος Εισαγγελέας – Ειδική κανονική άδεια Άρθρο 7: Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς (ΕΕΕ) – Αρμοδιότητες και ιεραρχική εξάρτηση Άρθρο 8: Προσόντα των υποψηφίων για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) Άρθρο 9: Επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) Άρθρο 10: Σύσταση και εσωτερική λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) Άρθρο 11: Αριθμός και καθεστώς απασχόλησης των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) Άρθρο 12: Ασφαλιστικό καθεστώς Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων Άρθρο 13: Προαγωγή Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα (EEE) Άρθρο 14: Αίτηση εξαίρεσης Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EEE) Άρθρο 15: Γραμματεία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) Άρθρο 16: Κατά τόπον αρμοδιότητα των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EEE) Άρθρο 17: Ανακριτικές πράξεις – Ισχύς απορρήτων Άρθρο 18: Συνδρομή άλλων Αρχών Άρθρο 19: Αρμόδια αρχή για την επίλυση διαφωνίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εθνικής Εισαγγελικής Αρχής Άρθρο 20: Ορισμός εθνικών αρχών για τους σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 2017/1939 KΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Άρθρο 21: Διάταξη για την…

Διάβασε το »