Ειδήσεις για Διαδικασίες - Διεκπεραίωση υποθέσεων - Προθεσμίες - Απλούστευση - Spoiler και νέα

Απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων

Newsteam 0 Comments

Απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων Νόμος 4811/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 108/26.06.2021Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Άρθρο 8Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΕ΄ στον ν. 4442/2016 Μετά από το άρθρο 248 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΕ΄ ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕ΄ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Άρθρο 249Πεδίο εφαρμογής Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα τουριστικά γραφεία της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199), περί της ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων, που υπάγονται ενδεικτικά στις τάξεις NACE με κωδικούς 79.11, 79.12, 79.90, 49.39 και 52.21. Στο παρόν Κεφάλαιο εντάσσονται και τα διαδικτυακά τουριστικά γραφεία της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976. Άρθρο 250Αρμόδια αρχή Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, με βάση τον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του τουριστικού γραφείου. Άρθρο 251Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικού γραφείου 1. Τα τουριστικά γραφεία και τα υποκαταστήματα αυτών υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5. 2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Προϋπόθεση υποβολής της γνωστοποίησης του προηγουμένου εδαφίου συνιστά η κατάθεση εγγυητικής επιστολής στην αρμόδια αρχή του άρθρου 250. Στις περιπτώσεις που ως έδρα του τουριστικού γραφείου και…

Διάβασε το »

Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) και από κινητά

Newsteam 0 Comments

Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) και από κινητά Νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή για το e-παράβολο σε λειτουργία Με αυξημένες δυνατότητες και νέα μορφή τέθηκε σε λειτουργία στο gov.gr η πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έκδοση και χρήση ηλεκτρονικών παραβόλων υπέρ του Δημοσίου. Η νέα πλατφόρμα παρουσιάζει σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις για πιο εύκολη χρήση από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ υποστηρίζεται πλέον και η χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, έχουν υλοποιηθεί: Βελτιωμένη εμφάνιση και εναρμόνιση με τα πρότυπα των υπόλοιπων εφαρμογών του gov.gr Δυνατότητες προσαρμογής σε περιβάλλον «έξυπνων» κινητών, ώστε να μην είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και να μπορεί η διαδικασία να ολοκληρωθεί άμεσα και εύκολα από οπουδήποτε Βελτιώσεις στη λειτουργία της εφαρμογής, που θα διευκολύνει τους υπαλλήλους των φορέων αναφορικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησής τους για την δέσμευση των παράβολων. Η πλατφόρμα (e-παράβολο) για την έκδοση και χρήση ηλεκτρονικών παραβόλων υπέρ του Δημοσίου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) που χρειάζεστε εύκολα και γρήγορα, σε 3 βήματα: Δημιουργήστε το Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα για το παράβολο που θέλετε και με τον «κωδικό παραβόλου» που θα εκδοθεί, εκτυπώστε το Πληρώστε το με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ ή ηλεκτρονικά με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα. Καταθέστε το στον φορέα για τον οποίο το έχετε εκδώσει. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 213 1333033 (επιλογή 3) και 213 1621000 (επιλογή 6). Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης

Διάβασε το »

Καταργούνται 68 διαδικασίες e-ΕΦΚΑ από την πλατφόρμα ekep των ΚΕΠ

Newsteam 0 Comments

Καταργούνται 68 διαδικασίες e-ΕΦΚΑ από την πλατφόρμα ekep των ΚΕΠ που κρίθηκαν παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά Καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ 68 διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ που κρίθηκαν παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχώρησαν σε συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των φορέων του δεύτερου, με στόχο τη διοικητική αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών που υπήρχαν στις βάσεις δεδομένων του Κράτους και μπέρδευαν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Εργασίας έχει ξεκινήσει με την επαναξιολόγηση 272 διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να προωθηθεί η ουσιαστική διοικητική ενοποίηση του Φορέα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η Ομάδα εργάζεται σε τρεις (3) άξονες: την αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών που δεν έχουν πλέον νόημα ύπαρξης, είτε μέσω συγχώνευσης τους είτε μέσω κατάργησης τους από τα συστήματα του Δημοσίου τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την ένταξη τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου αυτό είναι εφικτό την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) αλλά και την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Στο παραπάνω πλαίσιο, με Εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας προς όλα τα ΚΕΠ της χώρας, εξήντα οκτώ (68) διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ, που κρίθηκαν παρωχημένες ή που παρέχονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ, ενώ 11 από αυτές έχουν ήδη αντικατασταθεί από μια Ενιαία Διαδικασία για τα Έξοδα Κηδείας, μέσω του gov.gr και των ΚΕΠ, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και…

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά τα ραντεβού με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά τα ραντεβού με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών με την Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Ραντεβού Η Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Ραντεβού είναι μια νέα υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, που κάνει την αυτοπρόσωπη επικοινωνία του πολίτη με αρμόδιους υπαλλήλους των Υπηρεσιών του πιο απλή. Μέσω της εφαρμογής αυτής μπορείτε να αναζητήσετε την υπηρεσία για την οποία επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού, να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί και να επιλέξετε την ημέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί. Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Ραντεβού https://rantevou.ypes.gr/ Ειδικό Ληξιαρχείο Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα: Ειδικό Ληξιαρχείο: 2131522522 (Από 8:00 πμ έως 13:00 μμ)

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και μέσω των ΚΕΠ

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και μέσω των ΚΕΠ διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Αριθμ. 13909/31-3-2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1396/08.04.2021Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διεκπεραιώνονται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 1. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες μπορεί να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), είναι οι ακόλουθες: 1.1 Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου1.2 Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου1.3 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέ-λους1.4 Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας1.5 Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ1.6 Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ1.7 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας1.8 Βεβαίωση απογραφής1.9 Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών1.10 Ασφαλιστική ικανότητα1.11 Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση1.12 Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Δ.Π.Υ), όπως ισχύει.1.13 Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/20211.14 Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής ν. 4554/2018), όπως ισχύει 2. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για τις αναφερόμενες στην παρ. 1 διαδικασίες διεκπεραιώνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Άρθρο 2Διαδικασία υποβολής της αίτησης για διεκπεραίωσή της από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. 1. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη διεκπεραίωση κάθε μίας από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1 υπηρεσίες, διενεργείται μέσω πιστοποιημένου υπαλλήλου του Κ.Ε.Π. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με…

Διάβασε το »