Ειδήσεις για ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - Spoiler και νέα

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Πως θα εκλέγονται οι πρόεδροι στις κοινότητες με το νέο εκλογικό σύστημα

Newsteam 0 Comments

Με αλλαγές ως προς την εκλογή του προέδρου στις κοινότητες μέχρι 300 κατοίκους ,κατατέθηκε στην Βουλή το εκλογικό σύστημα με το οποίο θα γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές το 2023. Παρακάτω βλέπουμε τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής: Πρόεδρος θα εκλεγόταν ο υποψήφιος του Συνδυασμού που πήρε τα περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια στη Δημοτική Ενότητα και όχι στη Δημοτική Κοινότητα. Ενω, ο πρόεδρος θα ήταν κατα καποιο τρόπο φυτευτός για το λόγο οτι θα εκλεγόταν χώρις τη διαδικασία σταυρού. Κατωτέρω ακολουθεί μια συνοπτική παράθεση του πως τελικά κατατέθηκαν οι σχετικές διατάξεις: – Σύμφωνα λοιπόν, με την παρ.1 του αρ.4, οι Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 300 κατοίκων διοικούνται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας. – Η παρ.5 του αρ.20 «μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων» ορίζει ότι: «Στο ψηφοδέλτιο μετά από το όνομα και το έμβλημα του Συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, αναγράφονται … : α) Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψήφιου Δημάρχου. … β) Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων … δ) Ο τίτλος “Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας” ακολουθούμενος από το όνομα της Δημοτικής Κοινότητας και στη συνέχεια το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων Προέδρων της Δημοτικής Κοινότητας του Συνδυασμού». – Το αρ.22 «σταυροί προτίμησης» ορίζει: «4. Για την εκλογή Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου. » – Σύμφωνα με το αρ.30: «Στις Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 300 κατοίκους, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος, ανεξαρτήτως Συνδυασμού, ο οποίος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά την αρχική ψηφοφορία (Α’ γύρος) στη Δημοτική Κοινότητα. Οι λοιποί υποψήφιοι, ανεξαρτήτως Συνδυασμού, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το αρμόδιο Δικαστήριο διενεργεί κλήρωση.»

Διάβασε το »