Ειδήσεις για δημοτικές εκλογές 2024 - Spoiler και νέα

Νόμος 4804-2021 για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4804/2021 για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές Πως θα γίνεται η εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών Νόμος 4804/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 90/05.06.2021Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις ΜΕΡΟΣ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 3 Δημοτικές αρχές Άρθρο 4 Αρχές δημοτικών κοινοτήτων Άρθρο 5 Χρόνος διενέργειας εκλογών – Διάρκεια δημοτικής περιόδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ Άρθρο 6 Δικαίωμα του εκλέγειν Άρθρο 7 Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν Άρθρο 8 Εκλογικοί κατάλογοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ Άρθρο 9 Προσόντα εκλογιμότητας Άρθρο 10 Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα Άρθρο 11 Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΕΔΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Άρθρο 12 Εκλογικές περιφέρειες Άρθρο 13 Έδρες δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Άρθρο 14 Αρμόδιο δικαστήριο Άρθρο 15 Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων Άρθρο 16 Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν Άρθρο 17 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών Άρθρο 18 Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων Άρθρο 19 Πρόγραμμα της εκλογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Άρθρο 20 Μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων Άρθρο 21 Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων Άρθρο 22 Σταυροί προτίμησης Άρθρο 23 Άκυρα ψηφοδέλτια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Άρθρο 24 Επιτυχών συνδυασμός δημάρχου και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου – Εκλογή δημάρχου Άρθρο 25 Επαναληπτική ψηφοφορία Άρθρο 26 Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου Άρθρο 27 Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια Άρθρο 28 Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας Άρθρο 29 Εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων Άρθρο 30 Εκλογή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων Άρθρο 31 Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι –…

Διάβασε το »