Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΔΑΝΕΙΑ - Spoiler - Φωτογραφίες, video

Πρόγραμμα Γέφυρα: Οι δικαιούχοι και παραδείγματα

Newsteam 0 Comments

Το ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον των δανειοληπτών για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο παρέχει στήριξη, μέσω επιδότησης, σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία, αποδεικνύουν τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του υπουργείου Οικονομικών για τον ένα μήνα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα της εβδομάδας που μας πέρασε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτά, από τις 3/8/2020 που συμπληρώθηκαν οι πρώτες 30 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, εισήλθαν σε αυτή 120.116 φορολογούμενοι, εκ των οποίων οι 100.103 συναίνεσαν στην άρση του απορρήτου τους και ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Από αυτούς, 51.337 προχώρησαν στην οριστική υποβολή της αίτησης. Oι αριθμοί αυτοί μάλιστα καταγράφηκαν σε έναν αδρανή μήνα, τον Αύγουστο.

Όπως επισημαίνεται η επιτυχία του νέου πλαισίου γίνεται καλύτερα αντιληπτή, εάν συγκριθούν αυτά τα νούμερα με τα αντίστοιχα του παλιού προγράμματος επιδότησης δανείων του ν.4605/2019. Στον πρώτο μήνα λειτουργίας του παλιού πλαισίου, είχαν εισέλθει στην πλατφόρμα 16.220 χρήστες (περίπου το 1/7 σε σχέση με σήμερα), αλλά είχαν καταγραφεί μόλις 4 οριστικοποιημένες αιτήσεις και δεν είχε εγκριθεί κρατική επιδότηση σε καμία από αυτές, ενώ δεν είχε κατατεθεί καμία πρόταση ρύθμισης δανείου από τους πιστωτές. Η παραπάνω σύγκριση, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώνει ότι η σημαντικά διευρυμένη περίμετρος κάλυψης των δανειοληπτών που παρέχει το νέο πλαίσιο, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, καθώς και η απλούστερη και φιλικότερη για τον χρήστη διαδικασία υποβολής της αίτησης, χωρίς να απαιτείται κανένα απολύτως δικαιολογητικό, επιτυγχάνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Τράπεζες: στηρίζουν την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» Επιδότηση Δόσεων

Οι τράπεζες, συνέβαλαν από κοινού με την ΕΓΔΙΧ στο σχεδιασμό των κατάλληλων υποδομών και προϋποθέσεων για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» (νόμος 4714/2020). Η συμβολή τους αυτή, όπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές, εντάσσεται, άλλωστε, στα γενικότερα μέτρα πρόνοιας που έλαβαν για την προστασία των δανειοληπτών, σε συνθήκες covid 19, και στις διευκολύνσεις που εξασφαλίστηκαν σε 374.000 επιχειρήσεις και ιδιώτες (ποσού 24 δισ. ευρώ) τους τελευταίους 6 μήνες. Καθώς ο τραπεζικός κλάδος στηρίζει κάθε προσπάθεια που τείνει στην ομαλή εξυπηρέτηση οφειλών, με προσήλωση στους εποπτικούς κανόνες, αλλά και κοινωνική ευαισθησία, το τραπεζικό σύστημα στηρίζει την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» Επιδότηση Δόσεων, προωθώντας το στους δυνητικά επιλέξιμους πελάτες του, επισημαίνουν οι τραπεζικές πηγές.

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/), η οποία έχει σχεδιαστεί και υποστηρίζεται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), στις υποδομές της οποίας και φιλοξενείται.

Μετά την είσοδο, με χρήση των κωδικών στο ΤaxisNet, και την υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία δανειοληπτών, εισοδημάτων και οφειλών αντλούνται αυτόματα από την Φορολογική Βάση Δεδομένων και τις τράπεζες, αποτελώντας ένα απτό παράδειγμα διαλειτουργικότητας και αυτοματοποίησης, καθώς, με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης μια σειράς δικαιολογητικών και βεβαιώσεων.

Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra-yliko/), οι δικαιούχοι μπορούν να βρουν αναλυτικές ερωταπαντήσεις με παραδείγματα, καθώς και τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας. Για παροχή πληροφοριών, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213.212.57.30, ώστε να κλείσουν (τηλε)συνάντηση και να εξυπηρετηθούν από ένα εκ των 50 κέντρων – γραφείων ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών, τα οποία λειτουργούν πανελλαδικά.

Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν – Κρατική επιδότηση – Παραδείγματα

Η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του υπουργείου Οικονομικών αφορά την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο αφορά την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην πρώτη κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, μέσω μίας απλής και εύκολης για τον χρήστη διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται η συνυποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 9 μήνες.

Ειδικότερα, η συνεισφορά του Δημοσίου για την υποστήριξη των πληγέντων πολιτών που έχουν ενήμερα δάνεια ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πιστωτή, για το πρώτο τρίμηνο. Στο δεύτερο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και στο τρίτο τρίμηνο στο 70%.

Για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 70% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 60%.

Στα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 300 ευρώ, ανά πιστωτή, για το πρώτο τρίμηνο. Στο δεύτερο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης και στο τρίτο τρίμηνο στο 30%.

Για παράδειγμα, σε ενήμερο δάνειο φυσικού προσώπου που πληρώνει μηνιαία δόση 425 ευρώ και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, θα χορηγηθεί για το 1ο τρίμηνο κρατική επιδότηση ύψους 1.147,50 ευρώ (90%), για το 2ο τρίμηνο 1.020 ευρώ (80%) και για το 3ο τρίμηνο 892,50 ευρώ (70%). Συνολικά, στους 9 μήνες κάλυψης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» η συνεισφορά του Δημοσίου θα φθάσει τα 3.060 ευρώ (επί συνόλου δανειακών δόσεων ύψους 3.825 ευρώ).

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας με αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία μεταξύ άλλων επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας. Επίσης υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018 και δίνεται λύση σε μία ομάδα δανειοληπτών που δεν προστατεύονταν με τον νόμο 4605/2019. Ταυτόχρονα καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, με την έμπρακτη στήριξη του κράτους, αφού επιδοτούμε ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας δόσης του δανείου, περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μίας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, λόγω της κρίσης που επέφερε η πανδημία και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο».

Από την πλευρά του, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης έχει επισημάνει ότι «η διαδικασία είναι πολύ απλή και γρήγορη και ολοκληρώνεται με μία κίνηση, δηλαδή να δηλώσει ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης τον εκπρόσωπό του, είτε λογιστή είτε δικηγόρο ή σύμβουλο. Η αμοιβή του εκπροσώπου πληρώνεται απευθείας από την τράπεζα και μετέπειτα επιμερίζεται στο δάνειο».

Διάβασε το »

Αίτηση online για επιδότηση δανείου στο keyd.gov.gr, ΕΦΚΑ εισφορές

Newsteam 0 Comments

Αίτηση online για επιδότηση δανείου στο keyd.gov.gr, ΕΦΚΑ εισφορές – Όλες οι πληροφορίες.

Ειδήσεις: Ανοιχτή είναι από χθες, Δευτέρα 3 Αυγούστου, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του λεγόμενου προγράμματος Γέφυρα, για 8μηνη επιδότηση έως και 90% από το Δημόσιο δόσεων εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ή επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη πρώτης κατοικίας, όπως αναφέρει το dikaiologitika.gr.

Επιδότηση δανείου: Η προσπάθεια του υπουργείο Οικονομικών στοχεύει στη συγκράτηση της αύξησης των κόκκινων δανείων που απειλεί η κρίση του κορονοϊού. Έτσι, για πρώτη φόρα στην Ελλάδα δεν θα ενισχύονται μόνο οι δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και αυτοί που έστω και με δυσκολία πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους αλλά τα εισοδήματά τους μειώθηκαν λόγω της κρίσης.

Στα εξυπηρετούμενα δάνεια, το ποσοστό της επιδότησης της δόσης θα είναι 90% τους πρώτους τρεις μήνες, 80% το δεύτερο τρίμηνο και 70% το τρίτο τρίμηνο που θα είναι ενταγμένος κάποιος στο πρόγραμμα.

Στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που δεν έχουν καταγγελθεί, τα ποσοστά επιδότησης θα είναι 80% το πρώτο τρίμηνο, 70% το β’ τρίμηνο και 60% το γ’ τρίμηνο, ενώ σε όσα έχουν καταγγελθεί, το ποσοστό επιδότησης αποκλιμακώνεται από το 70% στο 60% και το 50% το 1ο, 2ο και 3ο τρίμηνο αντίστοιχα.

Το ανώτερο ποσό της επιδότησης της δόσης, θα κυμαίνεται από 300 ευρώ έως και 600 ευρώ, ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν είναι κόκκινο ή είτε έχει καταγγελθεί είτε όχι. Το πρόγραμμα έχει αρκετά γενναία εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ώστε να μεγαλώσουν όσο το δυνατόν την περίμετρο των ωφελουμένων.Οι απώλειες εισοδήματος από τον κορονοϊό για τους δικαιούχους θα πιστοποιείται:

– Για τα φυσικά πρόσωπα αποδεικτικό του πλήγματος από τον κορονοϊό θα είναι η μείωση μηνιαίου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο μηνιαίο μισθό Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, έναντι του μέσου μηνιαίου μισθού Απριλίου και Μαΐου 2020.

Το ποσοστό μείωσης του μισθού κυμαίνεται ως εξής:

Τουλάχιστον 10% για εισοδήματα έως 1.000€.


Τουλάχιστον 20% για εισοδήματα από 1.000€ έως και 2.000€.


Τουλάχιστον 30% για εισοδήματα άνω των 2.000€.


– Στους επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, δηλαδή παρουσίασαν μείωση ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019.

Παράλληλα, επιλέξιμοι θα είναι όσοι πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή ή συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Επιδότηση δανείου: Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία της αίτησης θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους http://www.keyd.gov.gr/ με τους κωδικούς του Taxisnet, όπου θα δηλώνουν ποια είναι η πρώτη τους κατοικία καθώς και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών που κατοικούν σε αυτή.

Τα υπόλοιπα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα με έγκριση του ενδιαφερομένου από την ΑΑΔΕ και σε συνεργασία με τις τράπεζες θα πραγματοποιούνται έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων ώστε να καθοριστεί αν ο αιτών είναι επιλέξιμος ή όχι.

Για το πρόγραμμα Γέφυρα, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως το τέλος Σεπτεμβρίου, ώστε εντός του Οκτωβρίου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των δανειοληπτών και οι σχετικές πληρωμές να ξεκινήσουν τον ίδιο μήνα.

Αίτηση online για επιδότηση δανείου στο keyd.gov.gr, ΕΦΚΑ εισφορές – Τελευταία νέα.

Την παράταση καταβολής εισφορών Ιουνίου Μη Μισθωτών έως τις 20 Αυγούστου-αποφάσισε ο e-ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά η απόφαση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

– του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/12-05-2016), του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ. Α΄/19-12-2016) Εφαρμοστικές Διατάξεις του πρώτου, καθώς και του υπ’ αριθμ. 8/2019 Προεδρικού Διατάγματος Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) (ΦΕΚ 8/τ. Α΄/23-01-2019), όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/28-02-2020).

– του άρθρου 13 παρ. 5, του άρθρου 35 και του άρθρου 36 παρ. 7 του Ν. 4670/2020.

– των άρθρων 31, 32 και 33 Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ. Α΄/ 30-05-2020).

– του άρθρου 38 παρ. 5 του Ν. 1836/1989.

– του άρθρου 4 παρ. 2 την περ. β΄, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 1545/1985.

– του άρθρου 8 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄).

– του άρθρου 18 της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75 Α΄).

– του άρθρου 31 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 Α΄).

– της από 01/05/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 90 Α΄).

– του άρθρου 13 της από 14/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020.

2. Τις υπ’ αριθμ. Δ1/οικ.10618/3816/03-03-2020 (ΦΕΚ 158/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./09-03-2020), Δ1/οικ. 10621/3819/03-03-2020 (ΦΕΚ 158/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./09-03-2020) και Δ1/12237/4347/16-03-2020 (ΦΕΚ 205/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18-03-2020) Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Την υπ’ αριθμ. 172776/Σ. 52933/30-07-2020 κοινή εισήγηση της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών και της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών, της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, με θέμα: Α) Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ιουνίου 2020, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών. Β) Παράταση υποβολής ΑΠΔ Ιουνίου 2020 Κοινών Επιχειρήσεων για εργαζόμενους ενταχθέντες στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης.

4. Τις απόψεις των μελών.

5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α) Την παράταση της προθεσμίας:

1) καταβολής εισφορών Ιουνίου 2020 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών) έως την 20-08-2020 και

2) υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Κοινών Επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών Ιουνίου 2020 έως την 31-08-2020 για τους:

– εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 του Ν. 4690/2020),

– εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλεισαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο 2020 (άρθρο 32 του Ν. 4690/2020) και

– εποχικά εργαζόμενους -χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης- που επαναπροσλήφθησαν τον Ιούνιο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του ν. 4690/2020).

Β) Την άμεση επικύρωση των Πρακτικών.

Εισφορές ΕΦΚΑ: Προθεσμία πληρωμής – Υπολογισμός ενσήμων για συντάξεις

ΝΕΑ : Κοινωνικός τουρισμός 2020, Προθεσμία για αίτηση παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ

Τα τελευταία ΝΕΑ: Κοινωφελής εργασία ενστάσεις και αποτελέσματα, Παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ

Διάβασε το »

Κουκούλωμαστο σκάνδαλο κομματικών θαλασσοδανείων ύψους 420εκ. ευρώ σε Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ

Newsteam 0 Comments

Ως μη γενόμενο είναι για τέσσερις ελληνικές τράπεζες και συγκεκριμένα την Τράπεζα Πειραιώς, την Τράπεζα Αττικής, την Eurobank και τη Εθνική Τράπεζα, το μέγα σκάνδαλο πελώριου ύψους 422 εκ.ευρώ των κομματικών θαλασσοδανείων που πήραν από το παράθυρο και χαριστικά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

Οι διοικήσεις αυτών των Τραπεζών αποφάσισαν χωρίς ντροπή και χωρίς κανένα σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και συνεχίζοντας τις πρακτικές της καταλήστευσης της ελληνικής οικονομίας, να παραιτηθούν από την ποινική διαδικασία, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη και να δώσουν συγχωροχάρτι σε 97 τραπεζίτες αλλά και 7 διευθυντές και ταμίες μεγαλοστελέχη της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κατηγορούνταν για το κακούργημα της απιστίας και της ηθικής αυτουργίας σε αυτήν, καθώς οι διοικήσεις των Τραπεζών τους κάλυψαν όλους συλλήβδην, αρνούμενες να υποβάλλουν την απαιτούμενη από τον νόμο έγκληση για τη δίωξή τους.

Το τραγικό για το δημόσιο συμφέρον αποτέλεσμα είναι ότι μέσω πολυσέλιδης πρότασης, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αγγελική Τριανταφύλλου, να εισηγείται την παύση της δίωξης για τραπεζίτες και πολιτικούς!

Το μπαλάκι, πλέον, πέφτει στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει τον τελικό λόγο για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι σε δύο περιπτώσεις των δανείων της Αγροτικής Τράπεζας, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ζήτησε τη συνέχιση των δικαστικών ερευνών , κρίνοντας ως αντισυνταγματική την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα που έγινε τον Νοέμβριο του 2019, επί κυβέρνησης Ν.Δ και έθετε την υποβολή έγκλησης από τις Τράπεζες(!) ως προϋπόθεση για συνέχιση των υποθέσεων που αφορούσαν την απιστία από μέρους τραπεζικών στελεχών.

Πέραν των όποιων εξελίξεων από εδώ και στο εξής,  τα όσα καταγράφει στο πόρισμα της η κ. Τριανταφύλλου, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τις διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, που χρησιμοποιώντας φθηνές δικαιολογίες , γνωστοποίησαν στον ανακριτή ότι επιθυμούν το κουκούλωμα του πολιτικοτραπεζικού σκανδάλου.

Πρόκειται για τις ίδιες διοικήσεις οι οποίες χρησιμοποιώντας όλα τους τα όπλα, πραγματοποιούν επιδρομές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας σε ανήμπορους οικογενειάρχες δανειολήπτες, οι οποίοι μέσα στην κρίση έχουν χάσει σημαντικό μέρος από τα εισοδήματά τους ή έχουν μείνει άνεργοι.

Είναι αυτό που κοινώς λέει ο λαός μας πως κάνουν τα στραβά μάτια στους ένοχους όταν είναι πλούσιοι ή και ισχυροί, ενώ κυνηγάνε μέχρι εξοντώσεως τους αθώους και φτωχούς.

Από το εισαγγελικό έγγραφο, με βάση το οποίο ξεκίνησε η δίωξη, προκύπτει ότι στο τέλος του 2016 οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας προς τις Τράπεζες ανέρχονταν στο ποσό των 223,2 εκ. ευρώ ενώ του ΠΑΣΟΚ σε 199,6 εκ. ευρώ.

Στη λίστα των κατηγορουμένων καταγράφονται ιστορικά στελέχη των δύο κομμάτων, όπως ο Τηλέμαχος Χυτήρης, ο Γιάννης Παπακωνσταντίνου, ο Μενέλαος Δασκαλάκης, ο Αθανάσιος Σκορδάς κ.λπ αλλά και πασίγνωστοι τραπεζίτες όπως ο Θεόδωρος Πανταλάκης, ο Απόστολος Ταμβακάκης, ο Νίκος Καραμούζης κ.λ.π

Εις υγείαν, λοιπόν, των κορόιδων! Και ύστερα θέλουμε να βγει από την κρίση και να προκόψει αυτός ο τόπος. Το τραγικό είναι ότι οι πολίτες απτόητοι συνεχίζουν να ψηφίζουν τους ίδιους πολιτικούς και τα ίδια κόμματα, γυρίζοντας την πλάτη σε ότι έντιμο και συνεπές υπάρχει στην πολιτική ζωή. Όπως στρώνει κανείς κοιμάται!

*Βασική πηγή: Μπαμ στο ρεπορτάζ

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Λαπαβίτσας για Ταμείο Ανάκαμψης:Θα πάρουμε 4δισ. ετησίως-Αυτή είναι η γενναιοδωρία Ε.Ε.

Newsteam 0 Comments

Τις λεπτομέρειες και τις υποσημειώσεις της συμφωνίας που προέκυψε από τη Σύνοδο Κορυφής εξετάζει το Sputnik συνομιλώντας με τον οικονομολόγο Κώστα Λαπαβίτσα.

Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ευρωπαίοι μετά τις μαραθώνιες διαβουλεύσεις, δείχνουν συγκεκριμένα πράγματα που απέχουν από μια Ευρώπη που ομοσπονδιοποιείται, ενώ η ηγεμονία της Γερμανίας παραμένει δυνατή, όπως εξηγεί στο Sputnik ο Κώστας Λαπαβίτσας, οικονομολόγος, καθηγητής της Σχολής Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Αρχικά το σχέδιο έκανε λόγο 500 δισ. επιχορηγήσεις και 250 δισ. δάνεια, συνολικά 750 δισ. ευρώ. Στη χώρα μας είχε παρουσιαστεί ως βροχή δισεκατομμυρίων. Αλλά τελικά, όπως εξηγεί, τα πράγματα δεν ήταν έτσι, καθότι όποιος διαβάζει τις αποφάσεις τελικά θα δοθούν 390 δισ. επιχορηγήσεις και 360 δισ. δάνεια. Ομολογείται μια επιστροφή στα δάνεια. Αυξήθηκε το ποσοστό των δανείων. Αν εξετάσει κανείς προσεκτικά το κείμενο της συμφωνίας, θα παρατηρήσει ότι ο κύριος όγκος των επιχορηγήσεων προέρχεται από το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για 310 δισ. ευρώ. Από αυτά τα χρήματα η χώρα μας δικαιούται το 5,8%. Δεν το δικαιούται καθαρά καθότι πρέπει να συμβάλλει στο Ταμείο για να εκταμιεύσει τα χρήματα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του έγκριτου οικονομολόγου, το καθαρό ποσό που δικαιούται η χώρα μας για μια τριετία (2021-2023) είναι από 8 έως 12 δισ.

Αυτή είναι η βροχή των δισεκατομμυρίων. Περίπου 4 δισεκατομμύρια ετησίως. Τα υπόλοιπα είναι δάνεια, χαμηλότοκα. Αυτή η γενναιοδωρία της ΕΕ. Δεν είναι αμελητέο ποσό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για πακτωλό χρημάτων που πηγαίνει από τον βορρά μέχρι τον νότο ώστε να δώσει ώθηση στις προβληματικές οικονομίες των νοτίων κρατών σχολιάζει.

Την ίδια στιγμή, ο Κ. Λαπαβίτσας εξηγεί ότι για την επίτευξη της συμφωνίας σημαντικά προγράμματα για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, θυσιάστηκαν ή υπέστησαν περικοπές, ενώ παράλληλα τονίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να καταθέσει αναπτυξιακό σχέδιο για τα χρήματα.

Κόπηκαν πολλές επιχορηγήσεις από μια σειρά προγραμμάτων, και ειδικά αυτό της δίκαιης μετάβασης, μιας οικονομίας που θα ήταν φιλικότερη προς το περιβάλλον. Η οικονομική πορεία της ΕΕ βρίσκεται πολύ μακριά από την ομοσπονδοποίηση. Αναρωτιέμαι αν ο πανηγυρισμός του Κ. Μητσοτάκη είναι πραγματικός ή διακατέχεται από απόλυτο κυνισμό για όσα συμφώνησε. Για να πάρει τα χρήματα η Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλει πρόγραμμα ανάπτυξης και χρήσης. Θα πρέπει να εγκριθεί από την Κομισιόν. Δεν πρόκειται για μνημόνιο, αλλά δεν πρόκειται και για ελεύθερη χρήση των χρημάτων. Με την επιμονή των Ολλανδών, κάθε χώρα της ΕΕ θα μπορεί να υποβάλλει ένσταση οδηγώντας ακόμη και σε διακοπή της χρηματοδότησης αν κρίνει για κάποια άλλη ότι δεν πληροί τα κριτήρια και δεν αξίζει τη χρηματοδότηση, αυτή θα διακόπτεται. Αυτό θα το κρίνουν επίσης η Κομισιόν και οι μηχανισμοί της.

Το ερώτημα που τίθεται είναι τι είδους σχέδιο χρειάζεται και πώς θα συνταχθεί.

Τα χρήματα αυτά δεν πρέπει να αξιοποιηθούν σε ένα σχέδιο που προστάζει ιδιωτικοποιήσεις. Η Ελλάδα χρειάζεται ανασύνταξη της βιομηχανίας της και αυτό θα γίνει με τις εγχώριες δυνάμεις της. Να αποφύγουμε τον κενό νεοφιλελευθερισμό, με τις γενικότητες περί ιδιωτικοποιήσεων και ξένων επενδύσεων. Απαιτείται συγκεκριμένο σχέδιο τόνωσης του δευτερογενούς τομέα με μείωση της εξάρτησης από τις εξαγωγές και κινητοποίηση του πιστωτικού συστήματος. αυτό δεν γίνεται χωρίς πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και νέα σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι κόπηκε το πρόγραμμα EU4Health των 9 δισ. για την Υγεία.

Παράλληλα, ο καθηγητής υπογραμμίζει ότι όλα γίνονται για τη συνέχιση της κυριαρχίας και της ηγεμονίας της Γερμανίας.

Είχε γίνει σαφές πριν την πανδημία ότι πρέπει να τονωθούν οι οικονομίες του νότου, αλλιώς θα κατέρρεαν. Η Γαλλία και η Γερμανία αντιλήφθηκαν ότι χρειάζεται ισχυρή παρέμβαση αν θέλει η καθεμία να διατηρήσει τα δικά της συμφέροντα. Αναρωτιέμαι αν οι τέσσερις αντίπαλοι είναι πράγματι τέσσερις και δεν είναι πέντε με υποκινητή τη Γερμανία. Ο ρόλος των Ολλανδών είναι να λειτουργούν στην ΕΕ όπως δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι Γερμανοί υποκαθιστώντας τους. Με άλλα λόγια, πραγματοποιούν τη θέληση των Γερμανών εκεί που εκείνοι δεν θέλουν να φαίνονται.

Επιπλέον, εκφράζει την άποψη ότι οι κύκλοι της ΕΕ έβλεπαν ότι αν περάσει το πρόγραμμα αυτό, θα ωφεληθεί η Γερμανία, οι γερμανικές εξαγωγές θα γνωρίσουν σημαντική άνοδο.

Αν δει κάποιος πώς λειτουργεί η ΕΕ, θα αντιληφθεί ότι έχουν χαλαρώσει αρκετά οι κανόνες. Δεν υπάρχει πλέον ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αν δει κάποιος πώς λειτουργεί η νομισματική ένωση, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν πλέον κανόνες. Δεν έχουμε ισχυρούς κανόνες όσον αφορά ένα σωρό ζητήματα λειτουργίας της νομισματικής ένωσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται όλο και περισσότερο μέσω ισορροπίας ισχύος. Εκ των πραγμάτων αυτό ευνοεί τον ισχυρότερο, δηλαδή τη Γερμανία.

*Πηγή: sputnik.gr – Λάμπρος Ζαχαρής

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Ε.Ε τα γεράκια επικράτησαν: Περισσότερα δάνεια-λιγότερες επιχορηγήσειςμε Μνημόνια και βέτο

Newsteam 0 Comments

Πανηγυρισμοί χωρίς ουσιαστικό αντίκρυσμα οι δηλώσεις Μητσοτάκη και της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών.

Οι μεγάλοι απόντες της πολυήμερης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε ήταν ουσιαστικά η Μέρκελ και ο Μακρόν, ενώ οι μεγάλοι πρωταγωνιστές υπήρξαν τα τέσσερα πιο αρπακτικά γεράκια της Ε.Ε, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση βαθιά θρυμματισμένη και προβληματική, την οποία χαρακτηρίζει η πολυδιάσπαση και ο κατακερματισμός σε τουλάχιστον τέσσερα μπλοκ και στην οποία έχει χαθεί, αν υπήρξε ποτέ και η πιο στοιχειώδης αλληλεγγύη.

Τα γεράκια της Ε.Ε μείωσαν δραστικά στα 390 δις τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε, οι οποίες θα εξοφληθούν από τους πολίτες της Ε.Ε με επιπλέον συνεισφορές των κρατών-μελών στο προϋπολογισμό της Ε.Ε τα επόμενα χρόνια και αύξησαν το ποσό των δανείων στα κράτη-μέλη στα 360 δις.

Το πλέον τραγικό είναι ότι οι εκταμιεύσεις αυτών των ποσών και ο έλεγχος της κατεύθυνσης τους από τα κράτη-μέλη, θα γίνονται με ιδιαίτερα πολύπλοκες διαδικασίες και στη βάση προγραμμάτων ακραίων νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας Μνημονίων, τα οποία θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της ευρείας πλειοψηφίας των χωρών της Ε.Ε. Με δύο λόγια στην ουσία θα υφίσταται βέτο από τους σκληρούς του Βορρά στην έγκριση αυτών των προγραμμάτων, ενώ ακόμα και ένα κράτος-μέλος θα μπορεί να καταθέσει ένσταση είτε στο υποβαλλόμενο πρόγραμμα είτε στην υλοποίησή του, οπότε η αντίρρηση υποβάλλεται προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η απόρριψη της θα απαιτεί ειδική πλειοψηφία. Οι διαδικασίες αυτές αντιπροσωπεύουν μια πολύ χειρότερη από τη γνωστή στη χώρα μας μνημονιακή κηδεμονία, η οποία μάλιστα θα έχει γενικευμένο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπεται, έτσι, σε μια σκληρή Δικτατορία του Ευρώ, της Ενιαίας Αγοράς, των σκληρών του Βορρά με επικεφαλής την Γερμανία, της λιτότητας και των νεοφιλελεύθερων απορρυθμίσεων.

Αποτελεί ψεύδος ότι στην Ελλάδα δίνονται 70 δις ευρώ, όπως είπε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης μπέρδεψε και πρόσθεσε τις δυνατότητες εκταμίευσης 30 δις της χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης, 12,5 δια δάνεια-19,5 δις επιχορηγήσεις μέχρι το 2026, με τους συνήθεις πόρους του Κοινοτικού Προϋπολογισμού 2021-2027, ύψους περίπου 40 δις, οι οποίοι, μάλιστα, είναι κουτσουρεμένοι σε σχέση με το παρελθόν.

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε τόσο με το μικρό σε σχέση με τις συνθήκες ύψος τους όσο και με τις γραφειοκρατικές μνημονιακές διαδικασίες εκταμίευσης τους, δεν πρόκειται να προσφέρουν μέσα στην παρούσα κρίση ουσιαστική ανάσα στην χώρα μας αλλά ούτε και στην Ε.Ε, οι οποίες και και οι δύο χάνουν οικονομικό έδαφος μέσα στην κρίση ενώ η Ελλάδα τρέχει ολοταχώς σε ένα οικονομικό κατήφορο χωρίς πάτο.

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι τόσο οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και εκείνοι του Κοινοτικού Προϋπολογισμού δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση δώρο προς την χώρα μας. Να σημειώσουμε χαρακτηριστικά ότι κάθε Ολλανδός, για παράδειγμα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ε.Ε, κερδίζει κατ’ έτος από τη συμμετοχή της χώρας του στο ενιαίο νόμισμα και την ενιαία αγορά, σε σχέση με το κόστος συνεισφοράς του στον κοινοτικό προϋπολογισμό, περίπου, 6.000 ευρώ ετησίως, ενώ ο κάθε πολίτης κατά μέσο όρο στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στον πάτο της Ε.Ε, κερδίζει μόλις 600 ευρώ τον χρόνο, πράγμα που δείχνει την αβυσσαλέα ανισότητα  και το πόσο η χώρα μας  αιμορραγεί θανάσιμα  από την συμμετοχή της στην Ε.Ε.

Κ.Μ

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Παράταση έως τέλος του έτους για δάνεια αγροτών έως 25.000 χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα

Newsteam 0 Comments

Την παράταση της ρύθμισης που αφορά στους αγρότες, για δυνατότητα λήψης δανείων έως 25.000 ευρώ από τις τράπεζες χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας, μέχρι  το τέλος του 2020, ανακοίνωσε από τη Βουλή, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, η ρύθμιση θα περιληφθεί σε τροπολογία, η οποία αναμένεται να κατατεθεί σήμερα και να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τις χρηματοπιστώσεις, το οποίο ψηφίζεται την επόμενη εβδομάδα.

Προβλεπόταν η ρύθμιση από την από 13/4/2020 ΠΝΠ κατ’ εξαίρεση του νόμου, για να ανταπεξέλθουν στις χρηματοτοδικές ανάγκες, που είχαν οι αγρότες για έξοδα καλλιέργειας  ή οι κτηνοτρόφοι για αγορά ζωοτροφών. Παραμένουν αυτές οι ανάγκες και  λόγω της πανδημίας και γι’ αυτό δίνουμε παράταση μέχρι τέλος του έτους, σημείωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημερώνοντας την εθνική αντιπροσωπεία για την κατάθεση της εν λόγω ρύθμισης.
Πηγή: skai.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΥΠΕΝ: Κατεδαφίζονται 1.108 αυθαίρετα στους επόμενους μήνες

 

Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Έρημες τουριστικές περιοχές της χώρας. Μείωση σε ΑΕΠ 60-70%-άδειες αγορές

Newsteam 0 Comments
Κατεβασμένα ρολά, άδεια ξενοδοχεία, άδεια μαγαζιά, άδεια ταμεία

Σε αξιοθρήνητες ερημουπόλεις έχουν μετατραπεί οι άλλοτε σφύζουσες αυτήν την περίοδο από οικονομική δραστηριότητα τουριστικές περιοχές της χώρας.

Τέτοια περίοδο σε πόλεις και περιοχές της Ρόδου, της Κρήτης, της Κέρκυρας, της Χαλκιδικής κλπ κλπ επικρατούσε αδιαχώρητο στις παραλίες, στις τοπικές αγορές και τις βραδινές ώρες.

Τώρα δεν έχουμε απλώς μείωση της κίνησης αλλά κατάρρευσης στην κυριολεξία.

Αυτό που κυριαρχεί είναι θλιβερό ως θέαμα. Άδειες παραλίες, άδεια ξενοδοχεία, κατεβασμένα ρολά, άδειες αγορές, άδεια μαγαζιά, άδεια ταμεία και στις τοπικές κοινωνίες μεγάλη ανεργία και απελπισία.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα στην εστίαση και στο εμπόριο, έχουν κυριολεκτικά βουλιάξει ενώ δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι είτε σε ετήσια βάση είτε εποχιακή είναι άνεργοι και στο δρόμο.

Στην πείνα κυριολεκτικά έχουν περιπέσει όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι είτε αυτοί που έκαναν μέχρι τώρα αδήλωτη εργασία, οι οποίοι είναι πλήρως εγκαταλελειμμένοι και χωρίς βοήθεια από πουθενά.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί ως Νέρωνας αυτήν την εφιαλτική κατάσταση και το δράμα στις ευρύτερες τουριστικές περιοχές της χώρας, οι οποίες όλα δείχνουν ότι βαδίζουν σε πτώση του ακαθαρίστου προϊόντος τους  της τάξης του 60 και 70%.

Το σχέδιο της κυβέρνησης αφορά γενικώς όλη τη χώρα και όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, είναι εντελώς ανεπαρκές για να αντιμετωπίσει στοιχειωδώς την πρωτοφανή κρίση που βιώνει η χώρα.

Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ουραγός στην Ευρώπη στις δαπάνες για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ την ίδια ώρα παρά τα διαφημιζόμενα δεκάδες δις ούτε ένα ευρώ αλληλεγγύης δεν έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρυξέλλες για άλλη μια φορά θυσιάζουν την Ελλάδα και μαζί της όλο τον ευρωπαϊκό Νότο.

Πέραν αυτού δεν υπάρχει κανένα ειδικό πρόγραμμα και έκτακτο σχέδιο για να ανακουφιστούν οι τουριστικές περιοχές της χώρας οι οποίες όχι απλώς πλήττονται αλλά κυριολεκτικά ερημώνονται με την επέλαση της κρίσης. Η μισή Ελλάδα, η οποία λόγω της στρεβλής ανάπτυξης της χώρας στηρίχτηκε στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, βρίσκεται αυτές τις ώρες  εντελώς ανοχύρωτη και εγκαταλελειμμένη από την κυβέρνηση και το κράτος, τα οποία αποκόμιζαν μέχρι τώρα τεράστια έσοδα από αυτές τις περιοχές.

Γίνεται απόλυτα αναγκαίο σήμερα να υπάρξει άμεσα ειδικό πρόγραμμα και σχέδιο για ουσιαστικές επιδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στήριξη των εργαζομένων στις τουριστικές περιοχές.

Είναι απαραίτητα ταυτόχρονα ειδικά μεγάλα προγράμματα για την ενίσχυση των τουριστικών επισκέψεων σε αυτές τις περιοχές με πρωτοβουλίες τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στοχευμένες και επιδοτημένες ανταλλαγές τουριστικών επισκέψεων ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες.

Εδώ που έχουμε φτάσει η ελληνική οικονομία και κοινωνία δεν μπορούν να ανακουφιστούν με ασπιρίνες, χωρίς να βουλιάξουν στον καιάδα αλλά χρειάζονται ένα μεγάλο κύμα δωρεάν χρήματος και ρευστότητας τόσο σε γενικό επίπεδο αλλά και εξειδικευμένο κατά περίπτωση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, το οποίο θα στηρίξει την οικονομική αναζωογόνηση και την αναζωογόνηση των λαϊκών εισοδημάτων. Ένα τέτοιο κύμα δωρεάν χρηματοδότησης και ρευστότητας, ανάλογο ως ποσοστό του ΑΕΠ με αυτά που δαπανούν μεγάλες χώρες όπως Γερμανία, Βρετανία, ΗΠΑ Ιαπωνία κλπ και το οποίο έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες βρίσκονται επί χρόνια σε παραγωγική υποβάθμιση και μνημονιακή λεηλασία, δεν μπορεί να υπάρξει εντός της ευρωζώνης και με τα δανεικά του Ταμείου Ανάπτυξης, αν και όποτε και όσα υπάρξουν τα τελευταία και πάντως όχι συντομότερα από τα τέλη του 2021. Πολύ περισσότερο που μια υπερχρεωμένη από τις ληστρικές κυβερνήσεις χώρα, όπως η Ελλάδα,  δεν έχει δυνατότητα να δανειστεί ιδιαίτερου ύψους ποσά, χωρίς να καταδικαστεί σε αιώνια αποικιοποίηση. Θα το πούμε για άλλη μια φορά, ότι χωρίς εθνική νομισματική πολιτική, η οποία μπορεί να τροφοδοτήσει με μεγάλη ρευστότητα την οικονομία, δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος στη σημερινή κρίση.

Ν.Ζ

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Μ.Βέμπερ(ΕΛΚ): Με μνημόνια η στήριξη από Ταμείο Ανάκαμψης-Ε.Ε δεν είναι ΑΤΜ

Newsteam 0 Comments

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μ. Βέμπερ διαλύει απολύτως τις αυταπάτες και ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε, θα συνοδεύονται με όρους και δεσμεύσεις για (νεοφιλελεύθερες) μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πειθαρχία.

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλη η Ε.Ε και ιδιαίτερα οι χώρες του Νότου θα τεθούν υπό αυστηρή μνημονιακού τύπου επιτήρηση. Το θέμα, όμως, είναι θα υπάρξει τελικώς Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε και αν τελικά γίνει δυνατό να συναποφασιστεί, θα υπάρξει Ε.Ε για να το εφαρμόσει;

Την άποψη, ότι οι χώρες που θα λάβουν βοήθεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το πακέτο στήριξης των 750 δισεκ. ευρώ θα πρέπει να επιβληθούν και αυστηροί όροι εξέφρασε ο επικεφαλής του ΕΛΚ M. Βέμπερ.

Σε συνέντευξη του στη γερμανική SZ ξεκαθάρισε ότι η ΕΕ δεν είναι ΑΤΜ για να δίνει ανεξέλεγκτα χρήματα υπογραμμίζοντας ότι χωρίς όρους, δημιουργούμε μόνο χρέος, αλλά όχι μέλλον.

Να σημειωθεί ότι οι επιχορηγήσεις ύψους 500 δισ. ευρώ και δανείων ύψους 250 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που προτείνει η Κομισιόν αφορούν επιχειρήσεις και περιοχές που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία του κορονοϊού.

Ενόψει της τηλεδιάσκεψης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ την ερχόμενη Παρασκευή (19/6/2020) ο Βέμπερ ξεκαθαρίζει ότι δανεισμός και υγιής οικονομική πολιτική θα πρέπει να συμβαδίζουν, και χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες θα επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από το πακέτο βοήθειας, θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνη.

Αναφερόμενος έμμεσα σε κράτη μέλη της ΕΕ όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, ο Βέμπερ υποστηρίζει επίσης ότι ένα από τα κριτήρια για την παροχή βοήθειας θα πρέπει να είναι η τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου και συμπληρώνει ότι η ΕΕ είναι κοινότητα αξιών όχι ΑΤΜ γι αυτό θα πρέπει να συμφωνηθεί ένα σοβαρό σχέδιο αποπληρωμής των δανείων.

Δεν μου αρέσει να δημιουργώ χρέη

O Βέμπερ στη συνέντευξή του  στη γερμανική εφημερίδα ήταν ξεκάθαρος για το Ταμείο Ανάκαμψης:

Πολύ πιο σημαντικό από τη συζήτηση σχετικά με το ποσοστό επιδοτήσεων και δανείων είναι το ερώτημα: για τι; Τα χρήματα δεν πρέπει να σπαταληθούν σε λάθη του παρελθόντος, αλλά πρέπει να επενδυθούν στο μέλλον όλων των Ευρωπαίων – για κοινά έργα και όχι για την κάλυψη κενών στον προϋπολογισμό, σημείωσε.

Πρέπει επίσης να σκεφτούμε αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σοβαρό σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών, σήμερα και όχι την ημέρα του Αϊ-Βασίλη.

Ως Χριστιανοδημοκράτης, δεν μου αρέσει να δημιουργώ χρέη, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε εναλλακτική λύση.

Ωστόσο, επιμένουμε ότι οι αποπληρωμές πρέπει να ξεκινήσουν στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό, το 2026 ή το 2027, και όχι να μετακυλιστεί το χρέος στις μελλοντικές γενιές.

Αυτό θα ήταν άδικο. Και ας είμαστε ειλικρινείς: θα υπάρξει πραγματική αποπληρωμή μόνο εάν η ΕΕ αποκτήσει τις δικές της νέες πηγές εισοδήματος, επισήμανε ο Γερμανός πολιτικός.

Ο Βέμπερ επέμεινε σε μία συμφωνία μεταξύ των κρατών για την ταχύτερη αποπληρωμή των χρεών.

Μόνο με μια ακμάζουσα οικονομία θα μπορέσουμε να εξοφλήσουμε τα χρέη μας. Μόνο με την ανάπτυξη και την απασχόληση θα προετοιμάσουμε τους Ευρωπαίους για ένα καλό μέλλον σήμερα και ταυτόχρονα θα εξασφαλίσουμε ένα καλό μέλλον για τις μελλοντικές γενιές.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αυστηροί όροι για τη χρήση των χρημάτων και ένα σοβαρό σχέδιο αποπληρωμής είναι τόσο σημαντικοί.

Χωρίς όρους, δημιουργούμε μόνο χρέος, αλλά όχι μέλλον, παρατήρησε χαρακτηριστικά ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός.

Ο επικεφαλής του ΕΛΚ αναφερόμενος στο ύψος των χρημάτων που θα δίδονται στα κράτη – μέλη και έκανε λόγο για τεράστια ποσά, για την καταβολή των οποίων χρειάζεται συνεχής δημοσιονομικός έλεγχος. Τα ποσά θα πρέπει να καταβάλλονται σε δόσεις και να ελέγχεται η πορεία της τοποθέτησής τους.

Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να ενισχύσουμε τον δημοσιονομικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως προκειμένου να καταπολεμήσουμε καλύτερα τη διαφθορά.
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιπροσωπεύσουμε αξιόπιστα τις δαπάνες των φορολογουμένων, ανέφερε.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Άνθρακες ο θησαυρός: Το Ταμείο Ανάκαμψης Ε.Ε φυλορροεί, καθυστερεί και αποδιαρθρώνεται

Newsteam 0 Comments

Το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισεκ. που υπερπροβλήθηκε ως η απάντηση της Κομισιόν στην πανδημία και στην δραματική ύφεση που προκάλεσαν οι λανθασμένες επιλογές για lockdowns φαίνεται ότι προσκρούει σε σοβαρά εμπόδια.

Οι προσδοκίες ότι στην Σύνοδο Κορυφής 18 και 19 Ιουνίου θα έχουν συμφωνηθεί τα πάντα προσγειώνονται απότομα καθώς δεν φαίνεται πιθανό ένα τελικό σχέδιο μεταξύ των κρατών της ΕΕ.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι όταν αναλάβει την προεδρία της ΕΕ η Γερμανία από 1η Ιουλίου ίσως τότε δημιουργηθούν ξανά οι προϋποθέσεις να γεφυρωθούν οι διαφορές.
Επίσης νομοτελειακά η σχέση 66% επιδοτήσεις ή 500 δισεκ. και 33% δάνεια ή 250 δισεκ. σε σύνολο 750 δισεκ. ευρώ φαίνεται ότι θα αναιρεθεί με την συμμετοχή των δανείων να αυξάνεται.

Ποια τα εμπόδια για το Ταμείο Ανάκαμψης;

  1. Οι 4 χώρες που αρχικά αντιδρούσαν στο Ταμείο Ανάκαμψης αυξήθηκαν σε 6 καθώς μετά την Αυστρία, Δανία, Σουηδία και Ολλανδία προστέθηκε και η Φινλανδία η οποία θέτει όρους για τα 750 δισεκ. του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επίσης αρνητικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από την Ουγγαρία σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν για Ταμείο Ανάκαμψης 750 δισ. ευρώ.

Η πρόταση της Κομισιόν, στην παρούσα μορφή της, είναι άδικη απέναντι στην Ουγγαρία, καθώς στην ουσία έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα νότια κράτη-μέλη επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Mihály Varga.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει ένα δίκαιο και αναλογικό σχέδιο για την ανακούφιση από την οικονομική ζημιά που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.

Σημειώνεται ότι προκειμένου να εφαρμοστεί η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να λάβει την έγκριση από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ήδη πέντε χώρες (Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Ολλανδία και Φινλανδία) έχουν απορρίψει την πρόταση.

Εντατικοποιούνται οι διαβουλεύσεις

Πάντως, το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να απασχολήσει και τη συνεδρίαση του Eurogroup την Πέμπτη (11/6/2020).

Εν όψει και της Συνόδου Κορυφής, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου, εντατικοποιούνται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. με στόχο να υπάρξει συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης ακόμα και τον Ιούνιο, όπως επιδιώκει η Αθήνα.

Ωστόσο αρκετοί τοποθετούν τις αποφάσεις τον Ιούλιο ή και λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας της Ε.Ε. (η Γερμανία αναλαμβάνει την 1η Ιουλίου).

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών, Πάολο Τζεντιλόνι, σε συνέντευξη του στην γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, εκφράζει την πεποίθηση ότι μπορούν να ξεπεραστούν οι εντάσεις που διατυπώνονται από χώρες όπως η Αυστρία, η Δανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, θεωρώντας ως ρεαλιστικό να υπάρξει απόφαση το πρώτο διάστημα της γερμανικής προεδρίας.

2)Η Κύπρος από την πλευρά της θέτει ένα άλλο ζήτημα

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν εγκριθεί 2,19 τρισ. ευρώ σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων από την έναρξη της πανδημίας.

Η Γερμανία έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες παρεμβάσεις, ανέρχεται στο 46% των συνολικών κρατικών ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής δηλαδή 1 τρισεκ. ευρώ.

Η Ιταλία με 400 δισεκ. ευρώ εγγυήσεις αντιστοιχούν στο 18% του συνόλου και η Γαλλία με 17% των συνολικών κρατικών ενισχύσεων ή 370 δισεκ. ευρώ.

Συγκριτικά, στην Ισπανία, το Βέλγιο και την Πολωνία αντιστοιχούσαν στο 4,2%. 2,5% και 2,3% της κρατικής ενίσχυσης.

Η οικονομική βοήθεια από τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 0,1% και 1,5%.

Γι΄αυτό χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ανάκαμψης που θα αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, γιατί ενώ έχουν χαλαρώσει οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, η πιθανότητα μια χώρα να υποστηρίξει εταιρίες μέσω κρατικών ενισχύσεων κατανέμεται άνισα μεταξύ των χωρών αναφέρει η κυπριακή πλευρά.

3) Η πρόσφατη παρέμβαση του Β. Ντομπρόβσκις Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν θα δοθούν κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς μεταρρυθμίσεις είναι μήνυμα κατευνασμού των 5 χωρών που αντιδρούν.

4) Η δομή των 750 δισεκ. ευρώ τροποποιείται μερικώς με τις επιδοτήσεις να υποχωρούν στο 55% ή 412 δισεκ. ευρώ και τα δάνεια να αυξάνονται στο 45% ή στα 338 δισεκ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρυνση στο δημόσιο χρέος των κρατών της ΕΕ θα είναι μεγαλύτερη άπαξ και τα δάνεια αυξάνονται στον μηχανισμό χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Εφόσον αυτή η εξέλιξη επιβεβαιωθεί – καθώς ακόμη δεν έχει υπάρξει τελική συμφωνία – τα 32 δισεκ. για την Ελλάδα με την αρχική μορφή 22,5 δισεκ. επιδοτήσεις και 9,5 δισεκ. δάνεια προφανώς και αλλάζει.

Για την Ελλάδα θα αντιστοιχούν 18,5 δισεκ. επιδοτήσεις και 13,5 δισεκ. δάνεια.

5) Θα υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του Ταμείου, περισσότερες από τις 5 χώρες συγκλίνουν στην άποψη ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα.

6) Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την πρόσβαση στο Ταμείο αποτελούν ακόμη πεδίο διαπραγμάτευσης ενώ υπάρχουν διαφωνίες από πολλά κράτη για τον σκοπό που τελικώς θα χρησιμοποιηθούν επιδοτήσεις και δάνεια.

7)Υπάρχουν σκέψεις εμπλοκή στο Ταμείο Ανάκαμψης να έχει ο ESM ίσως όχι άμεσα αλλά σε επόμενη φάση.

Ο ESM ο Μηχανισμός Σταθερότητας της ευρωζώνης θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο σε επόμενη φάση, ωστόσο ακόμη αυτό δεν είναι σαφές.

Να σημειωθεί ότι καμία χώρα δεν θέλει να πάρει τα 240 δισεκ. του ESM για την Υγεία επειδή δίδονται με την μορφή Προληπτικής Πιστωτικής Γραμμής.

8) Το Ταμείο Ανάκαμψης επειδή θα δανείζεται από τις αγορές για να χρηματοδοτήσει τα κράτη δεν θα μπορεί να δανείζεται περισσότερα από 130 με 160 δισεκ. ετησίως ώστε να μην υπάρχουν και ζητήματα με τους οίκους αξιολόγησης. Με μια τέτοια κλίμακα δανεισμού δεν θα διακινδυνεύσει αυτός ο υπερεθνικός οργανισμός να χάσει το ΑΑΑ.

9)Όπως φαίνεται δεν μπορεί να υπάρξει εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση.

Το Ταμείο Ανάκαμψης θα ξεκινήσει να χρηματοδοτεί από το α΄ τρίμηνο του 2021 σε ένα αισιόδοξο σενάριο.

Πολλά κράτη συναινούν – όχι όλα – οι κατανομές επιχορηγήσεων και δανείων να είναι τμηματικές ξεκινώντας από το 2021 έως το 2024.

10) Η Γερμανία επιμένει και ήδη ο Schaeuble ο πρώην υπουργός Οικονομικών κινείται παρασκηνιακά να συσταθεί μια επιτροπή ελέγχου που θα αξιολογεί την πορεία απόδοσης της ροής κεφαλαίων, θα συμβάλει στον εντοπισμό των έργων που θα χρηματοδοτηθούν και γενικώς θα ασκεί τακτικούς ελέγχους στα κράτη για το εάν συμμορφώνονται με τους κανόνες που θα τεθούν.

Ο έλεγχος δεν θα έχει την μορφή τύπου ΕΣΠΑ όπου κάθε κράτος αποστέλλει στις Βρυξέλλες ένα πλαίσιο παρεμβάσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει πολύ περισσότερες αρμοδιότητες, θα είναι κάτι σαν άτυπη τρόικα που θα διεξάγει ελέγχους στις χώρες και ενίοτε θα κάνει και αυτοψίες στις χώρες που έχουν δανειστεί.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Βόμβα Γεωργιάδη για τα δάνεια-Όποια τράπεζα πάει αργά θα της πάρουμε τα λεφτά

Newsteam 0 Comments

Καμπανάκι Γεωργιάδη σήμερα το πρωϊ στις Τράπεζες: Στις 30 μέρες θα ελέγξουμε το ρυθμό χορηγήσεως των δανείων ανά τράπεζα. Οι τράπεζες που έχουν πάει γρήγορα θα πάρουν περισσότερα χρήματα και θα κάνουμε αναμόρφωση αυτού του ποσού. Οι τράπεζες που έχουν πάει αργά θα χάσουν χρήματα. Θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν λιγότερα δάνεια άρα θα βγάλουν λιγότερα κέρδη και να απολογηθούν στους μετόχους τους

 

 

 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας πρίν απο λίγο στον Γιώργο Αυτιά είπε πως πλέον οι πελάτες των τραπεζών θα χρειάζεται να καταθέτουν μόνο 12 έγγραφα για τη ρύθμιση δανείων. Το μόνο κριτήριο που υπάρχει είναι να είσαι τραπεζικά ενήμερος μέχρι 31/12/2019 και ο ορισμός των προβληματικών επιχειρήσεων. Οι τράπεζες λαμβάνουν ένα μέρος του ρίσκου, όπως εξήγησε. Εξασφάλιση δανείου έως 40% του ποσού θα υπάρχει αναλόγως τον πελάτη. Όσο πιο αξιόχρεος είσαι τόσο λιγότερη εξασφάλιση έχεις, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Στη συνέχεια είπε πως τα 2 δισ. μοιράστηκαν βάσει του επισήμου μεριδίου αγοράς της κάθε τράπεζας.

 

Για το εγγυοδοτικό, συγκεκριμένα, ο υπουργός εξήγησε πως εάν μια τράπεζα ζητάει υποχρεωτικά 40% εξασφάλιση από τους πελάτες, όταν την ελέγξουν, θα έχει μείνει πίσω και τότε θα της πάρουν τα χρήματα πίσω. Όποια τράπεζα πάει αργά θα της πάρουμε τα λεφτά. Να ξηλώσουν τους διευθυντές σε όποια τράπεζα δε δίνει δάνεια στον κόσμο πρόσθεσε. Τέλος ο κ.Γεωργιάδης μιλώντας για την οικονομία την περίοδο της καραντίνας είπε ότι οι καταθέσεις μέσα στην καραντίνα αυξήθηκαν κατά 3 δισ.

(πληροφορίες από το nassosblog)

Διάβασε το »

Ψυχρολουσία από Ντομπρόβσκις: Ταμείο Ανάκαμψης Ε.Ε με μνημόνια νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων

Newsteam 0 Comments

Για την Ελλάδα υπάρχει ακόμη η ενισχυμένη εποπτεία και θα είναι προφανώς ένας παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, τόνισε ο επικεφαλής της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της Κομισιόν Βάντις Ντομπρόβσκις σχετικά με το πακέτο ανάκαμψης προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Όπως επισημάνει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, οι δεσμεύσεις της ενισχυμένης εποπτείας θα πρέπει να εμπεριέχονται στο ελληνικό σχέδιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την αξιοποίηση των πόρων των 32 δισ. ευρώ (δάνεια και χρηματοδοτήσεις) που αναλογούν στην Ελλάδα από το ευρωπαϊκό πακέτο ανάκαμψης.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η αποδέσμευση των πόρων προς τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα γίνεται σε δόσεις και θα συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένα ορόσημα, τα οποία ναι μεν θα συμφωνούνται με τα κράτη – μέλη, αλλάθα συναρτώνται με τις συστάσεις του ευρωπαϊκού εξαμήνου και την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή των αντεργατικών και αντιλαϊκών πολιτικών με στόχο την ανατροπή στις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό σύστημα, με όρους μνημονίου, άσχετα πώς θα το βαφτίσουν οι Βρυξέλλες. 

Άλλωστε, στη συμφωνία υπάρχει και η ρητή αναφορά πως στη συνέχεια τα κράτη – μέλη της ζώνης του ευρώ θα εξακολουθήσουν να δεσμεύονται για την ενίσχυση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών θεμελίων, σύμφωνα με τα πλαίσια οικονομικής και φορολογικής συνεργασίας και επιτήρησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ευελιξίας που εφαρμόζουν τα αρμόδια όργανα της ΕΕ. Δηλαδή με όλους τους όρους και τους κανόνες που προβλέπονται για τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και άρα την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας για τη διατήρηση τους.

Ο κ. Ντομπρόβσκις σημείωσε ταυτόχρονα ότι τα κράτη – μέλη θα πρέπει να καταθέσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα οποία θα συμφωνηθούν με την Επιτροπή και στα οποία θα θέτουν συγκεκριμένα ορόσημα για την εκταμίευση των δόσεων της χρηματοδότησης. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε μια βαριά γραφειοκρατική διαδικασία αλλά να είμαστε σίγουροι ότι η χρηματοδότηση χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και τις προκλήσεις, που διατυπώνονται στο ευρωπαϊκό εξάμηνο πρόσθεσε ο Ντομπρόβσκις για το Recovery and Resilience Facility (RRF).

Αναφερόμενος σε παραδείγματα έργων που μπορούν να υπαχθούν στο RRF ο κ. Ντομπρόβσκις έδωσε έμφαση στις δύο βασικές προτεραιότητες της ΕΕ – την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Μίλησε για επενδύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή επάρκεια, αυξάνουν το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης data, την ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Σε όλους εκείνους τους τομείς της οικονομίας που οι Ευρωπαϊκές πολυεθνικές έχουν αποφασίσει να στρέψουν τις μπίζνες τους!

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Οι δηλητηριώδεις καρποί του… ευρωπαϊκού λεφτόδενδρου

Newsteam 0 Comments
Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει, πατέρα,
γιατί λάμπει ο ήλιος έτσι, γιατί φέγγει έτσι η μέρα;
Όχι η Ένωση δεν πέθανε, άντεξε τον… κορωναϊό!
Η Ένωση ζει αυτή μας οδηγεί!

Στεναγμοί ανακούφισης και ύμνοι για τη σωτηρία, που δεν ήλθε, αλλά όπου να ‘ναι θα φανεί μέσα από το πρόγραμμα χρηματοδότησης… μαμούθ από το εξαγγελθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης υπό το μεγαλεπήβολο σχέδιο και πομπώδη τίτλο Next Generation EU.

Χαράς ευαγγέλια και διθυραμβικά σχόλια από τους γνωστούς και μη εξαιρετέους πολιτικούς και τους ταγμένους κονδυλοφόρους, που έχουν αναλάβει εργολαβικά την παρα-πληροφόρησή μας και τη διαμόρφωση της γνώμης μας.

Το είπε κι ο πρωθυπουργός μας σε συνέντευξη στην Bild: Κλείνω τα λιγνιτωρυχεία στη Βόρεια Ελλάδα και οι κάτοικοι εκεί ας βρουν κάτι άλλο να κάνουν…. Βεβαίως απ’ αυτό θα επωφεληθούν οι γερμανικές βιομηχανίες· λεπτομέρειες και η αλήθεια πάνω στον… ενθουσιασμό να λέγεται!

Σε τι λοιπόν συνίσταται αυτή η λαμπρή εξέλιξη που κάνει τον… κόσμο να χαίρεται και να χαμογελάει;

Την 27η του μηνός Μαΐου του σωτηρίου έτους 2020 η επικεφαλής της ευρωπαϊκής επιτροπής (κομισιόν) Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με κάθε επισημότητα κατέθεσε την πρόταση της επιτροπής για την αντιμετώπιση της κρίσης που προέκυψε από την πανδημία ένεκα κορωναϊού, με τη φύτευση ενός… λεφτόδενδρου επιχορηγήσεων 500 δις + 250 ακόμη σε δάνεια, παρά την προηγούμενη διαπίστωση του κ. Μητσοτάκη ότι τα λεφτόδενδρα μαράθηκαν οριστικά. 750 ολόκληρα δις ευρώ για το ξεπέρασμα της κρίσης. Τα περίπου 500, όπως είπαμε, αφορούν σε επιχορηγήσεις στα κράτη μέλη και τα υπόλοιπα δάνεια. Στην Ελλάδα αναλογούν περίπου 32 δις, ή το 17% του ΑΕΠ του 2019, τα 22 επιχορηγήσεις και τα υπόλοιπα δανεισμός. Δεν είναι λίγα ως ενισχυμένη δόση… ασπιρίνης στον… καρκίνο!

Όταν μάλιστα οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, το Ην. Βασίλειο ρίχνουν τρισεκατομμύρια δολλάρια καθαρού μη δανειακού χρήματος για τη στήριξη των οικονομιών τους, όπως άλλωστε και η ίδια η Γερμανία πράττει για λογαριασμό της μέσω της KfW με χρήματα φρέσκιας εσοδείας της Deutsche Bundesbank. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πάντα ουραγός, να αυτοθαυμάζεται για την ακόμη μια επιτυχία της να παρατείνει τα αδιέξοδά της, με τους εγχώριους παλαμακιστές να βγάζουν… κάλλους στα χέρια από το πολύ χειροκρότημα.

Βέβαια -λεπτομέρεια κι αυτό- την επαύριο μάθαμε, ότι δεν είναι ακριβώς τα ποσά αυτά
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com_2020_408_en_annexe_proposition_part1_v8.pdf). Τα 500 δις επιχορηγήσεις είναι τελικά 336 και το ποσό που αναλογεί στην Ελλάδα 19,3 δις ευρώ. Ε, δεν βαριέσαι τρία δις λιγότερα δεν είναι και σπουδαίο πράγμα· θα πει κανείς. Όπως κάποιος θα ισχυριστεί, ότι δεν είναι μόνον αυτά, αλλά και άλλα όπως το πρόγραμμα SURE για τη στήριξη της απασχόλησης, το REACT-EU κ.α.. Βεβαίως, υπάρχει και το ΕΣΠΑ, αλλά αυτό που εκτόξευσε τον ενθουσιασμό στα ύψη είναι τα 500 που δεν είναι τόσα αλλά 336. Για τα δάνεια κανείς δεν δίνει μεγάλη σημασία, αφού αυτά -το ξέρουν όλοι τώρα πια- θα έλθουν να επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος που ήδη με τους μετριώτερους υπολογισμούς ξεπερνά το 210% του τρέχοντος ελληνικού ΑΕΠ, με την καταβύθιση που υπέστη αυτό στη διάρκεια του lockdown και συνεχίζει την πτώση ακάθεκτο. Έτσι τα δάνεια δεν προσφέρονται για πολλούς πανηγυρισμούς. Να λοιπόν ο φερετζές υπό μορφή επιχορηγήσεων κι ας είναι μόνον για τα… πανηγύρια.

Αφήνουμε προς το παρόν το γεγονός, ότι όλα αυτά τα… θαυμαστά δεν είναι τίποτε άλλο από μια πρόταση, που θα περάσει από σαράντα κύματα μέχρι να εγκριθεί και από το τελευταίο κοινοβούλιο των 27 χωρών – μελών. Επιπρόσθετα, ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε πως θα έχει διαμορφωθεί στο τέλος, ποια η τελική σχέση επιχορηγήσεων – δανείων και τα τελικά ποσά που θα αντιστοιχούν στη χώρα μας.

Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι εάν τελικά υπάρξει χρήμα αυτό θα αρχίσει να μοιράζεται από το 2021 και μετά και σε βάθος τουλάχιστον τριετίας μέχρι και 7ετίας, αφού αφορά στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και στον χρονικό ορίζοντα κατανομής των δαπανών, συνεπώς τα χρήματα ετησίως θα είναι πολύ λιγότερα ίσως και κάτω από τρία δις ευρώ. Ας φανταστούμε, ότι μόνον για αποπληρωμή των τόκων του δημόσιου χρέους η Ελλάδα χρειάζεται τουλάχιστον 6 δις ετησίως κι αυτά προ κορωναϊού. Οι επιπρόσθετες ανάγκες που προέκυψαν όμως είναι τώρα και είναι μεγάλες, όπως και τα περίφημα ελλείμματα!
Too little, too late! Λεπτομέρεια κι αυτό;
Κάποιοι μας θεωρούν εντελώς ηλίθιους. Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα μπορέσουμε να τους διαψεύσουμε.

Που θα βρεθούν τα λεφτά;

Αυτό όμως που δεν μπορούμε να αφήσουμε χωρίς σχολιασμό είναι το κατά πόσο αυτά τα χρήματα, όσα κι αν είναι, θα είναι ατόφιες επιχορηγήσεις για να ξοδευτούν από τα κράτη προς όφελος των οικονομιών τους, έστω αργά, έστω και σταδιακά σε βάθος χρόνου, ή θα είναι και αυτά κρυφά δάνεια που θα κατευθυνθούν σε συγκεκριμένους σκοπούς που η ευρωένωση έχει προδιαγράψει και που θα επιβαρύνουν κοινωνίες και λαούς.

Πρώτον, από που θα προέλθουν τα λεφτά αυτά; Από την κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, που μόνον κεντρική τράπεζα δεν είναι; Όχι βέβαια! Θα προέλθουν από δανεισμό! Η κομισιόν θα εκδώσει ομόλογα (νάτα τα… ευρωομόλογα -για να χαίρεται και ο κ. Βαρουφάκης- κι ας μην τα πούνε έτσι) τα οποία θα διαθέσει στις αγορές και θα αντλήσει ζεστό χρήμα.

Και που θα βρουν τα χρήματα οι αγορές για να δανείσουν την Ε.Ε.;

Η απάντηση είναι απλή. Θα πάρουν τα ομόλογα της κομισιόν, που θα θεωρηθούν υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας αφού ολόκληρη Ε.Ε. τα εγγυάται, καθώς και τα κράτη που εκπροσωπεί, και θα τα ενεχυριάσουν στην ΕΚΤ και τις άλλες κεντρικές τράπεζες (πχ FED) οι οποίες και θα κόψουν το χρήμα που αναλογεί. Οι αγορές, λοιπόν να είναι καλά· γι’ αυτές φροντίζουν όλοι! Ε, να μη βγάλουν και οι τραπεζίτες το κάτι τι τους από την όλη κρίση; Γι’ αυτό εξ άλλου δεν χρειαζόμαστε τις κρίσεις; -Ως ευκαιρία, δεν μας λένε;

Να λοιπόν η ευκαιρία! Δική τους βέβαια· ποτέ δική μας!

Το να κοπεί χρήμα και να διατεθεί άμεσα στην πραγματική οικονομία, ούτε λόγος! Δανεικά κι επιστρεπτέα μέχρις τελευταίου σεντ. Φρόντισαν οι συνθήκες λειτουργίας της ένωσης να το αποκλείσουν. Όχι για όλους βέβαια! -Ψιλά γράμματα! (Εδώ μια εμπεριστατωμένη ανάλυση γιατί συμβαίνει αυτό και τους λόγους που οι λεγόμενες επιχορηγήσεις είναι δάνεια).

Που θα πάνε τα λεφτά;

Και θα ερωτήσει κάποιος, και τι μας νοιάζει εμάς; Ας πέσει το παραδάκι κι όλα μια χαρά.

Είναι όμως έτσι;

Διότι παραδάκι δεν πρόκειται να δει ούτε με το κιάλι, ο εργαζόμενος που θα είναι υποχρεωμένος να δουλεύει μισές μέρες και να παίρνει μισό μεροκάματο. Ο άλλος που θα χάσει, αν δεν την έχει χάσει ήδη, τη δουλειά του. Ο τρίτος που θα χάσει το σπίτι του στους πλειστηριασμούς. Ο αγρότης για να αγοράσει σπόρους, λιπάσματα κτλ. Ο κτηνοτρόφος ζωοτροφές. Ο βιοτέχνης να έχει αντικείμενο να φτιάξει. Η χώρα να αποκτήσει διατροφική επάρκεια, να μην εισάγει τρόφιμα και να αποκτήσει ενεργειακή ανεξαρτησία…. Να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο και να μην εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από τον τουρισμό. Ψιλά γράμματα κι αυτά!

Δεύτερον λοιπόν, που θα πάνε τα λεφτά αυτά;

Μα σε προγράμματα που θα εγκρίνει η Ε.Ε ανάλογα με τις προτεραιότητές της. Κι αυτές περιεγράφησαν σαφώς. Μεταρρυθμίσεις, υψηλή τεχνολογία (5G) και πράσινη ανάπτυξη, με τις προμήθειες στους διαμεσολαβητές μάλλον εξασφαλισμένες.

Τώρα είναι η ώρα να έλθει ο Γερμανός να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα με καμάρι δήλωσε σε άλλη συνέντευξή του ο ντίλερ -συγνώμη ο πρωθυπουργός- Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό έμαθε στη ζωή του να κάνει, αυτό κάνει. Μεσιτείες! Με το αζημίωτο χτίστηκαν τα πολιτικά τζάκια στην Ελλάδα!

Ας μείνει η Ελλάδα έρμαιο της ενεργειακής εξάρτησης, ας καταστρέφονται τα βουνά μας, ας χάσουν τη δουλειά τους και το βιός τους οι εργαζόμενοι στα λιγνιτωρυχεία κι οπουδήποτε αλλού, ας χτυπήσει κόκκινο η ανεργία, ας είναι οι δρόμοι των πόλεων γεμάτοι άστεγους ζητιάνους, η πράσινη ανάπτυξη των ανεμογεννητριών να είναι καλά και τα γερμανικά εργοστάσια που τις κατασκευάζουν. Και οι… εθνικοί μας εργολάβοι -προφανώς- που τις τοποθετούν.

Καθώς και τα προθύμως επιδοτούμενα από τους κρατικούς προϋπολογισμούς γερμανικά και γαλλικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για να χαίρεται η… Γκρέτα κι όχι μόνον!

Στη βάση αυτών τα κράτη-μέλη πρέπει να καταθέσουν σχέδια ανάκαμψης. Αυτά θα καθορίζουν τις επενδυτικές και μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες. Τα επενδυτικά σχέδια θα εγκριθούν και θα χρηματοδοτηθούν με βάση τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων που ορίζουν τις υποχρεώσεις των κρατών-μελών σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Η χρηματοδότηση αυτή θα πραγματοποιείται σε δόσεις, η δε εκταμίευση θα εξαρτάται από την πρόοδο με βάση τους προκαθορισμένους στόχους. Με το σταγονόμετρο λοιπόν κι εφ’ όσον κάνουμε ό,τι μας ζητούν κάθε φορά.

Κι αφού -υποτίθεται- θα έχει ξεπεραστεί η κρίση, θα επανέλθει στην κανονικότητα πλήρως και το σύμφωνο σταθερότητας και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καλύψουν τα ελλείμματά τους (πόθεν;), να εξοφλούν απρόσκοπτα τα χρέη τους (πόθεν;) και να ευθυγραμμίζονται με τα εξάμηνα και τους κανόνες.

Για όλα αυτά τα… θαυμαστά της νέας κανονικότητας (new generation EU), νέες φορολογίες θα επιβληθούν, νέα λιτότητα, νέα εσωτερική υποτίμηση, νέο ξεπούλημα· όχι που θα γλιτώναμε την τρόικα· θεσμούς την λένε. Διότι πρέπει και τα ευρωομόλογα ύψους 750 δις ευρώ να αποπληρωθούν κάποια στιγμή και μόνον ο φορολογούμενος μπορεί δίνοντας και το βρακί που φοράει!

Αυτό είναι το ευρωπαϊκό λεφτόδενδρο αυτοί και οι δηλητηριώδεις καρποί του· ο πρωθυπουργός και οι άλλοι έτοιμοι από καιρό είναι -να μας τους προσφέρουν στο πιάτο.

Εμείς θα τους δεχθούμε; Εάν όχι, τότε διαγραφή του παράνομου χρέους τώρα και Εθνικό Νόμισμα Τώρα!

 

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Δήμος Αχαρνών: Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2020

Newsteam 0 Comments

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (29/5) μέσω τηλεδιάσκεψης ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020. Όπως επισημάνθηκε η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι μια κορυφαία στιγμή για κάθε Δήμο, καθώς αποτελεί το εργαλείο τόσο για τη λειτουργία του, όσο και για τη διοίκηση του, αλλά και την υλοποίηση έργων.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός τον χαρακτήρισε ρεαλιστικό και αναπτυξιακό στο μέτρο του δυνατού, καθώς είναι γνωστές οι δυσκολίες που υπάρχουν λόγω του Παρατηρητηρίου. Στην εισήγησή του έκανε μια σύντομη αναφορά στους λόγους που οδήγησαν στην καθυστερημένη ψήφισή του, ενώ φρόντισε για μια ακόμη φορά να ξεκαθαρίσει τη μεγάλη σημασία της Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της οποίας εξασφαλίστηκε ένα ποσό σχεδόν 17 εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτή δεν ήταν δυνατό να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός και ως εκ τούτου να εγκριθεί από το Παρατηρητήριο και να τεθεί προς ψήφιση, τόνισε ο κ. Βρεττός. Παράλληλα έκανε μια σύντομη αναφορά στις ενέργειες που έχουν γίνει από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής, από όταν μαζί με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μιχάλη Βρεττό, τον νέο διευθυντή Οικονομικών του Δήμου κ. Αγγελή και τις αρμόδιες υπηρεσίες, δόθηκε μια μεγάλη μάχη. Κόντρα στο χρόνο, στην ελάχιστη έως τότε απορρόφηση χρημάτων από την προηγούμενη προγραμματική (μόλις 1,3 εκατ. ποσό το οποίο στις 31/12 έφτασε στα 5,5 εκατ.), σε προβλήματα ετών η Δημοτική Αρχή κατάφερε από τη μία να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα και παράλληλα να ετοιμάσει έναν προϋπολογισμό που βάζει τις βάσεις για το μέλλον των Αχαρνών.

Παράλληλα ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε κινήσεις που ήδη δρομολογούνται μεταξύ των οποίων είναι η άρση απαλλοτριώσεων, αλλά και η σύνταξη ισολογισμών παρελθόντων ετών, βήμα απαραίτητο για να μπορέσει ο Δήμος να επαναδιαπραγματευτεί τα δάνεια που μέσω των τόκων αποτελούν τροχοπέδη ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού.

Δεν έχω έρθει για να γίνω διαχειριστής, αλλά για να αγωνιστώ για το συμφέρον του Δήμου και κάθε δημότη. Όλη η Δημοτική Αρχή θα δώσει έναν αγώνα δρόμου για να βγάλει το Δήμο από το αδιέξοδο κι αυτό είναι μια δέσμευση προς κάθε κατεύθυνση, επεσήμανε σε μια αποστροφή της εισήγησής του ο κ. Σπύρος Βρεττός.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μιχάλης Βρεττός, αφού ανέλυσε τα βασικότερα σημεία του προϋπολογισμού και κάνοντας μία αναδρομή στο οκτάμηνο κατά το οποίο βρίσκεται στη θέση αυτή, ενημέρωσε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν και τις οποίες εργάζεται η Διοίκηση για να τις επιλύσει.

Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Η Αριστερά και το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε

Newsteam 0 Comments

Προξενεί εντύπωση ότι όλες, σχεδόν, οι δυνάμεις της Αριστεράς (και φυσικά δεν προσμετρώ στην Αριστερά την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ), εγκλωβισμένες στα στερεότυπα τους, έχουν προβεί προεξάρχοντος του ΚΚΕ σε λαθεμένες τοποθετήσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης που πρόσφατα έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

Έτσι, λοιπόν, όλες σχεδόν οι δυνάμεις της Αριστεράς θεωρούν υπόρρητα και παραπλανητικά ότι το ύψος των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε και ειδικότερα το ύψος των χρημάτων που θα κατευθυνθούν στη χώρα μας, είναι μάλλον ικανοποιητικό και για τούτο δεν ασκούν ουδεμία κριτική για το σχετικό ύψος τους.

Αγνοούν φαίνεται ή υποτιμούν και υποβαθμίζουν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δις ευρώ είναι μόλις το 5% και λιγότερα του ΑΕΠ της Ε.Ε και το ποσό αυτό εκτείνεται σε 4 έτη, 2021-2024, ενώ την ίδια ώρα η Γερμανία μόνη της και εδώ και τώρα και όχι σε μια τετραετία, δίνει για την αντιμετώπιση της κρίσης πάνω από 2 τρις ευρώ ή το 60% του ΑΕΠ της. Οι αριθμοί μιλάνε μόνοι τους και οι συγκρίσεις με το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε είναι καταθλιπτικές. Τα 750 δις παρόλο ότι ακούγονται ως μεγάλο ποσό, δεν είναι παρά ψίχουλα μπροστά στο μέγεθος της Ε.Ε.

Περιορίζονται, λοιπόν, οι περισσότερες δυνάμεις της Αριστεράς σε μια κριτική που αφήνει κατά μέρος το ύψος των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης  και αφορά κυρίως τον προσανατολισμό του πακέτου, τον οποίο επικρίνουν ότι έχει απλώς και μόνο βαθύ ταξικό προσανατολισμό, αγνοώντας και εδώ ότι έχει ταυτόχρονα σκληρά νεοαποικιακά χαρακτηριστικά, σε όφελος των επικυριάρχων χωρών της Ε.Ε και των πολυεθνικών εταιρειών τους.

Είναι χαρακτηριστική για τούτο η ανακοίνωση του ΚΚΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία δεν λέει τίποτα για το γεγονός ότι τα κεφάλαια που διατίθενται προς αντιμετώπιση της κρίσης από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε συνολικά και ειδικότερα για την Ελλάδα, είναι ανεπαρκέστατα, στην ουσία ψίχουλα, μπροστά στην ανάγκη να αναχαιτιστεί η πρωτοφανής κρισιακή λαίλαπα, ενώ ταυτόχρονα πολλά από αυτά είναι δάνεια που θα υπερχρεώσουν την χώρα, ενώ τα υπόλοιπα είναι προγράμματα, κατά τα πρότυπα του ΕΣΠΑ, που κινούνται σε γερμανικές προδιαγραφές και θα συνοδεύονται από νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομικές δεσμεύσεις.

Προσθέτει, μάλιστα, η ανακοίνωση του ΚΚΕ ότι δεν είναι το ύψος των χρηματοδοτήσεων αυτό που καθορίζει τον ταξικό τους χαρακτήρα αλλά ο σκοπός για τον οποίο δίνονται…

Το ύψος όμως των χρηματοδοτήσεων έχει τεράστια σημασία και δεν μπορεί να ειδωθεί αποσυνδεδεμένα από τον σκοπό για τον οποίο δίνονται και τον πολιτικοκοινωνικό προσανατολισμό τους. Διότι αν τα κεφάλαια που δίδονται για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι ελάχιστα, όπως και είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση και αν δίδονται με προδιαγραφές οι οποίες δεν έχουν άμεση σχέση με τις ειδικές αναπτυξιακές και παραγωγικές ανάγκες της χώρας, όσο και αν κατανεμηθούν ταξικά θα αντιπροσωπεύουν ψιχία και θα αδυνατούν να παίξουν τον οποιοδήποτε αντι-υφεσιακό, ανορθωτικό και κοινωνικό τους ρόλο.

Αυτό που χρειάζεται επειγόντως η χώρα προκειμένου να αντιμετωπίσει στοιχειωδώς την κρίση, είναι επαρκή κεφάλαια σε πρωτοφανές για τα δεδομένα της ύψος, που θα αξιοποιηθούν με έναν αναπτυξιακό, παραγωγικό και κοινωνικό προσανατολισμό.

Για να γίνει αυτό, η χώρα χρειάζεται εθνικό νόμισμα και προοδευτική εθνική νομισματική πολιτική προκειμένου να υπάρξει ικανό δωρεάν χρήμα για να εφαρμοστεί ένα μεταβατικό και προοδευτικό σχέδιο και πρόγραμμα οικονομικής ανάταξης και ανασυγκρότησης που θα εξασφαλίσει θέσεις εργασίας και θα έχει στο κέντρο του την καταπολέμηση των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Δυστυχώς, όμως, μια τέτοια τοποθέτηση άμεσης προτεραιότητας ως εναλλακτική απάντηση στην κρίση δεν προτείνεται από καμία, σχεδόν, δύναμη της Αριστεράς και όσοι ακόμα μιλάνε για έξοδο από την Ε.Ε, την αποσυνδέουν από ένα ρεαλιστικό επίκαιρο μεταβατικό προοδευτικό πρόγραμμα, που μπορεί να ενώσει και να παρακινήσει τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, για να την ταυτίσουν με αυτό που οι ίδιες εννοούν ως σοσιαλισμό και επομένως την παραπέμπουν σε έναν απώτερο άγνωστο ορίζοντα, αφού παρακάμπτουν τον μόνο δρόμο για βαθείς κοινωνικούς μετασχηματισμούς που είναι η ανάδειξη και υλοποίηση των μεγάλων επίκαιρων αιτημάτων για εθνική ανεξαρτησία, παραγωγική ανασυγκρότηση, βαθιά δημοκρατία, πλήρης απασχόληση και όσο το δυνατόν δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου.

Κ.Μ

 

 

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Σκάνδαλο-σκανδάλων: Κυβέρνηση αμνηστεύει νύχτα όλες τις εκκρεμούσες διώξεις των τραπεζιτών

Newsteam 0 Comments

Ασυλία στους τραπεζίτες για ύποπτα ελεγχόμενα και σκανδαλώδη δάνεια ακόμα και σε κόμματα και πολιτικούς προσφέρει απλόχερα η κυβέρνηση με φωτογραφική διάταξη που πέρασε νύχτα στη Βουλή.

Αμνηστεύονται οριστικά, με τη βούλα της κυβέρνησης, όλα τα τραπεζικά στελέχη που είχαν εκκρεμούσες δικαστικές διώξεις για ύποπτες χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, ακόμα και σε κόμματα και πολιτικούς, μέσω υπόγειου και εντελώς φωτογραφικού άρθρου στην πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που ψηφίστηκε νύχτα, το βράδυ της Παρασκευής από την ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με τη σκανδαλώδη διάταξη, επεκτείνονται οι προθεσμίες που έληγαν σε όλα τα θέματα της δικαιοσύνης λόγω κορονοϊού, εκτός από τις υποθέσεις που αφορούν τους τραπεζίτες. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Δικαιοσύνης πετάει τον κάλαθο των αχρήστων και βάζει στο αρχείο όλες αυτές τις υποθέσεις.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι πρόσφατα το υπουργείο Δικαιοσύνης αμνήστευσε τις δικαστικές διώξεις όλων των αδικημάτων που τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα χρόνο, εξαιρώντας επιδεικτικά τις διώξεις των αγωνιστών ενάντια στους πλειστηριασμούς, μεταξύ των οποίων και τις απανωτές διώξεις κατά του Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Ασυλία, λοιπόν, στους τραπεζίτες και στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας των τραπεζών αλλά εξαίρεση από την αμνήστευση των αδικημάτων ειδικά του μέγα εγκλήματος που έκαναν όσοι επιχείρησαν να προασπίσουν, αρκετές φορές αποτελεσματικά, την πρώτη κατοικία φτωχών οικογενειών.

Να υπογραμμίσουμε, πάντως, ότι οι διώξεις τραπεζικών στελεχών είχαν ήδη περιοριστεί βάναυσα και σκανδαλωδώς με διάταξη που είχε συμπεριληφθεί στους νέους ποινικούς κώδικες, οι οποίοι είχαν ψηφιστεί προ εξαμήνου.

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση είχε θεσπίσει τότε το ουσιαστικό ακαταδίωκτο των τραπεζών για υποθέσεις απιστίας, μετατρέποντας τα σχετικά αδικήματα σε κατ΄έγκληση διωκόμενα. Αυτό σημαίνει ότι, για να διωχθούν τα τραπεζικά στελέχη, έπρεπε να το ζητήσουν μόνο, άκουσον-άκουσον, οι ίδιες οι διοικήσεις των τραπεζών, με συνέπεια να μην διώκεται, πλέον, κανένα τραπεζικό στέλεχος, όσο σκανδαλώδες κι αν είναι το αδίκημα απιστίας που έχει κάνει.

Πάντως τώρα και αν υπήρχε Τράπεζα που ήθελε να κάνει δίωξη σε στέλεχος της, με τη διάταξη που ψηφίστηκε χθες δεν το μπορεί καθώς προθεσμία 4 μηνών που είχε δοθεί για άσκηση δίωξης, δεν παρατάθηκε.

Δικαιολογημένα, λοιπόν, στελέχη του Κινήματος κατά των Πλειστηριασμών έλεγαν στην Iskra ότι στη χώρα διαχρονικά έχουμε κυβερνήσεις των τραπεζιτών και ότι οι τράπεζες είναι που κυβερνούν ασύδοτα και ληστεύουν τον τόπο.

Το ερώτημα είναι: ως πότε θα το ανεχόμαστε;

Α.Ρ

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Πακέτο διάσωσης της ΕΕ με πολλές γκρίζες ζώνες

Newsteam 0 Comments
Υπό την άμεση απειλή διάλυσης της Ένωσης, η Κομισιόν σπάει παραδοσιακά ταμπού, αλλά ο δρόμος παραμένει αβέβαιος

Το σχέδιο που παρουσίασε την Τετάρτη, 27 Μαΐου, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντε Λάιεν για την αντιμετώπιση της τρομερής οικονομικής και κοινωνικής ύφεσης στις χώρες- μέλη της ΕΕ λόγω κορωνοϊού συνιστά ένα φιλόδοξο, για τα μέχρι τώρα δεδομένα της Ένωσης, εγχείρημα. Το συνολικό πακέτο, υπό τον τίτλο Next Generation EU, προβλέπει τη διάθεση 750 δισ ευρώ, εκ των οποίων τα 500 θα είναι επιχορηγήσεις και τα 250 δάνεια. Αν συνυπολογίσουμε τα προγράμματα (SURE κ.α.) ύψους 540 δισ ευρώ που ανακοινώθηκαν στις 9 Απριλίου, η ΕΕ ρίχνει στο τραπέζι έκτακτη στήριξη 1,290 τρισ ευρώ, ποσό που εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των ανάλογων προγραμμάτων ΗΠΑ και Ιαπωνίας, αλλά δεν παύει να αποτελεί σημαντική ανάσα.

Πέραν της ποσοτικής πλευράς, η πρόταση της Κομισιόν, η οποία στηρίζεται στην πρόσφατη συμφωνία Μακρόν- Μέρκελ, σπάει δύο παραδοσιακά ταμπού. Για πρώτη φορά εισάγεται, έστω και ad hoc, κοινός δανεισμός των 27 και επίσης για πρώτη φορά η Ένωση στηρίζεται σε δαπάνες και επενδύσεις μέσω ελλειμμάτων (κάτι που μέχρι χθες θα αποτελούσε ανάθεμα, μιας και στην υπαρκτή ΕΕ, όχι μόνο ο Μαρξ, αλλά και ο Κέινς τελούν υπό παρανομία). Εν ολίγοις, σε αντίθεση με το γνωστό σλόγκαν του κ. Μητσοτάκη, οι Ευρωπαίοι δέχονται, έστω και με κλειστή τη μύτη, ότι τα περιφρονημένα λεφτόδεντρα κάποιες φορές είναι η μόνη λύση.

Τα 750 δισ του προγράμματος θα αντληθούν από την Κομισιόν μέσω ομολόγων τα οποία θα εκδώσει η ίδια και θα έχουν διάρκεια μέχρι και 30 χρόνια, ενώ η αποπληρωμή τους θα αρχίσει από το 2028 και τα επιτόκια θα είναι μικρά. Οι χώρες που κυρίως θα ωφεληθούν, σύμφωνα με τα (όχι επίσημα και όχι επιβεβαιωμένα) στοιχεία που έχουν διαρρεύσει είναι η Ιταλία (172,7 δισ), η Ισπανία (140,4) και η Πολωνία (63,8). Στους ωφελημένους θα είναι και η Ελλάδα, καθώς αναμένεται να εισπράξει 22,5 δισ σε επιχορηγήσεις και άλλα 9,4 σε δάνεια, ποσά που αντιστοιχούν αθροιστικά στο ένα έκτο του ΑΕΠ του 2019- πολύ περισσότερα από όσα ήλπιζε η ελληνική κυβέρνηση. Μόνο τα δάνεια, και όχι οι επιχορηγήσεις, θα βαρύνουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η αποπληρωμή των δανείων της Κομισιόν θα γίνει μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού, δηλαδή θα επιβαρύνει κυρίως τους καθαρούς χρηματοδότες της Ένωσης, με πρώτη τη Γερμανία. Επομένως το πακέτο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αν δεν σπάει, τουλάχιστον διαβρώνει και ένα άλλο, μεγάλο ταμπού, εκείνο της Ένωσης μεταβίβασης πόρων (transfer union).

Είναι προφανές ότι οι κυρίαρχοι κύκλοι της ΕΕ και των μεγάλων δυνάμεων που την στηρίζουν συνειδητοποίησαν, έστω και καθυστερημένα, ότι η τραγικά ανεπαρκής απάντηση των πρώτων μηνών στην κρίση του Covid- 19, εγκυμονούσε άμεσους κινδύνους διάσπασης ή και διάλυσης της ΕΕ. Έχοντας ήδη ακρωτηριαστεί από το Brexit και απειλούμενη να περιθωριοποιηθεί από το ανταγωνιστικό δίπολο ΗΠΑ- Κίνας, η Ευρώπη των 27 ήταν αναγκασμένη να υιοθετήσει αντισυμβατικά μέτρα. Το πακέτο της Κομισιόν είναι πάνω απ’ όλα και πριν απ’ όλα σχέδιο διάσωσης της ίδιας της ΕΕ. Ανάγκα και θεοί πείθονται.

Ωστόσο οι ανακοινώσεις της Κομισιόν δεν δικαιολογούν καθόλου τις θριαμβολογίες της ελληνικής κυβέρνησης και των περισσότερων συστημικών ΜΜΕ. Πρώτα απ’όλα γιατί δεν είναι βέβαιο ότι το εν λόγω πακέτο θα εφαρμοστεί στην έκταση και τη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή, ούτε είναι σαφές το πότε θα γίνουν διαθέσιμα τα κονδύλια.

Η διαδικασία έγκρισής του είναι χρονοβόρα και αμφίβολη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει το πακέτο της Κομισιόν στις 16 Ιουνίου, ενώ η περίφημη ομάδα των τεσσάρων (Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία) έχει ήδη τοποθετηθεί αρνητικά και θα προσπαθήσει να το συρρικνώσει ή/και να επιβάλει Δρακόντειους όρους (βλέπε Μνημόνια) στις χώρες που θα επωφεληθούν. Μέρκελ και φον ντερ Λάιεν δήλωσαν, άλλωστε, ότι το σχέδιο που ανακοινώθηκε δεν είναι η τελική λύση, αλλά η βάση εκκίνησης της διαπραγμάτευσης. Στη συνέχεια, το σχέδιο στο οποίο θα καταλήξουν οι 27 πρέπει να εγκριθεί από όλα τα εθνικά κοινοβούλια, όπως και από το ευρωπαϊκό.

Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, ο βασικός όγκος του προγράμματος θα αρχίσει να υλοποιείται από 1/1/2021 (μόνο 11 δισ θα είναι διαθέσιμα από τον Σεπτέμβριο), ενώ μέχρι τότε επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να κλείνουν και εργαζόμενοι να χάνουν τη δουλειά ή μεγάλο μέρος του μισθού τους. Η ίδια η Κομισιόν προβλέπει ότι η Ελλάδα θα είναι η χώρα που θα πληγεί σκληρότερα από όλες, λόγω του ειδικού βάρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του τουρισμού, ο οποίος αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 70% στο δεύτερο τρίμηνο του χρόνου.

Επιπλέον, το σχέδιο Next Generation EU έχει πολλές γκρίζες ζώνες– σοβαρά, αδιευκρίνιστα ζητήματα που θα αποτελέσουν πεδίο σκληρής διαπραγμάτευσης και αντιπαράθεσης. Όπως μας είχε προϊδεάσει η κοινή διακήρυξη Μακρόν- Μέρκελ, το σχέδιο της φον ντερ Λάιεν αναφέρει ότι οι επιδοτήσεις και τα δάνεια θα προορίζονται για χώρες, περιφέρειες και τομείς της οικονομίας που έχουν πληγεί κατ’ εξοχήν από την κρίση. Το πώς θα γίνει η διανομή των κονδυλίων δεν είναι καθόλου σαφές. Σε ότι αφορά τους τομείς, ευρωπαϊκά μέσα αναφέρουν ότι θα ενισχυθούν κυρίως η αεροπορική βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία και ο τουρισμός, κάτι που σημαίνει ότι θα ευνοηθούν κατ’ εξοχήν οι εθνικοί πρωταθλητές Γερμανίας και Γαλλίας, αν και η Ελλάδα λόγω τουρισμού επίσης έχει να ελπίζει.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι επιχορηγήσεις όσο και τα δάνεια δεν θα δίνονται στα εθνικά κράτη με την ελευθερία να τα χρησιμοποιήσουν όπως τα ίδια θα αποφασίσουν. Ο κύριος πυλώνας του προγράμματος είναι το Εργαλείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), το οποίο προβλέπεται να διαθέσει 310 δισ σε επιχορηγήσεις και 250 σε δάνεια. Για να ωφεληθεί ένα κράτος- μέλος από το RRF, θα πρέπει να καταθέσει συγκεκριμένα σχέδια δημοσίων επενδύσεων και συνοδευτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα εγγυώνται την ανθεκτικότητα της εθνικής οικονομίας. Αυτά τα προγράμματα και αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να εγκριθούν ΚΑΙ από την Κομισιόν ΚΑΙ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να εκταμιευθούν τα αντίστοιχα ποσά. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς πολύ καχύποπτος για να υποθέσει ότι αυτή η διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί για την επιβολή αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων μνημονιακής κοπής στα πιο ευάλωτα κράτη. Νέα φορολογικά βάρη απειλεί να φέρει και η άντληση νέων εσόδων του κοινοτικού προϋπολογισμού ώστε να αποπληρωθούν τα δάνεια της Κομισιόν. Οι ιδέες που έριξε στο τραπέζι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων της ψηφιακής σφαίρας, διεύρυνση της εμπορίας άνθρακα, πράσινοι φόροι κλπ) είναι μια ακόμη, μεγάλη γκρίζα ζώνη του σχεδίου της.

Εν ολίγοις, το σχέδιο της Κομισιόν είναι μια φιλόδοξη, αλλά και αβέβαιη προσπάθεια διάσωσης της ίδιας της ΕΕ και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της. Το αν, πότε και πόσο θα ωφεληθούν οι εργαζόμενοι της Ελλάδας και των άλλων πληττόμενων χωρών, θα αποτελέσει αντικείμενο σκληρής κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Ας μην ξεχνάμε ότι και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα SURE για την αντιμετώπιση της ενδημικής, πλέον, ανεργίας ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την προώθηση της μερικής απασχόλησης και του ακρωτηριασμού των μισθών.

*Πηγή: ppapacon.blogspot.com

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Θριαμβολογιες χωρίς αντίκρισμα για το Ταμείο Ανάπτυξης των 750δις της Ε.Ε

Newsteam 0 Comments
Απολύτως ανεπαρκή, με προβληματικό προορισμό, επιστρεπτέα και με σκληρές δεσμεύσεις τα 32 δις(;), επιχορηγήσεις και δάνεια που υποτίθεται θα κατευθυνθούν στην Ελλάδα που για περίοδο 3 χρόνων, 2021-2024, υποτίθεται θα κατευθυνθούν στην Ελλάδα

Στα 750 δις ανέρχεται, σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, το ύψος των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ε.Ε. Η κατανομή των κεφαλαίων των 750 δις του Ταμείου Ανάπτυξης, θα έχει τη μορφή επιχορηγήσεων‘, οι οποίες θα επιστραφούν με πρόσθετη φορολογία στα κράτη-μέλη, ύψους 500 δις και δανείων ύψους 250 δις.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην Ελλάδα για την τριετία 2021-2024 είναι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κομισιόν και με πολλά ερωτηματικά, 32 δις ευρώ, εκ των οποίων 22,5 δις υπό τη μορφή επιχορηγήσεων και 9,5 δις υπό μορφή δανείων.

Οι κυβερνητικές θριαμβολογίες και οι θριαμβολογίες πολλών εκ των media, γύρω από αυτό το πακέτο, είναι εκτός τόπου και χρόνου και περισσότερο αντιπροσωπεύουν προπαγάνδα, που αποβλέπει ματαίως στην αναστήλωση της χαμένης αξιοπιστίας της Ε.Ε και σε κάθε περίπτωση όχι στην αλήθεια.

Σε σχέση με το πακέτο των 750 δις του Ταμείου Ανάπτυξης, προχωράμε στις εξής αρχικές παρατηρήσεις:

Πρώτον: Το πακέτο των 750 δις, το οποίο μάλιστα εκτείνεται σε ορίζοντα 3 χρόνων 2021-2024, είναι απολύτως ανεπαρκές, για να μην πούμε ψίχουλα, για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη και το μισό σε σχέση και με αυτό το πακέτο των 1,5 τρις για το οποίο έκανε λόγο στην αρχή η Κομισιόν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, δημοσιεύτηκε η είδηση ότι η Ιαπωνία έχει αποφασίσει να δαπανήσει μέχρι τώρα και μάλιστα άμεσα, όχι σε 3 χρόνια, 2,18 τρις δολάρια ή το 40% του ιαπωνικού ΑΕΠ.

Δεύτερον: Το πακέτο αυτό των 750 δις, παρότι ανεπαρκέστατο, θα τύχει πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων κυρίως με τον πυρήνα των Βορείων χωρών της Ε.Ε, με συνέπεια την βέβαιη περαιτέρω αρνητική παραμόρφωση του.

Τρίτον: Τα κεφάλαια του πακέτου που ομομάζονται επιχορηγήσεις, δεν είναι δωρεάνχρήμα αλλά θα πληρωθούν από τα κράτη-μέλη, με βαριά πρόσθετη φορολογία που θα επιβληθεί από την Κομισιόν ( βλέπε εδώ).

Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε, πόσοι από αυτούς τους νέους φόρους αναλογούν στην Ελλάδα και επομένως ποιο θα είναι το καθαρό όφελος για την χώρα.

Τέταρτον: Τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάπτυξης, δεν θα δοθούν απευθείας στα κράτη-μέλη, προκειμένου τα τελευταία να αποφασίσουν κυρίαρχα για την χρήση τους αλλά θα παρέχονται υπό τη μορφή προγραμμάτων και δανείων, που θα αποφασίζει η Κομισιόν με δικά της κριτήρια, κατά το πρότυπο του ΕΣΠΑ και επομένως θα υπηρετούν πρώτα από όλα κοινοτικές και γερμανικές προδιαγραφές και προτεραιότητες.

Πέμπτον: Είναι βέβαιο ότι τόσο οι επιχορηγήσεις και κυρίως τα δάνεια, αν δεν συνοδεύονται με μνημόνια, ιδιαίτερα προς τις πιο χρεωμένες χώρες, οπωσδήποτε θα παρακολουθούνται με απαράδεκτους όρους και δεσμεύσεις, οι οποίες θα κατευθύνουν τις πολιτικοοικονομικές επιλογές των χωρών-μελών με βάση τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού χρηματιστικού κεφαλαίου και των κατεστημένων κέντρων των πιο ισχυρών κυρίαρχων κρατών της Ε.Ε, όπως η Γερμανία.

Το συμπέρασμα όλων τούτων είναι μάλλον αυτονόητο. Η Ελλάδα οδεύει σε βαθύτατη κρίση, την μεγαλύτερη ίσως σε ειρηνική περίοδο και η Ε.Ε μάλλον θα επιτείνει τα κρισιακά αδιέξοδα της χώρας μας παρά θα υποβοηθήσει την αναστήλωσή μας.

Β.Ζ

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Αίσχος! Νέοι φόροι στους ευρωπαϊκούς λαούς εκατοντάδων δις για Ταμείο Ανάπτυξης

Newsteam 0 Comments

Χωρίς αιδώ, Μέρκελ και Μακρόν και η γραφειοκρατία των Βρυξελλών, κορόιδευαν χώρες και λαούς ότι το Ταμείο Ανάπτυξης θα δίνει, τάχα, επιχορηγήσεις, δηλαδή δωρεάν χρήμα, στις χώρες-μέλη για να αντιμετωπίσουν την παρούσα βαθιά οικονομική κρίση.

Όταν ως Iskra λέγαμε ότι δωρεάν χρήμα στην Ε.Ε δεν υπάρχει και ότι οι, δήθεν,  επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάπτυξης θα πληρωθούν μέσα στην κρίση με δυσβάσταχτους φόρους από τους λαούς, λοιδορούμεθα για αντιευρωπαϊσμό.

Τώρα, οι Βρυξέλλες μας σκάσανε το μαντάτο ότι σχεδιάζουν βαρύτατους φόρους ύψους πολλών εκατοντάδων δις, τους οποίους για να χρυσώσουν το χάπι, τους ονομάζουν πράσινους φόρους. Αυτοί οι φόροι θα χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες του Ταμείου Ανάπτυξης, οι οποίες θα είναι ένα μείγμα επιδοτήσεων και κυρίως δανείων προς τα κράτη-μέλη, τα οποία θα συνοδεύονται με μνημόνια.

Ανάμεσα στους φόρους που σχεδιάζει η Κομισιόν εξετάζει να επιβληθούν στα κράτη-μέλη, είναι:

  1. Στη χρήση πλαστικών και ιδιαίτερα στα πλαστικά μιας χρήσης
  2. Στον όγκο του διοξειδίου του άνθρακα που παράγει κάθε χώρα
  3. Στις εταιρείες διαχείρισης του Ίντερνετ, οι οποίες προφανώς και θα μετακυλίσουν τους φόρους αυτούς στους καταναλωτές

Να σημειωθεί ότι οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια του Ταμείου Ανάπτυξης, δεν θα δίδονται στα κράτη-μέλη, προκειμένου τα ίδια να αποφασίσουν τη διαχείριση τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που αυτά θα κρίνουν αλλά μέσω μηχανισμού τύπου ΕΣΠΑ και επομένως θα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των Βρυξελλών και τελικά της Γερμανίας.

Κ.Μ

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Ο Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι απο τον Μαϊο θα δίνονται δάνεια στις επιχειρήσεις με κρατική εγγύηση

Newsteam 0 Comments

Από τις αρχές Μαΐου θα έχουν τη δυνατότητα οι πληττόμενες επιχειρήσεις να λαμβάνουν δάνεια ύψους έως το 25% του τζίρου τους από τις τράπεζες, όπως ανακοίνωσε ο Αδωνις Γεωργιάδης. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, και τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός έκανε λόγο για δάνεια ύψους 7 δισ. ευρώ με κρατική εγγύηση. Και αφορούν περίπου στο 85% των επιχειρήσεων της χώρας που έχουν μπει στις ΚΑΔ που πλήττονται από τον κορονοϊό.

Το εν λόγω τραπεζικό προϊόν θα μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις που είναι ενήμερες τραπεζικά, δηλαδή όσες πλήρωναν κανονικά τις δόσεις τους έως το τέλος του 2019. Επίσης, δικαίωμα δανειοδότησης θα έχουν και οι επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους και πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Για να λάβουν τα δάνεια οι επιχειρήσεις θα προσκομίζουν τον τελευταίο ετήσιο τζίρο τους και η κάλυψη δεν θα γίνεται με υποθήκες ακινήτων. Επίσης οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα για δανειοδότηση και άνω του 25%. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, μια επιχείρηση με τελευταίο ετήσιο τζίρο 100.000 ευρώ που θέλει να πάρει δάνειο 25.000, το 80% από αυτά τα 25.000 είναι εγγυημένο από το υπουργείο ανάπτυξης.

 

 

 

 

 

(πληροφορίες από το nassosblog)

Διάβασε το »

Αναστέλλονται οι δόσεις δανείων για 3 μήνες, για όσους πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ

Newsteam 0 Comments
Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών εξέδωσε ανακοίνωση για τους δανειολήπτες που πλήττονται από τον κορονοϊό.

Προτεραιότητα θα δοθεί και δίνεται για φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρνηση ήδη μέτρων, και θα λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα πληγέντων, οι τράπεζες, κατόπιν επικοινωνίας με τον δανειολήπτη  θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων για διάστημα τριών μηνών, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Οι ελληνικές τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εξακολουθούν να συνεργάζονται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές και λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας και το μετριασμό των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα.

Ως εκ τούτου σε συνέχεια στενής συνεργασίας και σύσκεψης με τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών κ Χ. Σταϊκούρα και Ανάπτυξης κ. Αδ. Γεωργιάδη αποφάσισαν να στηρίξουν, εκτός από τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, προσφέροντας τους διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους.

Προτεραιότητα θα δοθεί και δίνεται  για φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρνηση ήδη μέτρων, και θα λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα πληγέντων, οι τράπεζες, κατόπιν επικοινωνίας με τον δανειολήπτη  θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων για διάστημα τριών μηνών.

Περαιτέρω, οι τράπεζες προσαρμόζουν τον τρόπο επικοινωνίας τους με τους οφειλέτες δανειολήπτες στις σήμερα κρατούσες ακραίες και ευαίσθητες συνθήκες.

Yπογραμμίζουν ωστόσο ότι ομάδες πολιτών (φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων), που δεν πλήττονται από την κρίση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Πηγή: thetoc.gr

 

Διάβασε το »

Συμφωνίες-ανάσα για την ελληνική οικονομία: Αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και το μεταναστευτικό

Newsteam 0 Comments

Σημαντική συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και συμφωνία για την παροχή άμεσης στήριξης ύψους 200 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος στην Ελλάδα, επιτεύχθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Άντριου Μακ Ντάουελ.

Συγκεκριμένα, οι κ. Μητσοτάκης και Μακ Ντάουελ υπέγραψαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, του υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη και του επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη, συμφωνία για τη σύσταση, από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ταμείου Εγγυοδοσίας δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του οποίου θα δοθούν επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Διαχειριστής του Ταμείου θα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Με την υπογραφή της συμφωνίας το ΕΤαΕ θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση των διαδικασιών επιλογής των τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας, από τις οποίες θα εκταμιεύονται τα δάνεια. Τονίζεται ότι το ΕΤαΕ θα λειτουργεί ως εγγυητής έως το 80% των δανείων. Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας θα διατεθούν 100.000.000 ευρώ που θα προέρχονται από τους πόρους του ΕΣΠΑ (EΠΑνΕΚ) και τα οποία μεταφράζονται σε πάνω από 500.000.000 ευρώ για νέα δάνεια προς ΜμΕ.

Οι εγγυήσεις θα παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος και αυτές με τη σειρά τους θα χορηγούν δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Παράλληλα, οι κ. Μητσοτάκης και ΜακΝτάουελ συζήτησαν τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την παροχή άμεσης στήριξης ύψους 200 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος στην Ελλάδα. Πρόκειται για άμεση χρήση χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, που έχει ήδη εγκριθεί για επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε συνδυασμό με κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Με τα χρήματα αυτά, θα στηριχθούν επενδύσεις προτεραιότητας σε δημόσιες υπηρεσίες στις περιοχές που φιλοξενούν μετανάστες και πρόσφυγες.

Επίσης, συζητήθηκε η επέκταση της πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ για την Οικονομική Ανθεκτικότητα στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που υφίσταται τις σοβαρότερες επιπτώσεις από την υποδοχή μεγάλων αριθμών μεταναστών και προσφύγων. Όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σύντομα θα εγκριθεί και ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσό για την υποστήριξη της γενικότερης οικονομίας των περιοχών που πλήττονται από το παραπάνω πρόβλημα.

Είναι η ώρα να στηριχθεί ακόμα περισσότερο η πραγματική οικονομία

Ο πρωθυπουργός μίλησε για μία πολύ σημαντική ημέρα για την πραγματική οικονομία, μια σημαντική ημέρα ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στην τοποθέτησή του επισήμανε ότι το νέο ταμείο θα ενισχύσει με περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ τις τράπεζες, ώστε κι αυτές -με τη σειρά τους- να τα διαθέσουν αμέσως σε νέα αναπτυξιακά σχέδια. Και αυτό σημαίνει ότι σε 90 ημέρες από αύριο, τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να δανειοδοτούν εταιρίες και νέες επενδύσεις, ουσιαστικά χωρίς ρίσκο. Γιατί αυτό πλέον θα το εγγυάται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Έτσι, σημαντική, νέα ρευστότητα μπαίνει στην αγορά.

Επίσης προσέθεσε πως οι επιχειρήσεις που αναζητούσαν χρηματοδότηση και έβρισκαν συχνά κλειστές πόρτες, λόγω των υψηλών εγγυήσεων που ζητούσαν οι τράπεζες, τώρα θα τη βρίσκουν. Και έτσι νέα επιχειρηματικά σχέδια θα μπορούν να ξεκινούν γρήγορα, φέρνοντας νέες θέσεις εργασίας.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Εγγυοδοσίας, ο πρωθυπουργός τόνισε πως πρέπει να επισημανθούν και δύο ακόμα στοιχεία, που συνδέουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με την επικαιρότητα:

Αυτή η πρωτοβουλία, εκδηλώνεται σε μία στιγμή ερωτημάτων για την πορεία της διεθνούς οικονομίας, και κατά συνέπεια και της ελληνικής οικονομίας, λόγω του κορωναϊού. Και τώρα είναι η ώρα να στηριχθεί ακόμα περισσότερο η πραγματική οικονομία. Και τις αμέσως επόμενες μέρες θα γίνουν ανακοινώσεις για τα πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα λάβει η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να ανακουφίσει αυτούς που πλήττονται οικονομικά από την εξάπλωση του ιού.

Η δεύτερη συγκυρία, που έχει ένα ενδιαφέρον, αφορά τη δεδομένη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να στηρίξει τη χώρα μας για την αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού προβλήματος. Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί ήδη υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της τράπεζας και του αρμόδιου υπουργού, του κ. Μηταράκη, και αναμένουμε και την έμπρακτη στήριξη με χρηματοδοτικά εργαλεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας, αυτού του μεγάλου βάρους που έχει αναλάβει η χώρα μας.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αφού ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό τόνισε πως θεωρεί προνόμιο την υπογραφή σήμερα αυτής της συμφωνίας για μία νέα χρηματοοικονομική πρωτοβουλία για τις μικρές επιχειρήσεις και προσέθεσε:

Πρόκειται για εντολή 100 εκατομμυρίων από την ελληνική κυβέρνηση προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θυγατρικής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που στόχο έχει τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως με μακροχρόνιες εγγυήσεις και μέσω της παροχής χρηματοδότησης κεφαλαίων. Και αυτή η εντολή από το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων της Ελλάδας προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι σχεδιασμένη ώστε να ξεκλειδώσει 500 εκατομμύρια ευρώ, νέων χρηματοδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατά τα επόμενα έτη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός μηχανισμού εγγυήσεων, κάνοντάς πιο ελκυστικό και πιο επικερδές για τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες να παρέχουν χρηματοδότηση με ελκυστικούς όρους στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

Με την υπογραφή αυτής της Σύμβασης, περιμένουμε τους ερχόμενους μήνες να δούμε ενδιαφέρον από τις εμπορικές τράπεζες, να αξιοποιήσουν αυτό το μηχανισμό εγγυήσεων και αυτή τη χρηματοδότηση. Φυσικά, περιμένουμε να υπάρξει ανταγωνισμός στο πλαίσιο της παροχής των πιο ανταγωνιστικών όρων στο πλαίσιο αυτών των εγγυήσεων για τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

Είναι βεβαίως σχεδιασμένο για να αντιμετωπίζει το κενό που εξακολουθεί να υπάρχει στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Φυσικά, το τραπεζικό σύστημα έχει βελτιωθεί σημαντικά, αλλά το κενό αυτό παραμένει. Και αποτελεί πρόκληση για την οικονομία στο πλαίσιο της προσπάθειας να επαναφέρουμε τα επίπεδα επενδύσεων εκεί που πρέπει να είναι, για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της κυβέρνησης για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως στην παρούσα κατάσταση, και ενόψει της εντεινόμενης αβεβαιότητας που επικρατεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία γενικότερα.

Τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκφράζουμε την κοινή μας δέσμευση να συνεργαστούμε, ώστε να επιτρέψουμε στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα να ανθίσει τα ερχόμενα χρόνια και έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης στα ευρωπαϊκά σύνορα με την Τουρκία -στα ελληνικά σύνορα με την Τουρκία.

Είπε χαρακτηριστικά: Έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε δύο πρωτοβουλίες:

Πρώτον, την άμεση διάθεση χρηματοδότησης ύψους 200 εκατομμυρίων τις ερχόμενες εβδομάδες για έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του αυξανόμενου αριθμού μεταναστών στις περιοχές αυτές της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας.

Αυτή η χρηματοδότηση για την Ελλάδα έχει ήδη εγκριθεί, αυτό που κάνουμε είναι ότι την αναδιοχετεύουμε σε έργα υποδομής και περιοχές που έχουν προτεραιότητα, ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες πιέσεις. Συγκεκριμένα, για έργα υποδομής όπως η στέγαση, δομές διαμονής, ύδρευση, υγεία και ούτω καθεξής.

Επίσης προς συζήτηση με το Διοικητικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα είναι ένα σημαντικά επαυξημένο Πακέτο, με τη φιλοδοξία να ενισχύσουμε την οικονομική ανθεκτικότητα των χωρών που βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της μεταναστευτικής κρίσης. Ιδιαίτερα την Ελλάδα, αλλά επίσης τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Σκοπεύω να συζητήσω με το Διοικητικό Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο, το πώς θα μπορέσουμε να θέσουμε σημαντικά υψηλότερους στόχους σε αυτό το επίπεδο, κάτι που θα δράσει συμπληρωματικά με τα μέτρα που Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη λάβει.

Προσδοκώ ότι θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε περισσότερα μέτρα τις ερχόμενες εβδομάδες, μέτρα που θα δείξουν την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ως Ευρωπαϊκής Τράπεζας, με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός αυτήν την περίοδο. Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ.

Από την πλευρά του και ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον κ. ΜακΝτάουλ για την έμπρακτη αρωγή στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων καθώς -όπως είπε- η χώρα μας καλείται να αντιμετωπίσει δύο κρίσεις ταυτόχρονα και τόνισε:

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχουμε την υποστήριξη όλων των ευρωπαϊκών θεσμών σε αυτή μας την προσπάθεια. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν παρούσα στη Βόρεια Ελλάδα, στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, για να δείξει την αλληλεγγύη της στην προσπάθεια της Ελλάδας να προστατέψει τα σύνορά μας, που είναι επίσης και τα σύνορα της Ευρώπης. Και φυσικά είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό, ότι αναγνωρίζετε την ανάγκη να κινητοποιήσετε επιπρόσθετη χρηματοδότηση για να μας βοηθήσετε να αντιμετωπίσουμε αυτή την έκτακτη κατάσταση.

Προσδοκούμε στη συνεργασία με εσάς και το Συμβούλιο στην προσπάθειά δημιουργίας ενός καινοτόμου μηχανισμού χρηματοδότησης καθώς προχωράμε. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Διάβασε το »