Ειδήσεις για ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - Spoiler και νέα

Asep.Gr : ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ σε εξέλιξη και αιτήσεις – ΕΣΠΑ προγράμματα

Newsteam 0 Comments

Asep.Gr : ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ σε εξέλιξη και αιτήσεις – ΕΣΠΑ προγράμματα – Αποστολή δικαιολογητικών για τη Βοήθεια στο σπίτι. Ειδήσεις: Το ΑΣΕΠ εξέδωσε ανακοίνωση πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2020 – Οι προθεσμίες που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι τον φάκελο για το Βοήθεια στο Σπίτι. Απο 7/1/2021 και εως 20/1/2021 θα πρέπει να αποσταλούν στο ΑΣΕΠ (www.asep.gr) τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις 2909 μόνιμες προσλήψεις με την προκήρυξη 4Κ (Βοήθεια στο Σπίτι). Δείτε την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ. Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών), σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/18.05.2020, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίοι προηγούνται  με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Προκήρυξη  4Κ/2020 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10 σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Παραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης). Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην…

Διάβασε το »

Asep.gr- 4Κ-2020 : Πως θα πετύχεις – ΟΑΕΔ επιδόματα

Newsteam 0 Comments

Asep.gr – 4Κ/2020: Πως θα πετύχεις – ΟΑΕΔ επιδόματα – Οι απαραίτητες πληροφορίες. Τα επίσημα στοιχεία των αιτήσεων για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της προκήρυξης 4Κ/2020, εξέδωσε το ΑΣΕΠ. Με βάση τις 1.177 διαθέσιμες θέσεις για την κατηγορία ΥΕ, η πιθανότητα επιτυχίας για τους υποψηφίους διαμορφώνεται στο 1 προς -περίπου- 34, δηλαδή μία θέση διεκδικείται από 34 υποψηφίους.  11.202 αιτήσεις για την κάλυψη 368 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. (1 θέση διεκδικείται από περίπου 30 υποψηφίους) 9.459 αιτήσεις για την κάλυψη 730 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. (1 θέση προς περίπου 13 υποψηφίους) 17.767 αιτήσεις για την κάλυψη 634 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. (1 προς 28) Asep.gr- 4Κ/2020 : Πως θα πετύχεις – ΟΑΕΔ επιδόματα – Όσα πρέπει να γνωρίζετε. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή της αποζημίωσης του ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ από τους εποχιακά απασχολούμενους. Ειδικότερα στην υποβολή υποχρεούται να προχωρήσουν οι εργαζόμενοι που δεν λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις ακόμη και αναμένεται να επαναπροσληφθούν μόλις ανοίξει η επιχείρηση. Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης με απόφαση του ανακοίνωσε  το έντυπο που καλούνται να υποβάλλουν οι εποχιακά εργαζόμενοι με τίτλο Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’), στην ειδική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων supportemployees.services.gov.gr. Με την επαναλειτουργία της επιχείρησης, αρμόδιος για να δηλώσει στην ΕΡΓΑΝΗ την αναστολή της σύμβασης εργασίας του ή την πρόσληψή του, είναι ο ίδιος ο εργοδότης. Παράδειγμα: Εργαζόμενος υποχρεωτικώς επαναπροσληφθείς σε εργοδότη-επιχείρηση π.χ. τουριστικό κατάλυμα εποχικής λειτουργίας που επαναλειτουργεί στις 25 Ιουνίου, υποβάλλει μονομερή υπεύθυνη δήλωση για το διάστημα από 1/6/2020…

Διάβασε το »

ΟΑΕΔ κοινωνικός τουρισμός – Πότε έρχονται τα αποτελέσματα – ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Newsteam 0 Comments

ΟΑΕΔ κοινωνικός τουρισμός – Πότε έρχονται τα αποτελέσματα – ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.  Ειδήσεις: Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της υποβολής των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό 2020 – 2021 βρίσκονται οι φορολογούμενοι που έκαναν αίτημα στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα των διακοπών. Ο κοινωνικός τουρισμός είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης για τη διαμονή δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους σε τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν περιληφθεί στο Μητρώο Παρόχων του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη τους είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού. Το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας των αιτήσεων, καθώς οι ενδιαφερόμενοι ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, με την αύξηση που καταγράφηκε να είναι της τάξης του 105%! Οι υπεύθυνοι του προγράμματος ευελπιστούν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τους δικαιούχους και θα καταρτιστούν οι πίνακες με τους δικαιούχους-ωφελούμενους και τους προσωρινούς αποκλειόμενους. Ακολούθως, θα κατατεθούν οι ενστάσεις και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την κατάρτιση των οριστικών πινάκων. Το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 12 μήνες ξεκινώντας από την 1η Αυγούστου του 2020. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν από 1 έως 5 διανυκτερεύσεις, όποτε επιθυμούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν ελεύθερα από το Μητρώο Παρόχων του ΟΑΕΔ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο του καταλύματος. Ο μόνος περιορισμός που έχει τεθεί ως προς την επιλογή του τουριστικού καταλύματος είναι να μη βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο διαμονής τους ή αν βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, να εντάσσεται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στις αιτήσεις αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις οποίες εξακριβώνεται το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις που κατά την παράγραφο 1 της Ενότητας Γ’ του παρόντος απαιτούνται δικαιολογητικά, οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού ελέγχουν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση ή που παραλαμβάνουν και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος…

Διάβασε το »

Κοινωφελής εργασία: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – ΑΣΕΠ αιτήσεις

Newsteam 0 Comments

Κοινωφελής εργασία: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – ΑΣΕΠ αιτήσεις – Έρχονται 36.500 θέσεις εργασίας. ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΑΣΕΠ, η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 4/2020 για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας άνω των 18 ετών, σε 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της δράσης Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων και για χρονικό διάστημα 8 μηνών. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το spoilers.gr Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 29/6/2020 και ώρα 11:00 π.μ. έως και Δευτέρα 6/7/2020 και ώρα 11:00 π.μ. Ολα τα ΝΕΑ για τις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα ΕΔΩ Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 4/2020 και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες τοποθέτησης. Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης καθώς και τα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Κοινωφελής εργασία: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – ΑΣΕΠ αιτήσεις – Δείτε τις κρίσιμες ημερομηνίες. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ στους δήμους για την εξυπηρέτηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Η προκήρυξη…

Διάβασε το »

Τι επίδομα δικαιούστε από τον ΟΑΕΔ – ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2020

Newsteam 0 Comments

Τι επίδομα δικαιούστε από τον ΟΑΕΔ – ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2020 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή της αποζημίωσης του ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ από τους εποχιακά απασχολούμενους. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το spoilers.gr Ειδικότερα στην υποβολή υποχρεούται να προχωρήσουν οι εργαζόμενοι που δεν λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις ακόμη και αναμένεται να επαναπροσληφθούν μόλις ανοίξει η επιχείρηση. Ολα τα ΝΕΑ για τις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα ΕΔΩ Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης με απόφαση του ανακοίνωσε  το έντυπο που καλούνται να υποβάλλουν οι εποχιακά εργαζόμενοι με τίτλο Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’), στην ειδική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων supportemployees.services.gov.gr. Με την επαναλειτουργία της επιχείρησης, αρμόδιος για να δηλώσει στην ΕΡΓΑΝΗ την αναστολή της σύμβασης εργασίας του ή την πρόσληψή του, είναι ο ίδιος ο εργοδότης. Παράδειγμα: Εργαζόμενος υποχρεωτικώς επαναπροσληφθείς σε εργοδότη-επιχείρηση π.χ. τουριστικό κατάλυμα εποχικής λειτουργίας που επαναλειτουργεί στις 25 Ιουνίου, υποβάλλει μονομερή υπεύθυνη δήλωση για το διάστημα από 1/6/2020 μέχρι 24/6/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ. Από την 25/6/2020, ημερομηνία επαναλειτουργίας του εποχικού τουριστικού καταλύματος και σε κάθε περίπτωση μετά την επαναπρόσληψη του εν λόγω εργαζομένου, υπεύθυνος υποβολής δήλωσης αναστολής της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ είναι ο εργοδότης, δηλαδή το τουριστικό κατάλυμα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο εργαζόμενος μετά την 25/6/2020 δεν υποβάλλει μονομερή υπεύθυνη δήλωση. Ο εργοδότης δύναται για…

Διάβασε το »

Βοήθεια στο Σπίτι: Λήγει σήμερα η παράταση για τις 1.177 θέσεις

Newsteam 0 Comments

Εκπνέει σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 14:00 το μεσημέρι,η παραταθείσα προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ. Πρόκειται, ως γνωστόν, για την Προκήρυξη που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού της Χώρας, για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Οι θέσεις των Υ.Ε. ανέρχονται σε 1.177. Υπενθυμίζεται ότι για τις τρεις άλλες κατηγορίες, υποβλήθηκαν Αιτήσεις ως εξής: – 11.202 Αιτήσεις για την κάλυψη 368 θέσεων κατηγορίας Π.Ε., – 9.459 Αιτήσεις για την κάλυψη 730 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε., – 17.767 Αιτήσεις για την κάλυψη 634 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Διάβασε το »

ΑΣΕΠ 4Κ-2020: Παράταση για τις 1.177 θέσεις ΥΕ στο Βοήθεια στο Σπίτι

Newsteam 0 Comments

Γνωστοποιείται ότι πρόκειται να παραταθεί η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους υποψήφιους των Κατηγοριών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της Προκήρυξης 4Κ/2020. Η ακριβής λήξη της προθεσμίας θα γνωστοποιηθεί μέσω σχετικής Ανακοίνωσης. Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), οι θέσεις είναι χίλιες εκατόν εβδομήντα επτά (1.177) και αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ / ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ / ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ / ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ.

Διάβασε το »

Βοήθεια στο Σπίτι: 38.428 αιτήσεις υποψηφίων για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Newsteam 0 Comments

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου τακτικού προσωπικού στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι υποβλήθηκαν συνολικά  38.428 αιτήσεις για  1.732 θέσεις πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τις  υπόλοιπες 1.177 θέσεις, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η προκήρυξη είναι σε εξέλιξη καθώς  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 3 Ιουλίου. Συγκεκριμένα για τις παραπάνω κατηγορίες έχουν υποβληθεί: 11.202   αιτήσεις για την κάλυψη 368 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. (30 υποψήφιοι για κάθε θέση) 9.459   αιτήσεις για την κάλυψη 730 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. (12,9 17.767 αιτήσεις για την κάλυψη 634 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. (28 Υψηλότερη συμμετοχή  στη διεκδίκηση θέσης έχουν οι υποψήφιοι Π.Ε., καθώς η αναλογία είναι 30 υποψήφιοι για κάθε θέση. Ακολουθούν οι υποψήφιοι Δ.Ε. με αναλογία 28 υποψήφιοι για κάθε θέση, ενώ για την κατηγορία Τ.Ε. η αναλογία είναι 13 υποψήφιοι για κάθε θέση.

Διάβασε το »

Βοήθεια στο σπίτι: Από σήμερα οι αιτήσεις για 1.177 μόνιμες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Newsteam 0 Comments

Άρχισε από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ στους δήμους για την εξυπηρέτηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Η προκήρυξη αφορά συνολικά 2.909 μόνιμες θέσεις, εκ των οποίων στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αναλογούν 1.177 θέσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης λήγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, στις 14:00. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 306, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Διάβασε το »

ΑΣΕΠ Βοήθεια στο Σπίτι: Λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Newsteam 0 Comments

Εως 17 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους υποψήφιους. Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για 2.909 μόνιμες προσλήψεις. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο asep.gr των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ ΦΕΚ 1518-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι) λήγει αύριο στις 17 Ιουνίου και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη Επίσης επισημαίνονται τα εξής: Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της Προκήρυξης). Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι σύμφωνα μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4): Τις εργάσιμες ημέρες Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 Τις αργίες (εξαιρουμένης της 8ης Ιουνίου)  Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου Αξίζει να σημειωθεί ότι…

Διάβασε το »

Βοήθεια στο Σπίτι: Εως 17 Ιουνίου οι αιτήσεις στην προκήρυξη 4Κ-2020

Newsteam 0 Comments

Σε πλήρη εξέλιξη ειναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα : Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο enimerosi@asep.gr Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ…

Διάβασε το »

ΟΑΕΔ Επιδόματα ανέργων – ΑΣΕΠ Βοήθεια στο σπίτι – 4Κ-2020 : Όλα τα ΝΕΑ

Newsteam 0 Comments

ΟΑΕΔ Επιδόματα ανέργων – ΑΣΕΠ Βοήθεια στο σπίτι – 4Κ/2020 : Όλα τα ΝΕΑ – Τα επιδόματα που πήραν παράταση. ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Την παράταση των επιδομάτων του ΟΑΕΔ, ανακοίνωσε ο διοικητής του Οργανισμού, Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στον ΑΝΤ1. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το spoilers.gr Ο κ. Πρωτοψάλτης είπε πως η πληρωμή θα γίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο για όλους όσοι έπαιρναν επίδομα ανεργίας και αυτό έληξε τον Μάιο. Ολα τα ΝΕΑ για τις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα ΕΔΩ Η παράταση ισχύει και για όσους αρχικά το επίδομα έληγε νωρίτερα, για παράδειγμα τον Μάρτιο, όμως πήραν τότε την πρώτη παράταση. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την παράταση για δύο μήνες του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ, το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των βοηθημάτων ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων – ασφαλισμένων για όσους λήξει η επιδότησή τους εντός Μαΐου. Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε ή θα λήξει η επιδότησή τους τον Μάιο, ο πρώτος επιπλέον μήνας επιδότησης θα καταβληθεί τον Ιούνιο και ο δεύτερος μήνας επιδότησης θα καταβληθεί τον Ιούλιο. Η δίμηνη παράταση επιδομάτων ανεργίας αντιστοιχεί στα εξής ποσά: Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας – έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ μηνιαίως), ποσό προσαυξανόμενο κατά 10% επιπλέον για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου ανέργου. Δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – έως 720 ευρώ (έως 360 ευρώ μηνιαίως). Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας – έως 400 ευρώ (έως 200 ευρώ μηνιαίως). Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση. Υπενθυμίζεται πως η καταβολή ολοκληρώνεται αυτόματα από τον ΟΑΕΔ, μέσω απευθείας κατάθεσής στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους ίδιους. ΟΑΕΔ Επιδόματα ανέργων – ΑΣΕΠ Βοήθεια στο σπίτι – 4Κ/2020 : Όλα τα ΝΕΑ –…

Διάβασε το »

Βοήθεια στο σπίτι: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για 2.909 μόνιμες θέσεις σε δήμους

Newsteam 0 Comments

Άρχισε σήμερα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 4Κ/2020 των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 2.909 μόνιμες θέσεις στους δήμους για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Η διαδικασία λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 14:00 και αφορά τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει την Πέμπτη 18 Ιουνίου και λήγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 14:00. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το Βοήθεια στο Σπίτι Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ’). Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα ενημερωθούν για την εκκίνηση της υποβολής των αιτήσεών τους με νεότερο Δελτίο Τύπου. Πηγή: thestival.gr Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Κοινωφελής: Το νοικοκύρεμα και ο εξορθολογισμός δαπανών συνεχίζεται

Newsteam 0 Comments

Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου Μεσολογγίου, Γιώργος Σωτηρακόπουλος, σε γραπτή του δήλωση σχετικά με τις καταγγελίες για περικοπή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζόμενους στο Βοήθεια στο Σπίτι και στα ΚΔΑΠ αναφέρει τα εξής: Με λύπη παρατηρούμε ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου βρίσκεται στο στόχαστρο αιρετών του δήμου μας. Σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε και τις επικρίσεις που δέχτηκε η Επιχείρηση για την περικοπή επιδομάτων και αμοιβών εργαζομένων και για να γνωρίζουν οι δημότες μας την αλήθεια αναφέρουμε τα εξής: 1) Εδώ και αρκετά χρόνια τέσσερις εργαζόμενοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι με ειδικότητα Οικογενειακός Βοηθός λάμβαναν μηνιαίο επίδομα ύψους 150 ευρώ καθώς και βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Η ετήσια επιβάρυνση για τούτο είναι περίπου 12.000 ευρώ. Στην σχετική γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑ) αναφέρονται επί λέξει τα εξής: Το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, όσον αφορά στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι το δικαιούνται μόνον οι νοσηλευτές / τριες, ειδικότητα εργαζομένων που απαιτείται να διαθέτει ο κάθε φορέας για να συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Στην καταληκτική παράγραφο δε τονίζεται: Όσον αφορά στα ερωτήματα φορέων σχετικά με το ενδεχόμενο επέκτασης του επιδόματος στους Οικογενειακούς Βοηθούς, η διάταξη του άρθρου 98 του Ν. 4483/2017 δεν προβλέπει την επέκταση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων. Μετά από τα παραπάνω και την ξεκάθαρη ερμηνεία του Νόμου, είναι απορίας άξιο πως είναι δυνατό η Κοινωφελής να βάλλεται, επειδή εφάρμοσε το νόμο. Γιατί συντάσσεται με την νομοθεσία και ασκεί χρηστή διοίκηση προς όφελος των δημοτών μας. Ο ρόλος των αιρετών είναι η υπεράσπιση της νομιμότητας κι όχι οι αναλώσιμες λαϊκίστικες κορώνες, οι οποίες δεν έχουν να προβάλλουν στοιχειώδη επιχειρήματα….

Διάβασε το »

Πολύ μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα Υιοθέτησε την Πόλη σου

Newsteam 0 Comments

Σε τσουνάμι ανθρωπιάς εξελίχθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες στην Αθήνα, το πρόγραμμα Υιοθέτησε την Πόλη σου, όπου επιχειρήσεις και φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον δήμο και συνέβαλαν να δημιουργηθεί ένα ισχυρότατο δίχτυ προστασίας για όσους έχουν ανάγκη, αλλά και να ενισχυθούν σημαντικοί τομείς της πόλης. Με τις δωρεές τους, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, εξοπλίστηκε πλήρως το ολοκαίνουργιο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και ο νέος Ξενώνας Τοξικοεξαρτημένων, ενισχύθηκε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Plus, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (ΚΥΑΔΑ), οι ομάδες streetwork, τα Δημοτικά Ιατρεία, η Δημοτική Αστυνομία, αλλά και ο τομέας της καθαριότητας και κυρίως της απολύμανσης της Αθήνας. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ευχαριστεί αυτές τις επιχειρήσεις και τους φορείς για την έμπρακτη ενίσχυση που προσέφεραν στην προσπάθεια του δήμου να δημιουργηθεί μια τεράστια ομπρέλα προστασίας προς τους πολίτες που την έχουν ανάγκη. Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, φορείς, παραμερίσαμε αγωνίες, ενώσαμε δυνάμεις και θέληση, πολλαπλασιάζοντας τη δύναμη του μαζί και δημιουργώντας μια απίστευτη ασπίδα ανθρωπιάς στα δύσκολα, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μπακογιάννης. Αναλυτικά, σύμφωνα με τον σχετικό αναλυτικό πίνακα που δημοσιοποίησε ο δήμος, οι επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες δωρεές τους, είναι οι εξής: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ PLUS Η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς 16.000 πακέτων με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και τα έξοδα 11.500 διαδρομών για την ανταπόκριση σε αιτήματα πολιτών, για τους επόμενους 3 μήνες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη με την υποστήριξη του ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) ενίσχυσαν οικονομικά το πρόγραμμα της διανομής τροφίμων. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola Ηellas συνεισφέρουν στην καθημερινή διανομή των αναγκαίων αγαθών στους επωφελούμενους του προγράμματος. Τέλος, 36.978 τεμάχια (αναψυκτικά, χυμοί & έτοιμο τσάι) διανεμήθηκαν στους εργαζομένους καθαριότητας των 7…

Διάβασε το »

Νέο πρόγραμμα έτοιμων γευμάτων για 17.000 δικαιούχους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

Newsteam 0 Comments

Το νέο πρόγραμμα έτοιμων γευμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά σε 17.000 δικαιούχους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και υλοποιείται σε συνεργασία με τους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και την ΠΕΔΚΜ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο κ. Τζιτζικώστας παραβρέθηκε σήμερα το πρωί στη διανομή των έτοιμων γευμάτων στους δικαιούχους του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, μαζί με τον Δήμαρχο Λάζαρο Κυρίζογλου, στο ΚΑΠΗ Μενεμένης. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει δυο έτοιμα γεύματα καθημερινά, καθώς και συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διάρκειας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Μαΐου σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης αποφασίσαμε ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να μη μείνει κανένας συμπολίτης μας μόνος του για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση και το κάνουμε πράξη. Η Περιφέρεια υποστηρίζει όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων. Υλοποιούμε σειρά δράσεων, όπως η τηλεϊατρική και η ψυχολογική στήριξη χιλιάδων συμπολιτών μας, η παράδοση μέχρι σήμερα 35 τόνων υγειονομικού υλικού και ειδών ατομικής προστασίας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό και ιδιώτες γιατρούς όλης της Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα, επισκέπτομαι το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης για να δω από κοντά τη λειτουργία της νέας μας δράσης, την διανομή έτοιμων γευμάτων, μεσημεριανού και βραδινού, που θα διατίθενται καθημερινά στους 17.000 δικαιούχους του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, μέσω των Δήμων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν πολίτη μόνο του, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία του κορονοϊού και η υγειονομική κρίση, αλλά και στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ως συνέπεια της πανδημίας. Ευχαριστώ το Υπουργείο Εσωτερικών…

Διάβασε το »

Ξεκίνησε η διανομή των έτοιμων γευμάτων στον δήμο

Newsteam 0 Comments

Ξεκίνησε η διανομή των έτοιμων γευμάτων για τους δικαιούχους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και πολίτες που έχουν ανάγκη από τον δήμο Λαγκαδά και την Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.). Με τη συνδρομή των εργαζομένων του προγράμματος θα διανέμονται καθημερινά και για δεκατέσσερις (14) ημέρες έτοιμα γεύματα, δύο μερίδες ανά δικαιούχο, που αποτελούνται από μεσημεριανό και βραδινό φαγητό. Η δράση αυτή υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Πρόκειται για κοινωνικό πρόγραμμα που απευθύνεται στους εξυπηρετούμενους του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι, στους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας που τη δύσκολη αυτή περίοδο της κρίσης δοκιμάζονται περισσότερο από όλους. Πηγή: voria.gr Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Ο Δήμος Ιλίου δημιουργεί τράπεζα εθελοντών

Newsteam 0 Comments

Στις δύσκολες ημέρες της πανδημίας, η προσφορά των εθελοντών, όχι μόνο έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αλλά αναδείχθηκε και σε καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση κρίσιμων δράσεων, όπως είναι η Βοήθεια στο σπίτι και η διανομή βασικών αγαθών σε ευπαθείς ομάδες, που αδυνατούν να μετακινηθούν.  Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ιλίου προχωρά στη δημιουργία μίας τράπεζας εθελοντών, με στόχο την ενεργοποίηση πολιτών σε εθελοντική βάση, για κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, καλεί όλους όσοι έχουν τη θέληση και το πνεύμα ομαδικότητας και φυσικά διαθέτουν χρόνο, να προσφέρουν με συντεταγμένο τρόπο σε δομές του δήμου και να απευθυνθούν για τη δήλωσή τους στην επίσημη ιστοσελίδα του. Η τελική επικοινωνία με τους εθελοντές θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αξίες όπως ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη, αν και διαχρονικές, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή, δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε. Υπό το πρίσμα αυτό και με τρόπο ουσιαστικό και συντεταγμένο, προχωρούμε στη δημιουργία Τράπεζας Εθελοντών Πολιτών, καλώντας ενεργούς ανθρώπους κάθε ηλικίας να προσφέρουν με τον τρόπο και στον χρόνο που εκείνοι μπορούν, δήλωσε ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος και πρόσθεσε: Το όφελος από οποιαδήποτε προσφορά, τόσο σε κοινωνικό, όσο και ατομικό επίπεδο, είναι πολλαπλό, ενώ θα αποτελέσει μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον.

Διάβασε το »

Μητσοτάκης: Θα προσληφθούν 3.000 μόνιμοι υπάλληλοι στο Βοήθεια στο Σπίτι

Newsteam 0 Comments

Την πρόσληψη 3.000 μόνιμων υπαλλήλων για την ενίσχυση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, η χρηματοδότηση του οποίου έχει εξασφαλιστεί, εξήγγειλε σήμερα ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε για τη λειτουργία του προγράμματος στο Δήμο Καλλιθέας. Μέσω των εργαζομένων στο Δήμο Καλλιθέας ο πρωθυπουργός συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, οι οποίοι φροντίζουν για τη διανομή τροφίμων και φαρμάκων σε περισσότερους από 70.000 ηλικιωμένους και ευάλωτους συμπολίτες μας σε 273 Δήμους ανά την Ελλάδα. Στη συνομιλία που είχε με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, τον δήμαρχο Καλλιθέας κ. Δημήτρη Κάρναβο, τη διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου κ. Φοίβη Θεοδοσοπούλου κι εργαζόμενους στο πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός, αφού τους συνεχάρη για το έργο που προσφέρουν, τόνισε ότι η ενίσχυση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι δεν είναι παροδική αλλά θα συνεχιστεί. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι η ενίσχυση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι δεν είναι παροδική, είναι μόνιμη. Θα προσληφθούν σχεδόν 3.000 μόνιμοι υπάλληλοι στο πρόγραμμα. Και όπως έχω συζητήσει πολλές φορές και με τους εργαζόμενους στο Βοήθεια στο Σπίτι,  αυτοί οι οποίοι έχουν ειδική φροντίδα, ειδική εμπειρία στην κατ’ οίκον  φροντίδα, προφανώς και θα έχουν μία πρόσθετη μοριοδότηση, όταν με το καλό προκηρυχθεί το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και στο οποίο προσωπικά αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία τόνισε ο πρωθυπουργός. Στην έναρξη της συζήτησης ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε έστω και εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη η χαρά μου δε, που μέσα από αυτήν την τηλεδιάσκεψη μου δίνεται η δυνατότητα και να ενημερωθώ αλλά και να αναδείξω τη σημασία του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Δεν μιλάμε συχνά για τα στελέχη της πρώτης γραμμής, για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, για το υγειονομικό μας προσωπικό, αλλά είναι πολλές οι μάχες οι…

Διάβασε το »

Πάσχα: Τροφοδοσία για 4.500 οικογένειες στη Λάρισα

Newsteam 0 Comments

Αναμφίβολα πρωτόγνωρο, ως προς την έκτασή του αλλά και τα σύνθετα χαρακτηριστικά που προκύπτουν, είναι το εγχείρημα που ήδη ξεκίνησε και θα κορυφωθεί τα προσεχή 24ωρα με βασικό στόχο την απρόσκοπτη τροφοδοσία των συμπολιτών που καλύπτονται από προγράμματα στήριξης τα οποία τρέχει ο δήμος Λαρισαίων. Υψηλών απαιτήσεων ήταν οι προ-πασχαλινές ημέρες κάθε έτος, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ώστε να φτάνουν σε ωφελούμενα νοικοκυριά τα απαραίτητα, όμως φέτος η κατάσταση έχει λάβει διαφορετική εξέλιξη μετά την επιβολή καραντίνας σε τμήμα της συνοικίας Νέα Σμύρνη λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένα σημεία του οικισμού Ρομά. Η κάλυψη των συνολικών αναγκών, πλέον, έχει δημιουργήσει κλίμα πανστρατιάς στις υπηρεσίες του δήμου Λαρισαίων ώστε να επιτευχθεί το πολυεπίπεδο έργο, ενώ τρόφιμα ήδη έφτασαν – και θα συνεχίσουν να φτάνουν – σε περισσότερες από 4.500 οικογένειες. Tο πάζλ της επιχείρησης που εξελίσσεται στον Δήμο Λαρισαίων και αφορά τα παρακάτω προγράμματα: Διανομή προϊόντων προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ: Πόρτα – πόρτα ολοκληρώθηκε η διανομή βασικών αγαθών στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ από τον Δήμο Λαρισαίων. Μέσω αυτού του προγράμματος ενισχύθηκαν 2.557 νοικοκυριά, τα οποία – σύμφωνα με τον κ. Βούλγαρη – έλαβαν 16 διαφορετικά προϊόντα, όλα συσκευασμένα (ενδεικτικά ρύζι, ζυμαρικά, λάδι, σάλτσες κ.α.). Η διανομή έγινε από συνεργεία τα οποία τηρούσαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, λόγω κορονοϊού, ώστε με ασφάλεια οι πολίτες να λάβουν προϊόντα απαραίτητα για την τρέχουσα χρονική περίοδο. Πασχαλινό πακέτο για τους πολίτες στην καραντίνα: Για πρώτη φορά οι υπηρεσίες του δήμου Λαρισαίων καλούνται να φέρουν σε πέρας αντίστοιχο έργο με αυτό της διανομής πασχαλινού πακέτου σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι ζουν εντός της περιοχής που βρίσκεται σε καραντίνα στη συνοικία της Νέας Σμύρνης. Ουσιαστικά την συγκεκριμένη παροχή, την οποία ανακοίνωσε…

Διάβασε το »

Επίσκεψη Θεοδωρικάκου στους εργαζόμενους και εθελοντές στο Βοήθεια στο Σπίτι

Newsteam 0 Comments

Το Δήμο Αργυρούπολης – Ελληνικού επισκέφθηκε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος προκειμένου να δει από κοντά πώς λειτουργεί το Βοήθεια στο Σπίτι, εν όψει του Πάσχα και να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους και εθελοντές για την κοινωνική τους προσφορά. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Αργυρούπολης – Ελληνικού στηρίζει σε τακτική βάση περισσότερα από 150 άτομα, ωστόσο στις ημέρες της κρίσης με την πανδημία του κορωνοϊού ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί στους 420, καθώς έχουν προστεθεί και άτομα που λάμβαναν βοήθεια από τις ενορίες της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Γεωργίου. Σήμερα έγινε διανομή των πασχαλινών πακέτων βοήθειας που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων πέντε κιλά κρέας, κοτόπουλο, αναψυκτικά και τσουρέκι. Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος συνεχάρη τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και τους εθελοντές για το κοινωνικό έργο που προσφέρουν. Συγκεκριμένα δήλωσε: Επισκέφθηκα το Δημαρχείο Αργυρούπολης – Ελληνικού, για να δω από πρώτο χέρι τη σπουδαία δουλειά που κάνει ο Δήμος μέσα από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι από κοινού με το υπουργείο Εσωτερικών. Εδώ, εργαζόμενοι και εθελοντές, κάνουν θαυμάσια δουλειά. Θέλω να τους συγχαρώ και να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στηρίζουν ένα πρόγραμμα που αφορά 420 συμπολίτες μας της Αργυρούπολης και του Ελληνικού. Υπάρχει και ψυχολογική υποστήριξη σε όσους έχουν ανάγκη, σε παππούδες και γιαγιάδες, σε μονογονεϊκές οικογένειες, σε οποιονδήποτε δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στα προβλήματα αυτής της κρίσης. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτό το Πρόγραμμα. Έχουμε στενότατη συνεργασία με όλους τους Δήμους της χώρας. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Οι Έλληνες θα καταφέρουμε να βγούμε νικητές από αυτήν την κρίση, ενωμένοι και με αλληλεγγύη. Το όπλο μας είναι το πλεόνασμα εθελοντισμού, ανθρωπιάς, αγάπης και αλληλεγγύης που υπάρχει στην Ελλάδα. Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλης Κρητικός ευχαρίστησε τον…

Διάβασε το »

Θεοδωρικάκος: Μαραθώνιος ο αγώνας ενάντια στον κορονοϊό – Πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις

Newsteam 0 Comments

Ο αγώνας ενάντια στον κορονοϊό δεν είναι αγώνας ταχύτητας αλλά μαραθώνιος και πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε την τέλεια καταιγίδα, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα του κόμματος Μένουμε όρθιοι, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε: Ο κ. Τσίπρας έχει μία ιστορία σε μαξιμαλιστικούς στόχους και πιστεύω ότι δεν είναι χρήσιμος οδηγός αυτήν τη στιγμή να επανέλθουμε σε πρόσθετα αιτήματα, τα οποία δεν είναι σε θέση να ικανοποιηθούν. Όλοι πρέπει να σκεφθούμε -και αυτό πρέπει να το σκεφθεί και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης- ότι αυτή η υπόθεση είναι μαραθώνιος, δεν είναι δρόμος ταχύτητας. Ο υπουργός Εσωτερικών, σύμφωνα με αποσπάσματα της συνέντευξής του που μεταδίδει το ΑΜΠΕ, διέψευσε ότι υπάρχουν σκέψεις για πρόωρες εκλογές, όπως κατήγγειλε ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε μπροστά μας την τέλεια καταιγίδα, τεράστια προβλήματα, τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με σύνεση, υπευθυνότητα, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, ενωμένοι και με συνεννόηση. Επίσης, ανακοίνωσε ότι μεθαύριο, Πέμπτη 9 Απριλίου, το υπουργείο Εσωτερικών θα ανακοινώσει το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τους δήμους, ενώ μίλησε και για τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει το υπουργείο για την αυτοδιοίκηση, για να αποτελέσουν έναν πυλώνα κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και ανάπτυξης. Για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι επανέλαβε ότι έχει την απόλυτη στήριξη της πολιτείας, επισημαίνοντας ότι χθες ζήτησε από τους δημάρχους της χώρας να επιταχύνουν τις διαδικασίες πληρωμής των εργαζομένων στο πρόγραμμα. Τα χρήματα, από την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικών, καταβάλλονται κανονικά. Δεν πρέπει να υπάρχει εργαζόμενος σε αυτό το πρόγραμμα που να μην έχει πληρωθεί κανονικά αυτά τα οποία δικαιούται υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος και θύμισε πως το πρόγραμμα έχει…

Διάβασε το »

Γιάννης Κορεντσίδης: Είμαστε ευγνώμονες για τον επαγγελματισμό και το πνεύμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς

Newsteam 0 Comments

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζουν να δουλεύουν τα συνεργεία της Αντιδημαρχίας Καθημερινότητας & Καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς, σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς τους, παρά τις όποιες δυσκολίες και αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν λόγω της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης που βρίσκεται η περιοχή μας. Εργασίες καθημερινότητας, απολυμάνσεις και καθαριότητας κάτω από ειδικές συνθήκες προστασίας πλέον, πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, κ. Άκη Λιάμη, τόσο στη Μεσοποταμία, όσο και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Από τον Δήμο Καστοριάς γίνεται νέα έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν, για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα, την αποφυγή ανακαινίσεων, κλαδεμάτων και παρόμοιων εργασιών και την απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και άλλων υλικών στους κάδους περισυλλογής ή έξω από αυτούς. Το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς δουλεύει αυτές τις μέρες, λόγω έλλειψης σημαντικού δυναμικού, με υπερεντατικούς και εξαντλητικούς ρυθμούς για να διατηρηθεί η καθαριότητα, αλλά και να διασφαλιστεί παράλληλα η προστασία της δημόσιας υγείας. Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας, με ιδιαίτερο ζήλο και αυταπάρνηση. Ο Δήμαρχος Καστοριάς, Γιάννης Κορεντσίδης, ο οποίος σήμερα επισκέφθηκε την περιοχή Μεσοποταμίας για να διαπιστώσει επί τόπου την κατάσταση, έκανε ξανά έκκληση για πιστή τήρηση των οδηγιών, συνεχάρη τους εργαζόμενους σε δομές και υπηρεσίες του Δήμου και τους ευχαριστεί δημοσίως, εκ μέρους όλων των δημοτών, γιατί αυτές τις δύσκολες ώρες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την φροντίδα των πολιτών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Είμαστε ευγνώμονες για τον επαγγελματισμό και το πνεύμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, σημείωσε ο Γιάννης Κορεντσίδης, παρακαλώντας όμως και τους πολίτες να βοηθήσουν, ο καθένας με τον τρόπο του, αυτούς που διακινδυνεύουν για να είναι καθαρός και προστατευμένος ο Δήμος μας.

Διάβασε το »

Γ. Αναστασίου: Στήνουμε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας

Newsteam 0 Comments

Δήμαρχος Θηβαίων Γ. Αναστασίου: Στήνουμε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Προτεραιότητα για εμάς συνεχίζει να είναι η κοινωνική μέριμνα και η φροντίδα όσων συμπολιτών μας έχουν ανάγκη. Αυτή τη μάχη τη δίνουμε μαζί και θα την κερδίσουμε #Μένουμε_Σπίτι Βοήθεια στο Σπίτι για τις ευπαθείς ομάδες (καρδιοπαθείς, ΑμεΑ, ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες κα.) για εξυπηρέτηση: • Θεμάτων συνταγογράφησης και προμήθειας φαρμάκων • Παροχής ειδών πρώτης ανάγκης • Διεκπεραίωση πληρωμών προς ΔΕΚΟ • Διεκπεραίωση αιτημάτων για πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ • Ψυχοκοινωνική τηλεφωνική στήριξη Τηλέφωνα επικοινωνίας: Θήβα: 22620-29440 , 27523 Πλαταιές: 22620-98857 Θίσβη: 22643-50019,50020 Βάγια: 22620-61366

Διάβασε το »

Μώραλης: Οι Ελληνες έχουν επιδείξει εντυπωσιακή πειθαρχία στα μέτρα για τον κορονοϊό

Newsteam 0 Comments

Στις ενέργειες του Δήμου Πειραιά με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων της πόλης λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για τα απαγορευτικά μέτρα που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση του κοροναϊού, ο κ. Μώραλης τόνισε πως δεν είναι εναντίον των αυστηρών μέτρων, σημειώνοντας πως αν και οι Έλληνες δύσκολα υπακούουν σε περιορισμούς, έχουν επιδείξει εντυπωσιακή πειθαρχία. Επεσήμανε πως η κατάσταση στην πόλη είναι ελεγχόμενη, λέγοντας πως σε αυτό συμβάλει η καθημερινή παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας στους δρόμους του Πειραιά, τονίζοντας πως ο Δήμος συνεχίζει τις απολυμάνσεις και όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα στους χώρους ευθύνης του για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στη συνέχεια, ο κ. Μώραλης αναφέρθηκε στη μέριμνα του Δήμου για τους άστεγους που διαμένουν στο λιμάνι, λέγοντας πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία και τον λιμενάρχη, προκειμένου να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο, αφού πρώτα ελεγχθούν ιατρικά, προσθέτοντας πως ήδη η ΚΟ.Δ.Ε.Π. τους προσέφερε γάντια, μάσκες και τρόφιμα. Ακολούθως, ο Δήμαρχος Πειραιά αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιεί η ΚΟ.Δ.Ε.Π., λέγοντας πως παρέχει ενισχυμένες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως προσφορά τροφίμων και φαρμάκων κατ οίκον, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη. Μάλιστα ανέφερε πως εργαζόμενοι σε υπηρεσίες όπως είναι τα ΚΑΠΗ και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί κ.α., έχουν ενταχθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας στο έργο τους. Ο Δήμαρχος Πειραιά προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει στον Πειραιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, η προσφορά δύο δωρεάν γευμάτων ημερησίως σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, λέγοντας πως πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική υπηρεσία σε…

Διάβασε το »