ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Πανελλαδικές 2021: Οι εισακτέοι στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Newsteam 0 Comments

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι εισακτέοι στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 θα είναι 170.  Με βάση το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ, οι παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν ως εξής: α) Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι εννέα (9) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό. Από τον αριθμό αυτό: αα) Μια (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθεί από υποψήφιους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2020), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, σε ποσοστό 60% με την επιφύλαξη της παρ. 5 του αρ. 54 του ν. 4777/2021, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις. αβ) Οι υπόλοιπες οχτώ (8) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (με εξετάσεις), το τρέχον σχολικό έτος. β) Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι εκατόν εξήντα μία (161), θα καλυφθούν ως εξής: βα) Δεκαέξι (16) θέσεις, για την απόδοση του ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση)…

Διάβασε το »